Etikettarkiv: uppsagd

Uppsagd och ägarbyte

Jag har blivit uppsagd av min nuvarande arbetsgivare. Troligen kommer han att sälja företaget och då erbjuds jag att jobba kvar, men hur fugerar det om jag tackar nej och inte vill jobba åt den nya arbetsgivaren. Gäller uppsägningen eller måste jag säga upp mig själv?

SVAR:
Normalt sett så övertar en ny ägare företaget med anställda på samma villkor som tidigare. Men om du är uppsagd redan nu så gäller den uppsägningen, om du sedan får ett nytt erbjudande av den nya ägaren så har du möjlighet att tacka nej. Kanske har Arbetsförmedlingen eller a-kassan synpunkter på en sådan sak?

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Ogiltig uppsägning?

Hej,

I början av oktober 2013 gick företaget, som jag jobbade på, ut med ett varsel. 70 st tjänstemän på huvudkontoret skulle sägas upp. Min närmsta chef gjorde de sig av med ganska snabbt. Det skedde på ett mycket fult sätt, men han valde att svälja det och gå vidare. Innan avskedet hade min närmsta chef hunnit räkna igenom sin personal och kommit fram till att jag och en
kollega satt relativt säkert med hänsyn till anställningsdatum.

I torsdags fick jag och min kollega trots detta skriva under våra uppsägningar. Det lustiga är att det finns personer som blivit anställda mer än ett år efter mig har fått stanna i den nya organisationen. Jag har läst om LAS och jag uppfyller samtliga kriterier för att inte bli uppsagd och nu vill jag få en annan syn på detta. Jag är inte med i facket, men som jag förstod gäller LAS oavsett.
– jag fick anställning den oktober 2010
– jag är äldre än många av dem som fick stanna och som dessutom hade kortare
anställningstid.
– jag har spetskompetens i och med att jag pratar och skriver svenska, tyska och
engelska.
– jag har dokumenterad utbildning inom it, marknad och projektledning.

När ledningen förhandlade och tillsatte nya organisationen ifrågasattes inte om jag var utbildad eller inte och man har inte heller ifrågasatt mina arbetsuppgifter eller min kompetens. När jag började på företaget blev jag anställd pga mina tyskakunskaper. Kundtjänst mot Tyskland var ett vitt papper och alla mallar, standardsvar och etablerade kontakter mot tyska marknaden är utformade av mig personligen. Successivt har jag blivit involverad i fler och fler projekt. Jag har genomfört och slutfört dem och har aldrig fått höra annat än att det har varit bra. I och med att man har fortsatt att skicka mötesinbjudningar samt velat ha mig
med kan jag inte se något annat skäl än att man har sett mig som kompetent.  Högsta ledningen däremot, har aldrig intresserat sig för oss längst ner i huset. Vi har varit en isolerad och bortglömd liten grupp och jag har nog mest varit en
skugga som har svept förbi.  Nya organisation innebär en enda stor support. IT-chefen som är kompis med
ledningen har utformat en support och lämnat tomma luckor till ledningen, som skulle tillsättas. Min nuvarande plats på utgående logistik och butikssupport kommer att gå till en som varit anställd längre än jag. Det köper jag! Vad jag
däremot inte köper är att personer med samma kompetens som jag, med lägre ålder och kortare anställningstid har blivit erbjudna en tjänst i den nya organisationen. Till detta hör att IT-chefens hela personal har fått stanna trots
att ett par har varit kortare tid på företaget än jag. Dessutom har en person med tyskakunskaper, som blev anställd 1,5 år efter mig fått stanna. Jag har vänt och vridit på detta och är nog ganska säker på att jag är totalt överkörd. Hur gör man nu? Jag vill inte tillbaka till företaget, eftersom det jag beskriver genomsyrar hela rörelsen. Man smusslar, döljer och lyser med sin
frånvaro angående allt vad information innebär. Det jag beskriver gäller inte bara mig, men det kanske bara är jag som vill veta om det har gått rätt till…

Svar:
Hej,
nej, det verkar inte ha gått rätt till. Det framgår inte av ditt mail om det finns kollektivavtal på företaget och om det skett förhandlingar med fackförbund. Den möjlighet som finns för arbetsgivare (bundna av kollektivavtal) och fackförbund är att enas om en avtalsturlista som sätter turordningsreglerna enligt LAS 22 § ur spel.

Det finns en möjlighet att via LAS kräva skadestånd: 41 § Den som vill kräva skadestånd eller framställa annat fordringsanspråk som grundar sig på bestämmelserna i denna lag skall underrätta motparten om detta inom fyra månader från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs eller fordringen förföll till betalning.

Då du skrivit under uppsägningsbeskedet får man i så fall undersöka giltigheten i detta.

Om du vill undersöka din rätt till skadestånd kan vi erbjuda upp till 30 minuters fri rådgivning via telefon vid ett och samma tillfälle. Denna rådgivning erbjuds via vår samarbetspartner Klas Johansson på KBM Advokatbyrå. Återkom med dina kontaktuppgifter så ringer Klas upp dig.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Inhyrd och uppsagd

Hej
Jag har sedan snart 4 år tillbaka varit anställd på ett företag. Under den här tiden
har jag varit föräldraledig i 2 omgångar. Jag har nu under min andra
föräldraledighet blivit varslad pga arbetsbrist. Till saken hör att när jag blev
anställd så hade det bolag som ville anställa mig anställningsstopp. Dem krin ggick
det genom att anställa mig via ett bolag som den arbeta mycket nära. Enligt dem var
allt endast en teknikalitet. Nu har dessa 2 bolag slutat att samarbeta och jag blir
varslad. Jag har inte haft något med det andra bolaget att göra under min
anställning.

Vad har jag nu för möjligheter? Har jag rätt till avgångsvederlag eller liknande?
Undertiden jag gick på föräldraledighet satt min chef sin kompis som vikarie på min
position. Det är min vikarie som nu är anställd på min position. Det bolaget jag
arbetat åt har under sommaren gått ut med annons om att anställa liknande tjänster
som min. Har jag någon chans?

Tack på förhand!

Hej

Först och främst är du fackligt ansluten och det bolag som du är anställd för har kollektivavtal ska du börja med att undersöka vad som gäller vid uppsägnings pga arbetsbrist, dvs turordning eller dylikt. Det samma gäller om det finns något i ditt anställningsavtal som talar om att din anställning upphör i samband med att uppdraget sägs upp eller avslutas. Finns det inga sådan här klausuler kan din nuvarande arbetsgivare inte säga upp dig utan att först upprätta turordningslista och sedan prova om det går att omplacera dig på andra liknande tjänster. Vad gäller din positionen som vikarie på den arbetsplats där du jobbade innan din föräldraledighet kan denna vara ”internt” tillsatt dvs det är inte säkert att ni en varit anställda för samma bolag vilket i så fall påverkar era anställningar olika.

Lycka till och hoppas att din arbetsgivare kan prova dig mot andra anställningar i sitt bolag.

 

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Villkor för personliga assistenter?

Hej! Undrar över lite saker! Har jobbat som personlig assistent åt en
brukare i ca 1,5 års tid och i mars fick personen ett nytt bolag. Nu blev jag
uppsagd och enligt chefen sa hon att brukaren ville säga upp mig för att jag
nästan aldrig jobbar. Jag vill poängtera att jag är en av de som jobbar flest
timmar i månaden. De två ur personalen som jobbade den dagen chefen var på besök
var med och hörde allt, och då brukaren sa upp mig så hade brukaren tydligt sagt
att hon ville ha mig kvar och låta en annan gå som denne haft problem med. Medans
chefen stod och sa att den andra ställer upp mer. Hon jobbar i övrigt inte så mkt
under månaden. Medans jag jobbar 4 dagar i veckan och inte kan ta så många
extrapass.så nu i det stora hela så har jag blivit uppsagd fast brukaren inte
ville det. Är detta okej?? Vart kan jag vända mig för jag anser att dom gjort
fel!

Svar:
Hej,
Först och främst bör du undersöka vad som står i ditt anställningsavtal, vilken typ av anställning du har. Därefter kan man ta reda på vilka rättigheter som gäller. Utan att veta vad som står skrivet i ditt avtal är det lite svårt att svara på vad du har rätt till.

Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) finns två anställningsformer, tillsvidareanställning och visstidsanställning. Timanställning är en ersättningsform, man får betalt per arbetad timme. Man kan således inneha en tillsvidareanställning och en visstidsanställning men få betald per arbetad timme.

Om du innehar en tillvidareanställning kan arbetsgivaren säga upp dig på två grunder, personliga skäl eller arbetsbrist. Vid arbetsbrist ska arbetsgivaren iaktta turordningsreglerna och som huvudregel gäller principen sist in först ut. Om du innehar en visstidsanställning har man ett starkt anställningsskydd under den tid som anställningen löper.

Mitt svar utgår endast ifrån LAS, det kan finnas avvikande regler i ev. kollektivavtal som sätter LAS ur spel. Det är därför viktigt att du kontrollerar vad som står i ett ev. kollektivavtal på din arbetsplats. Är du medlem i ett fackförbund är det i först hand dit du ska vända dig. Det brukar vara Kommunal som organiserar personliga assistenter. Du är välkommen till oss om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid

Hej!
Jag har en tillsvidareanställning sedan ca 11 månader tillbaka. I juni blev jag uppsagd med förlängd uppsägningstid fram till oktober iår. Nu har jag fått ett nytt arbete där de självklart vill ha mig till den nya arbetsplatsen så fort som möjligt. Jag har försökt få fram ett slutdatum på min nuvarande arbetsplats men de vill helst inte skicka iväg mig innan oktober. Jag undrar nu vad jag har för
rättigheter i det hela? Hur lång tid de egentligen kan ha kvar mig?

SVAR:

Hej,

Om du enbart varit anställd i 11 månader så har du enligt LAS 1 månads uppsägningstid om arbetsgivaren säger upp dig. Om du har fått förlängs uppsägningstid och godkänt detta så bör den längre uppsägningstiden gälla eftersom detta hade varit förmånligare för dig, om du nu inte hade fått ett nytt arbete. Om du valt att säga upp dig själv så hade du haft en månads uppsägningstid. Du måste se på den överenskommelse som ni har gjort, om det går kan du försöka säga upp dig själv då du endast behöver jobba en månad till.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Uppsagd, vilka rättigheter har jag?

Hej,

jag har de senaste fem månaderna varit tillsvidareanställd på en restaurang, men har fått betalt per arbetat timme. För några dagar sen hamnade jag i en diskussion med min chef som ledde till att han menar att jag inte längre har något jobb och inte skulle komma in efter den helg som passerade. I mitt anställningsbevis har jag rätt till en månad uppsägningstid. Jag bad honom att ge mig min uppsägning skriftligt, komplett med saklig grund och krävde att få arbetsgivarintyg, men han nekar mig detta med motiveringen att jag ”har bara varit timanställd”.

Jag har inte varit anställd efter kollektivavtal, och har inte heller haft en provanställning.

Hur fungerar det med uppsägningstid i en sån situation, och hur ska jag gå vidare för att få de pappren jag kräver?

MVH

SVAR:

Hej,

Timanställd är ingen anställningsform snarare en ersättningsform, du får betalt per arbetad timme. Om du är tillsvidareanställd så har du en månads uppsägningstid i enlighet med ditt anställningsavtal. Du har rätt att arbeta och få betalt under den här tiden. I vilken utsträckning som du har rätt att arbeta avgöras utifrån ditt anställningsavtal där din sysselsättningsgrad anges, om du har en sysselsättningsgrad på heltid eller redan har fått ett schema så är det detta som gäller. Det krävs även som du säger en skriftlig uppsägning (dock en ordningsregel) och det krävs saklig grund för att säga upp dig. Arbetsgivaren är sedan skyldig att ge dig ett arbetsgivarintyg.

Om din arbetsgivare inte vill ge dig det som du har rätt till enligt ovan så kan det vara bra att kontakta facket om du är medlem där. Om du inte är medlem i facket så har vi på arbetsrättsjouren ett samarbete med KBM advokatbyrå, hör av dig med ditt telefonnummer så sätter jag er två i kontakt.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Felaktig uppsägning?

Hej!
Jag har en tilsvidareanställning på 6 månader med 2 månaders uppsägningstid.
Jag har nu jobbat där i 3 månader. Jag ringde och sjukanmälde mig en söndag.
Måndag ringer arbetsgivaren upp och säger att om jag inte ringer inom 2 timmar och
talar om att jag kommer på jobb dagen efter blir jag uppsagd. Han vägrar betala
sjuklön och menar han kan säga upp mig utan hänsyn till uppsägningstiden.

Jag är inte fackligt ansluten. Vart vänder jag mig?

Svar:
Hej,
inledningsvis förstår jag inte vad du menar med att du har en tillsvidareanställning på 6 månader? Förutsättningen för en tillsvidareanställning är att den löper tillsvidare utan förutbestämt slutdatum. Det du kan ha är en inledande provanställning på tillsvidareanställningen? När man har en provanställning så har man ett mycket begränsat anställningsskydd. Arbetsgivaren kan avbryta provanställningen och behöver inte ange skäl för detta. Enligt LAS får man vara provanställd i maximalt 6 månader och arbetsgivaren ska lämna ett meddelande till arbetstagaren senast 2 veckor i förväg att provanställningen kommer upphöra. Det kan finnas avvikande regler i kollektivavtal.

Är du tillsvidareanställd gäller den uppsägningstid som ni avtalat om i ditt anställningsavtal. Arbetsgivaren måste dessutom ha saklig grund för att säga upp dig.

Första dagen du är sjuk är en karensdag därefter ska din arbetsgivare betala ut sjuklön.

Försök prata med arbetsgivaren igen och beskriv dina rättigheter. Får du inget gensvar är du välkommen att återkomma till oss.

Mvh

Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Uppsagd till följd av avtalsturlista. Har det gått rätt till?

Hej Blev för en tid sedan uppsagd pga arbetsbrist. Har arbetat på företaget i nästan 18 år. Turårdningslista upprättades, och jag stog med på den. Jobbade på underhållsavdelningen på företaget. Jag var den enda på uh som blev uppsagd, Några månader innan uppsägningarna anställdes en ny medarbetare. jag hade mest kompetens av alla . Men ändå blir man uppsagd. Kan tilläggas att jag ej är fackligt ansluten. Verkar allt ha gått rätt till..Blev erbjuden arbetsbefrielse under uppsägningstiden. Har nytt jobb i dag.
Tacksam för svar.
Mvh Per

Svar:
Hej!

Vanligtvis är det svårt att komma åt en avtalsturlista som har upprättats mellan facket och arbetsgivaren även om du inte är fackligt ansluten. Listan tecknas mellan de avtalsbärande parterna, dvs. mellan företaget och det/de fackförbund med vilka de har kollektivavtal, och omfattar även personer som inte är fackligt anslutna. Kan man däremot visa på att du av någon anledning har diskriminerats, med stöd i diskrimineringslagstiftningen, så kan det finnas en öppning att motsätta sig även en avtalsturlista.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Turordningslista och de arbetstagare som är undantagna enligt LAS

Hej företaget som jag jobbar för verkar gå dåligt nu och min chef har sagt att jag bör titta efter ett nytt jobb! Jag har varit anställd här i över 10 år och företaget är inte kollektivanslutet. Måste företaget följa las med tanke på att jag torde ha uppsägningstid på 6 månader! Värt att notera är att jag har kollegor som verkar få behålla jobbet e, en är son till chefen
och en har endast jobbat här två år. Den sistnämda personen har doch firman något bidrag för så han kostar inte firman samma pengar!
Vad är det som gäller för min del??

SVAR:

Hej,

Om det är arbetsbrist på din arbetsplats så ska arbetsgivaren följa turordningsreglerna enligt LAS. Som huvudprincip gäller sist in först ut. Är det en liten arbetsplats, maximalt 10 anställda, så har arbetsgivaren rätt att ta undan två arbetstagare från turordningslistan. När det gäller chefens son så är det så att de som tillhör arbetsgivarens familj är undantagna från lagen och omfattas således inte av turordningen. Det är alltså helt i sin ordning att chefens son får stanna. Även en arbetstagare som är anställd med särskilt anställningstöd, i skyddat arbete eller i en utvecklingsanställning omfattas inte av LAS och då inte av turordningen. Tyvärr kan detta innebära att du blir uppsagd trots att du varit anställd under en längre tid. Men du har rätt till din uppsägningstid på 6 månader och lön under den här tiden om du står till arbetsgivarens förfogande.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Omplacering

Hej, jag har blivit uppsagd pga arbetsbrist och skrivit under delgivningen. Min arbetsgivare gjorde en omplaceringsutredning och fann inga andra tjänster/arbetsuppgifter till mig. Detta fick jag skriftligt. En vecka senare hade vi möte och han sa att han hade gjort en ny omplaceringsutredning där jag skulle få behålla 50% av mina nuvarande uppgifter och 50% nya uppgifter. Samtidigt sa
han att han håller på att avveckla företaget som jag är anställd i och att den verkliga orsaken till att jag blev uppsagd var pga vab Detta muntligt. Min fråga är om uppsägningen fortfarande gäller och om jag tackar ja till omplaceringen – ska vi teckna ett nytt avtal då? Han vill i så fall att det gamla avtalet gäller men eftersom han ska lägga ner det företaget känns det väldigt otryggt för mig. Tackar jag nej- går jag miste om a-kassan då?
Tack på förhand!

SVAR:

Hej,

Det låter som att du har hamnat i en konstig situation. Först och främst får inte din arbetsgivare lov att säga upp dig på grund av att du stannar hemma med sjukt barn. Om företaget ska avvecklas föreligger även arbetsbrist och arbetsgivaren är skyldig att göra en omplaceringsutredning innan uppsägningar vidtas. Eftersom ni har skrivit på ett avtal om uppsägning så bör ni absolut skriva ett nytt anställningsavtal på den nya tjänsten du kommer påbörja. Se till så att du får ett nytt anställningsavtal där dina nya uppgifter specificeras samt att det finns något skriftligt bevis på att du inte längre är uppsagd. Om du tackar nej till omplaceringen kan din ersättning i vissa fall sättas ned, det är bäst att du kollar med a-kassan för att få veta vad som gäller just dig.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren