Tag Archives: tjänst

Förtur till en tjänst som man vikarierat på?

Hej.

Jag har haft ett vikariat som Distriktschef på ett företag inom detaljhandeln. Vikariatet var utformat så att jag jobbade 50% som distriktschef och 50% på min ordinarie tjänst som butikschef. Vikariatet som jag hade var till och med 15 juni 2013 för en person som var tjänstledig. I januari 2013 gick jag på föräldraledighet och kommer vara det fram till och med 1/9 2013.
Under sommaren har jag försökt få min arbetsgivare att berätta för mig vad jag ska göra när jag kommer tillbaka eftersom mitt vikariat har gått ut och personen jag vikarierade för har inte förlängt sin tjänstledighet. Min arbetsgivare har då sagt att distriktschefstjänsterna som finns ska göras om lite ( troligtvis vara heltidstjänster, samt att distrikten ska göras om) och jag kommer att bli underrättad om vad som händer. Idag ringde min arbetsgivare och sa att jag kommer att få gå tillbaka till en tjänst som butikschef på 100% och sen kommer det annonseras ut två distriktschefstjänster internt som jag får söka precis som alla andra.

Min fråga är då: har jag förtur till tjänsten eftersom jag tidigare har haft ett 50% vikariat som distriktschef?

Tack på förhand

Mvh

SVAR:

Hej,

Företrädesrätt enligt LAS har man om man blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och arbetsgivaren får ett behov av att nyanställa. En arbetstagare som är deltidsanställd kan även ha företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad om arbetsgivarens behov av arbetskraft kan tillgodoses på detta vis. Om du är anställd på en tjänst så har du inte enligt de arbetsrättsliga lagarna någon särskild förtur till en annan tjänst även om du tidigare innehaft denna. Dock kan det finnas andra regler i kollektivavtal. Det kan även vara en fördel rent praktiskt för din arbetsgivare om tjänsten går till dig eftersom du då redan kan arbetsuppgifterna.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Min tjänst försvinner. Kan företaget erbjuda mig en ”lägre” tjänst med halverad lön?

Hej,
Jag sitter i företagsledningen för ett medelstort bolag. Vår VD har meddelat att man avser att omorganisera, varvid vissa tjänster (bl a min) kommer att försvinna. Detta leder till övertalighet och arbetsbrist, vilket kommer att leda till uppsägningar. Jag ligger högt i turordningslistan, och anses kvalificerad för samtliga tjänster som ligger utanför listan. Man har föreslagit att jag ska ta en lägre tjänst som kommer att bli ledig genom turordningen, och meddelat att min nuvarande lön då kommer att halveras för att stämma med löneläget för den aktuella tjänsten. Om jag inte accepterar erbjudandet, så kommer jag att bli uppsagd. Är det skäligt att under hot om uppsägning behöva acceptera en så omfattande förändring av ansvar, lön och övriga anställningsvillkor?

Svar:
Hej!

Till att börja med behöver det konstateras om du omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS) eller inte eftersom personer i företagsledande eller jämförbar ställning inte omfattas av LAS enligt 1§. Detta bör framgå av ditt anställningsavtal.

Följande resonemang förutsätter att du omfattas av LAS för att vara en del av turorningsdiskussionerna överhuvudtaget. Till att börja med så arbetsbristsituationen och organisationsförändringen förhandlas med berörda fackförbund. Först efter det så kan det förhandlas om vilka personer som eventuellt kommer att drabbas av uppsägningar och omplaceringar etc. Principen för turordningen är dels först in sist ut och dels kompetens. MEN företaget kan komma överens med de fackförbund, till vilka man är bunden av kollektivavtal, om en avtalsturlista dvs. en turordning för de aktuella uppsägningarna.

Utifrån den information du ger så bör du i första hand erbjudas en tjänst som blir ”vakant” pga. turordningen och som matchar din kompetensprofil. MEN om företaget har gjort en fullgod omplaceringsutredning och kommit överens om en avtalsturlista med fackförbunden så kan erbjudandet vara skäligt. Nu vet jag inte hur detta har framförts till dig eftersom du nämner ”hot” men detta är vanligt vid uppsägningar dvs. ett val mellan omplacering eller uppsägning. Möjligen skulle man kunna hävda din rätt till en annan tjänst men det beror helt på hur processen som helhet har hanterats. Ofta hamnar det i sådant fall en förhandling om villkoren i samband med att man slutar snarare än rätten till en annan tjänst.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren