Tag Archives: uppsägning av provanställning

Praktik eller provanställning utan lön?

Jag fick ett sommarjobb i början av maj.
I ett muntligt avtal jag fick höra av min arbetskonsult skulle det vara en 4 veckor lång obetald praktikperiod, följd av, om man klarade arbetet, en anställning ’resten av sommaren’.
Men när dessa 4 veckor gått, meddelades några punkter som jag skulle ’korrigera’ för att få anställning och praktikperioden förlängdes med 2 veckor.
Sedan, när 2 veckor gått, så fick jag meddelande om att praktikperioden skulle vara ’minst 10 veckor och sedan eventuell anställning om 6 veckor’
När jag påpekade oegentligheterna till min chef, så meddelade hon att ’jag var otrevlig och skulle sluta med omedelbar verkan. Ursäkt accepterades inte.’ Någon annan förklaring till varför jag fick sluta fick jag inte.
Är det helt lagligt för ett företag att göra så?

SVAR:
Om ni har avtalat att det är en riktig praktik du ska göra så är det OK att du arbetar utan lön de första fyra veckorna. Men du har du också rätt till löpande handledning etc för att kunna lära dig jobbet. Annars handlar det eg om att du är provanställd utan lön, och det är inte tillåtet, då kan du kräva lönen retroaktivt.
Om du är provanställd så kan du bli uppsagd utan att eg anledning anges, du har då rätt till två veckors uppsägningstid (med lön).
Så, nej, det låter tyvärr som att företaget har utnyttjat dig.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Felaktig uppsägning av provanställning?

Hej, Bromsade lite bland era inlägg o frågor. Fastande på detta. En arbetsgivare måste 2 v före säga till om provanställning avbryts. Om så ej sker kan skadestånd krävas. I november 2013 fick ja gå på dan. Från en sk provanställning. Chefen sa typ detta fungerar inte mm inte grät ja för det då lönen var 6400 före skatt. Ja fick intyg och lön i tid så det är inte så ..men om ja tolkat texten rätt kan ja alltså få ett skadestånd men hur går man tillväga i sådana fall ? Måste ja kontakta advokat el tingsrätt själv?!

SVAR:

Hej,

Reglerna gällande hur en provanställning sägs upp eller avbryts kan vara olika beroende om det finns ett kollektivavtal eller inte. Därför är det viktigt att kolla då det även kan skilja sig från olika kollektivavtal (Det ska stå vilket kollektivavtal ni tillhör i ditt anställningsavtal). Finns detta inte på arbetsplatsen är det LAS som gäller och i LAS 6§ framgår att arbetsgivaren senast vid prövotidens utgång ska meddela motparten om detta. Görs inte detta övergår provanställningen till en tillsvidareanställning. Har du och din arbetsgivare inte avtalat om något annat får arbetsgivaren även avbryta en provanställning före prövotidens utgång, dock vore det rimligt att arbetsgivaren vid ingången av en provanställning tillämpar en månads uppsägningstid vid avbruten anställning från arbetsgivarens sida.

Gällande de två veckorna du nämner är detta att utläsa i LAS 31§ stämmer det att arbetsgivaren måste meddela, om provanställingen inte kommer övergå till en tillsvidare anställning, med två veckors förvarning.  Görs inte detta utan som i ditt fall samma dag stämmer det att arbetstagaren kan begära skadestånd för detta, (skadeståndet ligger på ca en halvmånads lön).

Dock har du under din uppsägningstid på två månader rätt till lön och andra förmåner under dessa 14 dagar (se LAS 12§). Har du tillgodosetts med detta har din arbetsgivare agerat lagligt, det kallas att bli arbetsbefriad med behållna förmåner.

Gällande din fråga om vem du ska vända dig till är det främst ditt fackförbund (om du är ansluten till något). I annat fall kan man driva arbetsrättsliga frågor vidare i tingsrätt.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren