Tag Archives: tjänstledighet för annat arbete

Rätt att få tjänstledigt för att pröva annat jobb?

Hej! Jag jobbar inom verkstadsindustrin och är inte med i nått fack! Har jobbat på samma ställe sedan 1993 och nu skulle jag vilja prova på nått annat! Frågade om tjänstledigt och fick idag reda på att jag inte får tjänstledigt! Kan chefen neka tjänstledigt? Vad har jag för rättigheter?

SVAR:
Det är ingen rättighet att få tjänstledigt för att pröva annat jobb.  Det är helt och hållet upp till arbetsgivarens goda vilja. Däremot har du alltid rätt att få tjänstledigt för studier (arbetsgivaren får skjuta upp dem max sex månader) och inom i princip vilket område som helst.
I ditt fall kan man ju tycka att arbetsgivaren kanske borde gå dig till mötes efter så lång tid och låta dig pröva annat jobb, men det är alltså inget du kan kräva.

Hälsningar Camilla Ländin

Tjänstledigt för annat arbete, när får jag återgå till mitt gamla jobb?

hej

Fick tjänstledig för att prova annat i 6 månader. Fick ej fortsätta på det nya jobbet efter 2 månad.
Jag ville återgå till det gamla jobbet och de sa att jag inte fick komma tillbaks innan 6 månaderna löpt ut. Sökte AKassa, fick avslag pga tjäntledighet trots att jag har papper som säger att jag inte kan återgå till jobb. Kan jag göra något åt denna situation?

Snälla hjälp, vad säger lagen?

Hej!

Det finns ingen lag som reglerar tjänstledighet för att prova annat arbete, på det sätt som det gör för att t.ex. studera, utan detta görs med arbetsgivarens goda vilja. Arbetsgivaren har kanske redan en vikarie på din tjänst som har ett kontrakt på de sex månader du skulle ha varit borta, och i så fall kan arbetsgivaren inte bara bryta det kontraktet för att du ska kunna komma tillbaka i tjänst.

Det kan finnas regler i kollektivavtal eller i ert personliga avtal om tjänstledigheten om vad som ska ske vid avbrott, så det är där du ska leta efter svar.  Är du t.ex. statligt anställd finns regler i vissa kollektivavtal om att du kan ansöka om att återgå i tjänst 2 månader innan du vill komma tillbaka vid avbrott i tjänstledigheten, men detta gäller bara för de personer som ligger under just de kollektivavtalen. Lagen ger som sagt i detta fall tyvärr ingen ledning.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren