Tag Archives: uppsägning

När ska arbetsgivaren betala ut semesterersättning?

Hej!

Jag har blivit uppsagd p.g.a. arbetsbrist. Jag vill självklart ha ut min slutlön, sparade semesterdagar osv. Min förra chef svarar inte på SMS eller besvarar mina mail på varför jag inte har fått ut det. Jag är rädd att han försöker tysta ner det, med att ignorera mig. Företaget har inget kollektivavtal och jag är inte med i facket. Hur länge ska jag vänta för att gå vidare? Och vem ska jag kontakta för att få hjälp?

 

Svar:

Hej!

Du har som arbetstagare en laglig rätt att få ut de innestående semesterdagar som du under intjänandeåret tjänat in. De insparade semesterdagarna som inte hunnit användas ska betalas ut som semesterersättning på slutlönen. Detta ska ske senast en månad efter att uppsägningen har ägt rum. Har din arbetsgivare inte betalat ut semesterersättning efter denna tid bryter han alltså mot lagen. Då du inte är fackligt ansluten och inte kan gå den vägen så finns möjligheten för dig att vi hjälper dig driva detta. Detta är dock inte en kostnadsfri tjänst. Lycka till!

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Avsluta ett vikariat i förtid?

Hej,
Jag var anställd på ett företag under sommaren som vikarie och har fått sparken. Saken var den att jag trodde (hela tiden) att jag var anställd förräns en annan vikarie tog i konakt med mig angående ett pass. Dagen efter fårjag reda på (efter jag hade tackat ja till passet) att jag inte längte var anställd hos de. Vilket jag tycke var väldigt konstigt.

Samma dag ringer jag chefen där hon säger att jag, enligt en annan anställd dock så jobbar han på ett annat arbetsplats (de på hans arb.plats lånar våran tvättstuga)enligt honom har jag misskött mig. Ex pratade i telefon.
Under detta samtal så kunde jag inte förklara mig för hon va redan bestämd, vad jag än sa.

Notera även att under perioden jag började tills jag slutade så fick jag inte betalalt förräns slutet av augusti. Började min anställning på Juni.

Vem har rätt eller fel här.

Svar:
Hej,
anställningsskyddet i en tidsbegränsad anställning är väldigt starkt då man endast kan avbryta en tidsbegränsad anställning i förtid om arbetsgivaren eller arbetstagaren gjort sig skyldig till ett väsentligt kontraktsbrott. Man kan avtala med sin arbetsgivare om möjlighet till uppsägning och det kan även finnas bestämmelsen i ert kollektiv avtal. Har man inte avtalat är möjligheterna att avbryta din tidsbegränsade anställning begränsade, det krävs ett väsentligt kontraktsbrott.

Det står inte i ditt mail mellan vilka datum ditt vikariat skulle löpa. När valde arbetsgivaren att avbryta ditt vikariat? Det verkar vara oklart för dig när du inte hade ditt jobb kvar. Utifrån din information verkar arbetsgivaren ha gjort fel. Sedan är det svårt för mig att utläsa om och hur du misskött dig. Vi kan undersöka ditt ärende vidare men det är en tjänst vi tar betalt för. Du är välkommen att återkomma med ditt anställningsavtal och exakt datum när arbetsgivaren valde att avsluta din anställning. Vi kan då återkomma till dig och se om du vill att vi kontaktar din arbetsgivare och kostnaden för detta.

Mvh
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Turordningslista – vad gäller?

Hej, min arbetsgivare vill säga upp att antal anställda för arbetsbrist. Min fråga gäller 
Min anställning är 2005-2014 tillsvidare… 
Min arbetskamrats anställning 2001-2014 tillsvidare, mellan valde att säga upp sig själva för att prova annat jobb och var då borta mellan 2005-2007. 
Vad gäller vem måste gå först av oss.? 
har hört att arbetskamraten måste gå först då hennes anställning räknas från då hon kom tillbaka 2007! snälla tacksam för snabbt svar.

Hej!
 
I enlighet med Lagen om anställningsskydds turordningsregler så gäller sist in – först ut. Arbetstagarens plats i turordningen bestäms av den sammanlagda anställningstiden och när din medarbetare sa upp sig så frångick hon turordningslistan och hennes anställningstid räknas då från 2007. Undantag är om hon tog anställning inom samma koncern, är anställd med särskilt anställningsstöd, har skyddat arbete eller har en utvecklingsanställning. Är det en liten arbetsplats, maximalt 10 anställda, så har arbetsgivaren även rätt att ta undan två arbetstagare från turordningslistan. 

Vänligen
Sandra Amrén
Arbetsrättsjouren

Arbetsgivaren betalar inte ut innestående lön

Informerade min arbetsgivare vid anställning om att jag försover mig i bland fick till svar inga problem.Arbetade i företaget i 3-4 år med en massa övertid utan rätt ersättning en dag sa min arbetsgivare att om jag försov mig en gång till så behövde jag inte komma till jobbet nå mer en vän fick reda på det o info sin arbetsgivare som ringde mig o ville anställa mig omgående sa upp mig o lämnade min dåvarande anställning efter ca en vecka vågade inte vara kvar för om jag skulle försova mig så var jag utan Arb var på min förra arbetsgivare inte betalade ut hela min innestående lön har han rätt till de?

Svar:

Hej!

Arbetsgivaren har alltid som skyldighet att betala ut lön för den tid som arbetstagaren har arbetat. I detta fall gör alltså arbetsgivaren fel då denne inte betalar ut innestående lön till dig. Du kan kräva av din arbetsgivare att du ska få den lön som du har arbetat för. Under alla typer av anställningar (med undantag för provanställning) är det minst en månads uppsägningstid. Där bryter då även du som arbetstagare mot uppsägningstiden då du enligt lag har minst en månads uppsägningstid, kanske till och med längre beroende på vad som står i anställningsavtal och/ eller kollektivavtal. Du kan därför bli skadeståndsskyldig till din arbetsgivare då detta inte har efterföljts. Alltså har du rätt till att få ut din innestående lön från arbetsgivaren, men risken finns även att du kan bli skadeståndsskyldig gentemot företaget på grund av att du inte arbetat under den avtalade uppsägningstiden.

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Uppsägning vid provtjänstgöring

Jag fick ett nytt arbete i början av juni 2014. Jag skrev på om sex månaders provtjänstgöring. Den 11/7-14 skadades jag på mitt arbete. Jag fick en dieseltunna med ca 150 liter vatten över mig. Den åkte av från upphissade gafflar på en traktor. Jag försökte ta emot den med min arm och bröt då mitt nyckelben. Min arbetsgivare har inte hört av sig till mig under hela min sjukskrivning, som löper ut 4/9-14, men igår 1/9 fick jag en uppsägning per post. I uppsägningen står att arbetet inte blivit vad de tänkt sig på grund utav omständigheter som varken de eller jag kunnat råda över. Får det gå till så här? Kan en provtjänstgöring upphöra för att jag varit sjukskriven 1/3 av min provtjänstgöring?

Svar:

Hej!
Du har under denna tid varit anställd genom provtjänstgöring. Provtjänstgöring är lite annorlunda reglerat i lagen då arbetsgivaren inte har en skyldighet att uppge anledning till uppsägning av arbetstagare. Detta gör att din situation är svår att angripa rättsligt. Det som arbetsgivaren skulle kunna ha stridit mot i detta fall är diskrimineringslagstiftningen, men det kan heller dock inte direkt kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna. Det är alltså svårt att kunna ta det vidare då arbetsgivaren inte behöver ha en anledning till uppsägning under en provanställning.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Återbetalningsskyldig vid uppsägning?

Jag tänker säga upp min anställning på X, nu under jag om jag kan kräva att få jobba kvar mina 3 mån (uppsägningstiden)? Anledningen att jag vill detta är att när jag kontaktade ”lön” och berättade att jag tänkt att sluta och undrade över mina resterande semesterdagar: har 8.30 dagar kvar utav årets semesterdagar och har även 15,32 dagar sparade. Jag fick då till svar… Oj det kommer att stå dig dyrt om du säger upp dig i dag (26/8) kommer att kosta dig 1237 kr om dagen, vilket jag tycker låter väldigt konstigt med tanke på att jag både har kvar semester av årets dagar och även sparade. Så då tänkte jag att om jag säger upp mig den 30/9 och har 3 mån uppsägning så slutar jag 30/12 vilket gör att jag då jobbat hela året och kan inte bli skyldig några pengar. men då undrar jag om jag kan kräva att få jobba kvar mina 3 mån eller om min chef kan säga att jag slutar betydligt mycket tidigare? Hoppas att jag kunnat göra mig förstådd med det jag menar och vill ha svar på. Tack på förhand.

Hej!

Uppsägningstiden är en säkerhet för dig som arbetstagare, och om du har tre månaders uppsägningstid så har du rätt till att få arbeta kvar under denna tid. Det vill säga om du och din arbetsgivare inte kommer överens om annat. Under uppsägningstiden har du rätt att ta ut dina semesterdagar i form av ledighet om semestern redan är beviljad och godkänd. Om den inte är godkänd så kan du fortfarande få ut den i form av ledighet om du och din arbetsgivare kommer överens om det. Har du inte någon beviljad semester under uppsägningstiden så har du fortfarande rätt att få ut dina semesterdagar i semesterersättning och ska alltså inte bli skyldig att betala någonting till arbetsgivaren. Menade du däremot att du har tagit ut förskottssemester så kan du bli återbetalningsskyldig till arbetsgivaren, men arbetsgivaren får då inte dra detta från lönen utan från din innestående semesterersättning. Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig!

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid under semestern?

Hej,
Jag har nyss sagt upp mig från mitt jobb och har en månads uppsägningstid. Problemet är att kontoret är stängt 4 veckor under sommaren, och då har jag och alla andra på företaget semester. Tiden då kontoret har stängt sammanfaller med min uppsägningstid på det sättet att sista veckan under uppsägningstiden är kontoret stängt. Min chef påstår att jag inte kan räkna in den veckan i uppsägningstiden, och att jag måste komma tillbaka och jobba en vecka efter semestern. Har han rätt?

Svar:
Hej,
Ingen kan bli tvingad att ta ut semester under uppsägningstid. Arbetsgivaren får antingen ordna med lämpliga arbetsuppgifter under semstern eller ge ledigt med full betalning.
Den som tar semester under sin uppsägningstid får inte uppsägningstiden framflyttad, utan den löper under semestern. Den som däremot arbetar under sin semester får uppsägningslön. När anställningen upphör får den anställde semesterersättning som motsvarar intjänade semestern. Det är alltså ekonomiskt mer fördelaktigt.

Du kan läsa mer om semester och semesterersättning på vår blogg.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Uppsagd pga. annan bisyssla?

Hej
Är anställd som platschef på ett byggföretag.  Har startat firma som bedriver överlåtelsebesiktningar som bi syssla. Nu vill företaget att jag avvecklar denna firma annars kommer jag att sägas upp på grund av personliga skäl. Har dom rätt att göra detta. Det är absolut ingen konkurreande verksamhet. Tack på förhand !

Svar:
Hej,
Du har lojalitetsplikt gentemot dina arbetsgivare som gör att du ska se till deras bästa ur ett arbetspliktsperspektiv. Om du innehar två stycken heltidsanställningar kan din arbetsgivare hävda att den ena anställningen påverkar den andra och att du inte nog sätter din arbetsgivares intresse i första hand. Lojalitetsplikten är en sk ”dold anställningsklausul” och finns ofta inte utskriven i ditt anställningsavtal. Men den gäller likväl och du måste ta den i beaktande.

För att kunna göra en mer individuell bedömning av just ditt ärende måste vi granska ditt anställningsavtal samt veta mer om din egen firma kontra din anställning. Du är välkommen att återkomma om du vill ha mer stöd från oss genom att återkomma med anställningsavtal samt mer information. Vi ser då om ärendet går att driva vidare och till vilken kostnad. Du kan även läsa mer kring lojalitet på vår blogg.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Rätt att säga upp mig vid sjukdom?

Hej!
Är sjukskriven, till 30/7 . Under tiden vill arbetsgivaren varsla mig. Det blir uppsägning på grund av personliga skäl.  Undrar om det är tvungen att gå på och om detta är korrekt enligt lagen.

Svar:
Hej,

Som utgångspunkt är inte sjukdom saklig grund för uppsägning. Din arbetsgivare har ett långtgående rehabiliteringsansvar tills dess att man kommit fram till om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt. Det är först om du inte kan utföra arbeta av någon betydelse som arbetsgivaren har en rätt att säga upp dig. Om din arbetsgivare kan säga upp dig är beroende på vilken rehabilitering som du har fått, om du har kunnat återgå till arbetet och en rad andra omständigheter.

Om du är med i ett fackförbund ska du i första hand kontakta dem. Om du vill ha stöd av oss ingår det inte i vår kostnadsfria rådgivning utan vi gör en bedömning av ärendet och möjligheterna att driva det vidare. Vi behöver då ha in ditt anställningsavtal samt mer information kring din sjukskrivning och möjligheterna att återgå i arbete.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

 

Hur beräknar jag anställningstid?

Får jag räkna ihop 2 anställningsperioder hos samma arbetsgivare vid uppsägning
pga arbetsbrist? Jag sade själv upp mig från första anställningen och hade annat
jobb 1,5 år och återvände sedan till min förra arbetsgivare. Inget
kollektivavtal finns, men IF Metall hade i så fall varit det som gällt.

Svar:
Hej,
regler om anställningstid och andra frågor rörande anställning regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS ). All den tid som ett anställningsförhållande har förelegat får i regel räknas med om inte annat anges. Detta gäller oavsett anställningens art eller omfattning (tillsvidareanställning, vikariat, hel- eller deltid m.m). Anställningen måste inte vara sammanhängande, det har således inte någon betydelse att du gjort ett uppehåll i arbetet hos den aktuella arbetsgivaren.

Då arbetsplatsen inte omfattas av kollektivavtal gäller inte regler ur IF Metalls avtal hos er.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren