Tag Archives: sysselsättningsgrad

Kan jag bli inringd på min lediga dag?

Hejsan!
Jag arbetar på restaurang och har blivit intvingad till jobbet av min chef trots att jag var ledig. Jag hade andra planer, men fick ställa in dom. Har han rätt att tvinga in mig? Jag är fastanställd på 30 timmar i veckan och arbetar alltid mina timmar och mer..

Hej,

Arbetsgivaren har en arbetsledningsrätt som innebär att hen har rätt att leda och fördela arbetet. Detta innefattar bl.a. hur arbetet förläggs genom exempelvis schemaläggning. Om du är ledig enligt ditt schema så har du ingen skyldighet att jobba. Detta kan dock regleras i kollektivavtal om ni har ett sådant på arbetsplatsen alternativt i ett centralt kollektivavtal så kolla vad som står där. Enligt vissa kollektivavtal kan du vara tvungen att komma in om det föreligger ”synnerliga skäl”. Jag har dock svårt att se en reglering i ett kollektivavtal som kräver att du ska vara nåbar under din ledighet. Följaktligen borde du inte kunna bli inbeordrad på din lediga dag om du inte är anträffbar, dvs. att du inte svarar när din arbetsgivare ringer.

Rörande din anställning tycks det som om du arbetar mycket utöver din ordinarie arbetstid. En idé är att lyfta detta med arbetsgivaren för att, om du själv vill, höja din sysselsättningsgrad alternativt anställa en till person.

Vänliga hälsningar

Alexander Ski

Förtur kopplad till sysselsättningsgrad

Hej!

Om vi är 3 st som är deltids anställda på olika sysselsättningsgrader (70%, 50% och 25%) och det finns ett extra arbetspass som alla 3 kan jobba. Finns det då någon förtur för den som är 70% anställd?

Svar:
Hej,

Arbetsgivaren har rätten att leda och fördela arbetet. Det finns ingen reglering rörande förtur kopplad till sysselsättningsgrad dock kan det finnas reglerat i Kollektiv avtal om sådant gäller. Rekommendationsvis bör du kolla upp vad som står i det möjliga kollektiv avtalet och om ingen förtursordning finns har ni alla lika mycket rätt till det extra passet.

Om din fråga skulle röra förtur till en ledigbliven befattning kan sysselsättningsgraden påverka. Då har den med längst anställningstid hos företaget förtur (turordningsreglerna). Mer info finns i 25 a § LAS.

Mvh,
Elisabeth Hjelm
Arbetsrättsjouren

Ändrad sysselsättningsgrad

Arbetar 65% som sjuksköterska på en privat stiftelse i Göteborg. Vi är fyra kollegor varav tre skall ändra sin tjänstgöringsgrad. I november 2013 bad chefen oss att lämna in schemaförslag, vilket vi gjorde omgående. Förslagen skulle tas hänsyn till när nytt schema lades. Vi har idag, 17/3, ännu inte fått något schema. Vi har alltså ännu inte börjat arbeta utefter vår nya tjänstgöringsgrad. Vi kan inte söka semestrar eftersom vi inte vet utefter vilka villkor vi söker. Själv arbetar jag även som timanställd i en annan stadsdel i Göteborg, men kan inte boka in några turer längre fram än 14 dagar, som ju är
den tidsmarginal arbetsgivaren har att starta nytt schema. Hur länge har en chef rätt att "hålla oss på halster"?

Svar:

Hej,
om jag förstår din fråga rätt så gäller era anställningsavtal med nuvarande sysselsättningsgrad tills arbetsgivaren väljer att säga upp det. Då gäller uppsägningstider enligt Lagen om anställningsskydd (LAS). Sen är det precis som du skriver enligt Arbetstidslagen att ni har rätt till ett schema minst två veckor i förväg. Semester besked ska enligt Semesterlagen lämnas minst två månader innan förläggning av semester.

Försök prata med arbetsgivaren och hitta en lösning.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom