Tag Archives: timvikarie

Timvikarie efter pension

Hej,

Under våren 2013 övervägde en kollega till mig om hon skulle gå i pension eller inte då hon skulle fylla 65. Hon rådgjorde med vår chef eftersom hon ville försäkra sig om att hon skulle kunna jobba extra om hon valde att gå i pension.
Min kollega fick ett muntligt löfte om timvikariat utifall att hon bestämde sig för att gå i pension. Förvissad om att få fortsätta arbeta som timvikarie beslutar sig min kollega om att gå i pension.
Kort efter får vi information om att det skall ske en omorganisation på arbetsplatsen och att vår chef kommer att erbjudas en annan anställning inom organisationen. Efter omorganisationen beslutar vår nya chef att man skall införa nya regler för personer som går i pension som vill fortsätta att arbeta extra efter att ha gått i pension. Alla skall enligt de nya reglerna lämna in CV samt ha en ny anställningsintervju för att erbjudas timvikariat. Min kollega som då redan arbetat ett pass efter pension går med på detta och skickar in CV samt har ett anställningssamtal, detta trots att hon arbetat många år inom organisationen och hennes arbetsförmåga var väl känd.
Efter anställningssamtalet får hon information om att hon inte kommer att erbjudas någon fortsatt anställning. Motiveringen var att hon inte hade samsyn med arbetsgivaren.
Mina frågor är nu: Gäller inte det muntliga löfte som dåvarande chefen gav? Har inte ett nytt anställningsavtal inletts i och med att hon redan har arbetat ett pass efter det att hon har gått i pension? Vi kollegor är mycket upprörda över detta förfarande och har tagit upp detta med vår nya chef men kommer ingen vart. Kan det vara värt att driva detta ärende vidare i arbetsdomstol?

Hej,

Som jag ser det kan man å ena sidan se det som att tjänsten är påbörjad i med att ett arbetspass på denna tagit sin början och då skulle det muntliga löften från arbetsgivaren gälla. Dock är detta svårt att påvisa om inget skriftligt avtal upprättats. Sen kan det å andra sidan tolkas som att din kollega var medveten om det faktum att en anställning inte var upprättad då denne skickade in CV och gick med på att gå på anställningsintervju. Vid en tvist som skall lösas i domstol torde det, tyvärr för er del, luta åt ett beslut till fördel för den andra sidan.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Sjuklön/Sjukpenning

Hej Jag jobbar som personlig assistent och är timvikarie på LSS i min kommun,jag
har sedan ett tag haft svåra problem med ångest,stress,minnesluckor,sömnproblem
ja listan är lång…rent ut sagt utbränd! Kan knappt ta mig ur sängen för jag
är så dålig och en sjukskrivning är ett måste! Jag är inte anmäld på
arbetsförmedlingen då jag stort sett varje månad får ihop en bra lön…har inga
arbetspass inbokad framöver utan blir bara inringd..Min fråga är har jag rätt
till sjukpenning och från vilka? FK?

Hej,

Jag känner med din situation och med det du ovan beskrivit tillämpas en rad olika
förutsättningar för sjuklön från arbetsgivaren. Som en första förutsättning ställs
det krav på att du kan uppvisa ett sjukintyg från läkare som styrker din sjukdom.

Vid tidsbegränsade anställningar med kortare anställningstid än en månad krävs det
att man tillträtt anställningen och att man sedan varit anställd i 14 kalenderdagar
i följd. För att komma upp till 14 dagar får man räkna med tidigare anställningar hos
arbetsgivaren, förutsatt att tiden mellan anställningarna inte överstiger 14 kalenderdagar.
Om du uppfyller dessa villkor och har avtalat med arbetsgivaren att du ska arbeta vissa
timmar bör du ha rätt till sjuklön för den tid du skulle ha arbetat. Utifrån din beskrivning
framgår dock att du inte har avtalade arbetstillfällen inplanerade och har då inte rätt till
sjuklön från arbetsgivaren.

Vidare blir då sjukpenning aktuell för dig. Sjukpenning har du som försäkrad rätt till
enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110) 27 kap 2 § först då din sjukdom nedsätter
arbetsförmågan med minst en fjärdedel. Försäkringskassan förbehåller sig rätten att bedöma
rätten till sjukpenning vilket betyder att ett sjukskrivningsintyg likställs med rätten till sjukpenning.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren