Tag Archives: vikariat

Kan min anställning inte förlängas på grund av att jag är gravid?

Hej!
Jag är anställd på ett heltidsvikariat sedan den 4 juli 2017. Vikariatet löper ut den 2 september 2018. Jag är nu gravid och är beräknad att föda i augusti. Jag är orolig över att jag inte kommer blir förlängd eller få fast en tjänst på mitt jobb om jag söker den. Jag vet med säkerhet att det finns två fasta tjänster som snart behöver tillsättas, men är alltså rädd att jag inte kommer ha en chans att få en av de då jag är med barn. Vad har jag för rättigheter? Är det ok att neka mig en fast tjänst trots att jag jobbat på min arbetsplats i 8 mån (kommer hinna bli ett år innan mammaledigheten)? Har man någon form av förtur när man jobbat på ett ställe ett tag? Är rädd att jag kommer stå utan jobb enbart för att jag blivit med barn, och att de kommer anställa någon annan och på något sätt maskera att de diskriminerar mig. Det finns alltså inga andra anledningar än graviditeten till att inte anställa mig då de flertalet gånger tidigare uttryckt att de vill ha mig kvar och är nöjda med mig.

Svar: Det är inte okej att neka dig en tjänst med orsaken till att du är gravid, det är diskriminering. Men du har inte rätt till något förlängd tjänst när du har en tidsbegränsad anställning. Företrädesrätt finns för de som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist eller som vill gå upp i sysselsättningsgrad men det finns ingen företrädesrätt för de som har jobbat länge på arbetsplatsen när det gäller tidsbegränsade anställningar.

Det finns alltså ingen skyldighet för arbetsgivaren att förlänga din anställning eller erbjuda dig en ny tjänst när du har en tidsbegränsad anställning men du kan alltså inte bli uppsagd från din nuvarande tjänst på grund av att du är gravid. Sök de nya tjänsterna men du kan inte garanteras att få någon utav dem.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

 

Undviker arbetsgivaren en inlasning?

Hej,
Min kollega har inte varnats om att hans ALVA-anställning inte ska fortsätta som det föreskrivs i 15 § LAS (lagen om anställningsskydd), trots att det är mindre än en månad tills kontraktet tar slut. Om anställningen löper på i samma form 5 dagar efter kontraktets slut blir min kollega in-LASad.

Nu vill arbetsgivaren ändra hans anställningsform till vikariat vid kontraktets slutdatum för att undvika in-LASning. Får de göra så?

Svar: När en ALVA-anställning upphör ska arbetstagaren informeras om det en månad innan enligt 15 § LAS som du skriver. Detta är dock en ordningsregel och att bryta mot den är inte ett så stort fel att anställningen skulle kvarstå. Anställningen upphör sista datumet på anställningsavtalet oavsett om det informerats om att avslutande ska ske eller inte. En tidsbegränsad anställning måste aktivt förlängas och kan inte ”löpa på” av sig själv efter att den är avslutad. Efter att anställningen är avslutad kan arbetsgivaren erbjuda en ny anställning, vilket då kan vara ett vikariat som i sin tur då gör att din kollega inte blir inlasad. Det kan tyckas vara ett ”fult” sätt att gå runt inlasningen men det är enligt lagens utformning okej att göra på det här sättet.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

Kan två personer ha samma vikariat?

Hej
Jag ska skriva på ett anställningsbevis om ett gravvik ,men min kollega ska skriva på samma gravvik för samma person så nu undrar jag om det är rätt att 2 personer går på samma vik?

SVAR:
Nej, om båda vikarierna ska arbeta motsvarande full tid av vikariatet så är det inte rätt. Dvs att vikariatet är på t ex 100 % under 12 månader så är det inte korrekt att anställa två personer som arbetar 100% vardera på en och samma tjänst.
Det låter som något som facket borde titta närmare på, kontakta dem om du är medlem eller om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen.

Hälsningar Camilla Ländin

 

Praktik eller vikariat?

Hej,
Jag har sedan den 22 mars haft en praktikanställning (oavlönad) på ett företag och kontraktet sträcker sig till den 22 juni. Praktiken är inom HR-avdelningen. Jag fick i fredags veta att en av löneadministratörerna har sjukskrivit sig och nu vill min chef att jag ska lära mig hennes uppgifter så att jag kan vikariera för henne under sommaren. Då jag har läst 90 hp företagsekonomi i min utbildning så har jag den teoretiska kompetensen och de tyckte det passade bra med en person som redan är ”inne i företaget”.

Nu till min fråga. Min upplärning för löneadministrationsjobbet börjar redan denna vecka men vi har ännu inte skrivit något kontrakt för mina nya ansvarsområden. Då mitt tidigare kontrakt innebar en oavlönad praktik så menar jag att detta är en anställningsform som vikarie och därmed borde vi skriva nya kontrakt samt att jag borde få lön för detta?

Svar: Som vi bedömer det så innebär denna överenskommelse en ny avtalsform då det rör sig om helt andra arbetsuppgifter. Om arbetsgivaren/ chefen nämner ”vikariat” så är det just det som ni avtalat om, och då handlar det inte om en oavlönad anställning. Är praktiken något som anordnats via skolan eller arbetsförmedlingen, eller är det ett eget initiativ? Vid en så kallad ”praktikanställning” som du uttrycker det, som är oavlönad, skall det framgå vissa uppgifter så som: start- och slutdatum, arbetsuppgifter, vem som är handledare, arbetstider och eventuell ersättning. Vid en praktik täcks man i regel inte av någon försäkring om inte detta avtalats, dock omfattar arbetsmiljölagen alla. Så detta kan du trycka på när det talas om att ersätta någon annans arbetsuppgifter/ arbetsroll, att du behöver ha en trygghet i form av försäkring etc.

Prata med din chef om anställningsformen och vilka lönevillkor som gäller för vikariatet. Så får du se hur chefen reagerar på just anställningsformen när du lyfter frågan.

Med vänlig hälsning Arbetsrättsjouren

Vad har jag för uppsägningstid?

Hej! På mitt anställningsavtal står det ”vikariat under X frånvaro, dock längst t.o.m. ”datum”. Vad har jag då för uppsägningstid?
Tacksam för svar!

SVAR

Det beror lite på hur länge du varit anställd, men ett vikariat brukar inte löpa under flera år så jag gissar på att du har en uppsägningstid på ca 2 veckor-en månad. Detta är något som ska framgå på ditt anställningsavtal. Har arbetsgivaren inte bestämt något så regleras det i Lagen om anställningsskydd.

11 § För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad.
Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av
– två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år,
– tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år,
– fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år,
– fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år, och
– sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.
Om en arbetstagare som är föräldraledig enligt 4 eller 5 § föräldraledighetslagen (1995:584) sägs upp på grund av arbetsbrist, börjar uppsägningstiden löpa
– när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet, eller
– när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker. Lag (2015:759).

 

Hälsningar,

Daniela Alm

Säga upp sig från vikariat pga allergi

Hej

Har skrivit på avtal som vikarie tidsbegränsat.
Personlig assistent.
Har nu upptäckt att jag är allergisk mot pälsdjur samt damm som det finns hos brukaren.

Kan man säga upp sig på något sätt fast man skrivit avtal?
SVAR

I Arbetsmiljölagen (AML) står att arbetsförhållandena ska vara anpassade till människans förutsättningar i fysiskt och psykiskt hänseende. Lagen är en garanti för att man inte utsätts för fara på jobbet som kan leda till skador eller ohälsa.
Du kan prata med din arbetsgivare och se om ni kan komma fram till en lösning men du ska som ovan nämnt kunna vistas på din arbetsplats utan att riskera din hälsa.

I detta fallet skulle jag dock rekommenderas dig att kontakta facket.

Hälsningar,

Daniela Alm

Uppsägning av vikariat

Hej!

Mitt ärende gäller ”Uppsägning av vikariat!”
I anställningsavtalet står:

13.1 Uppsägningstiden gäller enligt vad som stadgas i lag (1982:80) om anställningsskydd.
1.1 Anställningen är en tidsbegränsad anställning, som vikarie för XXX, så länge XXX är föräldraledig.
2.2 Anställningen avslutas utan föregående uppsägning per 2017-07-31 eller när XXX kommer tillbaka, vilket som inträffar tidigast 2017-07-31.

Tacksam för svar så fort det möjligt!

SVAR:
Jag uppfattar det som att du undrar om det är möjligt att säga upp ett vikariat i förtid. Ett vikariat är en form av en tidsbegränsad anställning. En tidsbegränsad anställning upphör vid det datum som är avtalat som slutdatum, i ditt fall den 31/7-17. Det är som utgångspunkt inte möjligt att avsluta en tidsbegränsad anställning i förtid. Arbetsgivare och arbetstagare kan dock avtala om att den tidsbegränsade anställningen ska vara uppsägningsbar. Ett sådant avtal verkar det inte finnas mellan dig och din arbetsgivare. Den enda möjligheten för din arbetsgivare att avbryta vikariatet i förtid är om du grovt missköter dig.

Hälsningar Camilla Ländin

När övergår anställningen till tillsvidareanställning?

Min son har jobbat som timvikarie samt haft vissa korttidsvikariat på samma företag i ca 5 år. De flesta månaderna blir det hur mycket jobb som helst men vissa månader bara några få timmar så att lönen inte ens räcker till hyran. Är det rätt av arbetsgivaren att göra så här, har de ingen skyldighet att efter så lång tid ge honom en anställning? Han jobbar inom handels.

 

Svar:

 

Hej!

 

En allmän visstidsanställning övergår i en tillsvidareanställning om en arbetstagare varit anställd hos en arbetsgivare som visstidsanställd under minst två av de senaste fem åren, eller under vikariat under mer än två år under en femårsperiod, 5 § Lagen om anställningsskydd (LAS). När tvåårs-gränsen passerat övergår visstidsanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. Förutom LAS reglerar även kollektivavtalet vad som gäller för visstidsanställda. Rekommendation är alltså att se över gällande kollektivavtal för mer information. Arbetsgivaren har en skyldighet att följa anställningsavtalet och vad som däri står avtalat. Så många timmar som din son är anställd på och som står avtalat i anställningsavtalet har han rätt till att få arbeta och även få ut lön för.

 

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Avsluta ett vikariat i förtid?

Hej,
Jag var anställd på ett företag under sommaren som vikarie och har fått sparken. Saken var den att jag trodde (hela tiden) att jag var anställd förräns en annan vikarie tog i konakt med mig angående ett pass. Dagen efter fårjag reda på (efter jag hade tackat ja till passet) att jag inte längte var anställd hos de. Vilket jag tycke var väldigt konstigt.

Samma dag ringer jag chefen där hon säger att jag, enligt en annan anställd dock så jobbar han på ett annat arbetsplats (de på hans arb.plats lånar våran tvättstuga)enligt honom har jag misskött mig. Ex pratade i telefon.
Under detta samtal så kunde jag inte förklara mig för hon va redan bestämd, vad jag än sa.

Notera även att under perioden jag började tills jag slutade så fick jag inte betalalt förräns slutet av augusti. Började min anställning på Juni.

Vem har rätt eller fel här.

Svar:
Hej,
anställningsskyddet i en tidsbegränsad anställning är väldigt starkt då man endast kan avbryta en tidsbegränsad anställning i förtid om arbetsgivaren eller arbetstagaren gjort sig skyldig till ett väsentligt kontraktsbrott. Man kan avtala med sin arbetsgivare om möjlighet till uppsägning och det kan även finnas bestämmelsen i ert kollektiv avtal. Har man inte avtalat är möjligheterna att avbryta din tidsbegränsade anställning begränsade, det krävs ett väsentligt kontraktsbrott.

Det står inte i ditt mail mellan vilka datum ditt vikariat skulle löpa. När valde arbetsgivaren att avbryta ditt vikariat? Det verkar vara oklart för dig när du inte hade ditt jobb kvar. Utifrån din information verkar arbetsgivaren ha gjort fel. Sedan är det svårt för mig att utläsa om och hur du misskött dig. Vi kan undersöka ditt ärende vidare men det är en tjänst vi tar betalt för. Du är välkommen att återkomma med ditt anställningsavtal och exakt datum när arbetsgivaren valde att avsluta din anställning. Vi kan då återkomma till dig och se om du vill att vi kontaktar din arbetsgivare och kostnaden för detta.

Mvh
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Är det okej att skjuta fram start av anställning på grund av bokad semester?

Hej!

Jag blev uppsagd pga arbetsbrist för en månad sedan och har totalt 3 månaders uppsägningstid med sista arbetsdag 3e november.
Jag bokade nyligen en resa den 8-16 november.
Blev idag erbjuden ett vikariat på ett år, måste man börja det en viss datum eller finns det något som ger mig rätt att skjuta upp starten på vikariatet till efter min resa?
Att jag inte får lön eller semesterersättning under min resa förstår jag, är nöjd bara jag blir ledig men vore drygt om arbetsgivaren kan tvinga mig börja jobba direkt efter min ordinarie uppsägningsdag.

Tack på förhand.

Svar:

Om du vill ta vikariatet så börjar det den dag som din arbetsgivare bestämt att det skall börja. Om det innebär att du inte kan åka på din semester är det ett val endast du kan göra. Arbetsgivaren har inga skyldigheter att anpassa vikariatets början efter dig. Möjligheten som du har är att prata med din arbetsgivare och berätta din situation och se om ni kan komma överens om att du börjar efter din semester.

Med vänlig hälsning,
Elisabeth Hjelm
Arbetsrättsjouren