Tag Archives: tjänstledighet

Får arbetsgivaren sätta mig som tjänstledig?

Hej
Min arbetgivare har utan att fråga mig lagt mig som tjänstledig, egna angelägenheter.
Det har skett efter en längre tids sjukskrivning när ersättningen från Försäkringskassan drogs in. Jag är fortfarande sjukskriven. Är det rätt att de kan göra så vad jag förstår så betalar inte arbetsgivaren in tjänstepension när jag är tjänstledig. Jag har inte rätt att lämna in läkarkvitton, får ej friskvårdsbidrag.

Jag har ställt frågan till arbetsgivaren om hur de kan göra så när (Jag lämnar läkarintyg fortlöpande) vilken rätt de har men får inte något svar.

Svar:

Hej!

Tjänstledighet kan endast göras på egen begäran av arbetstagaren. Det är alltså bara du som kan lägga in dig som tjänstledig, inte arbetsgivaren. Har de gjort det ska det ändras tillbaka för de har ingen rätt att göra så. Prata med din arbetsgivare igen eller kontakta facket om du är medlem. Din sjukskrivning kvarstår även om din ersättning från Försäkringskassan dras in då sjukskrivningen utfärdas av en läkare.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren

Avbryta tjänstledighet för lön under uppsägningstiden

Hej,

Jag är tjänstledig för studier och fick idag ett besked om uppsägning. Jag har 4 månaders uppsägningstid men kommer inte få betalt för de månaderna. Jag undrar därför om jag kan avsluta min tjänstledighet (har rätt att återgå till arbetet inom max en månad vid avslutad ledighet) och då få lön? Är ändå arbetsbefriad under uppsägningstiden

Svar:

Hej!

Det stämmer att ersättning normalt inte utgår om du är tjänstledig under din uppsägningstid. Som du säger så har du rätt att återgå i arbete om du avbryter dina studier. Du har inte rätt att återgå tidigare än två veckor men en månad efter att underrättelse sker. Ja du kan alltså avsluta din tjänstledighet för att ”återgå i arbete” men att du då blir arbetsbefriad med lön.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren

Rätten att avbryta tjänstledighet och återgå till arbete

Hej,

Jag har fått beviljat tjänstledighet under 1 år från min arbetsgivare.
Jag undrar vad som gäller om jag skulle vilja avbryta min tjänstledighet och vilja återgå till mitt arbete tidigare?

Svar:

Hej!

Det finns några olika lagar som reglerar möjligheterna till tjänstledighet. Till exempel studieledighetslagen. Är du tjänstledig för studier har du enligt 10 § rätt att återgå till arbete om du vill det. Dock måste du informera arbetsgivaren om det 2-4 veckor innan du har tänkt att gå tillbaka till arbetet. Hur tjänstledigheten är beviljad har också betydelse då om du t.ex. blivit beviljad tjänstledighet för studier under 2 år, inte har rätt att gå in och arbeta på sommaren. Söker man tjänstledigt för varje termin är arbetsgivaren skyldig att låta arbetstagaren jobba mellan perioderna. Denna lagen gäller dock bara tjänstledighet för studier och går inte att tillämpa på all typ av tjänstledighet. Kolla därför upp om det finns en lag reglerad för just den typ av tjänstledighet som du har.

Utöver regleringar i lag kan återgång till arbete vara reglerat i avtal eller kollektivavtal. Har du skrivit på ett avtal för din tjänstledighet kan du se där om det står något reglerat för vad som gäller om du vill avbryta tjänstledigheten och återgå till arbete.

I och med att arbetsgivaren beviljat din tjänstledighet och förmodligen fixat en vikarie för din tjänst är det inte självklart att du har rätt till att återgå tidigare än vad ni har kommit överens om. Det är därför viktigt att kolla upp om det finns något i lag, avtal eller kollektivavtal reglerat för dig.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren

Sjuklön vid tjänstledighet?

Hej!
Jag har varit anställd hos samma arbetsgivare i 4 år. Nu i mellandagarna tog jag tjänst ledigt i 4 dagar eftersom jag inte hade någon semester kvar. Jag blev då tyvärr sjuk och frågade min arbetsgivare om jag kunde sjukskriva mig dessa dagar istället. Har inte varit sjukskriven de senaste två åren en endaste dag. Men det fick jag inte. Är det rätt?

SVAR

Man kan inte få sjuklön när man har tagit tjänstledighet då man inte får någon lön när man är tjänstledig. Sjuklön får man för att ska täcka upp för den inkomst man förlorar när man är sjuk.
Och eftersom du var tjänstledig så hade du ingen väntad inkomst för dom dagarna ändå.

Hälsningar,

Daniela Alm

Uppsägning vid studier

Hej,

Jag jobbar på ett stort företag inom handel. Jag har jobbat där ca 1,5 år nu.
Jag har sökt studier till hösten. Dock får jag inte veta om jag kommer in förrens i Juli månad. Jag har 3 månaders uppsägningstid på mitt arbete. Och när jag tog upp detta förra månaden (det var den månaden jag hade behövt säga upp mig) var dom väldigt hårda med att dom kan inte vänta tills jag får besked från skolan i juli utan om jag vill studera i augusti så är det en uppsägning nu som gäller.

Får min arbetsgivare hindra mig från att börja studera?
Jag menar jag vågar inte säga upp mig sen visar det sig i juli att jag inte kom in på skolan då har jag varken jobb eller studier att vända mig till.

Tacksam för svar

svar:

Du och arbetsgivaren har en ömsesidig uppsägning på tre månader vilket innebär att om arbetsgivaren ej tillåter så kommer du inte få lämna din tjänst i förtid vid en uppsägning. Om ni inte kan komma överens sinsemellan om annat.

Det finns ett möjligt alternativ för studier och det är att begära tjänstledigt för studier som regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Dock så kan arbetsgivaren  vänta med att bevilja ansökan om studieledighet i max 6 månader från det att du ansöker om studieledighet men de ska bevilja dig ledigt. Detta kan ju vara en möjlighet för dig då du är osäker på om du blir antagen.

Fördelen med att söka tjänstledighet är att du kan ”hoppa av” studier och/ eller tacka nej till antagning och ändå återgå till ditt jobb igen trots att du skickat in en ansökan om studieledighet. Andra regler för tjänstledigt vid studier kan dock gälla om det finns ett kollektivavtal.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren

Tjänstledigt vid studier

Jag har varit tjänstledig från mitt jobb för studier sedan augusti 2014, och kommer så att vara under maj månad ut. Nu är det så att jag sökt vidare utbildningar till hösten 2015, och skulle således vilja söka ledigt igen.

Jag misstänker att min chef inte lär studsa av lycka för det, och hellre ser att jag säger upp mig. Kommer jag in på denna utbildning, så lär jag nämligen inte återgå till mitt arbete efteråt.

Frågan är, har jag rätt till tjänstledigt för studier en andra omgång så nära inpå? Jag har varit fast anställt sedan november 2013.

svar:

I lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning så finns ej regler om hur långt tid mellan studierna man måste återgå till arbetet eller hur länge man får ledigt för att studera. Däremot regleras att arbetsgivaren kan skjuta på den begärda ledigheten i upp till 6 månader så var ute i god tid. Som det ser ut enligt lag kan arbetsgivaren ej neka dig fortsatt studier. men eftersom du endast beviljats förra studieperioden som troligtvis har ett slutdatum måste du nog göra en ny ansökan. Andra eller tydligare regler för detta kan dock finnas reglerat i ett rådande kollektivavtal.

Med vänlig hälsning,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren

Arbeta deltid vid studietjänstledighet

Hej! Jag hade varit anställd i en butik som har kollektivavtal med Handels i ca. 1 år på 30h/vecka när jag ville börja plugga och gå ner till deltid. Min chef sa då att jag måste säga upp mig från det avtalet jag hade då, och vi måste skriva ett nytt avtal. Jag blev förvirrad då det stod på det nya avtalet, att jag var provanställd igen. Kan man gå från att vara fast anställd till provanställd för att man går ner i timmar?

Vad är det som gäller? Finns det regler för detta?

Svar:

Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, så kallad studieledighetslagen är en lag som stödjer dig som vill ta tjänstledigt på grund av studier och/eller gå ner i timmar för att studera.  Arbetsgivaren måste bevilja din önskan om att studera antingen på heltid eller deltid om du varit anställd hos arbetsgivaren i minst 6 månader. I lagens första § står att den anställde har rätt till behövlig ledighet från anställningen. Däremot har din arbetsgivare möjlighet att skjuta upp din ledighet i maximalt sex månader utan ditt samtycke, se fjärde § i lagen. Däremot måste arbetsgivaren förklara skäl till detta. Det finns alltså ingen lag som säger att du måste förhandla om avtalet eller skriva ett nytt anställningsavtal. Förutsatt att det är samma tjänst med samma/ liknande arbetsuppgifter. Att du skulle gå från tillsvidareanställd på 30h/vecka till en provanställning på grund av studier är inte ok enligt lag.

Med vänlig hälsning,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren

 

Hur snabbt kan jag få tjänstledigt?

Hej!
Jag har fått en tjänst som politisk sekreterare och ska därmed ta tjänstledigt från min tillsvidareanställning.

Som jag har fått höra innan har man rätt till omedelbar tjänstledighet. Min nya arbetsgivare vill att jag börjar inom två veckor men min chef anser att jag måste stanna en månad och hänvisar till verksamheten. Jag har pratat med personalchefen och hen menar att hen godkänner tjänstledighet utifrån vad chefen säger och att det ska vara en skälig tid för överlämning och att om min chef då anser att det är en månad så är det en månad som gäller.
Min fråga är därmed om jag har rätt till tjänstledighet för att arbeta som politisk sekreterare från och med den dagen då uppdraget börjar? Eller har min chef rätt att säga att jag måste stanna så länge han tycker att det behövs för överlämning (en månad)?

Tack på förhand!

 

SVAR:
Jag tolkar det som att din chef ger dig ett korrekt besked i den här frågan. Om hen bedömer att en månad är skälig tid för överlämning av dina arbetsuppgifter så är det vad som gäller. Men det här låter som en fråga där ni borde kunna diskutera er fram till en kompromiss och hitta en lösning som funkar för alla parter.

Hälsningar Camilla Ländin

Arbetsrättsjouren

Tjänstledigt för att driva eget under provanställning

Hej,

Jag har tänkt att ansöka om att driva mitt egna företag i 6mån.

Det jag undrar är dock hur lång tid i förväg som jag måste lämna in min ansökan.

Spelar det någon roll att jag har provanställning? Den går ut 31/1-15.

Svar:

 

Hej!

 

Dessa följande regleringar från Lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet ger dig svar på dina frågor.

3 § En arbetstagare har rätt till hel ledighet från sitt arbete under högst sex månader för att själv eller genom juridisk person bedriva näringsverksamhet. Arbetstagarens verksamhet får dock inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet. Ledigheten får inte heller innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivarens verksamhet.

En arbetstagare har rätt till ledighet endast under en period hos en och samma arbetsgivare.

5 § En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet skall anmäla detta till arbetsgivaren minst tre månader före ledighetens början. I samband med sin anmälan skall arbetstagaren ange hur lång tid ledigheten är planerad att pågå.

6 § Arbetsgivaren skall senast en månad efter det att ledigheten anmäldes meddela arbetstagaren sitt beslut om ledigheten.

Provanställning innebär just att du är anställd på prov. Om din arbetsgivare  inte säger annat så övergår den vid anställningens slut automatiskt till en tillsvidareanställning. Önskar arbetsgivaren att anställningen inte ska fortsätta ska denna meddela detta senast sista dagen på anställningen. Andra saker som skiljer provanställning från en tillsvidareanställning är att du endast har rätt till 14 dagars uppsägningstid då du är anställd under provanställning. Arbetsgivaren kan även under provanställning avsluta anställningen utan att behöva ange skälet till uppsägningen, vilket gör att denna anställningsform inte är lika säker för dig som arbetstagare. I mina svar utgår jag från LAS, andra skrivningar kan eventuellt finnas i gällande kollektivavtal. Hoppas att det svarade på din fråga, vid övriga frågor är du välkommen att höra av dig.

 

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Rätt att vara tjänstledig för att driva eget?

Hej!
Jag har en anställd som fick beviljad tjänstledighet för att starta eget utomlands. Nu vill hon komma tillbaka i förtid. Hon har dessutom blivit gravid och kommer endast jobba i några månader innan hon ska gå på mammaledighet. Jag har även en nyanställd i hennes plats som jag inte vill avskeda endast för att hon ska komma tillbaka under några månader. Jag har heller inte råd att ha båda anställda samtidigt. Hon har varit anställd sedan 2008, vi har inget kollektivavtal. Hur ska jag ställa mig till detta?

Tacksam för svar!

Svar:
Hej,
i Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet står det i 7 §:

En arbetstagare får avbryta sin påbörjade ledighet och återuppta sitt arbete i samma omfattning som före ledigheten.
Om en arbetstagare vill utnyttja sin rätt att återuppta sitt arbete, skall arbetstagaren snarast möjligt underrätta arbetsgivaren om detta.
En arbetsgivare får skjuta upp arbetstagarens återgång högst en månad efter det att arbetsgivaren tagit emot underrättelsen.

Om det inte finns ett kollektivavtal med andra bestämmelser gäller de ovan beskrivna reglerna. Du hittar lagen i sin helhet här:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19971293.htm

Du är välkommen att återkomma om det uppstår fler frågor.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren