Tag Archives: uppsägningtid

Lojalitetsplikt

Hej

Jag skriver till er eftersom jag sa upp mig i torsdags från min dåvarande
arbetsplats. Jag hade redan då sett till så att jag kunde börja jobba idag
(måndag) på min nya arbetsplats som säljare på kvällstid. Jag kontaktade i
samband med min uppsägning XX i Stockholm och fick som råd efter att ha berättat
mitt ärende att jag skulle be om att få jobba under uppsägningstiden. Eftersom
jag jobbade dagtid på mitt gamla jobb och skulle jobba kvällstid på mitt nya jobb
så tänkte jag att jag kunde jobba dubbelt under mina två veckors uppsägningstid.
Men jag var rätt säker på att mina gamla arbetsgivare skulle arbetsbefria mig
under uppsägningstiden.

Nu har det kommit till deras kännedom att jag börjar jobba på min nya arbetsplats
idag.

Kan de frånträda överenskommelsen på fastlön under de sista 14 dagarna?

MVH

Hej

Det finnas tre eller fler skäl till varför din arbetsgivaren kan frångå överenskommelsen. Dels har du lojalitetsplikt gentemot dina arbetsgivare som gör att du ska se till deras bästa ur ett arbetspliktsperspektiv. Om du innehar två stycken heltidsanställningar kan din arbetsgivare hävda att den ena anställningen påverkar den andra och att du inte nog sätter din arbetsgivares intresse i första hand. Lojalitetsplikten är en sk ”dold anställningsklausul” och finns ofta inte utskriven i ditt anställningsavtal. Men den gäller likväl och du måste ta den i beaktande. Sedan kan det ju också vara dina arbetsgivare konkurrerar med varandra, det gör ju ännu mer att din lojalitetsplikt kan ifrågasättas. Det sista skälet är att har du under din uppsägningstid blivit arbetsbefriad med full lön och förmåner och du får ett nytt arbete under uppsägningstiden har din gamla arbetsgivare rätt att avräkna inkomster  som du som arbetstagare tjänar in under uppsägningstiden. Det innebär alltså att din gamla arbetsgivare kan dra av de inkomster du får från din nya arbetsgivare enligt 13 § lag om anställningsskydd.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren