Tag Archives: utan tillåtelse

Kan min arbetsgivare ändra min lön utan min tillåtelse?

Hej,

I samband med att jag fick ändrade arbetsuppgifter fick jag en tillsvidareanställning samt en lönehöjning.

Arbetsbeskrivningen på det gamla avtalet ändrades från ”Arbete fritids och som resurs på skola inkl vikariebehov” till ”arbete på fritids och skola”

Efter avtalsändringen har jag fått ett större vikariat på skolan. Nu när jag ska återgå till min förra arbetssyssla, som dessutom är väldigt snarlig den jag haft nu, vill min arbetsgivare ändra min lön till den som stod på förra avtalet. Trots att jag har ett nytt tillsvidare avtal med en ny lön och skillnaden i arbetsuppgifterna är inte av så stor skillnad att det motiverar en lönesänkning.

Jag anser att lönehöjningens främsta grund var att jag fick en tillsvidareanställning. Således borde lönen vara kvar då jag har kvar min tillsvidareanställning.

Hur ser ni på detta?

SVAR

Lönen regleras antingen i gällande kollektivavtal och kan då inte ändras, i annat fall så är det endast avtalat mellan arbetsgivare och arbetstagare. Lönen kan dock inte ensidigt ändras, utan bägge parter måste vara överens om det. Det enda undantagsfallet skulle vara ifall det står skrivet i kollektivavtalet eller anställningsavtalet att arbetsgivaren för lov att ändra din lön utan ditt tillstånd.

Kontakta facket och be dem hjälpa dig med detta.

Hälsningar,

Daniela Alm