Tag Archives: svensk lag

Arbetsskada vid svensk myndighet utomlands

Jag är anställd hos en svensk myndighet utomlands. Jag undrar vilka lagar och föreskrifter som gäller för mig som anställd? Det verkar nämligen som att min arbetsgivare inte vill ta ansvar när det gäller arbetsskada. Det står inget om detta i mitt anställningsavtal. Kan arbetsgivaren neka detta grundansvar gällande arbetsskador?

Svar:

Hej!

Du måste först ta reda på om din anställning följer svensk eller utländsk lag. Detta kan tas reda på med hjälp av utformningen av ditt anställningsavtal. Om upplägget stämmer överens med svenska anställningsavtal kan du antaga att din anställning innefattar svensk lag. Om din arbetsplats har tillgång till kollektivavtal ska din anställning utgå från svenska lagar och bestämmelser.

Om det visar sig att din anställning ska följa svensk lag har arbetsgivaren ett ansvar gällande arbetsmiljö och rehabilitering på arbetsplatsen. Mer info om denna skyldighet kan läsas här: Här kan du läsa mer om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering. Om arbetsgivaren inte följer detta ansvar kan du b.l.a. hävda brott mot Arbetsmiljölagen.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren