Tag Archives: tidsfrist för arbetsgivare att lämna besked om semester

Hur sent kan en arbetsgivare bekräfta om ens semester blir godkänd eller inte?

Fråga: Hur sent kan en arbetsgivare bekräfta om ens semester blir godkänd eller inte?

Svar: Hej!

Om det är din huvudsakliga sammanhängande sommarsemester som avses ska denna godkännas senast två månader innan denna ska börja. Det kan, då särskilda skäl föreligger hända att arbetsgivaren har rätt att underrätta dig först en månad innan semestern ska tas ut. Dessa särskilda skäl kan vara till exempel om arbetsgivaren har svårt att planera sin verksamhet eller om det är flera nyanställda i närliggande tid före din semester. Arbetsgivaren ska ha fog för sitt beslut att underrätta senare än två månader innan, och denne ska då ha konkreta skäl. I regel ska arbetsgivaren kunna tåla viss produktionsnedgång under semestermånaderna för att kunna iaktta tvåmånadersregeln. Detta enligt Semesterlagen 11-12 §§.

Det kan också finnas specialregleringar i kollektivavtalet eller i ditt personliga anställningskontrakt som säger annat, men utöver detta är det två månader som gäller.

Om du inte får något besked från arbetsgivaren alls är detta att betrakta som ett godkännande från dennes sida genom dennes underlåtenhet att handla enligt lag (att ge dig underrättelse), men du bör ta kontakt med och få semestern bekräftad för att slippa eventuella konflikter.

Är det dock fråga om enskilda semesterdagar så måste du komma överens med din arbetsgivare och i det fall ni inte kan enas får arbetsgivaren lägga din semester så som passar denne, såvida annat inte är bestämt i kollektivavtal eller personligt anställningsavtal.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren