Tag Archives: vikariat gravid

Vikariat blev inte förlängt pga graviditet, räknas det som diskriminering?

Har under ca ett år haft ett vikariat vid kommunal verksamhet. Kontraktet har förlängts med 6 månader i taget. Jag har fått positiv feedback av både chef och medarbetare och alla har varit väldigt nöjda.
Då nytt kontrakt skulle skivas valde min chef att inte förlänga beroende på att jag var gravid och inte skulle kunna jobba under min mammaledighet. Chefen har anställt en ny vikarie på min plats och varit mycket tydlig med att han önskar att jag skall komma tillbaka efter min mammaledighet. Jag är nu mammaledig utan anställning och går miste om föräldralön och inbetalning till pensionen. Äger arbetsgivaren denna rätt enligt ex föräldralag, diskrimineringslagen etc?

SVAR

Att arbetsgivaren väljer att inte ge dig ett nytt kontrakt p.g.a att du är gravid kan vara svårt att påvisa att det rör sig om diskriminering. Det står ofta ord mot ord då.
I och med att arbetsgivaren vill att du ska komma tillbaka så har ni ett avtal om du ska få fortsätta din anställning där senare, vilket visar att arbetsgivaren är medgörlig.

Din föräldrapenning får du oavsett om du är anställd eller inte, den beräknas på din genomsnittslön de senaste sex månaderna. Sedan vet jag inte om det är så att din arbetsgivare ger extra bidrag till anställda under föräldraledigheten, vilket du i sådana fall går miste om, och även som dus äger inbetalning till pensionen.

Eftersom det är en kommunal verksamhet så finns det kollektivavtal, här bör facket involveras för att se att allt går rätt till.

Hälsningar,

Daniela Alm

Jag går på tidsbestämt vikariat med chans till förlängning, nu är jag gravid. Får arbetsgivaren ge mig sparken?

Fråga: Går nu på ett mamma-vik som löper ut i februari alternativt mars nästa år. Med chans till förlängning. Plussade för bara några dagar sedan och är beräknad att få barn i april -16. Efter mitt vikariat går jag få över på provanställning då? Får dom sparka mig pga graviditeten?

Svar: De får inte sparka dig på grund av graviditeten, det är ett brott mot flera lagar. Diskrimineringslagen och Föräldraledighetslagen föreskriver att arbetsgivare inte får diskriminera föräldrar som ska gå på föräldraledighet.

Men du har ett tillfälligt vikariat, vilket jag förmodar inte har varat längre än två år (ofta är föräldraledigheten ca 1,5 år och delas ibland mellan föräldrarna), och du är då antagligen inte inlasad, d.v.s. har rätt till tillsvidareanställning om du inte har arbetat under allmän visstidsanställning i mer än 2 av 5 år. Du är alltså tidsbegränsat anställd på vikariatet. Detta ger att arbetsgivaren inte har någon skyldighet överhuvudtaget att erbjuda dig en ny tjänst efter utgångsdatumet på ditt nuvarande vikariat oavsett grund. När kontraktet tar slut, tar era förpliktelser mot varandra slut, såvida inte denna ”chans till förlängning” bestäms innan detta datum.

Så: arbetsgivaren har inte en skyldighet att erbjuda dig mer arbete än ni skrivit kontrakt på (d.v.s. fram till februari eller mars nästa år). Arbetsgivaren ”sparkar” heller inte dig eller säger upp dig, eftersom kontraktet helt enkelt löper ut. Det är möjligt att arbetsgivaren ser värdet i att behålla dig och väljer att anställa dig igen, men då är det på ett nytt kontrakt.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Föräldrapenning vid vikariat samt möjlig könsdiskriminering

Hej ,
Jag jobbar inom kommunen och har en vikariat som tar slut den 31 december 2015. Jag är gravid och vill ta föräldraledig 2 månader innan förlossning, alltså  nångång i oktober månad. Betalar då arbetsgivaren ersättning de 2 månaderna även om mitt vikariat tar slut i dec ?
Jag kommer nog inte få förlängning av vikariatet, när arbetsgivaren får veta om graviditeten..

 

Svar:

Hej!

Du har rätt att vara föräldraledig oavsett vilken anställningsform du har och oavsett om du arbetar heltid eller deltid. Arbetsgivaren kan aldrig neka dig detta, förutsatt att du har ett barn under 8 år, det gäller även fosterbarn.

Du har även rätt att ta ut föräldraledigt med föräldrapenning när det endast är 60 dagar kvar till den beräknade förlossningen. Så länge du har en anställning beräknas föräldrapenningen på den lönen. Mer om föräldrapenning hittar du på Försäkringskassans hemsida då de är dem som betalar ut denna ersättning.

Om du inte skulle få förlängning av vikariatet p.g.a. din graviditet så föreligger diskriminering. Se därför till att få orsaken till varför du inte får fortsätta arbeta skriftligt. På så sätt blir det lättare att bevisa om könsdiskriminering skett och om/vilka åtgärder som kan vidtagas mot arbetsgivaren.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren