Tag Archives: Varsel

Vad krävs för att arbetsgivaren ska kunna avsluta min provanställning i förtid?

Hej,

Jag påbörjade en provanställning där för 5 månader sedan. Under sommaren blev jag sjukskriven i en månad p.g.a bipolär sjukdom. Jag fick givetvis läkarintyg som de fick ta del av och jag berättade om min sjukdom för chef och kollegor. Efter en månads heltidssjukskrivning kom jag tillbaka på 75%, d.v.s min läkare skrev ett nytt intyg på 25 % sjukskrivning.
I förra veckan får jag ett samtal av min chef ( jag var hemma med sjukt barn ) om att hen var på väg hem till mig med HR-chefen. Jag blev överrumplad och förvånad och släppte såklart in dom i mitt hem. Då säger min chef att de har beslutat att avbryta min provanställning p.g.a misskötsel i arbetet. Jag tog illa vid mig och sa att detta berodde på min sjukdom och att det har varit svårt att prestera efter att jag kommit tillbaka.
De sa att avslutningen av provanställningen inte hade med min sjukdom att göra.. men det tror jag inte ett dugg på! En arbetsplats har väl också rehabiliteringsskyldighet?
De har skickat in en blankett där min chef har skrivit att de inte kan göra nånting för att anpassa mitt jobb till min sjukdom. Det förvånade mig, det fanns mycket man kunde göra! Jag känner mig kränkt i mitt hem, diskriminerad och dessutom fråntagen mina rättigheter. Jag fick gå på dagen, med betalt provanställningen ut, men jag fick aldrig ta farväl av kollegor m.m vilket känns jättekonstigt! Kan jag göra något för att få rätt ?

Svar:
Hej,

Enl. LAS 6§ får en provanställning avbrytas även innan prövotidens utgång om inte annat har avtalats. Din arbetsgivare behöver därmed inte ha någon saklig grund för uppsägning utan kan säga upp dig utan någon särskild anledning, dock får skälet inte vara något som kan anses diskriminerande enl. Diskrimineringslagen. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan det även finnas skrivningar där kring provanställning.

Är du medlem i något fackförbund så har ni tillsammans rätt till överläggning med arbetsgivaren gällande själva beslutet att avsluta provanställningen. Mycket mer än så kan man dessvärre inte göra.

Är du med i facket råder jag dig att ta kontakt med dem och be om vägledning. Du är välkommen att återkomma till oss men för att ge ytterligare stöd är det en tjänst vi tar betalt för. Vår timkostnad är 995 kr. Vi undersöker då ditt ärende djupare och ser vilka domar som tidigare dömts i liknande ärenden.

Mvh,
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Varsel och återanställning

Hej!

Jag har blivit varslad och har dagen efter min varsel blivit erbjuden ett vikariat på samma företag. Jag har omfattats av ett kollektivavtal som gäller alla anställda på företaget exkl. tjänstemän men har enbart varit
placerad på ett och samma ställe av en hel produktionsenhet under tre år,det vill säga att arbetarna som har arbetat på olika ställen av företagethar haft exakt samma anställningsavtal, detta innebär att företaget har rätt att fritt fördela arbetet under över hela företaget, fast jag ändå alltid varit stationerad på en annan del utav företaget än den tjänst jag erbjuds.

Jag har blivit erbjuden vikariat på ett helt annat ställe än på den plats som jag har varit på och har dessutom på min dåvarande plats varit belönad med en ansvarslön som varit ”outside the box” alla andra som berörs av samma anställningsavtal som mig men har inte haft det på papper någonstans. Jag vill självklart ha tillbaka mina gamla arbetsuppgifter om jag erbjuds
vikariat men i detta fallet blir det inte så. Jag tror att företaget fritt placerar mig på en plats jag inte är intresserad av för att således bli av med mitt anställningsskydd. Hjälp mig snälla. Gör företaget rätt och har dem rätt att återanställa mig med nya arbetsuppgifter om jag inte går med på det?

Svar:
Hej,
din arbetsgivare måste följa reglerna i Lagen om anställningsskydd (LAS) och kollektivavtal. Vad jag förstår av ditt mail har du blivit varslad på din nuvarande tjänst pga. arbetsbrist. Men att arbetsgivaren sedan hittat en möjlig lösning för att behålla dig inom företaget, genom att erbjuda dig ett vikariat inom annan avdelning. Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela abetet men måst ta hänsyn till de regler som finns i LAS när det gäller uppsägning t.ex. saklig grund och turordning. Det kan även finnas skrivningar i kollektivavtal kring vad som ska gälla. Arbetsgivaren måste alltså ha saklig grund för att säga upp dig och även följa turordningsreglerna enligt lag och avtal. Huvudreglen är ”sist in, först ut” i LAS. Om du blivit uppsagd och sedan blivit anställd på helt andra villkor måste ett nytt anställningsavtal upprättas. Om din arbetsgivare brutit mot något av detta är du välkommen att återkomma eller om jag missuppfattat din frågeställning.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

 

 

Arbetspass med kort varsel och via sms!

Jobbar på deltid som städare och har schema genom min mobil. Chefen säger att jag ska kolla schemat ofta för det kan ändras. Helt okej tycker jag. Men jag undrar hur långt in på kvällen är normalt? Sen brukar han inte lägga in jobb där utan skickar meddelande som inte alltid kommer fram i tid. Å då missar jag det + lönen. Gäller ett jobbmeddelande per sms? Det står inget om det i avtalet.
Mvh

Hej!

Du har rätt till ett schema 14 dagar i förväg och om det förändras ska du meddelas snarast. Det finns dock undantag som beror på hur verksamheten ser ut. Om det inte går att förutsäga behovet av arbetskraft, så kan det vara rimligt att arbetspass blir inbokade med kort varsel. Utan att veta mer om ditt avtal, så är det i huvudsak så att man har rätt att få arbete för motsvarande tid som utlovas i anställningsavtalet, i ditt fall de timmar som motsvarar din deltidstjänst. Att arbetspass bokas via sms är inte ovanligt och kan vara giltigt beroende på vad man kommit överens om med sin arbetsgivare. Baserat på din fråga, så verkar ni inte ha kommit överens om detta, vilket givetvis är ett problem för dig. Det som främst gäller är att du, som nämnt, har rätt att arbeta de arbetstimmar som finns angivet i ditt anställningsavtal. En tanke är att prata med din arbetsgivare och förklara problemet med smsbokningar för honom/henne. Om din arbetsplats samarbetar med facket, så är det en god idé att kontakta dem då de kommer kunna hjälpa dig mer specifikt.

Hör av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Varsel och turordningsregler

Hej!
Jag arbetar som lärare i en kommun, där det finns fyra kategorier lärare – LR-medlemmar. Lärarförbudsmedlemmar, Sveriges Ingenjörer-medlemmar (jag!) samt oorganiserade.
Inför kommande varsel har vi förhandlat med kommunen med en vanlig LAS-turlista, men arbetsgivaren har valt att konstruera enmannakretsar genom att man inte jämför vad man undervisar i utan vilken behörighet man har. Jag som har behörighet i matematik och tekniska ämnen kan alltså inte få stanna om en annan mattleärare som arbetat kortare än jag är anställd för att undervisa i matematik men har Kemi i sin behörighet. Jag har ingen teknologi i min tjänst bara matte hon har ingen Kemi i sin tjänst, bara matte. Dessutom säger arbetsgivaren att jag bara kan gå före medlemmar i mitt eget fack! Eftersom vi är 4 stycken är detta inget stort urval. På hela skolan finns ca 140 lärare, varav man alltså planerar att säga upp ca 20 st.

Svar:
Hej,
du ställer ingen direkt fråga i ditt mail,  men jag utgår ifrån att du undrar om arbetsgivaren får göra som han/hon gör? Du skriver att du är medlem i Sveriges Ingenjörer och du ska i första hand vända dig till dem med dina frågor. Din arbetsgivare har även en skyldighet att förhandla med ditt fackförbund om detta blir aktuellt. Vad jag förstår av ditt mail är förhandlingar med kommunen redan påbörjade. Då dina frågor är specifika för just för dessa förhandlingar tycker jag att du ska vända dig till ditt fackförbund för svar.

Grundregeln i LAS är att om ni jobbar på samma driftsenhet och går under samma kollektivavtal så är ni i samma turordningskrets. Undantagsfall skulle vara om arbetsgivaren och facket har kommit överens om en annan turordningskrets.

Du är välkommen att återkomma om jag har missförstått din frågeställning.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid under föräldraledighet

Företaget jag arbetar på har lagt ett varsel. Jag har fått reda på att jag är garanterad anställning till och med 31:e maj 2013 och att jag därefter kan bli uppsagd. Nu är det så att redan nu nästa vecka kommer jag att får skriva på papper om att jag är uppsagd per den 1:e juni 2013 och att min uppsägningstid är fyra månader. Så jag kommer få skriva på papper om uppsägning fyra månader innan uppsägningen träder i kraft.
Jag är gravid och har idag lämnat in och fått godkänt (av min chef) min ledighetsansökan för föräldraledighet med start 2013-03-25. Kommer min uppsägningstid som egentligen skulle börjat löpa 2013-06-01 att ”frysas” och börja löpa först när jag har angett att återgå till arbetet eller är det så att eftersom jag skrev på papperet i februari (innan planerad föräldraledighet) så kommer min uppsägningstid att löpa jämsides med min föräldraledighet?

Om det nu är så att min uppsägningstid först börjar löpa när jag planerar att återgå i arbete så har jag en följdfråga: Enligt kollektivavtal är min uppsägningstid i dagsläget fyra månader. Efter min planerade föräldraledighet har jag hamnat i intervallet där min uppsägningstid är fem månader. Men om jag den 5:e februari 2013 skriver på ett papper att jag är uppsagd med fyra månaders uppsägningstid så kommer jag att gå miste om min femte månad fastän jag ska ha den enligt kollektivavtalet. Ska jag då vägra att skriva på uppsägningen eller hur ska jag göra för att så att säga få min femte månad?

SVAR:
Uppsägningstiden räknas utifrån det datum du skriver på pappret, inte den dagen uppsägningstiden börjar löpa. Det är inte ovanligt att man lägger ett varsel en tid i förväg på det sätt som du beskriver.
Då din föräldraledighet är planerad och beviljad redan så fryses uppsägningstiden, eller eg skjuts framåt, till det datum du planerar att återgå till arbetet. Det kan dock finnas andra formuleringar i ditt kollektivavtal, så kolla det.

Jag tror inte du vinner något med att vägra skriva under din uppsägning.
Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren