Tag Archives: vikarie

Vikarierat i snart två år, nu vill arbetsgivaren bli av med mig.

Fråga: Jag har jobbat som vikarie i en butik under de senaste 20 månaderna. Nu för en månad sedan när jag fick mitt kontrakt för sommaren så sa chefen där att jag börjar närma mig två år men innan det sker så kommer hon att ”släppa mig” för att slippa tillsvidareanställa mig. Efter mitt nuvarande vikariat så är jag uppe i 653 dagar. Vi är tre stycken tillfälligt anställda som har varit där ett tag varav jag är den som varit där längst och har längst sammanlagd anställningstid. Jag undrar vad jag har för rättigheter till fortsatta vikariat och att få jobba där vid extra behov för jag har svårt att tro att de bara kan dumpa en efter så lång tid bara för att de inte vill tillsvidareanställa en.

Svar: Det är alltid lika trist att läsa om att arbetsgivare utnyttjar sina anställda på det här viset. När inlasningen närmar sig så är det många arbetsgivare som ger kalla handen för att slippa behöva tillsvidareanställa.

Enligt LAS får en arbetsgivare nämligen bara ha en anställd på allmän visstidsanställning (under vilken vikariat går) under två av fem år innan arbetsgivaren måste ge denne tillsvidareanställning. Uppenbarligen vill din arbetsgivare slippa att tillsvidareanställa dig, antagligen för att det är svårare att säga upp en fast anställd än en visstidsanställd. Det är måhända hennes sätt att styra verksamheten och ha flexibiliteten att göra åtstramningar om så behövs.

Kort sagt får hon enligt lag inte ha kvar dig som vikarie längre om hon inte vill tillsvidareanställa dig, och nu har hon dessutom informerat dig om den kommande uppsägningen så dessvärre är det bara för dig att försöka hitta ett nytt jobb någon annanstans. Har du tur kan hon ge värdefulla referenser till jobbsökandet om du frågar henne.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Kan jag tvingas arbeta under sjukdom? Och vems ansvar är det att ordna med vikarie?

Fråga: Om jag är sjuk har feber super förskyld osv. Kan min arbetsgivare då tvinga mig att jobba? Och kräva att jag ska hitta någon som kan jobba istället för mig? Eller hur är det där?

Svar: Det är fler än du som ställer just denna fråga till oss på Arbetsrättsjouren och inledningsvis kan man då konstatera att det är ett antal arbetsgivare som tror att de kan tvinga sin sjuka personal till både det ena och det andra. Sanningen är dock att om du är sjuk så ska du sjukskriva dig hos både arbetsgivare och hos Försäkringskassan första sjukdagen och under tiden du är sjuk ska du vara hemma och vila upp dig. Du har inte skyldighet att arbeta när du är sjuk, tvärtom kan det vara i vissa fall moraliskt förkastligt att arbeta när man är dunderförkyld med hänsyn till arbetskamrater och eventuella kunder/klienter/patienter etc. Är du sjuk ska du vara hemma och ta hand om dig på bästa sätt så att du kan återkomma till jobbet så snart som möjligt.

Det är heller inte din skyldighet att hitta en vikarie. Det är arbetsgivarens ansvar att leda och fördela arbetet och är du sjuk ska du knappast ta på dig dennes roll (om du däremot vill byta pass, så kan det, med arbetsgivarens insyn kanske vara möjligt). Men är du sjuk så är du sjuk. Kan arbetsgivaren då inte hitta en vikarie åt dig så får denne ta ansvaret för detta. Du kan ju inte rå över att du blivit sjuk, eller hur?

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Företaget gav fast anställning till en kollega som har kortare tjänstgöringstid än jag, har de gjort fel?

Hej! 
För ett par veckor sedan sökte jag en fast tjänst på bolaget som jag idag vikarierar för. 
Jag fick sedan höra i andra hand av kollegor att denna tjänst hade blivit tillsatt, den hade tydligen gått till en av mina kollegor i ett annat område som har varit i bolaget betydligt kortare tid än jag. 
Jag kände personligen att det inte gick riktigt rätt till, när jag varken fick någon information att tjänsten hade lagts ut eller att den hade tillsats. Kontaktade då min närmsta chef för att få mer information. Enligt henne gick detta tydligen över hennes huvud också och hon hade ingen information alls att ge mig. 
Det var då jag kontaktade personalspecialisten samt personalchefen på bolaget för att jag ville ha svar på en del frågetecken. 
Efter flertal försök har jag fortfarande inte fått några svar på mina frågor. 
Jag undrar, och kanske ni kan hjälpa mig i dessa frågor.

– Är det så här en rekrytering ska gå till? 
– Om man går på vikariat, har man då rätt att veta vem man vikarierar för? 
– Har man rätt att veta vad som skall hända med ens vikariat? 
Samt, har dom förbigått lagen om anställningsskydd?

Hej!

Hur en rekrytering ska gå till i privata bolag är inte reglerat i lag annat än att den inte får vara diskriminerande, och att den ska vara jämlik enligt diskrimineringslagen. Jag vet så klart inte vilken typ av anställning din kollega hade, men om denna hade en tillsvidaretjänst på lägre tjänstgöringsgrad än du, så ska denne ha företräde till en högre tjänstegrad till exempel, såvida denne hade tillräckliga kvalifikationer (även om du kanske hade mer). Kanske hade personen haft en fast tjänst där tidigare och hade företrädesrätt? Är det fråga om en annan vikarie så kan det helt enkelt vara så att den som anställde hade din kollega i åtanke när de skulle tillsätta tjänsten och i så fall annonserades kanske inte ens tjänsten ut. Är det inte fråga om den offentliga sektorn så behöver inte företaget annonsera sina tjänster och får rekrytera inom de egna leden genom arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Detta har fördelen att den som anställer känner till personen sedan innan och vet vad den har att vänta sig av sin nya rekryt. Det finns inga förtursregler som vikarie.

Går du på ett vikariat så ska du gå på samma schema som någon annan annars hade gjort (den som innehar tjänsten), och helst ska det stå angivet exakt vem du vikarierar för på ditt anställningskontrakt. Ett vikariat är ett substitut för en person som inte är på plats. I undantagsfall kan man ta in en vikarie utan att ange exakt person som man ”går för”.

Ditt vikariat övergår i tillsvidareanställning då du varit anställd av samma företag i två av fem tjänsteår. Detsamma gäller för andra allmänna visstidsanställningar enligt LAS. Vad just din chef har tänkt för just dig kan bara denne veta, så det är denne du får vända dig till. Arbetsgivaren kanske inte ens vet vad som är tänkt för dig i framtiden just nu, men du kan ju alltid fråga. Det värsta som kan hända är att du får reda på att de tänkt dra in ditt vikariat, men det ger dig också möjlighet att planera framåt och börja söka nytt jobb.

Jag kan inte direkt se av det du skrivit att de har förbigått någon lag såvida de inte har diskriminerat dig på något vis. Det är inte ovanligt att arbetsgivare anställer internt och som sagt, är du ”bara” vikarie och har arbetat mindre än två år av fem på företaget så har de ingen skyldighet att anställa dig före någon annan även om du arbetat längre på arbetsplatsen än denne.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Timvikarie inom vården. Fråga om timlön eller månadslön.

Hej!

Jag har jobbat som timanställd sen juli förra året. Jag fick anställning som timvikarie för att jag hade ej möjlighet att få medicin delegation. Jag har jobbat på timmar ända tills nu när ska jag jobba som semestervikarie på ett annat boende i samma kommun. Varför är jag fortfarande anställd under timvikarie när jag ska jobba heltid under hela sommaren på ett schema? Får jag månadslön eller timlön som jag fick innan? Hade jag fått första anställningen som semestervikare förra sommaren hade jag fått månadslön då?

Hej!

Sedan du är visstidsanställd som vikarie hos kommunen, och kommunen enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) har rätt att ha dig som visstidsanställd vikarie i två år innan de måste anställa dig på en tillsvidareanställning, skulle jag tro att kommunen avser att ge dig ett sommarvikariat med timanställning under den kommande perioden, vilket enligt lagen är helt i sin ordning. Du får med största sannolikhet timlön även under denna period om inget annat avtalas. Det är också beroende på vad som står i ditt anställningsavtal och i ditt kollektivavtal. Står inget annat bestämt så är det ovan som gäller.

Man kan få månadslön även som vikarie, men då du verkar vara anställd på timmar så är det timlön som gäller. När du är timanställd får du semesterersättning på 12 % ovanpå timlönen, något som du inte får då du får månadslön.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson, Arbetsrättsjouren

 

Får en vikarie vara föräldraledig?

Om man jobbar som vikarie i ett företag sedan ett tag tillbaka, ca:1 år, har man då rätt att ta ut Föräldraledigt trots att man inte är tillsvidareanställd? Kan arbetsgivaren neka till Föräldraledighet med motiveringen att man inte är fast anställd?

SVAR:
Du har rätt att vara föräldraledig oavsett vilken anställningsform du har och oavsett om du arbetar heltid eller deltid. Arbetsgivaren kan aldrig neka dig detta, förutsatt att du har ett barn under 8 år, det gäller även fosterbarn. Detta står i Föräldraledighetslagen § 1.

Hälsningar Camilla Ländin

Ska jag erbjudas en tillsvidaretjänst?

Hej! Jag har i drygt 1,5 år varit extraanställd inom handels. Jag har alltså fått betalt per timme, men jobbat ca 160 timmar i månaden som snitt.

Har hört att det inom handels finns regler på att jag efter två år som anställd på timmar måste erbjudas en fast tjänst på motsvarande timmar jag i snitt har jobbat. Stämmer detta?

SVAR:

Hej,

Har du arbetat som vikarie i sammanlagt mer än två år under en femårs period ska din anställning övergå till en tillsvidare anställning, vilket regleras i LAS 5§. Där med är du berättigad alla förmåner och även det skydd denna lagen innebär. Detta gäller även om du arbetat under allmän visstidsanställning i mer än två år under en femårs period.

Dock är det viktigt att notera att dessa två olika former av anställningar inte får räknas samman i det skede du ska räkna ”ihop” dina dagar. Detta betyder att man kan vara anställd i totalt fyra år utan att bli tillsvidareanställd om du går mellan vikariat och allmän visstidsanställning. Det är därför viktigt att du går tillbaka och tittar vad som står i ditt anställningsavtal. Är det så att du haft många olika kortare anställningar under denna tid så är det viktigt att du särskiljer de två ovan nämna anställningsformerna.

Notera bör det dock göras att genom kollektivavtal går det att göra avvikelser från 5§ LAS, så mitt råd till dig är att först kolla vad som finns avtalat i ert kollektivavtal, sedan gå vidare till ditt personliga anställningsavtal.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren

Flera vikarier, vad gäller?

Hej,

Jag arbetar idag på en offentlig myndighet som vikarie för en tjänstledig
handläggare. Det finns tre vikarier till som alla jobbat där längre än jag, men de
har inte vikariat efter någon specifik person utan är ”allmänna” vikarier, så att
säga. Vi har alla samma arbetsuppgifter.

Då det börjar närma sig årsskiftet så är det en del prat om vad som kommer finnas i
budgeten för nästa år. Min chef har sagt att han vill behålla alla vikarier, men jag
får känslan av att då jag var sist in och har minst med erfarenhet så är det jag som
är först ut. Vilket är förståeligt.

Men den person som jag vikarierar för har fått beviljad förlängning på sin
tjänstledighet i 1½ år till och då undrar jag om arbetsgivaren kan byta ut mig från
den tjänsten mot en annan vikarie? Det står uttryckligen i mitt anställningsbevis
att jag vikarierar för just denna handläggare fram till årsskiftet.

Tack på förhand!
Vänligen

Hej

Ett vikariat är ett specifikt anställningsavtal som oftast gäller en person som är ledig. Står det uttryckligen att du vikarierar för en viss person gäller detta avtal. Det är inte så att någon annan vikarie kan ta över ditt avtal för att de varit där längre eller har längre anställningstid. Däremot när det är daxs att förnya vikariatet, behöver din arbetsgivare inte erbjuda dig ett nytt vikariat, men skulle det bli så ska du se till att du fortfarande vikarierar för en viss person som är ledig. Det är ett mer rättsäkert vikariat än ett allmänt vikariat som inte kan hänföras till en person.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Återta beviljad semester.

Jag har sökt och fått semester beviljad under en vecka i november. Så fort jag fick veta att den resa jag skulle åka på blev inställd mailade jag bemanningsansvarig på min arbetsplats och bad att få dra tillbaka min semesteransökan. Fick till svar att jag inte kan göra detta utan måste ta ut min semester pga att man inte kan lämna återbud till den person som skulle vikariera för mej.
Stämmer detta? Återbudet kom 2,5 veckor innan semestern skulle börja.
Med vänlig hälsning

Hej!

Eftersom din semester är beviljad så är det i princip så att arbetsgivaren kan begära att du tar ut den. Det stämmer att en arbetsgivare inte kan lämna återbud till en vikarie hur som helst. Arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla de arbetstimmar som avtalats mellan denne och vikarien. Dessa fall är inte enkla, men, eftersom arbetsgivaren har sista ordet vad gäller förläggning av semester så måste han/hon godkänna den och även godkänna att den tas tillbaka. Så i värsta fall gäller alltså beviljad semester, men mot arbetstagarens vilja.

Hör av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren