Tag Archives: trakasserier

Jag är sjuk, arbetsgivaren försöker att göra sig av med mig, vad ska jag göra?

Fråga: Jag har 3 st autoimmuna sjukdomar/diagnoser: Multipel Skleros (MS), Morbus Crohn samt Vaskulit. 
Är nu sjukskriven av min MS-läkare sedan 20150325 till 2015-09-01 pga ökade MS-symtom samt stor trötthet och depression. 
Min arbetsgivare är ett mindre företag inom XXXX. Vi är 3 anställda. Jag har varit anställd där sedan 2010. Är en dålig arbetsgivare, har bl.a inte fått en lönespecifikation på 3år, ingen semesterersättning, ej betald övertid etc… 
Min arbetsgivare vill nu att jag skriver under ett ”Överenskommelse”-papper där jag accepterar att min anställning upphör 2015-06-15 och att all innestående semester betalas ut 2015-07-25. 
Han har också skickat flera email med bl.a 
– ”att han inte kan bygga sin verksamhet på mitt hälsotillstånd”, 
– ” Du måste basera din existens på faktum att du kommer inte kunna jobba ett bra tag framöver. Vi kanske pratar om åratal”. 
– ” Med denna överenskommelse papper försöker jag finna ut en win-win väg.” 
– ” Vad kommer att hända om du kommer tillbaka till arbete? Jag blir tvungen att säga upp dig på grund av arbetsbrist. 3 månader uppsägningstid. Du måste jobba av dessa 3 månader. 
Vara frånskild från din kära. Orkar du stå ut med det? Efter 3 månader hamnar du på arbetsförmedlingen som arbetslös. Då får du arbetslösersättning. Max 680 kr per dag. ”

och mer i stil med ovanstående. Inte vad en arbetsgivare skriver till sin anställde som är sjuk. Han vet nog inte heller att han som arbetsgivare har huvudansvaret gällande rehabilitering. 
Han verkar inte heller förstå att det blir karensdagar på A-kassan (eller hur? ) och att utan anställning kan sjukpenningen också bli påverkad. Vid påskrift så blir jag arbertslös redan 2015-06-15, eller hur? 
Vad händer då med sjukpenning? Karens A-kassa? 
Jag skulle behöva veta vad som gäller ang. uppsägning (både att bli uppsagd och egen uppsägning) och uppsägning vid sjukskrivning. Och hur en arbetsgivare får bete sig. 
Är tyvärr inte med i facket. Gick ur SEKO för 5-6 år sedan pga av väldigt dålig ekonomi (är nu ännu värre) och byte av arbetsgivare. Har sedan inte blivit av att jag gått med i något fackförbund. 
Jag kanske ka gå med i GS-facket nu och hoppas på lite stöd och råd i denna uppkomna situation eller jag kanske måste anlita juridiskt hjälp? 
Är mycket tungt just nu med allting och får panik bara av att tänka på att gå tillbaka till en arbetsgivare som så klart visar att man inte är önskvärd längre och som uppträder så. 
Blev också sittandes med en massa skulder efter en skilsmässa förra året ( var snäll och dum). Har nu också sagt upp min lägenhet pga av ekonomin och kommer behöva bli inneboende hos någon för ett tag. Vad kan göras gentemot min dåliga arbetsgivare?

Svar: Det låter som att du hamnat i en otroligt jobbig sits och att du har en arbetsgivare som har väldigt dålig koll på lagen.

För det första kan jag på basis av den information du gett genom mailet konstatera att du helt klart blir missgynnad på din arbetsplats p.g.a. dina funktionsnedsättningar enligt diskrimineringslagen (samt att det finns ett rättsfall om en man med MS som är prejudicerande, det vill säga vägledande, för hur man tolkar diskrimineringslagen i fråga om just degenererande sjukdomar som funktionsnedsättning). För att diskrimineringslagen ska gälla ska du ha blivit missgynnad (fått en sämre behandling än någon annan på arbetsplatsen) och grunden till missgynnandet måste vara kopplat till diskrimineringslagens skyddsobjekt, varav funktionsnedsättning är ett. Att driva ett fall i DO skulle sannolikt leda till en dom i din fördel, särskilt som du har bevis, bland annat i form av mailen han skrivit.

Du ska definitivt inte skriva på en ”överenskommelse” med din arbetsgivare om uppsägning, utan vill han bli av med dig får han ha råg nog i ryggen att säga upp dig på egen hand så att du har rätt till din a-kassa sedan.  Detta blir dessutom ännu ett bevis i en eventuellt kommande tvist. Har du fått ett papper med ”överenskommelsen” på så är det ännu till din fördel, då detta kan användas som ett bevis på din arbetsgivares otroligt dåliga förmåga att hantera din situation. Behåll i så fall detta papper, men skriv inte under det. Karenstiden på a-kassan blir en vecka om arbetsgivaren säger upp dig, men 45 dagar om du säger upp dig själv, vilket du genom denna ”överenskommelse” gör. Att försöka förmå någon att säga upp sig mot sin vilja på det sätt han gör (mot din vilja och i strid med god sed på arbetsmarknaden) är komplett lagvidrigt. Detta kallas för ”provocerad uppsägning” och tolkas som att arbetsgivaren sagt upp dig, det förhållandet måste dock klarläggas av domstol och det är inte förrän du fått ett beslut av domstol som du i så fall kan få ersättning för de 38 karensdagar på a-kassan som du drar på dig om du skriver under ”överenskommelsen”.  Att ”överenskommelsen” dessutom är daterad bakåt i tiden är rent avtalsrättsligt förkastligt, och kan angripas även på den grunden. En av grundstenarna för att få a-kassa är att du skriver in dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Detta gör att ”överenskommelsen” kan ställa till det ytterligare genom att a-kassan kan hävda att du inte skrivit in dig på arbetsförmedlingen den dag du slutat arbetet vilket kan resultera i ytterligare ekonomiska förluster för dig.

Vad gäller rehabiliteringsåtgärder så ska arbetsgivaren stå för dessa, precis som du skriver. Under tiden för dessa rehab-åtgärder är du ”immun” mot att arbetsgivaren får säga upp dig, så länge du sköter dina åtaganden. Skulle rehab-insatserna inte hjälpa, har arbetsgivaren skyldighet att undersöka möjligheten för dig att utföra annat arbete med eller utan anpassningsåtgärder som du kan genomföra hos arbetsgivaren, i första ledet som en tillfällig insats och om du senare inte kan återgå till dina ordinarie arbetsuppgifter, omplacera dig permanent inom företaget om detta är möjligt. Det kanske inte är helt lätt att hitta någonstans att omplacera dig till när verksamheten är så liten, men han ska i alla fall kunna visa att han försökt. Han har visserligen inte skyldighet att skapa en ny arbetsplats åt dig, men han ska i vart fall ha sett över möjligheterna för dig att stanna på företaget (vare sig han vill det eller inte). Skulle inget av detta ha effekt så kan arbetsgivaren säga upp dig på grund av personliga skäl, men dessa skäl får alltså inte vara diskriminerande, vilket jag bedömer att det kan röra sig om i det här fallet.

Jag skulle också säga att det arbetsgivaren håller på med är trakasserier och hot, om inte till och med utpressning för att bli av med dig vilket naturligtvis heller inte är tillåtet. Dels strider det såklart mot god sed på arbetsmarknaden, men dels finns det regler i arbetsmiljölagen och i dess förordningar om trakasserier på arbetsplatsen. Det finns också avtalsrättsliga regler i avtalslagen om att tvinga någon att skriva under ett avtal under denna typ av press.

Arbetsgivaren är den som i en tvist har bevisbördan för att uppsägningen av personliga skäl är sakligt grundad och att den inte är diskriminerande. Denna bevisbörda är långtgående och en arbetsgivare ska ha bra på fötterna för att kunna säga upp en arbetstagare. Denne ska då bevisa att denne vidtagit alla åtgärder för att du ska ha kunnat stanna på arbetsplatsen och ha starka motbevis att han inte har sagt upp dig på grund av din funktionsnedsättning på ett diskriminerande sätt, utan att han sagt upp dig på ett korrekt, lagligt sätt. Sparar du de mail du fått samt ”överenskommelsen” kommer han få mycket svårt att bevisa något av detta. Han har inte varit varken snygg eller smart i detta förfarande, med tanke på att du har skriftliga bevis på vad som försiggått.

Det är alltid bra att vara med i facket, men de har ofta en karenstid för rättshjälp så det är möjligt att de inte kommer att kunna hjälpa dig. Ring facket först och hör med dem hur de tycker att du ska göra och om du har rätt till rättshjälp genom dem. I annat fall kan du anlita Arbetsrättsjouren som ombud. Oavsett hur du väljer att göra, tycker inte jag att du ska låta det här gå dig förbi, och som sagt: skriv inte under ”överenskommelsen” under några som helst omständigheter. Det din arbetsgivare håller på med är inte tillåtet!

Underlåtelsen att betala ut semester- och övertid kan också ses som en del av en provocerad uppsägning och är självklart något du har rätt att få ut. Vi kan skriva en fordran till företaget du arbetar på för denna tid, men då måste vi ta betalt för den tjänsten. Vi måste då veta hur mycket du arbetat övertid och gått miste om ersättning.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Samarbetsproblem, trakasserier och mobbning

Hej!
Jag har en historia bakom mig som är svår att på några rader få fram. Jag
undrar om ni kan hjälpa mig att se vilka rättigheter jag har att driva ett
skadeståndsanspråk mot min arbetsgivare. Facket är rädda och har inte trott på
mitt ord utan har trott på min arbetsgivares lögner. Jag har haft möte med
högsta ledningen och försökt påtala det som hänt men de har bara sagt att det
står ord mot ord och att min chefs ord gäller. Detta fast jag har kunnat bevisa
de kränkningar jag blivit utsatt för på papper. Det finns uppenbara lögner och
rent förtal som min chef pratat om på arbetsplatser jag ej arbetat på. Detta
finns inspelat och inte förrän dessa lades fram agerade facket till en början
lite svagt men har sedan försökt få tyst på mig. Det finns uppenbara brister i
hur arbetsgivaren hanterat mig som arbetstagare. Jag har ställts helt utan
rättigheter och har varit sjukskriven under lång period på grund av de
trakasserier jag utsatts för. Min historia finns nedskriven och kan skickas.

Med vänliga hälsningar

Hej

När det gäller samarbetsproblem, trakasserier och kränkande särbehandling (mobbing) på din arbetsplats, ska du precis som du har gjort kontakta facket. Sedan skall du också ta kontakt med ditt skyddsombud, ditt skyddsombud är den första person (vald av facket) som skall övervaka att din arbetsgivare upprätthåller en god arbetsmiljö. Gör inte arbetsgivaren detta skall ditt skyddsombud kontakta arbetsmiljöverket för en inspektion. Det är oerhört viktigt att ditt skyddsombud förstår att ett skyddsombud inte bara ska vaka över den fysiska arbetsmiljön på arbetsplatsen utan att han/hon även skall vaka över den psykosociala arbetsmiljön. Tyvärr är det inte många skyddsombud som vet om detta. Påbörja med att ta upp allt som hänt med ditt skyddsombud, be att han/hon kontaktar arbetsmiljöverket. Sedan ska du förhoppningsvis få se att saker och ting händer.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Villkor för behovsanställd

Hej

Jag har jobbat på en bensinstation under 8 år som behovsanställning …… Ända tills chefen kom och mitt under min behovsanställning och erbjöd mig att hoppa på ett 100 procent vikariat men jag skulle få dela det med en annan kollega. Då jag
inte visste hur saker fungerade så tog jag vad jag fick. Så jag lämnade min behovsanställning på 75procent för att gå som vikarie på 50 procent. Jag blev informerad att det var den 50procents tjänsten jag hade att välja på eller vara utan. Detta trots att min behovsanställning varade över denna vikarie tid. Mitt liv har varit kantat med familjära problem det senaste året varvid min chef
börjat trakassera mig. Inte min rätta chef då utan den som vikarierade för denne. På grund av alla trakasserier så gick jag in i väggen och har än idag inte kommit ur den.

Dom senaste fyra fem åren har jag gått på schema med fasta helger. Trots detta så får jag idag inte längre jobba kvar nu när den rätta chefen kommit tillbaka. Jag kontaktade honom som jag har haft som chef i fyra fem år för att jag ville få ett slut på trakasserierna och få återgå till mitt jobb men han vände mig ryggen då jag visade upp mail samt sms trakasserierna för
honom. Han sa att det var ett privat problem oss anställda i mellan så det rörde inte honom. Sen sa han att jag inte var välkommen tillbaka då han inte kunde ha oss där båda två. Därefter så gick han till personen i fråga och berättade
att jag varit där och informerat honom. Så nu är trakasserierna ännu värre. Min fråga är. Vad gör man åt en sådan situation? Jag har jobbat i över 8 år hos samma arbetsgivare o då tänkte jag på LAS paragraf 5 Sen tänkte jag på hur bedrägligt får en arbetsgivare bete sig. Får en arbetsgivare dela upp ett 100 procents vikariat på två anställda bara för att ge två jobb istället för en. Var vid en den som fick dom andra 50 procenten råkade händelsevis vara en kompis till chefen som jobbat i ca två år som
behovsanställning i företaget. Även om nu den vikarierande och trakasserande chefen bara är anställ så representerar den personen ju företaget emot mig. Står här hjälplös med två heltidsbonde barn och två halvtidsboende barn och
ensamstående för tillfället.

Svar:
Hej;
Behovsanställningar regleras inte i någon lag, och det finns väldigt få domar som bestämmer hur en behovsanställning skall fungera. Anställningsformen finns eftersom det finns en möjlighet att göra undantag från lagen genom kollektivavtal. Inom arbetsrätt är det vanligt att Lagen om anställningsskydd(LAS) används, men den lagen gäller inte direkt för behovsanställningar. Behovsanställningar kan vara tillsvidare eller på en begränsad tid. Om du hade en behovsanställning tillsvidare så gäller vanliga uppsägningsregler enl. Lagen om anställningsskydd (LAS). Var det en visstidsanställning löper denna till det slutdatum som bestämts.

Enligt LAS får en allmän visstidsanställning och vikariat vara i max två år vardera under en femårsperiod. Du kan alltså vara tidsbegränsad anställd i totalt fyra år om du går mellan vikariat och allmän visstidsanställning. Går anställningen över tidsgränsen övergår den till en tillsvidareanställning.

Du har rätt att inte bli utsatt för trakasserier på din arbetsplats. Det gäller oavsett om den som trakasserar är en arbetsgivare eller en annan arbetstagare. Din arbetsgivare är skyldig att arbeta förebyggande så att trakasserier inte ska förekomma på din arbetsplats. Du kan läsa mer om trakasserier här: http://www.do.se/Diskriminerad/Arbetslivet/Vad-ar-trakasserier/

Vad jag förstår av ditt mail arbetar du kvar och arbetsgivaren har inte varslat dig om uppsägning? Det du vill ha stöd med är trakasserierna? Jag hoppas att du kan finna en del information i länken jag skickar dig samt att det är din arbetsgivares ansvar att se till att arbetsmiljön fungerar. Det är även viktigt att du får ett tydligt anställningsavtal kring vilka villkor som gäller och vilken anställningsform som gäller. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor eller om jag missuppfattat dig i någon del.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

 

Uppsägning och sjukskrivning

Hej,

Jag har lovat min son att hjälpa honom med ett problem som har uppstått.

I samband med att han sa upp sin anställning 12 juni så tappade hans chef som också
är ägare av företaget allt förnuft. Man gjorde upp att min son hade 1 månads
uppsägningstid men eftersom min son har trakaserats av chefen så mådde han dåligt
och blev sjukskriven den 13/6. När han meddelade detta till chefen så brakade
helvetet löst.

Han fick ingen lön i juni och när han pratar med chefen den 27/6 om han måste få sin
lön föra att betala hyran plus andra räkningar så får han tillbaka att ”det skiter
jag fullständigt i”

Min son är bara med i A kassan och inte facket.

Så vi behöver er hjälp med vad vi ska göra så att han får ut sin innestående lön
samt innarbetad semester ersättning. Han har inget nytt jobb så han behöver
verkligen dessa pengarna för att klara sin familj.

Behöver ni en fullmakt från honom att jag får företräda honom i detta fall?

Tack på förhand för er återkoppling!!

Hej

Din son har rätt till sjuklön de första 14 kalenderdagarna i sjukperioden (minus karensdag). Denna sjuklön betalas av arbetsgivaren. Tänk på att din son behöver styrka nedsättning av arbetsförmåga från och med dag 7 i sjukperioden. Detta genom ett läkarintyg (intyget behöver inte närmare specificera sjukdomsorsaken) som kan skickas eller lämnas till arbetsgivaren. Dag 15 i sjukdomsperioden tar försäkringskassan hand om  ansvaret för sjukdomsersättningen för din son (om hans arbetsgivare inte har anmält sjukfallet till försäkringskassan, så gör det själv så han inte får ett större ersättingstapp).

Vad gäller ersättning för semester och lön osv som din son har innestående kan inte hans arbetsgivare undlåta att betala ut denna om din son har sådana fodran hos sin arbetsgivare.

Att företräda din son i denna förhandling är väldigt omtänksamt av dig, tänk på att fackliga företrädare ofta har djup kunskap om arbetsrätt och det är viktigt att vara saklig i förhandlingarna även om det är emotionellt tufft. Din sons arbetsgivare kan också vara ansluten till en arbetsgivarorganisation, även om dessa generellt ställer sig bakom arbetsgivaren har de bra kunskap om vilka lagar och regler som arbetsgivare skall följa. Du kan ta kontakt med dessa om du känner att din sons arbetsgivare verkar allt för negativ till förhandling. Beroende på företagets storlek brukar även företag ha en personalansvarig som förhoppningvis känner till vilka regler som skall följas. Även vi kan hjälpa till om det skulle behövas.

Tänk även på att snarlika situationer kan uppkomma i framtiden, varför facket alltid brukar vara till bra hjälp.

Ett stort lycka till!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren