Etikettarkiv: tillsvidareanställning

Ändrade anställningsavtal

Hej.

Jag har en tillsvidare anställd som jag på grund av minskad orderingång måste säga upp. Han har varit anställd sedan 2013-10 . Det är så att vi kan erbjuda killen (som vi är jätte nöjda med)att jobba på timmar ca 10-15 tim/vecka men vi vet inte om man får göra så eller hur man bäst går tillväga ? Han kanske inte vill gå ner i tid men det får vi höra med honom.

Svar:

Enligt principen om arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet som har sitt ursprung i Saltsjöbadavtalet, innebär detta att du som arbetsgivare får lov rent lagligt att bestämma vad som är bäst för ditt företag. Detta förutsätter dock att denne anställde är sist in i företaget på denna tjänsten annars får ni ej säga upp honom/ eller minska arbetstid från hans anställning för då bryter ni mot turordningsregeln i LAS. Ni kan antingen skriva ett nytt anställningsavtal tillsvidare på 10-15 h eller ändra avtalet. Det finns ofta klausuler i ett avtal som exempelvis innehåller information om ändringar i avtalet. Om en sådan klausul finns innebär detta att båda parter måste vara överens om ändringen i avtalet och att detta görs skriftligen.  Detta innebär dock inte att ni avslutar hans tillsvidareanställning eller säger upp honom.

Med vänlig hälsning,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren

 

Tvingas välja mellan karriär och sambo?

Jag har sökt ett arbete vid ett museum som jag arbetat med i fyra år, som handledare i olika projekt, alltså timanställd. Nu har det kommit en tjänst som jag är fullt kompetent att söka och så även sökt. Då visar det sig att museet har som princip att inte anställa nära anhöriga till sina redan anställda. Min sambo blev anställd för två år sedan, alltså efter att jag börjat timarbeta för museet. Nu blir jag alltså inte ens kallad till intervju pga att jag bor ihop med en person som arbetar vid arbetsplatsen. Jag kommer alltså aldrig att kunna arbeta där. Det finns inte speciellt många sådana tjänster att söka, jag får alltså välja mellan karriär och sambo. Är det här rättsligt riktigt verkligen?

Svar:

Hej!

Värt att nämna i ditt fall är att timanställning är ingen korrekt anställningsform. Du nämner att du har arbetat som handledare i olika projekt, alltså projektanställd. Den 1 juli 2007 gäller nya regler om tidsbegränsad anställning. Dessa finns reglerade i Lagen om anställningsskydd (LAS). Allmän visstidsanställning är en ny form av tidsbegränsad anställning som ersätter en del av de tidigare formerna av tidsbegränsade anställningar (till exempel projektanställning, tillfällig arbetsanhopning, praktikarbete, feriearbete). Har du varit anställd i antingen allmän visstidsanställning eller vikariat i mer än två år under sammanlagt en femårsperiod blir du automatiskt tillsvidareanställd på företaget.

För att svara på din fråga gäller i detta fall arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Det betyder alltså att de har laglig rätt att uppkalla företagsspecifika policys som denna du beskriver. Detta dock så länge de inte bryter mot någon lag såsom exempelvis diskrimineringslagen. Det innebär att företaget alltså har rätt till att göra detta.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Hur länge innan jag blir tillsvidareanställd?

Hej!

Min fråga är hur länge får ett bemanningsföretag visstidsanställa på samma företag. Har nu varit på samma företag i ett år. Men min anställning hos bemanningsföretaget förlängs med först 3mån sedan 5månader och nu 3månader igen. Kan de hålla på så hur länge som helst. Man kan ju aldrig känna någon trygghet då.

Svar:

Hej!

Enligt LAS § 5 blir du automatiskt tillsvidareanställd då du under en femårsperiod varit anställd under antingen vikariat i sammanlagt mer än två år, eller allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år. Detta innebär för din del att om dina visstidsanställningar pågår under mer än två år blir du tillsvidareanställd av företaget du är anställd hos, det vill säga bemanningsföretaget. Företaget du är uthyrd till har alltså ingen skyldighet att anställa dig då det inte är hos dem du är anställd, utan för det krävs att ett nytt kontrakt upprättas er emellan.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Inlasad på timanställning?

Hej! 
Jag ha en fråga för jag är i nuläget timanställd i kommunen där jag bor och börjar närma mig inlasning. Nu är det så att jag väntar barn och har börjar få svårt för att arbeta.. Jag har inbokade tider till mitten på november och jobbar jag tills dess så blir jag lasad, men vad händer om jag blir sjukskriven innan? Får jag lasdagarna ändå eftersom jag har tiderna inbokade redan? 
Tack för svar!

Hej

Timanställning är inte en korrekt visstidsanställning enligt lag om anställningsskydd (LAS) däremot kan timanställning vara tillåten enligt gällande kollektivavtal. Om du har rätt till att räkna dessa dagar beror helt på hur detta kollektivavtal ser ut och på hur din tidigare visstidsanställning varit utformad. Vi kan inte ge dig ett konkret svar då vi saknar väsentlig fakta som gällande kollektivavtal och ditt/dina anställningsavtal. Men däremot vet vi att flera arbetsgivare både inom det privata så väl som den offentliga näringen ofta kombinerar flera typer av visstidsanställningar så att arbetstagare inte kan få tillsvidareanställning. Du skall därför vara om och kring dig gällande din anställningsform, är den korrekt enligt lag och gällande kollektivavtal? Har din visstidsanställning haft flera olika anställningstyper som allmän visstidsanställning, vikariat och timanställningar? Du kan i så fall inte räkna med att dessa räknas samman?

Du bör därför titta igenom dina anställningsavtal och det gällande kollektivavtalet, det är sällan så enkelt som att bara räkna enskilda dagar för att nå en tillsvidareanställning, då arbetsgivare gärna sätter i system att utnyttja olika anställningsformer för att behålla sina arbetstagare länge i anställning utan att ge dem tillsvidareanställning.

Vad gäller dina planerade dagar, har ni ingått avtal på dessa, har du rätt att räkna dem i ur sjukskrivningssynpunkt, dvs du har rätt till sjuklön och räkna dem som del av anställningsperiod. Sedan beror det som sagt helt på hur ditt anställningsavtal och kollektivavtal är utformat.

Lycka till!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Visstidsanställd, vad göra?

Hej

Har en arbetsrättslig fråga gällande tidsbegränsad anställning enligt 5 § LAS.

En bekant har varit visstidsanställd/behovsanställd på en förskola i snart sex år och arbetat fulltid. Hennes anställningar har löpt med ett år varvid de förlängts varje år. Vid ett möte igår (den 30 september) yrkade den anställde på att hennes anställning skulle övergå till en tillsvidareanställning nu eftersom hon arbetat på förskolan i snart sex år. Arbetsgivaren meddelade då att förskolan inte har råd att anställa henne och således inte kan erbjuda henne någon tillsvidareanställning. Vilka rättigheter har hon som arbetstagare och kan arbetsgivaren verkligen göra som hon gör?

Vidare har det kommit fram att en annan arbetstagare som arbetat på förskolan i endast ett år har fått en tillsvidareanställning.

Tacksam om ni redogör för vilka rättigheter arbetstagaren har i detta fall och vad hon bör göra.

Hej

Din väns situation är långt i från unik. Även om lag om anställningsskydd rent konkret innebär att ”Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning”. Så innebär inte detta att hon per automatik är tillsvidareanställd.

Varför?

Arbetsgivaren kan nämligen kombinera flera olika typer av visstidsanställningar, och på så sätt undkomma att tillsvidareanställa personal.  Det är inte ovanligt att arbetsgivare dessutom skriver kollektivavtal som dessutom ger dem större möjligheter utnyttja lagstiftningen genom att ta in personal på timmar ”sånt som i vanligt tal kallas för timanställning”. Timanställning är ingen lagriktig anställningsform, ändå tillämpas denna typen av anställningar i stort sätt överallt på den svenska arbetsmarknaden, antingen genom kollektivavtal eller felaktigt (då arbetsgivare tror sig kunna hålla sådana anställningsformer).  Vad inte arbetsgivare eller arbetstagare tänker på är att dessa typer av anställningar leder till betydligt sämre socialekonomiska förutsättningar och större psykosociala påfrestningar för arbetstagaren. En arbetstagare som tillhandahåller tidsbegränsade anställningar har betydligt sämre möjligheter och sämre villkor att få banklån för tex köpa bostad. Det innebär dessutom mindre möjlighet att påverka semesterförläggning, föräldraledighet osv. Även om lagstiftningen ska skydda även visstidsanställda är den ganska urholkad, eftersom arbetsgivare hela tiden hittar vägar runt den.

Vad kan din vän göra?

Din vän ska titta igenom alla sina anställningsavtal, räkna ihop allmän visstidsanställning, vikariat var för sig. Dvs det är inte omöjligt att arbetsgivaren har gett din vän tex 23 månaders allmän visstidsanställning + 23 månaders vikariat. För exakt samma arbete. Det innebär att din vän kan ha arbetat 46 månader dvs nästan 4 år under en femårsperiod, utan att vän för den skull har rätt till en tillsvidareanställning. Har din vän dessutom en ”timanställning” genom kollektivavtal så kan din vän ha jobbat ännu längre tid. Då timmarna räknas i arbetsdagar. För att komma upp i en tillsvidareanställning ska din vän då ha arbetat över 720 dagar för att vara nära en tillsvidareanställning, det innebär vidare att varken semesterdagar eller helgdagar är inräknade i dessa dagar för varför du lätt kan förutsätta att det inte längre handlar om några två kalender år som arbetstagaren ska arbetat under en femårsperiod för att kunna hävda att hon/han är tillsvidareanställd.

När din vän har räknat igenom sin sammanlagda anställningstid, ska du be att hon/han tar kontakt med facket, de hjälper henne sedan i processen. I annat fall kan alltid vi hjälpa till.

Sammantaget, LAS 5 § är omgiven av många ställningstagande, infallsvinklar och praxis. Det går knappast att generellt dra en gräns utifrån paragrafens innebörd. Sanningen är betydligt mer komplex.

Stort Lycka till!

MVh Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Uppsägningstid beroende på anställning

Hej,

Jag är provanställd på ett företag men jobbet passar inte alls mig och funderar därför att gå tillbaka till mitt gamla jobb. Nu står det ingenting om provanställning i mitt kontrakt, däremot har jag det på mejl innan kontraktet skrevs. Gäller detta då? Inget kollektivavtal finns. Jag undrar om jag nu har 1 månads uppsägningstid (som står i kontrakt vid fastanställning) eller om jag kan gå på dagen eftersom jag (enligt mejl) är provanställd?

 

Svar:

Hej!

Då kollektivavtal inte finns på din arbetsplats är det anställningsavtalet som gäller. Står det i anställningsavtalet att du är tillsvidareansälld är det en månads uppsägningstid som gäller eller enligt avtal. Står det däremot ingenting i anställningsavtalet kring anställningsform tolkar jag det som att mejlet som skickats mellan dig och din arbetsgivare där provanställning nämns är det som gäller. Om så är fallet kan du alltså gå på dagen.

 

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Avstå inlasning

Jag jobbar kommunalt som timvikarie inom vården och tidigare även haft tidsbegränsade vikariatanställningar över sommarmånaderna. Då jag har flera arbetsplatser trivs jag bra med min flexibla anställning som timvikarie och hade helst velat fortsätta på det sätt jag gör nu. Problemet är att jag har jobbat såpass länge att min tjänst snart blir automatiskt konverterad till en tillsvidareanställning, även fast jag inte är intresserad av en fast tjänst. Då blir jag istället utan jobb överhuvudtaget eftersom min chef inte har möjlighet att ha kvar mig efter att konverteringen skett.

Hur löser man det här? Jag vill ju helst bara ”nollställa” mina dagar, hade gärna skrivit under ett avtal där det framgår att jag kommer säga upp mig det första jag gör efter att jag blivit fast anställd men tvivlar på att det går?

Hoppas ni kan hjälpa mig med detta!

SVAR:
Enlig lagen har du rätt att skjuta fram din ”inlasning” i max sex månader. I vissa kommuner gör också facket ett särskilt avtal där du som arbetstagare ges möjligheten att avstå din rätt till en tillsvidareanställning, denna brukar då begränsas till kanske 1 år ytterligare.
Så kolla om denna möjlighet finns, och prata med facket vilka möjligheter de har i kollektivavtalet att göra detta undantag från LAS.
Hälsningar Camilla Ländin

Avslut av timanställning

Hej! Vad gäller om jag har en timanställning med schemalagda timmar (på ett ställe) men skulle behöva bryta avtalet för att jag istället fått erbjudande om tillsvidareanställning (på ett annat företag)?

Svar:

Hej,
Först av allt bör du se över ditt anställningsavtal rörande vilken anställningsform du är anställd i. Timanställning är inte en godkänd anställningsform. Du kan enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) antingen vara tidsbegränsat anställd (anställning bestämd över en viss tid, vikariat etc.) eller tillsvidareanställd. Att arbeta timmar är en avlöningsform. Det vill säga att du får lön för de timmar du arbetar och du blir anställd vid varje enskilt arbetspass. Det innebär vidare att du inte är tvungen att tacka ja till nya arbetspass, och att uppsägningstid i sådana fall inte förekommer.

Om du är tillsvidareanställd gäller en uppsägningstid på minst en månad, den kan vara längre beroende på hur länge du varit anställd på företaget. Se Lagen om anställningsskydd (LAS) 11 §.

Om du är tidsbegränsat anställd och det står i ditt avtal att du är anställd fram till och med en viss tid är du skyldig att arbeta kvar den tiden. Om det inte finns en reglerad tid så har du en månads uppsägningstid. Undantaget är om det står något specifikt om detta i ditt anställningsavtal eller möjligt rådande kollektivavtal för arbetsplatsen.

Sammanfattningsvis bör du se över ditt anställningsavtal och möjligt rådande kollektiv avtal och sedan kan du agera utifrån det.

Med vänlig hälsning,
Elisabeth Hjelm
Arbetsrättsjouren

Anställningsform och arbetstid

Jag vill bara höra mig för lite för företaget jag jobbar på idag och sedan december 2012 har sedan 2007 endast en fast anställd medan alla 14 andra
står anställda som tillsvidare/vid behov / timanställning. Alla har arbetstid 11-17 eller vi börja 11 och sen kör vi på tills vi är klara. Är vi klara 15.00 så kan vi sitta och vänta till 17.00 men väljer vi att åka hem innan 17.00 även fast man frågat om det finns mer att göra och fått svaret nej det är lugnt.

Ska vi ha betalt till 17.00 eller ska vi ha betalt tills vi åker hem? Ska alla som jobbat längre än ett år få ny anställningsform tillsvidare 80%eller liknande?

Hej,

Det finns två typer av anställningar enligt lag; tillsvidare- och tidsbegränsad anställning (allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning & provanställning). Inom dessa former utav anställning kan arbetsgivaren och arbetstagaren avtala arbetstillfällen skall ges utefter behov, antal timmar eller uppgå till en viss procent per månad. Timanställning är ingen anställningsform, det betyder endast att arbetsgivaren betalar den anställde per timme.

Om er arbetstid är satt till att vara mellan 11-17 så är det denna tid ni står till arbetsgivarens förfogande. Arbetsgivaren kan, om denne så vill, tillåta er att lämna arbetsplatsen utifall det inte finns fler arbetsgifter att utföra, arbetsgivaren är då inte skyldig enligt lag att betala för denna tid. I annat fall skall ni finnas på arbetsplatsen och stå till arbetsgivarens förfogande under hela arbetstiden. Arbetsgivaren skulle kunna bevilja hemgång med betald lön om denne så vill utifall ni inte behöver stå till arbetsplatsens förfogande, detta ska isf godkännas vid varje enskilt tillfälle sådant sker.

En tidsbegränsad anställning som är skriven som allmän visstidsanställning tillåts under högst 24 månader under en femårsperiod. Om en anställd har haft en eller flera allmänna visstidsanställningar och dessa pågått under en längre tid än sammanlagt 24 månader, övergår anställningen i en tillsvidareanställning med samma förutsättningar som den allmänna visstidsanställningen. Det finns ingen begränsning för hur många anställda under anställningsformen allmän visstidsanställning en arbetsgivare kan ha.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Avbryta tidsbegränsad anställning för fast tjänst

Hej!
Har blivit erbjuden en tidsbegränsad anställning tom 140201-141215. Om jag söker en fast tjänst och får den, kan jag avbryta/säga upp vikariatet då?

Mia

Svar:
Hej Mia!

För att en tidsbegränsad anställning ska vara uppsägningsbar så behöver du och arbetsgivaren avtala om detta i ditt anställningsavtal. I vissa fall finns det även inskrivet i eventuellt kollektivavtal om det finns ett sådant. I annat fall är du och arbetsgivaren bundna av anställningen tiden ut. Förslagsvis lägger du fram att du vill ha en ömsesidig uppsägningstid om 1 månad.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren