Tag Archives: sysselsättningsgrad

Kan jag bli inringd på min lediga dag?

Hejsan!
Jag arbetar på restaurang och har blivit intvingad till jobbet av min chef trots att jag var ledig. Jag hade andra planer, men fick ställa in dom. Har han rätt att tvinga in mig? Jag är fastanställd på 30 timmar i veckan och arbetar alltid mina timmar och mer..

Hej,

Arbetsgivaren har en arbetsledningsrätt som innebär att hen har rätt att leda och fördela arbetet. Detta innefattar bl.a. hur arbetet förläggs genom exempelvis schemaläggning. Om du är ledig enligt ditt schema så har du ingen skyldighet att jobba. Detta kan dock regleras i kollektivavtal om ni har ett sådant på arbetsplatsen alternativt i ett centralt kollektivavtal så kolla vad som står där. Enligt vissa kollektivavtal kan du vara tvungen att komma in om det föreligger ”synnerliga skäl”. Jag har dock svårt att se en reglering i ett kollektivavtal som kräver att du ska vara nåbar under din ledighet. Följaktligen borde du inte kunna bli inbeordrad på din lediga dag om du inte är anträffbar, dvs. att du inte svarar när din arbetsgivare ringer.

Rörande din anställning tycks det som om du arbetar mycket utöver din ordinarie arbetstid. En idé är att lyfta detta med arbetsgivaren för att, om du själv vill, höja din sysselsättningsgrad alternativt anställa en till person.

Vänliga hälsningar

Alexander Ski

Förtur kopplad till sysselsättningsgrad

Hej!

Om vi är 3 st som är deltids anställda på olika sysselsättningsgrader (70%, 50% och 25%) och det finns ett extra arbetspass som alla 3 kan jobba. Finns det då någon förtur för den som är 70% anställd?

Svar:
Hej,

Arbetsgivaren har rätten att leda och fördela arbetet. Det finns ingen reglering rörande förtur kopplad till sysselsättningsgrad dock kan det finnas reglerat i Kollektiv avtal om sådant gäller. Rekommendationsvis bör du kolla upp vad som står i det möjliga kollektiv avtalet och om ingen förtursordning finns har ni alla lika mycket rätt till det extra passet.

Om din fråga skulle röra förtur till en ledigbliven befattning kan sysselsättningsgraden påverka. Då har den med längst anställningstid hos företaget förtur (turordningsreglerna). Mer info finns i 25 a § LAS.

Mvh,
Elisabeth Hjelm
Arbetsrättsjouren

Ändrad sysselsättningsgrad

Arbetar 65% som sjuksköterska på en privat stiftelse i Göteborg. Vi är fyra kollegor varav tre skall ändra sin tjänstgöringsgrad. I november 2013 bad chefen oss att lämna in schemaförslag, vilket vi gjorde omgående. Förslagen skulle tas hänsyn till när nytt schema lades. Vi har idag, 17/3, ännu inte fått något schema. Vi har alltså ännu inte börjat arbeta utefter vår nya tjänstgöringsgrad. Vi kan inte söka semestrar eftersom vi inte vet utefter vilka villkor vi söker. Själv arbetar jag även som timanställd i en annan stadsdel i Göteborg, men kan inte boka in några turer längre fram än 14 dagar, som ju är
den tidsmarginal arbetsgivaren har att starta nytt schema. Hur länge har en chef rätt att "hålla oss på halster"?

Svar:

Hej,
om jag förstår din fråga rätt så gäller era anställningsavtal med nuvarande sysselsättningsgrad tills arbetsgivaren väljer att säga upp det. Då gäller uppsägningstider enligt Lagen om anställningsskydd (LAS). Sen är det precis som du skriver enligt Arbetstidslagen att ni har rätt till ett schema minst två veckor i förväg. Semester besked ska enligt Semesterlagen lämnas minst två månader innan förläggning av semester.

Försök prata med arbetsgivaren och hitta en lösning.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Turordning vid ändrad sysselsättningsgrad

Hej,
Jag jobbar på ett företag med flera hundra anställda och jag jobbar i en av våra butiker. Vi är två butiksarbetare (och en butikschef) och fick igår veta att det skulle dras ner 50% av våra 1,75. Idag kom beskedet att vi två butiksanställda
skulle bli uppsagda och få erbjudande om ny anställning båda med 25% lägre tjänstgöringsnivå.  Jag har jobbat längre och tycker mig läsa i LAS att den även gäller i detta fall och då tolkar jag det som att genom att jag jobbat längre borde bara den andre bli
uppsagd och inte jag… Alltså kan de säga upp oss bägge och återanställa båda på lägre tjänstgöringsgrad?

För då tänker jag att då kan de ju säga upp alla på ett företag och återanställa precis som de vill… Vad har då LAS för funktion.

Så här står det i uppsägningsdokumentet:
P.g.a av kostnadsbesparingar tvingas vi från och med xxx säga upp din anställning p.g.a arbetsbrist….
Du erbjuds en anställning på 75% från och med… Om du accepterar erbjudandet behåller du din 100% lön t.o.m …

Så här läser jag på nätet:
Arbetsgivaren kan inte tvinga en arbetstagare att gå från heltid till deltid.
Utgångspunkten för svensk rätt är att part i ett avtalsförhållande inte har
möjlighet att ändra avtalet utan motpartens samtycke.

Dvs. om arbetstagaren inte samtycker krävs att arbetsgivaren säger upp honom/henne.
Vid uppsägning krävs saklig grund enl 7 § LAS och den anställde har rätt till
uppsägningstid enl 11 §.

Svar:
Hej,
Om en arbetsgivare vill ändra på sysselsättningsgraden måste arbetsgivaren förhandla med ev. fackförbund om arbetsbrist. När detta är klart gör arbetsgivaren en turordningslista där varje arbetstagares anställningstid framgår. Grundregeln är att den eller de med kortast anställningstid blir de som ska sägas upp. Du har alltså rätt i ditt resonemang kring turordningen. Sedan kan det finnas möjlighet för arbetsgivaren att titta på vilka olika kvalifikationer ni som arbetstagare har och att detta ev. kan påverka turordningen.

Arbetsgivaren har även en skyldighet att undersöka möjligheten till omplacering innan ev. uppsägningar pga. arbetsbrist. Saklig grund för uppsägning finns inte om arbetsgivaren kan omplacera arbetstagar en till annat arbete inom arbetsgivarens verksamhet. Då du arbetar inom ett stort företag finns kanske möjlighet till omplacering?

Är du medlem i ett fackförbund har alltså arbetsgivaren en skyldighet att förhandla med dem först. Är du inte medlem i ett fackförbund får du ta diskussionen med arbetsgivaren själv eller hitta ett ombud som kan stötta dig. Jag föreslår att du pratar med arbetsgivaren om dina rättigheter. Får du inte gehör för dina synpunkter och anser dig felbehandlad är du välkommen att återkomma till oss. Vi samarbetar med advokatbyrån KBM som kan ge inledande rådgivning per telefon och om ärendet går att driva vidare även göra det. Återkom med dina kontaktuppgifter om du vill ha ytterligare stöd.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Tillsvidareanställd och sysselsättningsgrad

Hej! Jag är tillsvidareanställd, men har inte en enda fast tid utan måste hela tiden vänta på att arbetspass ska dyka upp på en hemsida där jag kan välja att ta pass (ibland beviljas inte passet om det finns fler personer som är intresserad av arbetstiden) eller så ringer företaget in mig när det behövs. Ska jag egentligen ha rätt till fasta tider?

Tacksam för svar

SVAR:

Hej,

Det beror på vad som framkommer i ditt anställningsavtal, vilken sysselsättningsgrad som du har. Om du har en garanterad sysselsättningsgrad så har du rätt att arbeta den sysselsättningen och då få lön den tiden.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Företaget ska stänga på grund av renovering har man rätt till lön?

Hej,
min mor är timanställd på en krog utan kollektivavtal och har jobbat där i över 5 år. Nu har krogen bestämt sig att stänga under 6 veckor pga renovering. Kan de göra detta utan att betala henne? Hur ska hon klara sig under dessa 6 veckor ekonomiskt?

SVAR:

Hej,

Om din mamma har arbetat där i 5 år så bör hon vara tillsvidareanställd. Man får se vad som står i anställningsavtalet, om din mamma har en garanterad sysselsättningsgrad så måste arbetsgivaren ge henne arbete i den utsträckningen och då även lön. Svaret på din fråga är således helt beroende på vad som framkommer i din mammas anställningsavtal.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid

Hej, jag har följande fråga och fundering: är tillsvidareanställd, privat företag, kollektivavtal där det inte står något om uppsägningstid från den anställdes sida. Sade upp min tjänst för att jag ”önskar” gå ner i %. Har inte fått nytt avtal. Men har annat jobb på gång som jag hellre tar än fortsätter på det gamla. Hur tolkar man, har jag ny uppsägningstid eller kan jag sluta 26/8? (anställd mer än 2 år men ej 4 år) Svar från HR ansvarig på min uppsägning: ”Din uppsägningstid är 3 månad, vilket innebär att din sista anställningsdag på din 100% tjänst blir den 26 augusti 2013. Därefter önskar du en tjänst om 80% som börjar att gälla fr om 27 augusti 2013. Nytt anställningsavtal skickas hem till dig. ”

Vilsen i frågan om vad som gäller och har inte kunnat hitta något på nätet om detta.

SVAR:

Hej,

Om det inte står något om uppsägningstid i kollektivavtalet så gäller en månads uppsägningstid enligt LAS om du säger upp dig själv. Om du har sagt upp dig men tackat ja till en ny tjänst rörande en lägre sysselsättningsgrad så bör du säga upp dig själv igen och då ska en ny uppsägningstid på 1 månad löpa. Detta för att du ingått ett avtal om att arbeta hos arbetsgivaren igen men med en lägre sysselsättningsgrad. Om du inte vill vara kvar på arbetsplatsen så borde du prata med din arbetsgivare och berätta att du vill sluta helt, påpeka att du enligt 11 § LAS endast har 1 månads uppsägningstid.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Kan man kräva mer än halvtid?

Hej!

Jag har blivit in lasad och tackat ja till en tjänst på 50% som arbetsgivaren har räknat ut att dom är skyldig att anställa mig på. Men samtidigt har arbetsgivaren fortfarande intermintenta timanställda som arbetar mera timmar än jag gör med liknande arbetsuppgifter som jag hade då jag var timanställd. Det känns konstigt att jag blev bara erbjuden en halvtid då det finns behov för mera eftersom det arbetar flera stycken på timme. Har jag någon möjlighet till att kräva mera än en halvtid är då frågan?

MVH

SVAR:

Hej,

En arbetstagare som är deltidsanställd kan ha företrädesrätt till en högre sysselsättningsgrad om arbetsgivarens behov av arbetskraft kan tillgodoses genom att arbetstagaren ökar sin sysselsättningsgrad. Du måste anmäla till din arbetsgivare att du vill ha en högre sysselsättningsgrad och det krävs även att du har tillräckliga kvalifikationer. Så ja du kan kräva mer än halvtid om ovanstående är uppfyllt.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Arbetar utöver sysselsättningsgraden enligt anställningsavtalet

Jag bad om att få extra tiderna på mitt schema istället för på en post-it lapp som lätt kan komma bort. Men till svar fick jag att om dom gör det så måste dom skriva nytt avtal pga att de överskrider mina procent. min fråga är då, hur kan det gå bra att jobba extratider efter en post-it lapp utan att behöva skriva nytt avtal men inte om dom skriver in det i schemat? För jag jobbar ju fortfarande utanför min procent även om det står på en post-it lapp.

SVAR:

Hej,

Du kan arbeta fler timmar en viss vecka utan att ditt anställningsavtal behöver ändras så länge det inte står ett tak på sysselsättningsgrad i ditt anställningsavtal. Om du har ett tak i ditt avtal så spelar det ingen roll om det står på schemat eller en post it lapp eftersom du faktiskt kommer arbeta mer. Det är vad som sker i praktiken som spelar roll.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Uppsägningslön

Jag har ett anställningsavtal som anger arbetstiden som deltid. Inga timmar per dag eller vecka är angiven. Jag har muntligt avtalat om att arbeta 3-4 hela dagar per vecka. Nu är jag uppsagd och jag undrar hur lönen ska beräknas om man inte kan erbjuda arbete under uppsägningstiden?

SVAR:

Hej,

Du har under uppsägningstiden rätt att behålla dina förmåner och arbeta i samma utsträckning. Om det inte framgår av ditt anställningsavtal vilken sysselsättningsgrad som du har mer exakt så får man utgå från ert muntliga avtal. Man kan även se på hur mycket som du har arbetat tidigare för att avgöra din sysselsättningsgrad. Du har rätt till lön under uppsägningstiden så länge som du står till arbetsgivarens förfogande.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren