Tag Archives: tillräckliga kvalifikationer

Diskriminering av arbetssökande?

Hej,
Jag skriver åt en vän. Hon har har en tillsvidaretjänst på 80% varav de procenten varit uppdelade på 50% samt 30% i olika städer. Hon har aviserat att hon vill gå upp i tjänst sedan tidigare. Precis innan hon skulle på föräldraledighet för sitt andra barn, blev det en tillsvidaretjänst ledig på 100%. Min vän informerade chefen om att hon var intresserad av tjänsten på 100%.
Den tjänsten gick till en ny person som inte arbetat i företaget innan, och har inte erfarenheten av företaget. Min vän däremot kan företaget och organisationen väl. Här borde väl företrädesrätten träda in och min vän skulle blivit tillfrågad om tjänsten först? 

Har också en känsla av att företaget medvetet diskriminerat min vän som gravid. Vilket också strider mot lagen, eller hur?

Min vän är inte med i facket. Hur går vi vidare i ärendet? Kan man driva det själv?

Svar: Vad som kallas företrädesrätt gäller om en arbetstagare blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och företaget sedan vill anställa en ny arbetstagare inom 9 månader. Då ska den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist ha företräde till tjänsten framför någon annan.

I lagen om anställningsskydd står det att en deltidsanställd kan ha företräde till en tjänst med högre sysselsättningsgrad om personen talat om för arbetsgivaren att man är intresserad samt om tjänsten ligger inom samma driftsenhet där arbetstagaren är sysselsatt. Vanligtvis är två arbetsplatser på olika orter två olika driftsenheter även om det är inom samma företag. För att ha företräde till tjänsten på 100% krävs det att tjänsten ligger på någon av orterna din vän redan har en anställning på och att hon har tillräckliga kvalifikationer för den nya tjänsten. Jag vet för lite om situationen för att kunna uttala mig om din vän hade kunnat göra anspråk på företrädesrätten i den här situationen.

Hur utannonsering av av tjänst ser ut kan skilja sig. Inom staten eller kommunen måste arbetsgivaren annonsera att en tjänst är ledig medan i andra fall behövs det inte göras enligt lag men det kan finnas andra regleringar kring hur det borde hanteras. Det kan alltså finnas regler som göra att tjänsten ska vara öppen att söka för alla och att din vän inte hade kunnat bli direkt tillfrågad om tjänsten.

Att ha erfarenheter av ett visst företag kan vara en förmånlig egenskap men behöver inte vara avgörande för att få tjänsten. Personen som fick tjänsten kanske hade andra egenskaper eller erfarenheter som talade för att just den personen skulle få tjänsten. Vid tillsättande av tjänst måste personen ha tillräckliga kvalifikationer för arbetet. Det är arbetsgivaren som avgör vad som är tillräckliga kvalifikationer och om en arbetssökande uppfyller kraven.

Enligt diskrimineringslagen får varken en anställd eller arbetssökande diskrimineras. Det finns något som kallas för direkt diskriminering som man kan göra anspråk på utifrån några kriterier. De är om någon har missgynnats genom att blivit sämre behandlad än någon annan, om man varit i en jämförbar situation som någon annan och om missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. En graviditet kan kopplas till kön vilken är en av diskrimineringsgrunderna. Diskriminering av gravida får inte ske, men frågan är om situationen uppfyller alla kraven för att det ska ha förkommit diskriminering.

Om din vän inte är med i facket kan hon vända sig till Diskrimineringsombudsmannen som hanterar ärenden om diskriminering.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

Kan man kräva mer än halvtid?

Hej!

Jag har blivit in lasad och tackat ja till en tjänst på 50% som arbetsgivaren har räknat ut att dom är skyldig att anställa mig på. Men samtidigt har arbetsgivaren fortfarande intermintenta timanställda som arbetar mera timmar än jag gör med liknande arbetsuppgifter som jag hade då jag var timanställd. Det känns konstigt att jag blev bara erbjuden en halvtid då det finns behov för mera eftersom det arbetar flera stycken på timme. Har jag någon möjlighet till att kräva mera än en halvtid är då frågan?

MVH

SVAR:

Hej,

En arbetstagare som är deltidsanställd kan ha företrädesrätt till en högre sysselsättningsgrad om arbetsgivarens behov av arbetskraft kan tillgodoses genom att arbetstagaren ökar sin sysselsättningsgrad. Du måste anmäla till din arbetsgivare att du vill ha en högre sysselsättningsgrad och det krävs även att du har tillräckliga kvalifikationer. Så ja du kan kräva mer än halvtid om ovanstående är uppfyllt.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Arbetsbrist och tillräckliga kvalifikationer

Hej,

Jag har en tillsvidareanställning på ett företag med cirka 50 anställda sedan drygt tre år tillbaka. Företaget har anställt många personer efter mig på olika avdelningar och nivåer i företaget. Nu blir jag uppsagd på grund av arbetsbrist medan nästa samtliga som blivit anställda efter mig får vara kvar. Företaget förklarar att jag måste sägas upp eftersom arbetsbristen finns på min
nivå, och de som anställts efter är på högre nivåer där det inte råder arbetsbrist. Får det gå till såhär? Kan jag bli uppsagd före andra som kommit in efter mig på grund av att jag inte har lika många års erfarenhet och är på högre nivå i företaget?

Mvh

SVAR:

Hej,

Enligt LAS krävs att man har tillräckliga kvalifikationer om det föreligger arbetsbrist och man endast kan få fortsatt anställning efter en omplacering. Om det är din avdelning som ska dra ner på personal och arbetsgivaren måste omplacera dig krävs det att du har tillräckliga kvalifikationer för att din anställningstid ska ge dig företräde i turordningen. Detta innebär att om du inte har tillräckliga kvalifikationer i jämförelse med de arbetstagare som anställts senare så kommer din anställningstid inte att ge dig förtur. Du kan alltså sägas upp före dina kollegor som har varit anställda en kortare tid. Det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att du inte har tillräckliga kvalifikationer.

Arbetsbrist situationer innehåller ofta många omständigheter som man ska ta hänsyn till, om du är orolig för att det inte har gått rätt till är det bra att kontakta facket eller en jurist.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren