Tag Archives: timanställning

Timanställning, uppsägningstid, kollektivavtal; Vad gäller?

Hej!
Jag är en timmanställd byggnadsingenjör och har nu blivit erbjuden en heltidstjänst på ett annat företag. Det jag undrar är hur lång min uppsägningstid är på mitt nuvarande jobb? Enligt mitt anställsningsbevis står det ”uppsägning enligt kollektivavtal”. Men har jag som timmanställd egentligen någon uppsägningstid? Jag finns inte med på något schema utan jobbar när jag vill i princip!

Hej!
I lag om anställningsskydd (LAS) så ses inte ”timanställning” som en riktig anställningsform, utan istället beskriver man tillsvidareanställning eller allmän visstidsanställning (vikariat etc.) Att arbeta på timmar är istället ett avlöningsform, och du blir anställd vid varje enskilt arbetspass. Det innebär vidare att du inte är tvungen att tacka ja till nya arbetspass, och att uppsägningstid i sådana fall inte förekommer. Undantaget är om det står något specifikt om detta i ditt anställningsavtal eller rådande kollektivavtal för arbetsplatsen. Eftersom det står ”uppsägning enligt kollektivavtal” angivet i ditt avtal, så måste man se efter vad som står i det kollektivavtalet. En god idé är att kontakta facket då de kan hjälpa dig mer specifikt!

Hör av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid vid ”timanställning”?

Hejsan!!
Jag undrar om jag har någon sorts form av uppsägnings tid då jag bara är timanställd? Är det bara att tacka och säga ”adjö” eller är det en uppsägningstid på en månad eller så? För jag är inte medlem i facket.
Tack på förhand

Hej!
I LAS (lag om anställningsskydd) så ses inte ”timanställning” som en riktig anställningsform, utan man är antingen tillsvidareanställd eller visstidsanställd (vikariat etc.). Att vara ”timanställd” innebär ju istället att man blir anställd varje enskilt arbetstillfälle. Om ingen kvot för arbetstimmar eller uppsägningstid står angivet i ditt avtal, så behöver du heller inte tacka ja till nya pass som erbjuds. Det innebär i sådana fall att du inte har någon uppsägningstid.

Hör gärna av dig igen om du har fler frågor!
Hälsningar Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Rätt till sjuklön vid timanställning?

Hej!

Jag har en timanställning på ett lager och jag skrev på avtalet 2012-06-05 så
jag har jobbat där ganska mycket.
Nu i sommar var jag inbokad på 9 veckor från v25 t om v33.
Men jag behövde operera min fot och fick en tid 19 juni. Så jag jobbade fram t om
18e juni och sen blev jag sjukskriven till 31 augusti.

Jag skickade in ansökan om sjukpenning till Försäkringskassan och trodde allt var
frid och fröjd tills Försäkringskassan ringer och säger att dem pratat med min
arbetsgivare som säger att jag inte alls jobbar där och skulle inte jobbat i
sommar.

Tydligen så har dem avslutat min anställning utan min vetskap.
Hur ska jag gå vidare med det här? För Försäkringskassan går för tillfället
bara på vad arbetsgivaren säger.
Jag är bara medlem i a-kassan.

Svar:
Hej,
Det finns enligt LAS ingen anställningsform som kallas timanställning. Antingen har du en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning. Timanställd kan ses mer som en ersättningsform, du får betalt per arbetad timme. Du har alltid rätt till ett anställningsbevis, detta ska du få skriftligen senast en månad efter det att du blev anställd enligt lagen. Där ska framgå om du har en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning, uppsägningstid och liknande.

Arbetstagare har rätt till sjuklön från och med den första dagen av anställningstiden. Om den avtalade anställningstiden är kortare än en månad har arbetstagare bara rätt till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd 14 kalenderdagar i följd. Vid beräkning av kvalifikationstiden skall tidigare anställningar hos samma arbetsgivare medräknas om inte tiden mellan anställningarna överstiger 14 kalenderdagar.

För att sjuklön ska utgå måste arbetsförmågan vara nedsatt. Första sjukdomsdagen är en karensdag och sedan betalar arbetsgivaren ut sjuklön i maximalt 14 dagar, därefter betalar Försäkringskassan. Problemet med timanställning är att sjuklönen är avsedd att motsvara den inkomstförlust som uppstår på grund av sjukdomen. Endast inkomstbortfall som hänför sig till arbetstidsminskning på grund av den nedsatta arbetsförmågan kompenseras. Vid en timanställning innebär det att man visserligen har rätt till sjuklön men bara för det antal timmar din arbetsgivare bett dig arbeta. Blir du sjuk fler timmar/övriga dagar får du ingen ersättning eftersom du då inte går miste om någon lön. Skulle du vara sjuk längre än 14 dagar blir det försäkringskassan som betalar för de timmar som du var schemalagd för den aktuella perioden. Har du blivit lovad att arbeta är din arbetsgivare skyldig att betala ut sjuklön om du blir sjuk.

I ditt fall måste du kunna styrka att du varit anställd med anställningsavtal (som din arbetsgivare är skyldig att skriva) samt översikt över de arbetstider du skulle arbetat för att se vilket inkomstbortfallet skulle vara.

Börja med att prata med din arbetsgivare angående ovanstående. Du är välkommen att återkomma till oss vid ytterligare frågor.

Mvh

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

 

Brister i arbetsmiljön

Timanställning!

Jag har skrivit på ett kontrakt för timanställning och tackat ja till 3 veckors
arbetstillfällen i sommar
och jag har jobbat 1 vecka. Jag jobbar för ett vårdbolag och i arbetet finns stora
brister då vi jobbar underbemannade, utan raster, med oerfaren personal och vi
utsätter våra brukare och oss själva för en säkerhetsrisk. Detta stämde inte
överens med informationen jag fått om detta jobb och jag vill inte jobba de
resterande veckor som är kvar. Vad kan jag göra? Jag har kontaktat platsansvarig
och min chef då jag har skyldighet att rapportera missförhållanden på
arbetsplatsen och förklarat hur jag tänker kring situationen, och förklarat att
jag inte vill jobba under sådana här arbetsförhållande.
Vad kan hända? Kan dom tvinga mig att jobba? Kan jag sjukanmäla mig? Kan jag
pressa dem genom att kontakta media istället? Vad är vettigt att göra?

Hej

Tråkigt att höra att din anställning inte blev som det var tänkt. Det du beskriver verkar inte överenstämma med vad som är förenligt med arbetsmiljölagen. Först och främst är det viktigt att påpeka att det är skillnad att jobba för ett privat bolag och en offentligt verksamhet när det kommer till lojalitet gentemot din arbetsgivare. I offentlig verksamhet (om din arbetsgivare är tex Landstinget) har du som arbetstagare större frihet att offentligt kritisera din arbetsgivare för bristande arbetsmiljö i media. Är din arbetsgivare ett privat bolag (verkar föreligga här) är din lojalitet och tystnadsplikt mot din arbetsgivare större och du har mindre möjlighet att offentligt kritisera dem, i värsta fall kan det kan leda till att du blir uppsagd på saklig grund (ilojalitet, brott mot tystnadsplikten). Är arbetsmiljön så pass påfrestande som du beskriver skulle jag be dig att i första hand ta kontakt med ditt fackförbund, prata med skyddsombudet på arbetsplatsen och be dem i sin tur ta kontakt med Arbetsmiljöverket (se till att Arbetsmiljöverket skickar ut en inspektör till er arbetsplats). Eftersom du jobbar så pass kort tid (3 veckor) har du begränsad möjlighet till sjuklön. Du måste arbeta åtminstone 14 arbetsdagar för att ha rätt till sjuklön eftersom du är anställd mindre än en månad se (Lag om sjuklön 3 §).

Stå på dig!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

 

Giltigt anställningsavtal

Hej!

Jag arbetade på ett kundcenter via ett bemanningsföretag under våren och när
kontraktet sades upp mellan de två parterna talade jag och kundcenterchefen om
fortsatt jobb under sommaren och eventuellt till hösten. Jag fick beskedet av
chefen att de kan anställa oss på timmar och att han behövde antingen 2 personer
på 50% eller 1 person på 100% v.25 och 26 plus hela juli/augusti samt att vi
skulle få ett schema redan veckan efter där vi kunde boka in oss på pass. Jag
svarade att jag är tillgänglig dessa veckor och fick ingen annan respons efter
det.

Schemat kom inte nästa vecka och jag tänkte att det kan ha blivit lite
fördröjning då jag känner till att de hade en del förhandlingar att stå i.
Veckan efter vi hade blivit lovade schemat hade det fortfarande inte kommit någon
ny information och jag hörde av mig för att fråga om det hade blivit några
problem med schemat varpå jag fick svaret att det hade blivit ändrade planer och
att budgeten inte skulle hålla med mig som extrapersonal under de veckorna. Juli
var fortsatt öppet och han skulle sitta ner med en annan person och upprätta ett
anställningsavtal samma dag och återkomma veckan efter.

Två veckor senare hade jag inte hört något om vare sig avtal eller när jag kunde
börja jobba, jag hörde av mig igen och undrade vad som händer samt att jag har
tackat nej till andra jobberbjudanden då jag fattade det som att vi hade kommit
överens att jag skulle börja jobba redan efter halva juni. Jag fick svaret att
Juli och Augusti var fortfarande öppet under de överenskomna veckorna och att det
var tråkigt att jag hade hamnat i en sådan situation att det blir en lucka i mina
inkomster.

Till saken hör att personen som chefen skulle sitta ner med och skriva avtal inte
har någon kännedom om detta. Jag har sparat alla våra mailkonversationer och
funderar på att kontakta min fackförening för att se om det kan ha gjorts några
fel antingen från min sida eller från chefens. Det jag funderar mest på är om
det går att få någon ersättning för de timmar jag inte har fått jobba i juni
eftersom att jag anser (och det ser ut som så i vår mailkonversation) att vi var
överens om att jobbet skulle börja redan vecka 25.

Hej

Bra att du har bevarat dina mailkonversationer angående anställningen. Generellt behövs inget skriftligt avtal för att ett anställningsavtal ska vara giltigt, huvudsaken är att ni båda var överens (konsensualavtal). Jag rekommenderar dig att vända dig till ditt fackförbund.

Till sist vill jag nämna att timanställning inte är en giltig anställningsform enligt svensk lag. Det är snarare en löneform. Avtal om tidsbegränsad anställning träffas i första hand genom allmän visstidsanställning eller vikariat. Det kan vara bra att tänka på i framtiden.

Jag önskar dig stort lycka till!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Företaget vill säga upp min provanställning och erbjuda timanställning

Hej! jag är narkossköterska. Provanställd på ett privat företag på 80 procent. Min arbetsgivare vill nu säga upp min provanställning och timanställa mig istället pga arbetsbrist. Jag kommer i princip att vara garanterad 94 arbetstimmar på 4 veckor. vilka dagar i veckan jag ska arbeta är fixa. hur ska timlönen räknas ut- i vanliga fall lägger man ju till timmar på vecoarbetstiden för att kompensera för ledighet röda dagar. Det kan man väl inte göra nu då jag kommer att vara utan lön röda dagar!? Blir det då 160 timmar på 4 veckor man räknar på? Vad ska jag tänka på vid kontraktskrivningen? Usch, det här känns inte bra:( Tacksam för hjälp!

Svar:
Hej!

Till att börja med bör du undersöka om det finns kollektivavtal på företaget och vad det i så fall säger om villkoren vid ”timanställning”. Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) så finns det ingen anställningsform som heter timanställning utan det är snarare en ersättningsform. Det låter snarare som någon form av överenskommen visstidsanställning med ersättning per timme. Dock kan det finnas andra former för anställning i ev. kollektivavtal på företaget.

Rent principiellt så låter inte upplägget som det gynnar dig. Uppenbarligen finns det behov av dina tjänster vid företaget och detta låter mer som en konstruktion för att lättare kunna göra sig av med dig om behovet av dina tjänster minskar. Jag skulle dels ifrågasätta företagets motiv med din förändrade anställning och dels undersöka om det finns kollektivavtal och hur det i så fall hanterar timanställning.

Vad gäller ersättningen så är den i grunden fast per arbetad timme dvs. du får ingen ersättning för de timmar du inte arbetar. Däremot så har du rätt till semesterersättning och semesterlön antingen som ett lönetillägg eller som intjänande av betalda semesterdagar.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Konkurrerande verksamhet att ha två anställningar?

hej! jag har en akut fråga. Jag är timanställd på en bemanningföretag och får inga pengar om jag inte jobbar. jag har sökt vidare och ska få en annan timanställning på ett annat företag. Båda tjänsterna gäller lärartjänster. Jag undrar om det är konkurerande? Kan jag ha två anställningar? Eftersom det är inga garantier från någon arbetsgivare om hur många timmar de kan erbjuda och då har jag ingen inkomst. Sen undrar jag hur länge uppsägnings gäller det för sånna vilkor.

Svar:
Hej!

I praktiken kan dessa två anställningar vara att betrakta som konkurrerande verksamhet. Mitt råd är att du stämmer av med arbetsgivarna innan du tar anställning hos de båda. Kanske kan du förhandla med din nuvarande arbetsgivare om att erbjudas fler timmar om de motsätter sig att du även jobbar för ett annat företag. Dina anställningsvillkor grundar sig i eventuellt kollektivavtal samt enligt ditt enskilda anställningsavtal.

Din uppsägningstid regleras enligt kollektivavtal om det finns och annars enligt Lagen om anställningsskydd, LAS. vanligtvis är det en månads uppsägningstid vid egen uppsägning.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren