Tag Archives: tvungen kvittning

Har jag rätt att kvitta den anställdes lön?

Hej,
Vi har en anställd som trots påminnelser och påtryckningar om att fylla i sin tid i vårt tidsredovisningssystem, inte gör det. Vissa dagar har personen inte fyllt i tid alls och vissa dagar del av dagen. Kan vi dra den ej redovisade tiden från personens lön?

Hej,

Utgångspunkten för arbetsgivares rätt att kvitta arbetstagarens lön är att det enbart får ske med dennes medgivande. Det finns dock undantag då arbetstagaren, innan lönen förfallit till betalning, kan återkalla medgivandet. Detta kallas frivillig kvittning. Det finns även tvungen kvittning som regleras i Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt. Denna lag stadgar att arbetsgivaren får kvitta förutsatt att det är en förfallen motfordran som har samband med anställningen. Denna kvittning kan ske genom att;

  • Det föreligger ett avtal mellan er och arbetstagaren eller;
  • om arbetstagaren uppsåtligen vållat skada i anställningen eller;
  • om det regleras i kollektivavtal.

I ert fall kan ni kvitta arbetstagarens lön om ni skrev in det när ni upprättade anställningsavtalet. Om ni inte gjorde detta kan detta regleras i ert kollektivavtal om ni har ett sådant på arbetsplatsen.

Vänliga hälsningar,

Alexander Ski