Tag Archives: VAB

Chefen vill inte godkänna vab

Förra veckan vabbade jag en halvdag. Jag meddelade mina kollegor vilket vi alltid gör vid sjukdom eller vab. Min chef blev sur för att jag inte meddelade henne på morgonen utan jag gjorde det när jag kom till jobbet. Jag jobbar inte ihop med chefen och hen sitter inte ens i samma hus. Viktigaste för mig är att mina kolleger vet så att de kan styra upp dagen. Så nu tänker inte hon godkänna min vab. Får hen verkligen göra så? Tacksam för svar.

SVAR:
När du är frånvarande från arbetet pga vab eller egen sjukdom så är du skyldig att meddela detta omgående enligt rutinen på arbetsplatsen. Vissa har en skriven policy för hur detta ska gå till, t ex ”senast kl 07.00 via telefon till XX”. Om rutinen är att meddela chefen så har du brustit i detta. Du kan då få en notering om olovlig frånvaro i tidrapporteringssystemet, med ett ev löneavdrag som konsekvens.
Prata med din chef och kom överens om hur ni ska göra framöver.
Hälsningar Camilla Ländin

Har arbetsgivaren rätt att kräva läkarintyg vid VAB?

Hej!

Har min arbetsgivare rätt att kräva att få se läkarintyg för mitt barn när jag har vabbat mer än 7 dagar?

Svar:

Hej!

Från och med den åttonde dagen av barnets sjukfrånvaro har du en skyldighet att visa upp ett intyg från läkare eller sjuksköterska för Försäkringskassan. Denna tid börjar löpa från första dagen någon av föräldrarna tar ut tillfällig föräldrapenning. Även helgdagar räknas in i dessa dagar. Denna rättighet är dock riktad mot Försäkringskassan och inte till arbetsgivaren. Då arbetsgivaren inte har någon skyldighet att ersätta dig för din frånvaro, har denne inte heller rätt att begära intyg av er. Rätten för arbetsgivaren att begära läkarintyg enligt sjuklönelagen gäller bara när du själv är sjuk, inte när ditt barn är sjukt.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

Sjuka barn under semestern

Jag fick tjänstledigt för att åka bort på semester trots att jag inte hade några semesterdagar kvar. Mitt ena barn blev sjukt på nästa hela resan. Kan jag då ansöka om vård av barn? Vad gäller annars i en sådan situation?

SVAR:
Om du, eller ditt barn, blir sjuk under din semester så ska du anmäla dig sjuk eller vård av barn i vanlig ordning. Du ska också skyndsamt meddela arbetsgivaren, senast den dag du är tillbaka på arbetet.
Då blir semestern istället egen sjukdag  eller VABoch du får tillbaka dina semesterdagar. Det kan vara aktuellt att visa upp ett sjukintyg för arbetsgivaren för att den processen ska gå enklare.
Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

VAB under semestern?

Hej,

mitt barn var sjuk under semestern. Vi kunde inte anmäla vab till arbetsgivaren eftersom han var så pass illa och i stressens stund så gjorde vi inte det. Hursomhelst, jag pratade med försäkringskassan som sade att det inte var några problem. Vi har läkarintyg och allt. Hursomhelst, när jag ringer arbetsgivaren och berättar att mitt barn hade varit sjuk men jag inte hade haft möjlighet att anmäla detta till dem så säger arbetsledaren att det inte gäller, att vab gäller f.o.m. den dagen man ringer, vilket innebär att jag inte får vabba ”bakåt” i tiden.

Hej

Detta borde inte vara något som arbetsgivaren ifrågasätter. Du har rätt enligt 15 § semesterlag, att inte räkna dessa som semesterdagar, då ditt barn varit sjukt. Precis samma sak gäller om du själv varit sjuk. Det framgår att arbetstagaren utan dröjsmåls ska begära att inte räkna dessa ”vab” eller sjukdagar som semesterdagar. Vilket din arbetsgivare kanske kan ifrågasätta, men har du sjukintyg och du har gjort det så snabbt som du har kunnat borde din arbetsgivare nöja sig med att påpeka att du i framtiden kanske kan agera efter just ”utan dröjsmål”.  Det innebär således inte att det är förbjudet att vabba bakåt i tiden.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Sjukintyg till arbetsgivaren vid VAB?

Hej!
Jag har varit hemma för VAB med min dotter i en vecka nu,och hon
är fortfarande inte bra, kan chefen kräva ett läkarintyg ? Det räcker väl att
man skickar ett till försäkringskassan??

Svar:
Hej,
Från och med den åttonde dagen av barnets sjukfrånvaro har föräldern en skyldighet att visa upp ett intyg från en läkare eller sjuksköterska för Försäkringskassan. Tiden börjar löpa från första dagen någon av föräldrarna tar ut tillfällig föräldrapenning. Även helgdagar räknas in i de sju dagarna. Såvitt jag har förstått detta, är denna rättighet riktad till Försäkringskassan och inte till arbetsgivaren. Eftersom arbetsgivaren inte har någon skyldighet att ersätta dig för din frånvaro, har denne heller ingen rätt att begära intyg av er. Rätten för arbetsgivaren att begära läkarintyg enligt Sjuklönelagen gäller bara när du själv är sjuk. Inte när ditt barn är sjukt.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

 

Kan arbetsgivare begära intyg för VAB?

Hej!

Har min arbetsgivare rätt att begära in intyg från mig hur jag har tagit ut tillfällig föräldrapenning (vård av sjukt barn)?

Hej!

Då det är försäkringskassan och inte arbetsgivaren som betalar ersättningen, så innebär det att arbetsgivaren inte har rätt att begära läkarintyg. Enligt sjuklönelagen så har arbetsgivaren rätt att begära läkarintyg, men det gäller när det är arbetstagaren som är sjuk.

Hör av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Vård av sjukt barn under semestern

Hej!

Jag har en fråga gällande tillfällig föräldrapenning samt sjuk under pågående
semester. Jag är anställd som handläggare på Försäkringskassan
aktivitetssstöd.
Jag fick semester den 24 juni 2013, min dotter blev sjuk den 26 juni, jag anmälde
henne sjuk (vab=vård av barn) samma dag. Hon blev fortsatt sjuk i 2 veckor, jag
införskaffade läkarintyg från och med 8 dagen. Sedan blev jag själv sjuk i
anslutning till det, jag ringde min chef och frågade om jag behövde läkarintyg,
det behövde jag inte den första veckan. Till min fråga: Jag har inräknat med
vård av barn inte kunnat ta ut min semester med mer än 8 dagar. Har jag någon
rättighet alls att kunna få ta ut semester så här i efterhand? Eller blir jag
utan sammanhängande semester detta år?

Hej

Om du som arbetstagare normal sett inte kunnat arbeta pga sjukdom/arbetskada eller om du behövt vara ledig med semesterlönegrundande  frånvaro under semesterledigheten har du rätt att inte beräkna dessa dagar som semesterdagar. Om du som arbetstagare utan dröjsmål begär det! Tänk på att de semesterdagar som återstår skall förläggas i ett sammanhang om du som arbetstagare inte begär annat. Det finns också som du verkar vara medveten om regler hur VAB (tillfälligföräldrapenning) skall betalas ut bla genom, barnets ålder och sjukintyg efter dag 7 (viktigt att känna till reglerna). Regelverket för rätten till att skjuta på semestern pga sjukdom omfattar flera olika steg, från semesterlag till föräldraledighetslagen därför kan den vara lite svår att ta sig genom både för arbetsgivare och arbetstagare så känner du att du vill ha lag paragrafer att förhålla sig till återkom gärna.

Reflektera gärna i fortsättning utan vidare koppling till ovanstående att du också omfattas av LOA (lag om offentligt anställning) som statligt anställd.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Omplacering

Hej, jag har blivit uppsagd pga arbetsbrist och skrivit under delgivningen. Min arbetsgivare gjorde en omplaceringsutredning och fann inga andra tjänster/arbetsuppgifter till mig. Detta fick jag skriftligt. En vecka senare hade vi möte och han sa att han hade gjort en ny omplaceringsutredning där jag skulle få behålla 50% av mina nuvarande uppgifter och 50% nya uppgifter. Samtidigt sa
han att han håller på att avveckla företaget som jag är anställd i och att den verkliga orsaken till att jag blev uppsagd var pga vab Detta muntligt. Min fråga är om uppsägningen fortfarande gäller och om jag tackar ja till omplaceringen – ska vi teckna ett nytt avtal då? Han vill i så fall att det gamla avtalet gäller men eftersom han ska lägga ner det företaget känns det väldigt otryggt för mig. Tackar jag nej- går jag miste om a-kassan då?
Tack på förhand!

SVAR:

Hej,

Det låter som att du har hamnat i en konstig situation. Först och främst får inte din arbetsgivare lov att säga upp dig på grund av att du stannar hemma med sjukt barn. Om företaget ska avvecklas föreligger även arbetsbrist och arbetsgivaren är skyldig att göra en omplaceringsutredning innan uppsägningar vidtas. Eftersom ni har skrivit på ett avtal om uppsägning så bör ni absolut skriva ett nytt anställningsavtal på den nya tjänsten du kommer påbörja. Se till så att du får ett nytt anställningsavtal där dina nya uppgifter specificeras samt att det finns något skriftligt bevis på att du inte längre är uppsagd. Om du tackar nej till omplaceringen kan din ersättning i vissa fall sättas ned, det är bäst att du kollar med a-kassan för att få veta vad som gäller just dig.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Läkarintyg för VAB?

Hej. Min fru har varit hemma med sjukt barn mer än 8 dagar. Nu har försäkringskassan begärt läkar intyg och det har läkaren skrivit och vi har skickat det till försäkringskassan. Men nu kommer frågan. Hennes arbets givare har krävt läkar intyg på vår barn också. Har arbetsgivare rätt att kräva läkarintyg för VAB.

SVAR:

Hej,

Om din fru erhåller tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn är det försäkringskassan som betalar ut ersättningen. Eftersom arbetsgivaren inte betalar ut någon ersättning har arbetsgivaren heller inte rätt att begära läkarintyg. Arbetsgivaren har en rätt att begära läkarintyg enligt sjuklönelagen men det gäller när arbetstagaren är sjuk.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren