Etikettarkiv: utebliven lön

Hemskickad tidigare av kundföretag, får inte full lön från bemanningsföretaget

Några bemanningsanställda blir hemskickade av kundföretaget när det har varit lite att göra dagarna innan jul.
Nu säger bemanningsföretaget att dom ej kommer att få garantilön för dessa timmar för att dom ej har ringt och meddelat att dom blivit hemskickade.Dom bemanningsanställda är nya och visste inte att dom skulle ringa,trodde kundföretaget meddelade detta.Står inte i avtal eller i kontraktet att arbetstagaren ska ringa.Har bemanningsföretaget rätt att inte betala ut garantilön?

SVAR

För att ett bemanningsföretag ska bli auktoriserat så måste de skriva på ett kollektivavtal. Där bör det stå vad som gäller. Huvudregeln är att man ska få betalt för den tid man är schemalagd även om det uppstår arbetsbrist för just den dagen. Om du gått hem frivilligt kan det vara svårare att få betalt. Skulle det uppstå ytterligare problem så är det bäst att kontakta facket och be dem om hjälp.

Hälsningar,

Daniela Alm

Utebliven lön – vad gäller?

Hej!

Jag extra jobbar på Ica och har varit där i ett år nu.  På min senaste lönespecifikation var jag lite osäker på ifall mitt OB-tillägg hade lagts till då jag jobbat en söndag.  Pratade med en arbetskamrat och hon sa att jag inte fått något OB-tillägg då det inte stod så som det gjorde på hennes papper.  Har kollat igenom på alla min specifikationer och kan endast se på ett av papperna hur tillägget lagts dit,  alltså har jag inte fått något OB-tillägg på ett år.  Har pratat med min chef om detta men får inget riktigt svar.  Vad har jag för rättigheter?  Vad finns det för lagar angående detta? Är 18 år och går fortfarande i skolan så har inte jätte stor koll.

SVAR:

De arbetstagare som inte är bundna av kollektivavtal ska i första hand gå efter vad som står i det enskilda anställningsavtalet, i andra hand efter vad som anses vara sed och bruk inom organisationen ( dvs brukar arbetsgivaren tillämpa kollektivavtalet även på obundna arbetstagare,  vilket oftast är fallet ska ob-tillägget gälla även för dessa) och till sist kan arbetstagaren hävda att Kollektivavtalet ska ha normerande verkan på arbetsplatsen. Samtidigt ska obundna arbetstagare vara vaksamma på vad ett mindre fackligt inflyttande innebär även för dem som väljer att förhandla fram sina egna villkor.  Du kan inte som obunden arbetsgivare begära tex en minimilön,  som dina fackligt bundna kollegor har rätt till om inte arbetsgivaren vanligtvis tillämpar dessa regler även på obundna arbetstagare.  Om du är fackligt ansluten så råder jag dig att omgående kontakta facket och redogör för din situation.

Vänligen
Sandra Amrén
Arbetsrättsjouren

Utebliven lön; Vad kan man göra?

Hejsan

Jag har varit anställt hos ett företag, som vi kallar för ”X”. Jag har nu sagt upp mig, då min lön uteblev. Nu har X betalt in två av mina tre löner, dock är beloppen felaktiga och via kontroll hos skatteverket visar det sig att X inte har betalt in någon skatt för mig. Jag har tjatat på X angående att jag vill ha lönespecifikation, men utan resultat. Jag har anställningsavtal, där bruttobeloppet ska uppgå till 14000 kr/mån. Arbetsgivaren har betalt in 11500 kr för första månaden och 9500 kr för andra månaden direkt på mitt konto, så jag har antagit att han dragit skatt men som sagt har inga inbetalningar gjorts.

Vad kan jag göra?

Hej!

Idag finns ingen lag som reglerar skyldighet att utfärda lönespecifikation. Dock kan ett kollektivavtal reglera sådant, om det finns på din arbetsplats. Däremot ska arbetsgivaren kunna redovisa varför du har fått en viss lön, precis som varför den uteblivit.

Om det finns facklig representant på din arbetsplats så är en god idé att kontakta denne för mer specifik hjälp i ditt ärende. Är du inte medlem i facket, så kan du vända dig till kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande eller så kan du skicka en lönefordran vilket vi på arbetsrättsjouren kan hjälpa dig med.

Hör gärna av dig igen om du har fler frågor och om du vill ha hjälp med lönefordran!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Hur gör jag för att få ut min lön?

Fråga:

Hej!
Jag har arbetade som tim-vikarie på en arbetsplats under en månad januari-februari i år. Min arbetsgivare gav mig inte något anställningsbevis/avtal och han betalade inte heller ut min lön för arbetet. Jag har skriftligt bevis (arbetstids-schema) och vittnen på att jag har arbetad den månaden.
Jag har flera gånger försökt få tag på arbetsgivaren utan resultat. När jag en gång fick tag på honom var han undvikande. Han är väl medveten om att jag har jobbat hos honom.
Jag arbeta inte längre hos denna arbetsgivare. Det är åtminstone två andra som inte heller hart fått ut sina löner och de jobbar fortfarande hos arbetsgivaren.
Hur jag gå till väga för att få ut min lön?
Jag är inte med i något fack och var inte heller så under tiden jag arbetade där.

MVH/
arbetaren

Svar:
Hej!

Det vi skulle kunna hjälpa dig och dina kollegor med är skicka en lönefordran på den lön som du/ni har rätt till. Vanligtvis betalar arbetsgivaren då och i annat fall så kan man driva fordran vidare i domstol.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren