Etikettarkiv: tidsbegränsad anställning

Min chef vill ändra min anställningsform

Hej!
Jag är fast anställd i och är gravid i vecka 14. Fick höra att min chef vill ändra min anställning från fast till timanställd och om jag förstår rätt så kan han säga upp mig när som helst då. Jobbet är fysiskt ansträngande. Är det lagligt att göra så?

SVAR:
Timanställning är inte en anställningsform utan en modell för att betala lön. Det din chef antagligen vill göra är att ge dig en tidsbegränsad anställning istället för en tillsvidare- som du har idag.
Som tillsvidareanställd har du minst 1 månads uppsägnignstid enligt lagen. Om du har en tidsbegränsad anställning kan den i teorin inte sägas upp alls, utan löper tiden ut, tex 171115-180131. Men även i en tidsbegränsad anställning lägger man ibland in uppsägningstid.
Skillnaden är att vid en tillsvidareanställning behöver arbetsgivaren ange saklig grund, oftast arbetsbrist, för att kunna säga upp dig. En tidsbegränsad anställning kan hen låta bli att förlänga när den löper ut.
Din chef kan inte ändra din anställningsform utan att du och/eller facket accepterar det.  Det låter som att det bästa för dig är att behålla din nuvarande anställningsform.
Hälsningar Camilla Ländin

Jag vill inte ha min visstidsanställning!

Hej,

Jag har precis börjat på ett företag som givit mig visstidsanställning tom 2017-09-01. I kontraktet finns en annan ruta där det står att arbetsgivaren och arbetstagaren är överens om att uppsägning av visstidsanställningen kan göras i förtid i enlighet med tillämpligt kollektivavtal MEN den är inte i kryssa utan endast kryssat ”visstidsanställning , anställd tom 2017-09-01. Betyder det att jag är ”instängd” i min nuvarande tjänst? Kan Arbetsgivaren göra så?
Nu har min fd arbetsgivare hört av sig och vill erbjuda mig tillsvidareanställning med bättre lön och villkor. Kan jag avsluta min nuvarande visstidsanställning och ta tillsvidareanställningen? Jag har bara varit på mitt nya jobb i 1 mån men det känns inte alls rätt och vill tillbaka till min fd arbetsgivare.

Vore tacksam för hjälp att reda ut mina möjligheter!

Hej,

Din anställningsform, allmän visstidsanställning, är en typ av tidsbegränsad anställning som regleras i 5 § LAS. Utgångspunkten för dessa anställningsformer är att anställningen slutar när den avtalade anställningstiden löper ut om inte något annat har avtalats. Detta innebär att det är möjligt att avtala om att din allmänna visstidsanställning kan avslutas i förväg. Som du skriver i din fråga så är inte den rutan ikryssad vilket innebär att ni har kommit överens om att det inte går att avbryta din anställning i förtid. Ni har därmed bundit upp er under denna period. Mitt råd är att lyfta frågan med din nuvarande arbetsgivare och se hur situationen kan lösas på bästa sätt. Hen är eventuellt inte alltför intresserad av att ha en anställd som inte vill vara där.

Vänliga hälsningar,

Alexander Ski

Arbetsrattsjouren_logotyp.jpg

Kan bemanningsföretaget säga upp min visstidsanställning i förtid?

Hej,
För 10 dagar sedan hade jag skrivit kontakt med ett bemanningsföretag för 6 månader visstidsanställd.
Efter en vecka kommer kunden och säga att de inte vill fortsätta med mig pg att jag överkvalificerad för denna tjänst.
Företaget säger att vi måste träffas för att vi se vad vi kan göra. I alla fall står det tydligt 6 månader kontrakt tills mars-2017. Finns det risk att företaget sparka mig ?

Hej,

Du är anställd hos bemanningsföretaget och det är alltså de som är din arbetsgivare. Bara för att er företagskund inte vill fortsätta att ha dig som anställd så är du fortfarande anställd av bemanningsföretaget fram till mars 2017. En allmän visstidsanställning är en variant av de tidsbegränsade anställningsformer som regleras i 5 § LAS. En tidsbegränsad anställning upphör när anställningstiden löper ut (i ditt fall mars 2017) eller när arbetet är slutfört om inte något annat har avtalats, 4§ 2st. LAS. Detta innebär att en tidsbegränsad anställning rent generellt inte är uppsägningsbar då den anställde ställer sitt arbete till förfogande och arbetsgivaren förpliktigar sig att förse arbetstagaren med arbete under den avtalade perioden. Det är dock möjligt mellan dig och arbetsgivaren (bemanningsföretaget) att avtala om att din uppsägning kan avslutas i förtid och att du får uppsägningstid. Följaktligen är det beroende på vad ni har avtalat om när du anställdes och vad som framgår av ditt anställningsavtal för att kunna veta om de kan säga upp dig i förtid eller inte. Det är möjligt att det kan regleras i kollektivavtal om din arbetsgivare har ett sådant, eller en branschpraxis. Vänd dig annars till ditt fackförbund för att få mer hjälp i frågan och vad som gäller just för dig.

Vänliga hälsningar,

Alexander Ski

Turordningslista för personer med tidsbegränsad anställning?

Hej, jag undrar om personer med tidsbegränsade anställningar räknas med i turordningslistan vid uppsägning pga arbetsbrist?

Hej!

Lagen om anställningsskydd gör ingen skillnad på visstidsanställda eller tillsvidareanställda i turordningsreglerna men har du en tidsbegränsad anställning står du kvar i anställningen tills denna löper ut om ni inte särskilt avtalat om uppsägningsrätt.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Agerar min chef rätt?

Hej, Har min chef rätt att ta bort mina tider från schemat då han inte visste att en före detta kollega skulle komma tillbaka efter att min chef gjort ett fel att sparka honom innan hans vikariat tagit slut.  Att han nästan blev sparkad själv gjorde så att han tog tillbaka min kollega. Är det då rätt att ta bort mig då jag räknat med att få in dem pengarna?

SVAR:

Hej,

Har det mellan dig och din arbetsgivare träffats ett anställningsavtal är det detta som gäller. Jag rekommenderar dig därför att kolla på ditt anställningsavtal och se hur mycket du är berättigad enligt detta.

Gällande din kollega är det så att en tidsbegränsad anställning inte avslutas före avtalat datum mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta kan grunda din chefs agerande gällande att ta tillbaka honom. Dock får det inte leda till att det strider mot ditt anställningsavtal. Uppstår ytterligare problem är mitt råd att kontakta ditt fackförbund för ytterligare hjälp i detta.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren

Arbetsgivaren nekar lovade timmar

Hej!

Jag har en allmän fråga! Jag jobbar som timvikarie på ett företag , och v. 20 fick vi alla våra sommarscheman. Och nu, v. 30, är det en annan timvikarie som blivit nekad en hel vecka som hon fått tilldelat på sommarschemat, då den ordinarie som skulle haft semester då helt plötsligt ångrat sig. Är detta verkligen ok?? Att neka lovade timmar?

SVAR:

Hej, Utifrån det du skriver tolkar jag det som om både du och din vän har en tidsbegränsad anställning. Har du/ni skrivit under ett anställningsavtal på en tidsbegränsad anställning är det detta som gäller. Det är enligt LAS 6c §, arbetsgivarens skyldighet att senast en månad efter en arbetstagare börjat arbeta lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet. Enligt 12 § Arbetstidslagen ska även arbetsgivaren meddela 2 veckor innan ändringar i ordinarie schema.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren

Kan jag avsluta en tidsbegränsad anställning?

Jag är anställd fram till och med den sista en månad men vill avsluta min anställning tidigare än en tidigare överenskommelse. Är i grunden timanställd men under sommaren går jag på schema. Hur lång uppsägningstid har jag? Kan jag säga upp mig tidigare?

SVAR:

Hej,

Utifrån det du skriver tolkar jag det som om du arbetar under en tidsbegränsad anställning, och denna anställningsform är således inte uppsägningsbar. En tidsbegränsad anställning avslutas istället vid avtalat slutdatum.

Vill du avsluta din anställning tidigare än avtalat är mitt råd till dig att lyfta denna fråga till din arbetsgivare då man kan bli arbetsbefriad under en viss period av sin anställning. Dock är detta inte något som arbetsgivaren måste godta, utan vill arbetsgivaren att du stannar till avtalat slutdatum är det detta som gäller.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren

Avbryta tidsbegränsad anställning

Jag arbetar som vikarie på en friskola. I mitt arbetsavtal har vi skrivit att tjänsten löper ”f r o m … dock längst t o m 20/12 2014″ samt att uppsägningstiden är enligt gällande kollektivavtal (KFO, Avtal för fristående skolor, förskolor och fritidshem). Nu har jag fått en tillsvidareanställning på en annan skola som jag tackat ja till som börjar i augusti. Som jag tolkar arbetsavtal och kollektivavtal har jag 1 månads uppsägningstid (har arbetat 5
månader hos denna arbetsgivare) men min arbetsgivare säger att jag inte kan säga
upp mig och att jag måste slutföra avtalet. Vad gäller? Vad kan hända om jag
ensidigt bryter avtalet?

SVAR:
Det låter som att ni har avtalat om en tidsbegränsad anställning. En sådan kan man egentligen inte avbryta i förtid utan den löper tiden ut. Men formuleringen  ”dock längst t o m…” ger dig utrymmet att med avtalsenlig uppsägningstid avbryta anställningen.
Jag rekommenderar att du kontaktar aktuellt fackförbund (Lärarförbundet?) och ber dem reda ut vad som sägs i avtalet, det kan finnas skrivningar där som begränsar dina möjligheter.
Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Vikariat på vikariat vad gäller?

Hej jag är anställd som behovsanställd. Sen fem månader tillbaka så går ja på
ett vikariat för en som är mammaledig. Första tre månaderna fick jag papper på
detta men det dröjde nästan två månader innan jag fick papper sen har jag inte
fått mer papper. Min fråga . Kan de hålla på och ge mig tre månader i taget på
samma vikariat ? Ska man inte få skriftligt papper direkt på vikariat. Jag ska
söka till en utbildning vad gäller när jag säger upp mig ? På första pappret
stod det 14 dagar uppsägning på vikariatet sen återgå till behovsanställd men
ska jag göra två uppsägningar då ? Mvh

Hej

Först bör du titta över om ni har något kollektivavtal på din arbetsplats, och på vilket sätt detta påverkar
din anställningsformalia. Är du själv med i facket hör gärna med dem vad de säger. Om det inte finns några som helst
inskränkningar i kollektivavtalet gällande avtalshanteringen gäller följande enligt LAS (lag om anställningsskydd).

Enligt lag om anställningsskydd, får avtal om tidsbegränsad anställning träffas för vikariat. Ett anställningsavtal
behöver inte vara skriftligt eftersom ett anställningsavtal är ett sk konsensualavtal ” så länge du och din arbetsgivare är överens”.
Det som gäller för en tidsbegränsad anställning som tex vikariat är att anställningen upphör utan föregående uppsägning vid anställningsstidens utgång eller när arbetet är slutfört.

I ditt fall gäller att du arbetar till ett visst slutdatum eller tills den du vikarierar för kommer tillbaka till sin anställning. Detta ska däremot ange i sk anställningsvillkor.

Anställningsvillkor är inte det samma som ett anställningsavtal. Men i anställningsvillkoren ska det framgå; din slutdag, eller vad som gäller för att anställningen skall upphöra. och vilken form av tidsbegränsad anställning du har. Dessa anställningsvillkor ska utfärdas senast en månad efter att du börjat arbeta.

Be om anställningsvillkor, så både du och din arbetsgivare vet vad som gäller!

 

Lycka till

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

När måste en arbetsgivare ge besked om fortsatt anställning?

Hej! Jag har i sammanlagt 19 månader från och med januari 2012 tills nu, mars
2014, haft projektanställning på mitt jobb där anställningen upphört inför
våren 2012 och sommaren 2013 för att återupptas under hösten.

Mitt nuvarande kontrakt, som alltså är en projektanställning enligt pappret,
går ut nu 31 mars. Jag jobbar som säljare och har precis som föregående år
fått höra att anställningen kan tänkas förlängas beroende på hur det går
för företaget.

Min fråga är nu: är min arbetsgivare skyldig att meddela mig om jag får
förlängt eller ej inom någon viss tid från att kontraktet går ut, trots att det
står på pappret?

Med vänliga hälsningar,

Hej

En arbetstagare som är anställd för begränsad tid och som inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör skall få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens utgång. En förutsättning är dock att du har varit anställd mer än 12 månader inom en tre årsperiod.
Tänk på att beskedet ska vara skriftligt. Det ska framgå i besked vad som du som arbetstagare ska iaktta för att föra talan om anställningen ska gälla tills vidare och om du har företrädesrätt till återanställning eller ej. Detta besked skall dessutom lämnas personligen till dig.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren