Tag Archives: vård av barn

Klagomål på mycket vab

Jag är ensam inkomsttagare i familjen, vi har tillsammans 6 barn var av ett är 19 som bor hemma och har eget jobb.
Jag får höra ibland av min arbetsgivare tycker att den äldsta ska hjälpa till istället för mig när de gäller vab i allmänhet. Vi har 2 barn med diagnosen ADHD som är på besök hos läkaren då och då.
Jag får ta Vab ofta och får klagomål och jag har sökt kvällsskift och natt för att de klagar på min frånvaro och till svar får jag: Kan du inte visa högre närvaro så är de ingen ide att du söker. Så lite moment 22 känns det som.
Måste arbetsgivaren ha en förklaring varför jag tar Vab?
Kan de göra/svara så?

SVAR
Nej, arbetsgivaren kan inte kräva tex läkarintyg för ett barn som du tar vab för. Men däremot är det kanske klokt att arbetsgivaren känner till din familjesituation, eftersom den påverkar dig och även din närvaro på jobbet.
Arbetsgivaren behöver inte ange skäl för att inte ge dig en annan tjänst som du söker, utan välja den person hen vill. Men det låter ju som en bra lösning för dig att jobba kvällsskift istället.

Du behöver ta ett samtal med din chef för att ge en bättre förståelse för ditt behov att finnas till hands för familjen.

Hälsningar Camilla Ländin

 

Byte av arbetsuppgifter och rädsla för uppsägning på grund av vård av barn

Hej, jag jobbar på en mindre industri med ca 9 anställda där vi står vid varsin maskin. För 1 månad sedan sa en kollega upp sig och arbetsgivaren anställde en ny direkt. Dom bad mig ta hand om han och jag skulle visa han lite hur min maskin funkar för o se om han ”är nått och ha”som dom sa, det skulle bara handla om några dagar. Nu har det gått 1 månad och min kollega har slutat och den nya går fortfarande vid mig och jag gör min fd kollegas arbetsuppgifter. Jag undrar om dom kan flytta på mig bara sådär? Min maskin är väldigt krånglig att lära sig, det tar säkert 6 månader-1år innan man kan den till 100% om ens det. Den är väldigt speciell och det krånglar ofta och det är alltid nya speciella lösningar man måste komma med.
Dom arbetsuppgifterna jag fått tar bara 2 veckor-1månad att lära sig.
Jag är orolig att dom medvetet vill flytta på mig för att kunna avskeda mig pga arbetsbrist senare. Då jag är den enda småbarnsföräldern och dom hatar när jag vabbar och kräver nästan varje gång jag gör det att jobba kväll eller jobba över någon annan dag.

Ja cheferna är väldigt speciella och gör lite som dom vill, för 3 år sedan sparkade dom en pga arbetsbrist men samma vecka fastanställdes 2 inhyrda. Ja, han var småbarnsförälder

Hoppas ni förstår vad jag menar med min krångliga fråga.

Hej!

Vad gäller arbetsgivarens agerande så står denna i sin fulla rätt att låta dig byta arbetsuppgifter om de arbetsuppgifter du får inte är alltför långt utanför arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Du har som arbetstagare en ganska bred lydnadsplikt så länge inte arbetsledaren sätter dig på arbetsuppgifter som är helt utanför de ni kommit överens om i anställningsavtalet (till exempel om du istället fått städa toaletterna och diskat), så att du genom att byta arbetsuppgifter inom en industriarbetsplats från en maskin till en annan maskin har jag svårt att se som att arbetsgivaren bryter mot detta.

Jag kan förstå din oro med tanke på dina erfarenheter på företaget, men du ska veta att du har rätt att vabba, och att diskriminering av föräldrar inte är tillåtet. Av diskrimineringslagen framgår att arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att kunna förena arbetsliv med föräldraskap. Om du i framtiden skulle bli utsatt för fingerad arbetsbrist (som det kallas när arbetsgivaren påstår att det finns en arbetsbrist, men det egentliga skälet till ”arbetsbristen” är att arbetsgivaren vill göra sig av med arbetstagaren), så ska du i första hand vända sig till facket som kan representera dig och i andra hand till Diskrimineringsombudsmannen som också kan företräda dig vid eventuell tvist i Arbetsdomstolen. Även vi på Arbetsrättsjouren kan undersöka ditt ärende vidare men då till en kostnad. Det finns också bestämmelser i föräldraledighetslagen som klart stadgar att föräldrar inte får missgynnas när det gäller arbetsledningsbeslut och vid uppsägningar.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson, Arbetsrättsjouren