Tag Archives: uppsägning i förtid

Får man avsluta en allmän visstidsanställning i förtid?

Hej!

Jag undrar om man får avsluta ett vikariat eller AVA i för tid? Om det står att det respektive part har en månads uppsägningstid är det fritt fram att säga upp det när som i så fall?
Jag har försökt läsa det till mig i lagen/forum men blir inte helt på det klara om vad som faktiskt gäller!

Mvh

Hej!

En allmän visstidsanställning tar i regel slut först då det överenskomna datumet passeras, men om det finns en klausul i anställningsavtalet som beskriver att parterna har en månads uppsägningstid så gäller detta. Det vill säga att om du är anställd fram till den siste oktober enligt avtalet, men att avtalet också anger en månads uppsägningstid för arbetstagare och arbetsgivare så kan du säga upp dig idag och få gå om en månad, d.v.s. den 7 september.

Står inget om en månads uppsägningstid i avtalet om tidsbegränsad anställning så är du bunden fram till slutdatumet om du inte kommer överens med din arbetsgivare om något annat. Man kan oftast diskutera med sin arbetsgivare också om det skulle föreligga speciella skäl för att man måste avsluta sin anställning tidigare. Arbetsgivaren behöver inte godkänna en uppsägning om detta inte finns i avtalet, men det är ju denne som bestämmer över verksamheten och de anställda.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren