Tag Archives: uppsägning

Bonus eller inte?

Hej!
Jag har nyligen sagt upp mig från min tjänst som IT konsult.
I företaget har vi en bonus som baseras på företagets vinst och betalas ut varje kvartal.
Nästa bonus ska utbetalas på novemberlönen men på mailet som informerade om bonusbetalning hade följande text:
Dock inte till dem som varit tjänst- och/eller barnlediga eller som befinner sig i uppsägningsläge. Sjukfrånvaro ger inget avdrag.
Har min arbetsgivare rätt att vägra mig bonusutbetalning p.g.a att jag ligger i uppsägningsläge?
Såvitt jag vet så står det i bonusavtalet att bonusandel räknas på hur stor andel man har arbetat under den bonus grundande perioden.

Svar:
Hej,
den fråga du har regleras inte i arbetsrättsliga lagar. Däremot kan den regleras i kollektivavtal eller andra avtal/policys. Hur dessa avtal förhandlas och skrivs är något du måste fråga arbetsgivaren om. Frågan är vilken överenskommelse ni gjorde när du anställdes och vad det finns för skrivelser i ditt anställningsavtal. Om det finns en skrivning kring att personer i ”uppsägningsläge” inte omfattas av bonusen kan din arbetsgivare vägra dig bonus.

Du får alltså undersöka hur skrivningarna är och vad ni avtalade om när du anställdes.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren.nu

#title# #url#

Omplacering att betrakta som uppsägning?

Fråga:
Hej.

Jag har några frågor gällande en omplacering.
1. Kan man bli arbetsskyldig om man omplaceras från att vara svetsare till att bli
städare? Kan dessa två arbeten tolkas ligga inom samma kollektivavtal?
2. Kan en arbetstagare omplaceras mellan dessa tjänster om en varning gällande
arbetsprestation gått ut dagen innan? Måste det inte finnas någon tid att rätta
till sin prestation?
3. Kan en facklig representant godkänna en skriftlig varning i mitt ställe så den
blir giltig?
4. Kan jag begära samma lön som tidigare fast jag omplacerats från svetsare till
städare?
5. Finns det någon chans att ogiltigförklara min omplacering eller betrkata den
som en uppsägning?

Tack på förhand,

Klara

Svar:
Hej Klara!

Det är en komplex situation som du beskriver men jag ska försöka ge dig lite riktlinjer. Om vi ska ge dig mer specifik rådgivning så behöver jag mer ingående information om ditt ärende.

I praktiken så kan du bli omplacerad till annat arbete däremot tycker jag att det är tveksamt att en varning är saklig grund för omplaceringen. Precis som du skriver så ska du ges möjlighet till ”bättring”. Varningen är däremot något som arbetsgivaren ensidigt utfärdar och facket kan godkänna den utan att tillfråga dig (förutsatt att du är med i facket förstås).

Om facket har godkänt din omplacering så kan det möjligen att vara svårt att hävda att den är att betrakta som en uppsägning. Möjligen kan de då även ge dig en lön anpassad till dit nya arbete.

I annat fall tycker jag att det låter som en ytterst tveksam omplacering. Är du med i facket (vilket det låter som) så föreslår jag att du tar up frågan med dem först. Återkom gärna till oss om du inte får den hjälp du behöver där.

Lycka till!
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

#title# #url#

Uppsagd innan anställningen påbörjats

Fråga:
Hej,

För sju veckor sedan skrev jag på ett anställningsavtal med min blivande
arbetsgivare. Anställningen skulle börja 1 september. Idag, sex dagar innan jobbet
skulle börja, ringde arbetsgivaren och berättade att inte kan anställa mig
fr.o.m. 1 september, och vet inte när det kan bli av. Anledningen är tydligen
främst att de har tappat en kund, och har inte råd att betala min lön ännu. Det
riskerar att bli problem med min inkomst i ett sådant glapp, eftersom jag har sagt
upp mitt tidigare uppdrag.

I vårt avtal står det att min anställning påbörjas senast den 1 september. Och
”Den anställde kan påbörja sin anställning vid ett tidigare datum om denne så
önskar”. De var vid det läget nämligen måna om att få in arbetskraft så snart
som möjligt. Till en början är det en provanställning på heltid som har
uppsägningstid på 1 månad.

Jag undrar om arbetsgivaren får göra såhär, vad som gäller, och vad jag har
för rättigheter.
Tack!

Svar:

Hej!

Ja, din arbetsgivare har rätt att säga upp dig dels utan anledning eftersom du är provanställd och dels innan du defakto har påbörjat ditt nya jobb. Däremot är det rimligt att du har rätt till betalning under din uppsägningstid eftersom ni har avtalat om detta i ditt anställningsavtal.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Har jag rätt till avgångsvederlag?

Fråga:
Jag vill sluta på mitt nuvarande arbete. Det har varit en stor omorganisation och jag känner inte längre någon arbetsglädje utan maktlöshet och att det inte finns någon utväg. Omorganisationen har medfört villkor som gör att jag inte kan göra ett bra jobb längre. Jag har numer samma ansvar som tidigare, men betydligt mindre befogenheter. Helst vill jag bli uppsagd pga arbetsbrist, men det finns ingen chans för detta. Kan man komma överens med arbetsgivaren om att bli uppsagd genom någon motprestation? Finns det någon möjlighet att få ett avgångsvederlag om jag säger upp mig själv? Tack för denna möjlighet att ställa frågor!

Svar:
Hej,
ursäkta att vårt svar dröjt.

Enligt Lagen om anställningsskydd är det en ömsesidig uppsägningstid om minst en månad. Sedan kan det finnas andra skrivningar i ditt individuella anställningsavtal eller i ev kollektivavtal. Avgångsvederlag är ganska ovanligt  och något du i så fall får diskutera med din arbetsgivare. Det finns ingen lag som ger rätt till avgångsvederlag. De flesta som blir uppsagda får inget avgångsvederlag utan endast lagenlig uppsägningstid och många arbetar under hela uppsägningstiden. Om din arbetsgivare vill säga upp dig är också något du får diskutera med honom/henne.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom


 

Vad gäller vid uppsägning från arbete i Norge?

Fråga:

Jobbar idag i Norge. Har sagt mig upp skriftligt. den 29 juni och har en månads
uppsägelsetid. har jobbat där i ca 10mnd. Har nu fått nytt jobb start 1 Agusti. och
har också nyligen fått barn så blir hemma en vecka eller 2. vilket jag har krav på.
Har min arbets givare rätt att förlänga uppsägelsetiden ? Kan jag ta ut semester dom
resterande veckorna? som återstår för mig ?. hjälp mig vet inte vad jag ska göra.
Jobbar för provision (telemarketing). Så har ingen fastlön eller nått sådant. vad
kan jag göra?

Svar:

Hej!

Är du anställd i Norge så är det Norges arbetsrättslagstiftning som gäller.
Tyvärr har vi inte tillräcklig kunskap om den för att ge trovärdiga råd. Är
du däremot anställd i Sverige så ber jag dig att återkomma.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren