Etikettarkiv: vikariat

Jag har jobbat som timvikarie sedan 120524. Från i höstas -1309 så har jag gått på en rad som det kallas som vikarie. Hur länge tar det innan man blir inlasad som det kallas?

SVAR: Hej, Lagen om Anställningsskydd (LAS) 5 § tydliggör hur en arbetstagare som under en femårsperiod har varit anställd i sammanlagt mer än två år är berättigad en tillsvidareanställning. Dock är det att notera att allmän visstids anställning och vikarie är två olika anställningsformer. Därför är det att rekommendera att gå tillbaka och se över dina anställningsbevis under denna period. Överstiger en av anställningsformerna mer än två år så ska anställningen övergå till en tillsvidare och är lika med inlasad.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren

Obehörig lärare? gäller LAS då?

Hej.

Har fått en fråga angående LAS.

En anställd har haft en visstidsanställning under en period, hon har på egen
begäran sagt upp sig från anställningen. Efter en period har hon återkommit till
företaget och då erbjudits ett vikarierat för en anställd som är
föräldraledig. Nu hävdar den anställde att hon ska anställas enligt LAS då hon
anser att de båda perioderna ska räknas samman, stämmer detta?

Om detta stämmer kommer det innebära en

övertalighet. Eftersom den ev inlasade individen bara är barnskötare och inte
förskollärare kan hon då sägas upp eftersom hon inte har behörighet.

Hej

Vill du precisera vilken typ av anställningar hon har haft? och om hon verkligen sa upp sig själv?

Har hon haft en allmän visstidsanställning och sedan ett vikariat, ska de räknas separat. Hon kan inte räkna samman dessa enligt praxis. Men jag tycker även arbetsgivare ska tänka på vilket utsatt läge denna arbetstagare befinner sig i, att bygga tidsbegränsade anställningar på varandra innebär större stress, högre risk för sjukskrivning och mycket sämre ekonomiska villkor för arbetstagaren.

Sedan har du så klart möjligheten att göra detta, det är ert val men tänk också på att det kan vara fördelaktigt att på långsikt försöka behålla arbetstagare, då både engagemang och prestationsförmågan ofta går ned vid slutet av tidsbegränsade anställningar. Det kostar även både tid och pengar att rekrytera nya tidsbegränsade anställningar. Framförallt borde det även påverka klienterna som ni arbetar med ”dvs barnen” det kan inte vara bra att byta personal hela tiden för att få till en bra verksamhet.

Arbetsdomstolen har i ett fall (AD 2002:92) utalat sig om behörighetsnormen för lärare att få en tillsvidareanställning när de inte är behöriga och haft en vikariatstid som i normalfallet borde övergå till en tillsvidareanställning.

Det anförda innebär att Arbetsdomstolen med hänsyn till skollagens bestämmelser finner att en obehörig lärare inte med stöd av bestämmelsen i 5 § andra stycket anställningsskyddslagen kan grunda någon rätt att få sin tidsbegränsade vikariatsanställning omvandlad till en tillsvidareanställning som lärare. ”.

Dvs du har två punkter att utgå från här, hon kan inte lägga ihopa den allmänna visstidsanställningen med vikariatet och hon kan inte heller begära att få en tillsvidare anställning som förskolelärar om hon inte är behörig.

MVh Tobias Bergin
Arbetsrättsjouren

[wp_ad_camp_1]

Vikariat och visstidsanställning?

Hej!

Jag har varit anställd som vikarie i 726 dagar. Behöver jag komma upp i 730 dagar för att bli tillsvidareanställd? Eller hur många dagar räknar man på två år?

Sen försöker företaget lösa detta genom att omplacera mig till en annan avdelning så att de kan ge mig visstidsanställning istället. Har alltså jobbat på samma vikariat i 726 dagar. Nu blir man istället omplacerad och någon annan får ta ens uppgifter som man har trivts bra med i snart två. Mindre kul.

Hej,

Enligt LAS får en allmän visstidsanställning och vikariat vara i max två år, vardera under en femårsperiod. Du kan alltså vara tidsbegränsad anställd i totalt fyra år om du går mellan vikariat och allmän visstidsanställning. Går anställningen över den tidsgränsen övergår den till en tillsvidareanställning.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Vikariat på vikariat vad gäller?

Hej jag är anställd som behovsanställd. Sen fem månader tillbaka så går ja på
ett vikariat för en som är mammaledig. Första tre månaderna fick jag papper på
detta men det dröjde nästan två månader innan jag fick papper sen har jag inte
fått mer papper. Min fråga . Kan de hålla på och ge mig tre månader i taget på
samma vikariat ? Ska man inte få skriftligt papper direkt på vikariat. Jag ska
söka till en utbildning vad gäller när jag säger upp mig ? På första pappret
stod det 14 dagar uppsägning på vikariatet sen återgå till behovsanställd men
ska jag göra två uppsägningar då ? Mvh

Hej

Först bör du titta över om ni har något kollektivavtal på din arbetsplats, och på vilket sätt detta påverkar
din anställningsformalia. Är du själv med i facket hör gärna med dem vad de säger. Om det inte finns några som helst
inskränkningar i kollektivavtalet gällande avtalshanteringen gäller följande enligt LAS (lag om anställningsskydd).

Enligt lag om anställningsskydd, får avtal om tidsbegränsad anställning träffas för vikariat. Ett anställningsavtal
behöver inte vara skriftligt eftersom ett anställningsavtal är ett sk konsensualavtal ” så länge du och din arbetsgivare är överens”.
Det som gäller för en tidsbegränsad anställning som tex vikariat är att anställningen upphör utan föregående uppsägning vid anställningsstidens utgång eller när arbetet är slutfört.

I ditt fall gäller att du arbetar till ett visst slutdatum eller tills den du vikarierar för kommer tillbaka till sin anställning. Detta ska däremot ange i sk anställningsvillkor.

Anställningsvillkor är inte det samma som ett anställningsavtal. Men i anställningsvillkoren ska det framgå; din slutdag, eller vad som gäller för att anställningen skall upphöra. och vilken form av tidsbegränsad anställning du har. Dessa anställningsvillkor ska utfärdas senast en månad efter att du börjat arbeta.

Be om anställningsvillkor, så både du och din arbetsgivare vet vad som gäller!

 

Lycka till

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Säga upp vikariat?

Jag har en fråga angående mitt anställningsavtal och dess uppsägning.

Arbetet jag har är ett vikariat för en tjej som är mammaledig. Vid den enda
intervju jag hade för att få jobbet så frågade arbetsgivaren om jag gick med på
provanställning i 6 mån, vilket jag accepterade.

När jag efter 2 månaders arbete fick (be om) ett avtal så fick jag ett
”anställningsavtal”. Avtalet innehåller, förutom arbetsuppgifter, antal timmar
och lön osv så står det ”Anställningsform: Föräldravikariat” (notera;
inget slutdatum). Avtalet innehåller inga övriga villkor eller uppgifter om
uppsägning (det har heller inte diskuterats något muntligt angående uppsägning).

Jag har nu arbetat där i 4 månader och kommer eventuellt byta jobb inom snar
framtid (om ca 2 månader). Vad gäller vid uppsägning? Har jag rätt att säga upp
mig? Hur lång blir i sådana fall uppsägningstiden?

Tack på förhand!

Svar:
Hej,
En allmän visstidsanställning kan inte inledas med provanställning, då syftet med provanställning är att båda parter ska få testa möjligheten till en tillsvidareanställning. Men vad jag förstår av ditt mail står det inte i ditt anställningsavtal att du har en provanställning utan ett vikariat.

Vikariat är en så kallad tidsbegränsad anställning enligt 5§ i Lagen om anställningsskydd (LAS). Huvudregeln för en sådan anställning är att den inte kan sägas upp i förtid, det vill säga innan avtalstiden har gått ut. Det går emellertid att avtala om att en sådan tidsbegränsad anställning skall kunna avbrytas i förtid, detta framgår av 4§ LAS. Men enligt ditt anställningsavtal har ni inte avtalat om någon uppsägningstid så egentligen är du bunden tiden ut. Det blir dock ett problem eftersom det inte finns ett slutdatum i ditt avtal.

Jag skulle rekommendera sig att prata med arbetsgivaren och fråga hur lång uppsägningstid du har? Detta för att se vilken syn arbetsgivaren har på saken. Skulle arbetsgivaren då hävda att du inte kan säga upp dig kan du hänvisa till otydligheten i anställningsavtalet samt den inledande diskussionen om provanställning. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen bör du även undersöka vad som står där. Enligt LAS kan du som anställd gå på dagen om du vill avsluta din provanställning och som tillsvidareanställd har du en månads uppsägningstid. (Om inte kollektivavtalet säger annat)

Du är välkommen att återkomma om det uppstår nya frågor.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

[wp_ad_camp_1]

Beräkning av anställningstid

Hej! Jag har varit allmänt visstidsanställd nu sedan maj 2012 och jobbat allt mellan 40% till 90% alla dessa månaderna. Under sommaren har jag fått semestervikariat. Nu undrar jag om när eller om jag kan kräva en fast anställning, man lever i en
ovisshet varje månad och har även inte kunnat vara ledig någonting eftersom man inte vill tacka nej till något arbete. Hela mitt liv går ut på att få ihop timmar varje månad och kan inte planera någonting i förväg. Nu i dagarna togs en person till in på arbetet för det behövdes extra hjälp och jag blev sittande hemma i två dagar hemma för min chef tydligen missat att jag inte hade något arbete alls dessa dagarna och jag blev väldigt besviken eftersom jag alltid ställer upp oavsett och han hade inte tänkt på att fråga om jag kunde, är det okej?

Svar:
Hej,
I Lagen om anställningsskydd (LAS) får en allmän visstidsanställning och vikariat vara i max två år vardera under en femårsperiod. Du kan alltså vara tidsbegränsad anställd i totalt fyra år om du går mellan vikariat och allmän visstidsanställning. Går anställningen över tidsgränsen övergår den till en tillsvidareanställning. Det är det som brukar kallas för att bli ”inlasad”. Anställningstiden beräknas utifrån kalenderdagar då det funnits ett anställningsförhållande. Det har ingen betydelse hur många dagar eller timmar du utfört arbete under anställningsförhållandet.

Paragraf 25 a i LAS innebär att den som är deltidsanställd har företrädesrätt till utökad sysselsättningsgrad. Detta förutsatt att du har tillräckliga kvalifikationer för det lediga arbetet och att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses på detta sätt. Företrädesrätten gäller inom den enhet där du redan arbetar. Det krävs även att du underrättat din arbetsgivare om din önskan till en högre sysselgrad. Din arbetsgivare ska alltså först erbjuda er som är deltidsanställda fler timmar innan han/hon nyanställer.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

 

Ska jag som vikarie jobba snabbare än den ordinarie?

Har en fråga angående mitt vikariat. Hoppar in och jobbar då någon är sjuk eller ledig. Om jag då hoppar in och ska städa för en som har ett område på 8h, har dom då rätt och sätta mig på de på 6h när jag ska utföra samma arbete som ordinarie? Jobbar som lokalvårdare.

SVAR:
Det låter inte rimligt att du som vikarie ska utföra arbetet på kortare tid än den ordinarie personen. Prata med din chef om hur de anser att du ska kunna lösa uppgiften på den tiden.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Kan arbetsgivaren ensidigt bestämma min lön?

Hej!
Börjar ett nytt arbete om cirka 1 mån.
Jag har ännu inte skrivit på något, men på avtalet står redan min vikariat lön, fast vi inte ena pratat om lön. Kan man göra så?

Vore jätte tacksam för ett svar.

Hälsningar

Christian

Svar:
Hej!

Vanligtvis sätts lönen i dialog mellan dig som arbetstagare och din arbetsgivare. I vissa fall kan det också vara så att lönen är direkt reglerad i ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Här kan också finnas bestämmelser om hur själva löneprocessen ska gå till. Om det finns avtal på arbetsplatsen så bör det framgå av ditt anställningsavtal.

I praktiken finns det dock inget hinder för att din arbetsgivare sätter lönen ensidigt dvs. utan att diskutera den med dig. Detta då förutsatt att den inte regleras i eventuellt kollektivavtal.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Vikariat och gravid?

Hej!
jag är anställd på ett vikariat som sträcker sig mellan Juni 2013 och februari 2014.
Jag har blivit lovar att nu skriva ett nytt kontrakt som även det är ett vikariat,
på ca 1 år. Denna kommer att börja gälla i samband med att det första vikariatet tar
slut, men kontraktet ska skrivas någon gång snart. Nu är det så att jag är gravid
och beräknas föda Juni 2014.
Mina frågor gäller dels lönen men även föräldraledigheten. Hur gör jag rent konkret?
Ska jag säga upp mig från mitt arbete eller blir det bara så att jag slutar i
samband med att jag blir föräldraledig? Vad har jag för rättigheter och har det
någon betydelse att mitt kontrakt är skrivet på en längre period?
När det gäller lönen så har det nyligen varit löneförhandlingar som jag alltså inte
har varit delaktig i. Nya löneförhandlingar kommer att äga rum och börja gälla innan
jag slutar, har jag rätt att vara inräknad i denna förhandling? Under den senaste
förhandlingen har även ingångslönen för en nyexaminerad höjts, så ingångslönen är
alltså högre än min lön, kan jag förhandla upp mig till den ingångslönen när jag nu
ska skriva det nya kontraktet?
Tack på förhand

Hej

Din arbetsgivare skall behandla dig precis som vanligt, det finns ingenting som inskränker dina rättigheter i anställningen i med att du är gravid. Jag förstår om det kan kännas lite olustigt med tanke på din situation. Men det skall du absolut inte känna. Du har precis samma rättigheter som förut och du skall utgå från att din arbetsgivare inte diskriminerar dig pga av din graviditet.

Du skall anmäla din ledighet minst två månader innan föräldraledighetens början, dvs i April 2014. Tänk på att du skall vara ledig minst två veckor innan beräknad nedkomst. Vilket du skall ta med i din kalkylering vid anmälan. Detta för att din arbetsgivare skall hinna få in en vikarie för dig (dvs vikarie för vikarie vilket är helt ok!).   Du skall absolut inte säga upp dig från din anställning, risken är då att du får en lägre föräldrapenning  från försäkringskassan.  Du kan få föräldrapenning på tre nivåer. Sjukpenningsnivå, grundnivå eller lägstanivå. Dvs du kan få 80% av din sjukpenningsgrundande inkomst (upp till 7,5 x prisbasbelopp= ca 335000 kr/år 2013), eller så kan du få ca 190 per dag om du har grund/lägstanivån.   Stor skillnad för dig!

Titta gärna igenom på;

https://www.forsakringskassan.se

 

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Oklara anställningsavtal

Hej,

Jag undrar över vad som gäller när man är tim- och/eller behovsanställd.
Jag har två extrajobb idag som jag tidigare kombinerat med ett heltidsarbete.
Jobbade helt enkelt extra då det passade.

I början av året planerades sommaren på ett av dessa arbeten där vikten lades
på oss timanställda att lösa det. (?)
Jag blev av med mitt fasta jobb i mitten av maj och jobbade då lite mer på båda
mina extrajobb.
Blev senare erbjuden ett sommarvikariat som receptionist jag kände att jag inte
kunde tacka nej till.
Sen det upphörde i augusti har jag fortsatt lite extra även där samt på de andra
två plus att jag stämplar.

Men till min fråga:
Då jag fick detta ”sommarjobb” meddelade jag jobbet med min timanställning
omgående att jag inte skulle kunna ta så många pass som jag från början trott.
Vi strök en del pass på det preliminära schemat och jag ansåg att det löst sig.
Någon dag senare ringer den chefen upp mig och ifrågasätter hur jag kunde göra
så här? De hade ju ingen personal och nu fick jag faktiskt lov att se till att
lösa det här, annars kunde det bli konsekvenser. Förklarade att jag redan gjort
så gott jag kunnat och att det inte låg på mitt bord längre.

Jag hade aldrig fått något schema hemskickat, om än att det varit diskuterat på
möte tidigare om vilka pass vi skulle ha.
Är jag som Timanställd SKYLDIG att jobba de pass jag blir erbjuden, tagit på mig,
eller har jag rätten att säga nej tack?
Mina förutsättningar hade ju ändrats?

Vad skulle hända den dag jag blir erbjuden en fast tjänst?
Skulle jag bli tvungen att tacka nej till en sådan (och bli ifrågasatt av akassa,
arbf. o.s.v.?) då jag bundit upp mig på något extrajobb?

På båda mina extrajobb får jag ett schema hemskickat.
På min behovsanställning rör det sig om en månad i taget medans min
timanställning ligger ca 2 månader framåt.
Vad har jag för rättigheter?
Är jag skyldig att jobba så fort jag fått ett schema?
Kan jag tacka nej – och vad är i sådana fall ett giltligt skäl?

Ett nytt möte närmar sig och jag gissar den här frågan kommer tas upp.
Fick höra av andra att de kollat med löne/personal ang detta som då hävdar att
det varit tal om ”Arbetsvägran”.
Stämmer det?

Skulle vilja få lite mer fakta om vad som gäller i ett sådant här fall.
Tacksam för lite utropstecken i min frågeteckentillvaro. :-)

 

Hej

 

Det är ingen enkel situation du hamnat i, men jag skall försöka reda ut lite begrepp till dig. Först och främst skall du se över ditt anställningsavtal. Ett anställningsavtal kan vara både en muntlig eller en skriftlig överenskommelse.

Dvs ett anställningsavtal behöver inte vara skriftligt, utan så länge du och din arbetsgivare är överens är anställningsavtalet ok. Men senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig information om anställningen. Dessa anställningsvillkor skall bla definiera din lön, beskrivning av arbetsuppgifter och om anställningen gäller tills vidare eller är begränsad.  Gäller anställningen en begränsad tid skall anställningens slutdag definieras/eller de förutsättningar som gäller för att anställningen skall upphöra.  Dessutom skall det framgå vilken anställningsform denna har.Det finns ingenting i Lag om arbetsskydd (LAS) som heter eller kallas ”tim eller behovsanställddet är inte en giltiganställningsform. Du kan däremot ”vara timavlönad”. Det innebär att du har en lönform som innebär att du får betalt efter antalet timmardu arbetar. Har du en visstidsanställning så skall du utgå från att denna är antingen ”ett vikariat” eller en ”allmän visstidsanställning” (det finns säsongsarbete oxå).

För mig låter det som att din arbetsgivare inte riktigt har stenkoll på begreppen, och du bör därför kunna hävda att du inte har en riktig anställningsform. Du har inte fått en slutdag på din visstidsanställning. Faktum är att du skulle kunna göra gällande att du med tanke på anställningens natur inte kan förutsättas ta arbete utan att du själv blivit tillfrågad. Nu är det ett problemom du har lovat din arbetsgivare att du skall arbeta? Har ni kommit överens om ett schema skall ni båda två se till att hålla detta, annars bryter ni anställningsavtalet. Detta är en säkerhet även för dig. Vill antingen du eller din arbetsgivare ändra schemat skall ni göra detta två veckor i förväg (12 § Arbetstidslag). Nu gäller denna lag framförallt arbetsgivare men jag tolkar det som att även arbetstagare har  denna generella skyldighet. I lagen finns dock ett kryphål och denna gäller om du inte kunnat förutse att händesleförloppet. Dvs har du blivit hindrad av någon rättfärdigad anledning att arbeta och inte kunnat förutse detta, kan det vara möjligt för dig att tacka nej till arbete även om du meddelar detta senare än två veckor innan din schemalagda arbetstid. Tänk dock på att annat arbete inte kan anses skäligt, då detta innebär att du är ilojal mot dina arbetsgivare och kan innebära att du kan bli uppsagd på saklig grund.

 

Prata med din arbetsgivare, be denna att ni båda kommer överens om ett ordentligt anställningsavtal och vilka villkor som gäller (se ovan). Ge inte efter på den punkten. Din arbetsgivare har inte handlat rätt från början och du bör därför klargöra att ni måste för bådas bästa få klarhet i vad som gäller.

 

Hör av dig igen om du stöter på patrull

 

MVH Tobias Bergin

 

Arbetsrättsjouren