Tag Archives: timlön

Vilken timlön

Hej,
Arbetar heltid idag men kommer p.g.a studier framöver istället arbeta några timmar per månad. Vad kommer jag ha för timlön? Min lön är idag 20 200 kr/månad. Går man efter en tabell som facket tar fram eller tar man och delar månadslönen med 160 timmar för att få fram timlönen?

Svar: Det finns ingen lag som reglerar löner i Sverige utan detta görs antingen i kollektivavtal eller enskilt anställningsavtal. Om din arbetsgivare är ansluten till ett kollektivavtal så framgår det där vilken timlön du ska ha. Dessa löner baseras oftast på ålder och erfarenhet. Om det inte finns något kollektivavtal får du förhandla med din arbetsgivare om vad som är rimligt.

Vänligen Arbetsrättsjouren

Får utbetald timlön men ska ha månadslön

Hej,
Jag har en fråga angående månadslön. Det är så att jag jobbar på ett företag där vi ska få ut 25 000 kr i månadslön och jag är heltidsanställd dvs. jag jobbar 100%. Jag har nu märkt att jag får ut timbetalning på varje lön istället för min fasta månadslön jag har kontrakt på.

Min fråga är då alltså, om jag jobbar alla mina schemalagda dagar dvs. inte tar någon extra ledighet i form av obetald eller semester borde jag inte då få ut exakt den lönen som står på kontraktet oavsett om jag jobbar 20 eller 25 dagar så länge jag jobbar alla mina schemalagda arbetspass?

Svar: Du har helt rätt att om du har månadslön borde du få samma lön varje månad om du inte jobbar extra eller tar ut semester oberoende av hur många dagar som du har schemalagda arbetspass eller som är röda dagar. Förutom skatteavdraget ska du få den summan som står på ditt anställningsavtal. Jag skulle rekommendera dig att höra av dig till löneavdelningen och påpeka att du ska ha månadslön utbetald och inte timlön. Angående lön har du rätt att få korrigerad lön upp till 10 år tillbaka så det är inte bara något du kan ändra för framtiden utan även för tidigare redan utbetalda löner.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

Semesterersättning med timlön?

Hej!
Jag arbetade efter timme i en restaurang under 1 års tid. Oftast arbetade jag mer än 40h/v men ibland mindre.
Nu har jag sagt upp mig och undrar om jag har någon semesterersättning eller liknande att få ut nu?
Jag är 21 år gammal om det har någon betydelse.

SVAR:
Som timanställd är det ganska vanligt att semesterersättningen ingår i timlönen, men det måste i så fall tydligt framgå i ditt anställningsavtal!
Om det inte står något om semesterersättning så har du rätt att få ut den, även retroaktivt  2 år tillbaka.
Semesterersättning kan beräknas på lite olika sätt, men generellt utgör den ca 12% av din årslön.
Åldern spelar ingen roll i det här sammanhanget, den här regeln gäller för alla.

Hälsningar Camilla Ländin

Vad är en lämplig lön för en undersköterska med 20 års erfarenhet?

Hej!
Jag jobbar som timanställd undersköterska inom privat hemtjänsten, är snart 52 år.
Nu undrar jag om inte min timlön är för liten. Jag har idag 122 kr i timmen. Jag har 20 års erfarenhet inom vården och som personlig assistent.
Vad ska min timlön vara?

Svar:

Hej!

I Sverige har vi ingen lag som reglerar vilken lön vi ska ha. Lönen regleras i kollektivavtal och/eller det enskilda anställningsavtalet. Finns det inget kollektivavtal på din arbetsplats följer kanske arbetsgivaren de villkor som gäller för branschen. Jag råder dig att tala med ditt fackförbund (oftast Kommunal för undersköterskor) för att reda ut vilken timlön du bör ha.

Det finns en kalkylator på hemsidan jobbsafari: http://www.jobbsafari.se/jaemfoer-din-loen?gclid=CPTuz4LXzcUCFaXPcgod6loA4A Svaret kanske bör tas med en nypa salt men kanske kan vara till ledning?

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson, Arbetsrättsjouren

Semesterersättning vid timlön

Hej
Jag är anställd på 3timmar/v hos en större matvarukjedja, fast jag har jobbat fler timmar pga andras sjukdom. Vad gäller ang semesterersättning? Om den är inbakad i lönen ska det stå på lönelapp och efter överenskommelse eller har jag ens krav på ersättning? vem kontaktar jag om jag misstänker fel. Litar inte på det fackliga ombudet tyvärr då hon tidigare lurat mig, och många fler om annat.

SVAR:
Det stämmer att det tydligt ska framgå i ditt anställningsavtal och på din lönespecifikation om och hur mycket av din lön som utgör semesterersättning. Om du  arbetar fler timmar än vanligt så har du rätt till semesterersättning för samtliga dina arbetade timmar.
Börja med att kolla med löneadministratören och vänd dig till fackets avdelning, inte ditt lokala ombud om det inte blir rätt.

Hälsningar Camilla Ländin

Timlön som inkluderar semesterersättning

Hej,

Arbetsgivaren utfärdar anställningsbevis i vilket står att arbetstagarens timlön är ”170 kronor inklusive semesterersättning”. Är det tillåtet att skriva så eller måste man alltid i anställningsbevis/anställningskontrakt skriva lönen exklusive semesterersättning (vilket i det här fallet blir ca 152 kr/timme)? Finns det någon AD-praxis i den här frågan? Om det här inte är tillåtet vad blir det
för konsekvenser?

SVAR:

Hej,

Det finns inte i lag krav på hur arbetsgivaren ska lämna informationen, kravet är att du skriftligt får information om allt som är väsentligt samt att om semesterersättning ska ingå så ska detta framgå tydligt. I ditt fall står det tydligt att semesterersättningen ingår vilket därför bör vara korrekt.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Anställningsform och sysselsättning

Som sagt har fått ett arbetsgivarintyg för perioden 120601-130830 där rutan fortfarande anställd är ikryssad. Anställningsformen anges till tidsbegränsad anställning med slutdatum 20130830. Arbetstiden är satt på 32 tim/vecka dvs 80% av heltidstjänst. Under tiden har jag dock arbetat olika timmar varje månad nämligen; 34, 19, 41, 134, 240, 187, 166, 175, 172, 178, 126, 51, 82. Nu under juli och augusti kommer jag enbart att få arbeta ca 35-40 tim/ månad. Då jag varit i kontakt med a-kassan säger dom att företaget skall betala ut lön upp till 80% och att jag enbart kan stämpla upp 20%.

Jag har arbetat på detta sätt i ca fem år med en massa olika anställningar dock alltid med timlön och 12 % semesterersättning som betalats ut sista maj. Ibland kan jag ha en timanställning under en period. Till att sedan vara deltidsanställd med 5 timmar/ vecka i en månad, och sedan vara deltidsansälld med 32 tim / vecka en period igen. Dock har den angivna erbetstiden aldrig stämt överens med vad jag slutligen arbetat.

Kan ni se några fel i detta förfarande?

SVAR:

Hej,

Ja vi kan se vissa fel i detta. En sak är din anställningsform. Det finns två anställningsformer enligt LAS, tillsvidareanställd och visstidsanställd. Det finns tidsgränser för hur länge man får lov att vara visstidsanställd. Om du haft en ALVA eller ett vikariat i mer än två år under en femårs period så har du rätt till en tillsvidareanställning. Du borde alltså undersöka dina anställningsavtal för att se vilken anställningsform som du har haft. Du kan mycket väl ha haft rätt och faktiskt inneha en tillsvidareanställning sedan en tid tillbaka.

Det finns inget problem med att du får betalt per timme och inte har månadslön om du har oregelbundet arbetsmått. Du har rätt att arbeta de timmar som framkommer i ditt anställningsavtal, precis som a-kassan meddelat dig. Finns det inte arbete i den utsträckningen så ska du ändå få ersättning.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Hur regleras semesterersättning och sociala avgifter?

Hej
På mitt arbete har jag fått lägre timlön än avtalad. När jag frågar om detta får jag till svar att det beror på att sociala avgifter och semesterersättning dras från timlönen. Det har inte blivit informerat om detta tidigare.
Vad är reglerna för sociala avgifter och semesterersättning?

Hej!

Den timlön du och din arbetsgivare har kommit överens om är den som gäller. Det enda som ska dras på lönen är skatt enligt skattetabell. Sociala avgifter betalar arbetsgivaren direkt till skatteverket, den är procentuell och regleras i lagen, och den ska inte dras från timlönen. Semesterersättning får idag inte ingå i timlönen utan ska ligga utanför denna, och betalas ut i samband med semestern om du är tillsvidareanställd, eller varje månad om du är visstidsanställd. Semesterersättningen utgör ca 12% av lönen. Utifrån det du skriver att din arbetsgivare har sagt, så kan timlönen (brutto) aldrig bli lägre än den ni kommit överens om, oavsett hur man räknar.

Hör gärna av dig igen om du har fler frågor!

Jessica Sääf Arbetsrättsjouren