Tag Archives: timanställning

Rättighet till annan anställningsform?

Hej!

Jag är timanställd enligt kollektivavtal på fast schema, men på bestämd tid. ”Vi börjar med ett år” sa min chef när vi tecknade anställningsavtalet. Jag har arbetat på denna arbetsplats i 7 månader nu. Har jag rätt till någon form av löneutveckling efter att ha arbetat över ett halvår? Och har min arbetsgivare skyldighet att erbjuda mig en annan anställningsform efter 6 månader? Eller har detta skrivit av mig alla rättigheter då jag har en timanställning och inte en provanställning?

Svar:

Hej!

Värt att i ditt fall notera är att timanställning inte är en godkänd anställningsform enligt LAS, men kan tillåtas genom vissa kollektivavtal. Att arbeta under timanställning är endast en avlöningsform, där personen blir nyanställd vid varje arbetspass och får lön för arbetad tid. Godkända anställningsformer enligt LAS är tillsvidareanställning och allmän visstidsanställning. Du beskriver att du har ett fast schema och att den är tidsbegränsad till ett år, vilket låter som att anställningsformen du egentligen går under är en allmän visstidsanställning. Detta kan vara någonting att ta upp med din arbetsgivare. Om din anställning egentligen är en allmän visstidsanställning har du vissa rättigheter som arbetstagare. Då du varit anställd i en allmän visstidsanställning hos din arbetsgivare under mer än två år under en femårsperiod blir du enligt LAS § 5 automatiskt tillsvidareanställd på företaget. Kring din fråga om löneutveckling så regleras detta inte i lagen, utan regleras i gällande kollektivavtal. Du har alltså ingen automatisk rättighet genom lag till löneutveckling, utan detta bestäms i eventuellt kollektivavtal på arbetsplatsen.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

 

Tvingas välja mellan karriär och sambo?

Jag har sökt ett arbete vid ett museum som jag arbetat med i fyra år, som handledare i olika projekt, alltså timanställd. Nu har det kommit en tjänst som jag är fullt kompetent att söka och så även sökt. Då visar det sig att museet har som princip att inte anställa nära anhöriga till sina redan anställda. Min sambo blev anställd för två år sedan, alltså efter att jag börjat timarbeta för museet. Nu blir jag alltså inte ens kallad till intervju pga att jag bor ihop med en person som arbetar vid arbetsplatsen. Jag kommer alltså aldrig att kunna arbeta där. Det finns inte speciellt många sådana tjänster att söka, jag får alltså välja mellan karriär och sambo. Är det här rättsligt riktigt verkligen?

Svar:

Hej!

Värt att nämna i ditt fall är att timanställning är ingen korrekt anställningsform. Du nämner att du har arbetat som handledare i olika projekt, alltså projektanställd. Den 1 juli 2007 gäller nya regler om tidsbegränsad anställning. Dessa finns reglerade i Lagen om anställningsskydd (LAS). Allmän visstidsanställning är en ny form av tidsbegränsad anställning som ersätter en del av de tidigare formerna av tidsbegränsade anställningar (till exempel projektanställning, tillfällig arbetsanhopning, praktikarbete, feriearbete). Har du varit anställd i antingen allmän visstidsanställning eller vikariat i mer än två år under sammanlagt en femårsperiod blir du automatiskt tillsvidareanställd på företaget.

För att svara på din fråga gäller i detta fall arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Det betyder alltså att de har laglig rätt att uppkalla företagsspecifika policys som denna du beskriver. Detta dock så länge de inte bryter mot någon lag såsom exempelvis diskrimineringslagen. Det innebär att företaget alltså har rätt till att göra detta.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Hur får arbetsgivaren ändra i mitt schema?

Hej.

Jag är anställd (allmän visstidsanställning) fram till 20150524. Jag står som timanställd enligt schema. Jag har då tre fasta schema dagar men nu när de har fått en ny fastanställd har de utan förvarning gett 2 av mina tider till henne. Får de lov att göra så innan kontraktet är slut eller får man inte kalla fall en viss ”uppsägningstid” på sig för dessa 2 dagarna?

Svar:

Hej!
Dina rättigheter i denna situation är att du ska få ut ditt schema två veckor i förväg enligt Arbetstidslagen. Arbetsgivaren har rätt till att ändra i ditt schema, men de måste alltså göra det två veckor i förväg. Då du är anställd i allmän visstidsanställning som timanställd tolkar jag det som att du därmed inte har ett visst antal timmar garanterade i månaden? Vilket i så fall gör att din arbetsgivare har rätt att ge dina pass till henne så länge de inte ändrar ditt schema mindre än två veckor innan.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Timanställning är inte lagriktig anställningsform

Hej!
Jag jobbar som guide för olika researrangörer, som jag får uppdrag ifrån, en resa i taget (allt från 3-12 dagar). Jag får oftast uppdragen 1-4 månader i förväg. En del resor blir inställda och då blir jag utan jobb de dagarna. Detta brukar jag få reda på 4-6 veckor innan resans avgång. Jag får alltid betalt per dag, aldrig per timme.
Arbetsförmedlingen säger att jag är timanställd, medan jag påstår att jag är projektanställd. Vem har rätt? Vilken är den juridiska definitionen på ”timanställning” och i vilken lagtext kan jag hitta den definitionen?

Hej

Rent krasst har ingen av er rätt. Timanställning eller projektanställning är inga lagriktiga anställningsformer enligt svensk arbetsrätt. Det är ett problem att varken arbetsgivare eller arbetstagare känner till att denna typen av anställning inte är riktigt  såvida det inte finns ett gällande kollektivavtal som definierar denna typen av anställningsform.

Dessa tidsbegränsade  anställningsformer är godkända enligt LAS

5 § Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas
1. för allmän visstidsanställning,
2. för vikariat,
3. för säsongsarbete, och
4. när arbetstagaren har fyllt 67 år.

Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Arbetsförmedlingen borde definitivt veta vad som gäller.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Timanställning och sjuk

Min vän jobbar som timvikarie inom äldrevården. I snitt blir det 2 dagar per vecka.
Hon har varit tillfälligt sjuk i 2 omgångar, båda gångerna förkyld med hög feber i
flera dagar. Hon säger att hon inte har rätt till sjukersättning alls. Är det
verkligen så? Nu vid det sista tillfället gick hon hem efter 4,5 timmar därför att
den höga febern tog helt överhanden. Sen skulle hon jobba nästa dag halv dag och
dagen efter halvdag också. Sedan blev hon utringd efter 2 dagar till en heldagstur,
men hon var fortfarande i feber och måste tacka nej. Men ingen
sjuklön/ersättning???
Är det så?

Hej

Nej så är det verkligen inte, din vän har så klart rätt till sjukersättning precis som alla arbetstagare från dag 1 i anställningen (tänk på att karensdag alltid gäller). Dessutom är timanställning igen korrekt anställningform enligt svensk lag. Din vän kan ha en allmän visstidsanställning eller ett vikariat följt av ett slutdatum. Däremot kan själva anställningen vara timavlönad enligt schema. Det innebär att forsättningvis att din vän ska få betalt för de dagar han/hon är inplanerad på arbete sjuk eller inte. Till detta kommer en regel om att arbetsgivare som har schemalagd anställning för arbetstagare inte kan ändra schemat senare än två veckor innan den inplanerade arbetsdagen bla  för att arbetsgivare inte  ska kunna undkomma sjukskrivningar och lösa anställningsvillkor.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Uppsagd utan saklig grund

Hej!

Min son har arb som timanställd på ett litet larmföretag (där man ritar in larm i olika lokaler) i 11 mån. Fredag fick han tel-samtal av han som äger företaget att han inte ”behövde” komma på måndag…… ingen förklaring!

Nu undrar jag om det verkligen få gå till så här även om man är ”timanställd”? Kan man bara sägas upp utan vidare och inte få veta ngt innan?
Vad har han för rätt, kan han begära 1 mån uppsägn-lön trots allt?

Har även en fråga om han har rätt till semesterersättning på lönen trots att han är timanställd?

Hej,

Som grundregel finns det två typer av anställningar enligt lag; tillsvidare- och tidsbegränsad anställning (allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning & provanställning). Inom dessa former utav anställning kan arbetsgivaren och arbetstagaren avtala arbetstillfällen skall ges utefter behov, antal timmar eller uppgå till en viss procent per månad.

Timanställning är alltså ingen anställningsform, det betyder endast att arbetsgivaren betalar den anställde per timme. Utifrån vad du beskrivit ovan, utgår jag ifrån att din son är tillsvidareanställd och då gäller en månads uppsägningstid från den dag din son blivit meddelad om uppsägningen, enligt lagen om anställningsskydd 11 §. Det verkar dock som att det inte finns saklig grund för att säga upp din son. Saklig grund enligt LAS är antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Är din son fackligt ansluten ska han vända sig till dem för att få stöd.

På sin arbetade tid hos arbetsgivaren har din son rätt till 12 % semesterersättning, enligt semesterlagen 16 b §. Vid timbetalning från arbetsgivaren kan det vara så att denna procentandel betalas ut varje månad istället för att man tjänar in semesterdagar med semesterlön. Han har hur som helst rätt till semesterersättning med 12 % grundat på sin arbetade tid. Om arbetsgivaren istället tillämpat intjänad semester så har han rätt till samtlig intjänad semesterlön och ska då få detta som semesterersättning vid sin slutlön.

Om det skulle uppstå en tvist i ärendet är ni välkomna att återkomma till oss för vidare rådgivning.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Helgdagar

Hej! Jag är timanställd på butik på 35/timmar per vecka, butiken har öppet 6dagar/vecka. Jag har jobbat på butiken i 7år, och min arbetstid är 10-18 mån-fre butikens öppettider, jag jobbar även lördagar vid behov. Min fråga är vad som gäller när en röddag infaller mitt i veckan..Exempel är nu i december då jag förlorar ca 35timmar på röda dagar som infaller när jag skulle jobbat. Jag har inget schema utan jag vet att jag jobbar mån-fre och extra om det behövs.. Min fråga är vad är det som gäller för röddag?.. Känns inge vidare att förlora så mycket timmar en månad..

Hej,

Det finns ett visst antal röda dagar (helgdagar) under året och dessa hamnar, beroende på år, olika. Några år är det, för din del, olyckligt så att de hamnar på vardagar och tyvärr finns det ingen lag som reglerar detta. Jag skulle rekommendera dig att undersöka om det finns reglerat i ett kollektivavtal då ett sådant avtal ofta verkar till arbetstagarens fördel.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Timanställning och arbetstid

Hej.

Jag är xx år, går i skolan och har precis blivit timanställd hos ett företag som sysslar med hemtjänst och hushållsnära tjänster. Min första dag, så kallad introdag fick jag jobba i 7 timmar med enbart en rast på 30 min. Jag tyckte att detta kändes alltför mycket och undrar hur många timmar arbetsgivare har rätt att kräva att man jobbar som timanställd?

Med vänlig hälsning

Hej

Timanställning är inte en korrekt anställningsform. Du skall be att din arbetsgivare ser över din anställning så att den blir korrekt. Du kan däremot vara timavlönad vilket inte är samma sak. Vad gäller själva arbetstiden skall du fråga om din arbetsgivare har ett gällande kollektivavtal? Här brukar arbetstiderna och rätten till rast vara reglerade. Du ska dock försöka att se till att du inte arbetar mer än 40 h per vecka. och att du inte arbetar mer än fem timmar i streck utan rast.

Hur lång rasten skall vara beror helt på vilken typ av arbete du utför. Du har också rätt till till pauser, förutom den längre rasten.

Arbetstidslagen är väldigt generell, det står inte uttryckligen att du har rätt till ett visst antal minuter, och att du har en lunch på 30 min kan verka kort men är inte ovanligt. Du ska dessutom tänka på att du ”bara” arbetar  35 h/veckan (7h x 5 arbetsdagar) så din arbetsvecka är kortare än normalt.

Jag skulle dock ändå be om en kortare rast på förmiddagen, kanske 10-15 min så att att inte arbetsdagen blir så lång och att du får tid för frukost. Sedan tycker jag att du kan be att få ta två pauser (på fem min) en på förmiddagen och en på eftermiddagen som räknas in i arbetstiden.

Tänk på att arbetsdagen förlängs med dina raster! (inte pauser). Tar du 10-15 rast för frukost, måste du arbeta 10-15 min längre under dagen (börja tidigare eller sluta senare). Ta upp det till diskussion med din arbetsgivare, lägg fram det så här så tycker jag att du inte ställer alltför orimliga krav. Men tänk också på att det blir lättare om du också har förståelse för din arbetsgivares argument om han/hon nu inte skulle gå med på det.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Anställning och anställningsförmån

Hej!

Min man har arbetat som personlig assistent på ett vinstdrivande företag sedan januari /februari i år. Han blir inringd till pass lite då och då som han väljer om han kan/vill ta. Det rör sig kanske om ca 0-40h/månad beroende på hur många lediga pass som dyker upp och hur många som han kan/ vill ha. Han frågade nu chefen om han kan få friskvårdsbidrag till sitt gymkort men hen sa att eftersom han är timanställd får han inte den förmånen. Mina frågor är: hur länge får man vara timanställd och när får man rätt till friskvårdsbidrag?

Hej
Din man har inte en korrekt anställningsform. Det finns ingenting i lagen som
definieras som ”timanställning”. Det första han skall göra är att be arbetsgivaren om en korrekt visstidsanställning enligt 5 § Lag om anställningsskydd (LAS). Antingen en allmän visstidsanställning eller ett vikariat. Han skall också be att arbetsgivaren utfärdar ett skriftligt anställningsvillkor  6 c § (LAS) som visar vilken lön och andra anställningsförmåner han har rätt till i sin anställning. Här skall det även framgå vilket slutdatum anställningen har och vilken lön han har rätt till (dvs timlön i hans fall) och när den betalas ut.

Friskvårdspengar är en förmån, be att arbetsgivaren definierar vilka förmåner han har rätt till i anställningsvillkoren. Det är alltså något han skall komma överens om i sitt anställningsavtal eller finns definierade i gällande kollektivavtal.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Villkor för personliga assistenter?

Hej! Undrar över lite saker! Har jobbat som personlig assistent åt en
brukare i ca 1,5 års tid och i mars fick personen ett nytt bolag. Nu blev jag
uppsagd och enligt chefen sa hon att brukaren ville säga upp mig för att jag
nästan aldrig jobbar. Jag vill poängtera att jag är en av de som jobbar flest
timmar i månaden. De två ur personalen som jobbade den dagen chefen var på besök
var med och hörde allt, och då brukaren sa upp mig så hade brukaren tydligt sagt
att hon ville ha mig kvar och låta en annan gå som denne haft problem med. Medans
chefen stod och sa att den andra ställer upp mer. Hon jobbar i övrigt inte så mkt
under månaden. Medans jag jobbar 4 dagar i veckan och inte kan ta så många
extrapass.så nu i det stora hela så har jag blivit uppsagd fast brukaren inte
ville det. Är detta okej?? Vart kan jag vända mig för jag anser att dom gjort
fel!

Svar:
Hej,
Först och främst bör du undersöka vad som står i ditt anställningsavtal, vilken typ av anställning du har. Därefter kan man ta reda på vilka rättigheter som gäller. Utan att veta vad som står skrivet i ditt avtal är det lite svårt att svara på vad du har rätt till.

Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) finns två anställningsformer, tillsvidareanställning och visstidsanställning. Timanställning är en ersättningsform, man får betalt per arbetad timme. Man kan således inneha en tillsvidareanställning och en visstidsanställning men få betald per arbetad timme.

Om du innehar en tillvidareanställning kan arbetsgivaren säga upp dig på två grunder, personliga skäl eller arbetsbrist. Vid arbetsbrist ska arbetsgivaren iaktta turordningsreglerna och som huvudregel gäller principen sist in först ut. Om du innehar en visstidsanställning har man ett starkt anställningsskydd under den tid som anställningen löper.

Mitt svar utgår endast ifrån LAS, det kan finnas avvikande regler i ev. kollektivavtal som sätter LAS ur spel. Det är därför viktigt att du kontrollerar vad som står i ett ev. kollektivavtal på din arbetsplats. Är du medlem i ett fackförbund är det i först hand dit du ska vända dig. Det brukar vara Kommunal som organiserar personliga assistenter. Du är välkommen till oss om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren