Etikettarkiv: turordningslista

Turordningslista för personer med tidsbegränsad anställning?

Hej, jag undrar om personer med tidsbegränsade anställningar räknas med i turordningslistan vid uppsägning pga arbetsbrist?

Hej!

Lagen om anställningsskydd gör ingen skillnad på visstidsanställda eller tillsvidareanställda i turordningsreglerna men har du en tidsbegränsad anställning står du kvar i anställningen tills denna löper ut om ni inte särskilt avtalat om uppsägningsrätt.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Turordningslista – vad gäller för mig som lärare?

”Hej!
Jag är visstidsanställda o har varit på min arbetsplats i över ett år.
Jag fick nyligen höra av rektorn att jag troligtvis inte får vara kvar.
Han sa också att de som har mest lämpade ämneskombinationer är de som får vara kvar, även om de har varit kortare tid på skolan. Är det verkligen så att ämneskombination har förtur framför den tid man varit på skolan?”

Hej,

Det stämmer att den turordningslista som återfinns i 22 § LAS har grundprincipen att de arbetstagare som har en längre anställningstid har företräde de arbetstagare som har en kortare anställningstid, under förutsättning att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer och i din situation innebär detta vilka lärare som är behöriga i vilka ämnen.

Hör gärna av dig igen om det är något mer du behöver hjälp med.

Vänligen,
Sandra Amrén

Turordningslista – vad gäller?

Hej, min arbetsgivare vill säga upp att antal anställda för arbetsbrist. Min fråga gäller 
Min anställning är 2005-2014 tillsvidare… 
Min arbetskamrats anställning 2001-2014 tillsvidare, mellan valde att säga upp sig själva för att prova annat jobb och var då borta mellan 2005-2007. 
Vad gäller vem måste gå först av oss.? 
har hört att arbetskamraten måste gå först då hennes anställning räknas från då hon kom tillbaka 2007! snälla tacksam för snabbt svar.

Hej!
 
I enlighet med Lagen om anställningsskydds turordningsregler så gäller sist in – först ut. Arbetstagarens plats i turordningen bestäms av den sammanlagda anställningstiden och när din medarbetare sa upp sig så frångick hon turordningslistan och hennes anställningstid räknas då från 2007. Undantag är om hon tog anställning inom samma koncern, är anställd med särskilt anställningsstöd, har skyddat arbete eller har en utvecklingsanställning. Är det en liten arbetsplats, maximalt 10 anställda, så har arbetsgivaren även rätt att ta undan två arbetstagare från turordningslistan. 

Vänligen
Sandra Amrén
Arbetsrättsjouren

Diskriminerande avtalsturlista?

Hej jag är en man 55 år har jobbat inom flyget ca 35 år. Nu till frågan! Jag blev uppsagd pga arbetsbrist för ca 1 mån sen .min anst tid på det här företaget var ca22 år har varit medlem i facket hela tiden men känner att jag får ingen hjälp av facket? Gällande turordning/ nytt arbete inom företaget 6 mån regeln.jag är den som har mest utbildning längst anställning m.m .nu hör
till saken att anställda i företaget som jag utbildade när dom var nyanställda får vara kvar i företaget? Jag har frågat fack ombuden flera ggr hur företaget lyckades förhandla bort mig? Men får inget svar? Känner mig så ensam i nuläget samt besviken på företaget och mest facket som jag trodde på .men dom håller sig borta .vad har jag för rättigheter jämt emot arbetsgivare/fack ?

Svar:
Hej,
jag förstår din frustration och besvikelse. Det verkar som att arbetsgivaren och ditt fackförbund gjort en avtalsturlista vilken sätter Lagen om anställningsskydds turordningsregler ur spel. När det finns kollektivavtal på arbetsplatsen har arbetsgivare och fackförbund möjlighet att göra en egen turordningslista. Däremot får denna avtalsturlista inte strida mot god sed på arbetsmarknaden eller diskriminera någon grupp av arbetstagare.  Kan man visa på att du av någon anledning har diskriminerats, med stöd i diskrimineringslagstiftningen, så kan det finnas en öppning att motsätta sig även en avtalsturlista.

Du bör få ett svar från ditt fackförbund. Får du inte det lokalt via er fackklubb kan du vända dig till dem centralt. Du är välkommen att återkomma till oss om du vill att vi tittar djupare på ditt ärende. Återkom då med dina kontaktuppgifter där vi kan nå dig.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Turordningslista och de arbetstagare som är undantagna enligt LAS

Hej företaget som jag jobbar för verkar gå dåligt nu och min chef har sagt att jag bör titta efter ett nytt jobb! Jag har varit anställd här i över 10 år och företaget är inte kollektivanslutet. Måste företaget följa las med tanke på att jag torde ha uppsägningstid på 6 månader! Värt att notera är att jag har kollegor som verkar få behålla jobbet e, en är son till chefen
och en har endast jobbat här två år. Den sistnämda personen har doch firman något bidrag för så han kostar inte firman samma pengar!
Vad är det som gäller för min del??

SVAR:

Hej,

Om det är arbetsbrist på din arbetsplats så ska arbetsgivaren följa turordningsreglerna enligt LAS. Som huvudprincip gäller sist in först ut. Är det en liten arbetsplats, maximalt 10 anställda, så har arbetsgivaren rätt att ta undan två arbetstagare från turordningslistan. När det gäller chefens son så är det så att de som tillhör arbetsgivarens familj är undantagna från lagen och omfattas således inte av turordningen. Det är alltså helt i sin ordning att chefens son får stanna. Även en arbetstagare som är anställd med särskilt anställningstöd, i skyddat arbete eller i en utvecklingsanställning omfattas inte av LAS och då inte av turordningen. Tyvärr kan detta innebära att du blir uppsagd trots att du varit anställd under en längre tid. Men du har rätt till din uppsägningstid på 6 månader och lön under den här tiden om du står till arbetsgivarens förfogande.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Turordningsreglerna vid olika anställningsformer

Hej

Jag har just blivit uppsagd pga arbetsbrist men känner mig felaktigt behandlad då jag Inte anser mig vara sist in.

Jag började min anställning, tillsvidareanställning, den 1 sept 2011. I juni 2011 började en sommarvikarie på samma arbetsplats, han hade sitt sitt vikariat fram till sista september 2011, då skulle han egentligen slutat, men eftersom vi hade ökad arbetsbelastning för tillfället fick han då en tillsvidareanställning.

Jag tycker själv att anställningstid som fast anställd borde ligga till grund för turordningen vid uppsägningen och att sommarvikarien som senare fick en fast anställning borde bli uppsagd istället för mig. Men min arbetsgivare menar att arbetstiden oavsett av anställningsform ligger till grund.

Kan ni hjälpa mig att svara på vad som är rätt?

Med vänlig hälsning

SVAR:

Hej,

När en turordningslista upprättas så gäller principen sist in först ut. Enligt LAS ska man utgå från arbetstagarens sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Det är som din arbetsgivare säger oberoende av vilken anställningsform och även vilken sysselsättningsgrad som man haft. Utifrån turordningsreglerna ska således den arbetstagare som anställts i september gå framför den arbetstagare som anställts i juni även om den arbetstagare som anställts först endast då hade en visstidsanställning.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Uppsägning och turordning

Jag jobbar extra varannan lördag som butiksbiträde i ett företag med två butiker. Den ena butiken ska upphöra om två månader och jag fick idag reda
på att det är endast de 3 som jobbar heltid + de två som jobbat längst inom företaget som kommer få ha kvar sina pass i den andra butiken.
Min arbetsgivare har inget kollektivavtal och jag är inte fackligt ansluten. Jag har jobbat längre än alla de 3 som arbetar heltid. Idag är vi 12st som står på schemat, alltså kan inte min AG hävda 22§LAS om att 2st anställda ska få undantas från turordningsreglerna. Jag har inget avtal om att jag är garanterad en viss arbetstids/månad utan endast ett anställningsbevis där det står att jag är timanställd (varit anställd sedan 2010-01-01). Det schemat vi har nu gäller endast februari ut, jag gissar att vi får ett nytt som då kommer gälla fram till 15 april då den ena butiken upphör.
Min fråga är nu om jag har någon rättighet att ha kvar mina 2 pass i månaden? Eller är det en korrekt uppsägning?

SVAR:
När den ena butiken läggs ner uppstår en arbetsbrist. Arbetsgivaren väljer då att låta dem som arbetar heltid vara kvar, och för dem som arbetar deltid, som du, uppstår arbetsbrist.
Då är arbetsgivaren skyldig att tillämpa principen sist-in-först-ut på er timanställda, och i första hand säga upp dem som anställts senast. Dvs de 7 senaste som anställts på timmar bör sägas upp, förutsatt att alla har likvärdiga arbetsuppgifter och jämförbara tjänster.
Så beroende på din plats i turordningen och era olika arbetsuppgifter så kan det vara korrekt, men också delaktigt hanterat.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

 

Uppsagd från litet företag, ingen turordning

Jag har blivit uppsagd pga att det går dåligt för företaget sa dem. Är 6 anställda så de behövde inte gå i turordning men jag var mammaledig för ca 4 månader sedan och då tog de in en nystarts jobbare när jag var mammaledig. Hon är fortfarande kvar och skall inte sluta men jag blev uppsagd. Är det rätt att säga upp personal men att behålla kvar nystartsjobbare. Blev uppsagd för att det går dåligt för företaget men behålla en som de får bidrag för gör dem. Blev väldigt arg och tog det mkt personligt när jag får gå som varit där i 3 år men de behåller en nystartsjobbare som de skall kunna erbjuda jobb längre fram när de egentligen inte skall kunna det pga deras anledning för min uppsägning.
Får de göra så och de har nog fler nystartsjobbare på gång i företaget.

SVAR:
Precis som du skriver så får ett litet företag med färre än 10 anställda göra avsteg från turordningen. Dessutom är det så att en person som arbetar m tex lönebidrag har ett förstärkt skydd, om det nu är så med den nystartsjobbare du nämner.
Det enda är att arbetsgivaren måste kunna påvisa arbetsbristen som uppstått, men annars är det nog dessvärre inte mycket att göra.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Uppsagd under tjänstledighet

Jag har varit anställd sedan 1999 men är sedan augusti 2011 tjänstledig för studier fram t.o.m juni 2013.
Blev idag kontaktad av arbetsgivaren som meddelade att jag kommer att bli uppsagd p.g.a arbetsbrist.
Emellertid är det så att det finns ca: 10 personer på företaget som är anställda efter mig och dessa är inte är inte uppsagda. Kan inte detta ses som att man kringgår turordningsreglerna och finns det i så fall någon möjlighet till ersättning under uppsägningstiden. Som jag har förstått det så har man inte rätt till lön under uppsägningstiden då man är tjänstledig men om
företaget inte följer turordningsreglerna vad gäller då? Kan jag ”hävda” att företaget i så fall får ”köpa” ut mig om man vill kringgå turordningen?

SVAR:
Om de som är anställda efter dig utför liknande arbetsuppgifter och har likartad kompetens så är det de som ska sägas upp först om arbetsbrist uppstår. Om facket tillsammans med företaget har upprättat en turordningslista så kan det dock vara OK att du sägs upp.
Det stämmer att du inte har rätt till särskild ersättning under uppsägningstiden om du är tjänstledig.

Det du kan göra är att antingen begära att uppsägningen ogiltigförklaras om du vill ha jobbet kvar, eller begära ekonomisk kompensation/skadstånd för att de går i från turodningsreglerna.
Återkom till oss om du vill ha vår hjälp i ärendet.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Har jag blivit uppsagd på felaktiga grunder?

Har alldeles nyligen blivit uppsagd från mitt jobb. Orsakerna var att det blir mindre att göra på den maskinen där jag jobbar, och att nattskiftet skulle dras in (jag jobbar natt) samt att jag inte är fackmedlem.
Mina frågor är därför:
Ska inte alla som jobbar på samma ställe oavsett vilket skift man går gå efter turordning, vid förhandlingstillfället var vi 7 stycken på ”min” maskin och endast en av de andra har längre anställningstid än jag. Jag har jobbat på företaget i 19 år.
Har jag rätt att begära att få se turordningslistan som gjordes vid förhandlingarna?
Vilka papper har jag överhuvudtaget rätt att kräva att få?
Hur gör jag för att gå vidare till arbetsdomstolen?
Är det överhuvudtaget lönt att driva en sån här sak vidare, eller är det som vanligt den starkes rätt som gäller, så jag ska bara rulla runt och spela död?
MVH

Svar:
Hej!

Grundregeln vad gäller turordningen är den driftsenhet där man är anställd samt aktuellt avtalsområde. Med andra ord så omfattas alla personer på din arbetsplats som går under samma kollektivavtal av samma turordningskrets som grundregel.

Undantaget är om företaget och det fackförbund som ”äger” ramavtalet har gjort en avtalsturlista dvs. en överenskommelse om avsteg från den vanliga turordningen. I sådant fall måste man påvisa t ex diskriminering, föreningsrättskränkning eller negativ föreningsrättskräkning (att man inte är med i facket).

Det låter absolut som om det kan vara värt att gå djupare in i ditt ärende för att se om företaget på något sätt har brutit mot turordningsreglerna vid din uppsägning. Första steget är att ta reda på om de gjort en avtalsturlista och i så fall på vilka grunder.

Vi samarbetar med Klas Johansson på KBM Advokatbyrå som hjälper oss i fall som kan vara aktuella att ta vidare och t ex kräva skadestånd. Klas erbjuder upp till 30 minuters fri rådgivning vid ett och samma tillfälle. Om detta låter intressant så vänligen hör av dig igen med kontaktuppgifter så hör Klas av sig.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren