Tag Archives: tidsavdrag

Tidrapportering

Hej,
På vårt företag rapporterar vi tiden själv, varje dag varierar väldigt. Tiden attesteras sedan av arbetsgivaren. Får han då göra tidsavdrag i min rapport utan att vidtala mig först.

Hej,

Det finns ingen lag som bestämmer förhållningsreglerna i ett sånt här tillfälle mer än den etiska aspekten. Därför anser jag att du som arbetstagare ska samtala med din arbetsgivare, kommunicera kring varför ändringen gjorts och klargör för hur du arbetade den aktuella dagen. Det finns ofta en naturlig förklaring eller möjligtvis att ett fel har begåtts som enkelt kan rättas till.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren