Etikettarkiv: tjänstledighet

Är jag fortfarande anställd under mammaledigheten?

Räknas man som anställd under tjänstledighet i form av mammaledighet?
Blir man t ex av med sin möjlighet till förläldrapenningtillägg när man går på mammaledigh. och dessa lediga dagar utgör 14 av 365 dagar från anställningsstart?
(Är svaret annorlunda gällande om man fortf. räknas som anställd under den obligatoriska mammaledigheten på två veckor resp. den möjliga sjuveckorsledigheten innan beräkn. förlossn.?)

SVAR:
Du är fortfarande anställd under din föräldraledighet, samma sak om du är tjänstledig för studier eller sjukskriven. Du har rätt att tex vara med i årlig lönerevision och också att få del av information om vad som händer på arbetsplatsen.
Om föräldrapenningstillägget är villkorat i ett kollektivavtal eller en personalpolicy så kan det vara så att du måste uppfylla de kraven för att få del av tillägget, men annars ser jag inte att du inte skulle ha det.
Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Rätt till avtalad tjänstledighet

Hejsan.
Jag ansökte om tjänstledigt och fick det beviljat med kontrakt och underskrifter.
Efter 3 veckor tog dom tillbaka beslutet, strök tippex över beviljat och kryssade
i ej beviljat utan egentligen motivera varför. Får man göra så?

Svar:
Hej,
Om du och din arbetsgivare avtalat om tjänstledighet gäller detta avtal. Det är inget som arbetsgivaren ensidigt kan ändra.

I Sverige är huvudregeln att inget formkrav finns för hur avtal ska ingås och ett muntligt avtal är lika bindande och giltigt som ett skriftligt avtal. Det är först om man blir osäker på vad man kom överens om, eller vid uppkomna konflikter mellan parterna i ett avtal, som det kan vara bra att ha nedtecknat vad som överenskommits inledningsvis. Detta både som ett stöd för parterna, men också som ett sätt att lösa uppkomna meningsskiljaktigheter.

Börja först med att prata med arbetsgivaren om dina rättigheter. Får du inte gehör från arbetsgivaren är du välkommen att återkomma till oss.  Återkom då med dina kontaktuppgifter så att vi eller vår samarbetspartner KBM Advokatbyrå kan nå dig per telefon.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Tjänstledighet för att starta eget?

Hej,

Jag har en anställd som säger upp sig själv på grund av start av eget företag. Om företaget inte går som tänkt önskar personen att komma in och arbeta på timme då vi har ett stort behov av timvikarier. Får personen då automatiskt företrädesrätt till nytt jobb eller börjar man räkna LAS dagarna från noll?

 

Svar:
Hej,
företrädesrätten för återanställning gäller endast då personen är uppsagd pga. arbetsbrist.

Personen skulle istället kunna ta tjänstledigt enligt Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet (https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19971293.htm).

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Semesterledighet i samband med tjänstledighet

Hej,

Jag har arbetat på samma ställe i snart fem år och ska troligtvis va tjänstledig (om jag kommer in) till hösten. Jag har 35 dagars semester i avtalet (ska ta ut fem dagar i mars) och om jag låt säga är tjänstledig sept-dec blir det ju fyra månaders mindre tid att tjäna in semestern på. Får jag då ta ut obetald semester under sommaren då jag nog ändå vill ha fyra veckors ledigt med min sambo? Kan de neka mig till obetald semester pga att jag ska va tjänstledig sen? Får man då lov att begära tjänstledig istället från 1 aug, trots att studierna börjar i slutet av aug, och åka på semester de första veckorna av aug?

Hej,

Det är oklart för mig om du menar att ta ut semester under sommaren 2014 eller 2015, vidare också om du har erhållit förskottssemester eller kommer att ha tjänat in 35 semesterdagar inför det kommande semesteråret 1 april 2014 – 31 mars 2015.

Normalt sätt tjänas semesterdagar in under semesterår 1, det så kallade intjänandeåret och plockas ut under nästkommande semesterår 2. Om inget annat avtalats skall semesterledigheten förläggas med 4 veckors semester inom perioden juli-augusti enligt semesterlagen.

Jag misstänker dock utifrån din beskrivning att du eventuellt har erhållit förskottssemester under din anställning, alltså tagit ut semesterdagar samma år som du tjänat in dem. Detta medföljer då en problematik då du nu möjligtvis kommer att vara tjänstledig och på så sätt går miste om 4 semesterlönegrundade månaders arbete. Tekniskt sätt skulle du kunna ta ut förskottssemester även under denna sommar som du tidigare gjort, då du inte vet om du kommer vara tjänstledig eller ej till hösten. Detta medför dock att du kan komma att bli återbetalningsskyldig för de semesterdagar du tagit ut men ej intjänat rätten till. Alternativt att dessa dras från din kommande förskottssemester nästkommande år, alltså semesteråret 1 April 2015 – 31 Mars 2016 om du skulle arbeta kvar.

Du kan inte begära tjänstledighet pga studier för tid då du planerar att vara semesterledig.

Det finns alltför många scenario som skulle kunna vara applicerbara i detta ärende att redogöra för. Jag rekommenderar att du talar med din arbetsgivare angående situationen och om problem skulle uppkomma återkommer till oss med detta.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Påtvingad tjänstledighet?

Man borde inte tvingas ta tjänstledigt om man nobbar ett uppdrag.

Men detta hände mig igår. Jag har varit på ett par intervjuer hos ett företag och under tiden har jag fått reda på att arbetsuppgifterna kräver mer kompetens, som jag saknar.

Hade jag eller bemanningsföretaget vetat mer ingående vilka arbetsuppgifterna var och vad som krävdes, så hade jag aldrig varit intressant och tilltänkt för tjänsten överhuvudtaget.

Men de anser att jag kan lära mig och jag hävdar att jag vet mina begränsningar. Efter otaliga möten och påtryckningar från bemanningsföretaget gav de mig slutligen beskedet att jag from måndag är tjänstledig från bemanningsföretaget. På obestämd tid…eller tills dess att de hittar ett nytt uppdrag som jag kommer
att presenteras för…

Att vara tjänstledig innebär att jag inte kan söka a-kassa, då jag fortfarande har min tillsvidareanställning. Jag har from måndag ingen lön, dvs noll kronor i inkomst från bemanningsföretaget. From 1 januari 2014 har jag haft ersättning från bemanningsföretaget utan att arbeta, då mitt fg uppdrag avslutades 31/12.

Känner mig tvingad att säga upp mig och får troligen nio veckors karens från a-kassan som plåster på såret. Det är inte klokt att det får gå till så här! Finns det någon chans att jag kan slippa karensen och få ersättning ”som om” jag skulle blivit uppsagd? Finns det några undantag hos a-kassan när man har anställning och blir tjänstledig av ett bemanningsföretag, med tanke på deras redan så dåliga rykte.

Jag kan inget annat säga än att jag är djupt förtvivlad, ledsen och förvånad över att det kan finnas möjlighet att bli tjänstledig i dagens Sverige- utan lön- när jag har en tillsvidareanställning! Jag är så klart tacksam för både svar och hjälp i hur jag kan gå vidare i processen. Vad ska jag göra?

Hej,

Arbetsgivaren kan inte påtvinga dig tjänstledighet, en sådan ledighet ska efterfrågas av arbetstagaren, vilket du alltså inte gjort. Detta förutsatt att du har en viss anställningsgrad (tex 100 eller 75%) eller ett visst antal timmar/månad i ditt anställningsavtal. Om arbetsgivaren inte kan erbjuda dig arbete hos sig eller inom en annan enhet, så har du rätt att vara ledig med ersättning. Om de inte kan erbjuda dig arbete utefter ditt anställningsavtal får arbetsgivaren åberopa arbetsbrist på arbetsplatsen, grundligt undersöka möjligheterna för omplacering och i ett sista skede, om det skulle komma till det, säga upp dig pga arbetsbrist. I vilket fall du erhåller ersättning från arbetslöshetskassan.

I det fall arbetsgivaren motsäger sig din rätt enligt lag är du välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Projektanställning

Hej! Hoppas på svar fr er:
I nov bad min arbetsgivare mig fundera på om jag vill ta mig an ett projekt som kommer ta 25% av min arbetstid under 1 år( jobbar kommunalt, fast, 100%). Detta projekt är mer avancerat än mina ord uppgifter. Jag meddelade i dec att jag var intresserad under förutsättning att vi var överens om ny lön o villkor för det nya. Chefen sade då att vi skulle skriva om anställningsavtalet samt plocka bort en del av det jag gör idag för att ge utrymme för det nya. NU i veckan när vi pratade då så chefen att hon inte vill skriva om anställningsavtalet, hon vill att jag börjar med det nya den 1 febr. Jag har inte helt blivit helt avlastad gamla uppgifter som vi bestämt. Lönesamtal ska vi ha en vecka e jag förmodas börja m det nya. Hon har dessutom spridit ut info om mitt nya utan att vi är överens. Kan hon tvinga mig om vi inte kommer överens el kan jag tacka nej? HJÄLP!

Hej,

Jag skulle vilja rekommendera dig att skriva avtal med din arbetsgivare om tjänstledighet för arbete med projektet om 25 % och även då ett anställningsavtal gällande projektet om motsvarande 25 %. Utan ett tjänstledighetsavtal riskerar du att skriva ned din arbetsomfattning. Som jag tolkar det har du de facto inte tackat ja till projektet utan endast till att förhandla om villkoren för en projektanställning. Utan ett skrivet avtal om projektet kan din arbetsgivare inte påtvinga dig detta såvida arbetsuppgifterna för projektet inte ryms inom ditt ordinarie anställningsavtal.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Tjänstledighet del av anställningstiden

Hej,

Jag tog tjänstledigt 2003-2006 från min anställning i Sverige för att arbeta i Frankrike inom samma koncern. Förra året blev jag uppsagd p.g.a. arbetsbrist och min arbetsgivare säger nu att min anställningstid i Frankrike inte räknas in i sammanlagd anställningstid för att LAS (lag om anställningsskydd) enbart gäller i Sverige och därför inte är applicerbar.

Men det är just det att jag hade fått beviljat tjänstledighet från min arbetsgivare i Sverige, dvs att jag fortfarande hade kvar min grundanställning i Sverige fast jag var samtidigt anställd i Frankrike. Gäller inte LAS när man har kvar sin grundanställning i Sverige?

Hej,

Som jag tolkar det, är det frågan om i vilken position du står i gällande uppsägningen pga arbetsbrist, då principen ”sist in, först ut” tillämpas.

Beräkning av anställningstiden regleras som bekant i 3 § Lagen om anställningsskydd (LAS). I lagrummet anges att anställningstid inom samma koncern skall inkluderas samt hur beräkningen går till vid företagsöverlåtelse. Det finns emellertid inte några utskrivna regler hur anställningstiden skall beräknas som sådan.

I förarbetena till lagen går att finna att tid då arbetstagare varit tjänstledig skall inkluderas i anställningstiden. Enligt huvudregeln skall alltså din tid som tjänstledig räknas in. Dock får du se till ert kollektivavtal, om ni har sådant, då detta kan ange att viss anställningstid inte skall inkluderas då ”sist in, först ut” principen tillämpas, exempelvis kan tjänstledighet undantas. Om det inte skulle finnas någon reglering i kollektivavtal bör alltså din tjänstledighet räknas in i din anställningstid.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Regler vid tjänstledighet

Hej,
Jag har sedan tolv år tillbaka arbetat för en byggnadsfirma. I början av augusti förra året fick jag på mycket kort varsel åka till USA för att ta hand om min cancersjuke far. Eftersom firman var då semesterstängd fick jag kontakta ledningen
per telefon och be om tjänstledighet innan jag hastigt drog iväg. Jag fick då ett muntligt godkännande att ta den tiden jag behövde. Det var i dådet läget sagt att min far skulle klara sig någon vecka till, och min förväntning var att vara tillbaka i arbetet inom en månad. Istället förbättrades hans tillstånd, men dementia och kopplade till hans diagnos skapade en situation där han behövde vård dygnet runt, något som jag delade med min bror som huserade oss allihopa.

Jag hade sporadisk kontakt med firman via mail och situationen accepterades som det var. I början av November fick jag dock ett mail som berättade kort att min ”informella” tjänstledighet skulle dras in fr.o.m. den 17:e november. Alltså när allt var som mest jobbigt förlorade jag jobbet. Min far dog mot slutet av november och jag var tillbaka i Sverige en vecka innan jul. Jag kände mig så besviken och kränkt och det tog några dagar att samla mig inför kontakt med de för att reda ut situationen. Någon dag efter jul skickade jag ett mail där jag förklarade mitt perspektiv på det som skett. Som svar fick jag ytterligare ett kort mail som berättade att de var tvungna att agera såsom de gjorde p.g.a ovissheten om när jag skulle återvända. Min arbetstelefon var då avstängt, mina verktyg tilldelade en kollega och jag fick höra av mig om jag önskade på nytt söka anställning i firman. Detta efter tolv år av engagemang och lojalitet. Jag är inte medlem av facket, men företaget är fackligt anslutet, och jag skulle vilja ha hjälp med att få rätsida på denna situation om det går. Tusen tack på förhand för eventuella råd.

Svar:
Hej,
jag beklagar sorgen och förstår besvikelsen över din arbetssituation.

Enligt lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl, har du rätt att vara ledig från din anställning på grund av trängande familjeskäl, såsom sjukdom eller olycksfall där din omedelbara närvaro är absolut nödvändig.

I lagen står följande:

”En arbetstagare får inte sägas upp eller avskedas enbart på grund av att arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt denna lag. Om arbetstagaren ändå sägs upp eller avskedas skall uppsägningen eller avskedandet ogiltigförklaras, om arbetstagaren begär det.”

Enligt flertalet kollektivavtal har du möjlighet till tjänstledigt med bibehållen lön då någon nära anhörig är svårt sjuk eller har avlidit. Du kan även vara ledig med lön vid begravning och gravsättning. Hur lång tjänstledigheten kan bli avgörs av din relation till den avlidna och eventuell tidsåtgång.

Jag föreslår att du undersöker vad som står i företagets kollektivavtal. Det kan din tidigare arbetsgivare svara på samt fackförbundet som tecknat avtalet med arbetsgivaren. Men oavsett vad som står i avtalet verkar det utifrån ditt mail som att arbetsgivaren inte fullt ut diskuterat situationen med dig. För att säga upp dig krävs saklig grund och ett skriftligt uppsägningsbesked. Dessutom gäller skrivning ovan om att du som arbetstagare inte får sägas upp när du begär ledighet i enlighet med lagen.

Inom ramen för vår kostnadsfria rådgivning kan jag inte stötta dig mer utan jag föreslår att du pratar med din arbetsgivare igen om dina rättigheter. Ni kan även diskutera vilka skrivningar som finns i kollektivavtalet. Återkom till oss om du inte får gehör från arbetsgivaren och/eller har ytterligare frågor. Vi tittar då djupare på ärendet, möjligheterna till att driva det och kostnaden för detta.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Prova annat arbete

Jag har arbetat 5 år inom kommunen inom socialtjänstverksamhet med myndighetsutövning. Har nu fått erbjudande om ett vikariat på 1 år med andra arbetsuppgifter, ingen myndighetsutövning, men inom samma division ( sociala divisionen). Skulle arbetsgivaren, kommunen, kräva att jag säger upp mig från min fasta tjänst för att övergå till dom nya arbetsuppgifterna ? Vad gäller semester etc får jag tillgodoräkna mig min totala anställningstid?

Svar:

Hej,
det bästa är att prata med din arbetsgivare t.ex. närmsta chef och/eller personalavdelningen om dina frågor. En möjlighet för att prova annat arbete inom kommunen är att få tjänstledigt från din nuvarande tjänst. Att vara tjänstledig för att prova annat arbete regleras inte i lag utan det är något du måste prata med arbetsgivaren om.

I Lagen om anställningsskydd (LAS) 3 § regleras beräkning av anställningstid. Där står bland annat att du kan ”ta med dig” anställningstiden i den tidigare anställningen om det är en övergång mellan företag inom samma koncern. Där finns också skrivningar kring att ”ta med sig” anställningstid när det handlar om övergång av verksamhet till en ny arbetsgivare om det är en övergång av verksamhet enligt LAS 6 b §.

Som utgångspunkt är kommunen en och samma person. Beräkning av arbetstid är olika beroende på vilken regel i LAS man vill komma i åtnjutande av. Men som huvudregel ska man beräkna all anställningstid inom kommunen, detta innebär att du kan tillgodoräkna dig anställningstid inom båda dina anställningar.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Semester istället för tjänstledigt?

Jag arbetar på en förskola och behöver pga. studier ta tjänstledigt en dag i veckan samt ett par veckor då jag ska ha praktik.
Min arbetsgivare hävdar att jag först måste ta ut alla komp.timmar och alla semesterdagar. Stämmer detta? Eller kan jag ta tjänstledigt och spara mina semesterdagar till semestern?

SVAR:
Du har rätt att vara tjänstledig för studier, på heltid eller som i ditt fall på deltid. Det är inte kopplat till din semester eller dina komptimmar.
Du måste begära tjänstldigt i god tid, och arbetsgivaren har rätt att skjuta på den i max sex månader, men hen får inte neka dig.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren