Etikettarkiv: studieledighet

Kan man tvingas att jobba på lov när man är studieledig?

Hej,
Jag går en utbildning som sträcker sig över tre terminer. Jag har tjänstledigt för detta. Min skola slutade 21/12 och börjar igen den 9/1. Nu kräver min arbetsgivare att jag går på mitt vanliga schema då dom menar att jag inte är tjänstledig i detta mellanrummet. Är man bara tjänstledig dom datumen man skriver på? Dvs till sommaren så får jag gå på mitt gamla arbetsschema?

SVAR

Du är inte skyldig att arbeta under loven och arbetsgivaren är inte heller skyldig att låta dig arbeta o du skulle vilja det. För att du ska jobba under loven så är det något som ni måste kommit överens om det i god tid då det kan vara så att du studerar på annan ort och inte har möjlighet att åka tillbaka under t.ex. kortare lov.
Samma sak gäller om du skulle vilja jobba så måste du underrätta din arbetsgivare i tid, då de troligtvis har någon som är vikarie för dina arbetstimmar och redan täcker dina arbetsuppgifter.

Hälsningar,

Daniela Alm

Jobba mellan terminerna

Hej! Om man tar ledigt för studier i två terminer, t.ex. HT 2015 och VT 2016, kan en arbetsgivare då kräva att man arbetar under sina lov/sin ledighet under jul och nyår?

SVAR:
Om studierna är sammanhängande, dvs löper över båda terminerna så har du ingen skyldighet att arbeta över julhelgen. Men många väljer att göra det för att tjäna extrapengar. Om det däremot är två olika utbildningar som inte hänger ihop, och du har begärt två olika ledighetsperioder så kan arbetsgivaren kräva att du arbetar i det glapp som uppstår mellan de två perioderna.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Omplacerad under studieledighet

Hej! Har sökt studieledigt till hösten 2015 och fått det beviljat men nu vill han omplacera mig from nu från säljsupport till lagerarbetare, kan han göra så? Och sen vill han skriva ett nytt anställningsbevis från mitt gamla där jag är säljsupport till denna nya tjänst som lager/packare bara för jag ska studera? Om jag inte kommer in vill jag ju ha min tjänst tillbaka… Vad är det som gäller, och kan han placera mig var som helst?

 

Svar:
Om din chef vill omplacera dig så måste hen säga upp dig (pga arbetsbrist) från din gamla tjänst och erbjuda dig en annan. Men studieledigheten får inte vara anledningen, och arbetsbristen får inte vara påhittad. Du har rätt att efter dina studier komma tillbaka till din gamla eller en likvärdig tjänst.

Om ni skriver ett nytt avtal så kan ni villkora detta, och skriva att det gäller förutsatt att du kommer in på din utbildning.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Arbete under studieldigheten

Jag började denna höst på högskolan och beviljades då 6 månaders tjänstledigt. Nu när jag ska förlänga tjänsteledigheten så har min arbetsgivare skrivit ett avtal som de vill att jag ska skriva under. Det innehåller en mssa villkor vika jag undrar om de har rätt att ställa?

-Att jag fullföljer mina studier på 180 poäng
-ledig utan lön
-inte semestergrundande ledighet
-inga försäkringar betalas in
-ingen pensionsinbetalning
-ingen rätt till arbeta då jag är ledig på lov från skolan om inte verksamheten
behöver det.

Detta känns ok för mig, men det som bekymrar mig är att de också har uttryckt
sig så här:

“X beviljas tjänstledigt för studier till arbetsterapeut 180p från och med den 1/1 2014 till och med 30/6 2016.

Sofia har uttryckt önskemål om att ha möjlihget att ta annat arbete under studietiden vilket Y inte beviljar.”

Jag har diskuterat det här med dem och chefen säger att han har arbetsgivaransvaret för mig. Vad innebär det? Får inget vettigt svar av honom. Jag måste ju kunna försörja mig under sommaren!

Ska kanske tillägga att de försökte först tvinga mig att säga upp mig genom att inte bevilja ledighet, så jag fick upplysa om att jag har rätt till ledighet för studier enligt lag.

Så min fråga är finne det något lag regel som ger arbetsgivare rätten att säga att jag inte får jobba någon annan stans då jag har sommarlov? Vi har inget kollektivavtal.

Svar:

Hej,
I Studeledighetslagen finns ingen uttrycklig regel som direkt behandlar din fråga.  Det jag har kunnat utläsa av andra skrivningar är att det måste göras en överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren kring frågan.

Om du tillfälligt vill kunna återgå i arbete hos din nuvarande arbetsgivare under tex ferier – utan att riskera att arbetsgivaren utnyttjar sin möjlighet att skjuta upp ledigheten för nästa studieperiod kan det vara lämpligt att formulera ledighetsansökan så att den avser flera på varandra följande studieterminer.

I samband med att längre studieledighet beviljas bör frågan om vad som ska gälla under ferier diskuteras. Det är viktigt att ledigheten preciseras i detta hänseende mot bakgrund av bla företagets arbetsplanering, arbetstagarens egna önskemål och eventuell vikaries situation. Om tjänstledigheten beviljas särskilt för varje studietermin, har arbetstagaren rätt till arbete under ferieuppehåll under förutsättning att hen säger till inom föreskriven tid. Om tjänstledigheten däremot beviljas tex för ett kalenderår har arbetstagaren inte rätt att arbeta under ferier som infaller under denna period.

Om du vill återinträda i arbete under ferier ska detta anges redan i ledighetsansökan. Om detta har gjorts kan arbetsgivaren inte vägra återinträde. Om saken inte berörts i ledighetsansökan har den anställde inte rätt att kräva att få arbeta under ferierna.

Du har inte heller per automatik rätt att arbeta hos någon annan arbetsgivare under din studieledighet. Det gäller även loven, om du och din arbetsgivare inte kommit överens om något annat. Men jag håller med dig att du måste kunna försörja dig under sommaruppehållen. Jag skulle försöka hävda att du antingen har möjlighet till arbete hos din nuvarande arbetsgivare (gör en ansökan med flera på varandra följande studieterminer) eller annat arbete som inte konkurrerar med din nuvarande arbetsgivare.

Tyvärr kan jag inte hjälpa dig mer än så. Jag hoppas du hittar en lösning tillsammans med arbetsgivaren.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom

Arbetsättsjouren

 

Rättigheter vid studieledighet

Hej!
Det är så att jag i våras sökte in till högskoleutbildning (som är relevant inom min yrkesgrupp och kan ses som fortbildning), jag meddelade min chef detta och vi kom överens om att jag ist för att gå på min fasta dagtjänst kunde gå över och jobba
natt under studietiden (ca 70%). Jag ville då fylla i på tjänstledighetsansökan att jag sökte ledigt 30%, men min chef sa att det inte var så man gick tillväga utan jag fick fylla i att jag skulle vara 100% tjänstledig from augusti- sista december, men
jag skulle inte skriva på något nytt kontrakt/papper på att jag skulle arbeta 70% på ett natt schema. När sedan något nattskift krockade med skolan så sökte jag om att få vara ledig de skiften (tjänstledig), vilket jag tillslut fick, men min chef
meddelade mig att jag inte hade rätt att vara tjänstledig utan ist skulle ta ut semester. Jag frågade hur det kunde vara så när jag redan var tjänstledig 100% men fick bara till svars att det var så det var, att jag inte kunde vara tjänstledig när
jag redan var tjänstledig, vilket då ledde till att jag frågade om jag kunde avsäga mig några skift i månaden då eftersom jag redan var tjänstledig, men det kunde jag inte heller.

Jag kontaktade huvudkontoret och de tyckte att jag skulle begära tjänstledigt den procent jag ville vara ledig, och eftersom min rad på dagen har blivit tillfälligt tillsatt med en fast anställd som tidigare hade pooltjänst så kunde jag arbeta natt
som jag önskade, men inte de fulla 70%. Min chef motsatte sig även det och började prata om att hon inte var skyldig att ge mig tjänstledigt överhuvudtaget. Nu till mina frågor:

Har detta gått till på rätt sätt?Vad är mina rättigheter i detta?Nu när jag redan är inne på utbildningen kan hon då skjuta på min tjänstledighet som måste förlängas från 1a januari?Räknas jag som vikarie när jag jobbar fast jag är tjänstledig? Och kan jag isf tacka nej till vissa pass?Är det skillnad på tjänstledighet och studieledighet?
Tacksam för svar

Svar:
Hej,
Generellt gäller enligt Studieledighetslagen har du rätt till tjänstledighet för studier om du varit anställd hos samma arbetsgivare i minst sex månader. Studierna behöver inte ha något med arbetsuppgifterna att göra, men det får inte vara enbart självstudier utan måste följa en studieplan. Det måste inte vara på högskolelnivå. Arbetsgivaren kan skjuta på den begärda ledigheten i upp till sex månader. Efter din studieledighet är du garanterad att få samma eller likvärdiga arbetsuppgifter och anställningsvillkor som du skulle ha haft om du inte varit ledig.

Det låter som att huvudkontoret har en lösning kring hur ni ska avtala om tjänstledigheten. Deras personalavdelning bör vara insatt i hur avtalet ska skrivas och kunna hjälpa dig och din chef. Du ansöker om tjänstledigt (för studier) i den omfattning det gäller och sen avtalar ni om i vilken omfattning du ska arbeta natt under studietiden samt vilka villkor som ska gälla för detta. På så sätt har du kvar din tillsvidareanställning i grunden (som jag antar att du har). Som du ser av min info ovan regleras studieldighet i en egen lag, Studieledighetslagen. Det kan även finnas skrivningar i ev. kollektivavtal på din arbetsplats.

Sök på ”Studieledighet” på arbetsrättsjouren.nu så hittar du mer information kring studieledighet.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Rätt till ledighet vid vikariat?

Hej!

Mitt namn är xxxxx. Jag är mitt i ett vikariat som jag påbörjade 8/10 2012. Detta
är tidsbegränsat till 08/2014 eller tidigare om den som jag vikarierar för bestämmer
sig för att komma tillbaka, med 2 månaders uppsägningstid.

Jag har dock bestämt mig för att börja studera nu till våren och undrar därför om
jag har rätt att söka ledighet för studier under mitt vikariat eller om detta endast
gäller vid fast anställning?

Vänligen,

Hej

Du omfattas av 3 § i studieledighetslagen, där står det att rätt till ledighet tillkommer arbetstagare som vid ledighetens början har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste 6 månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.

Detta innebär att du har fullgjort kriteriet för att vara studieledig.

Tänk dock på att arbetsgivaren har rätt att uppskjuta din ledighet till senare tid. Arbetsgivaren skall i så fall genast underrätta dig och ange skälen för detta. Är arbetsgivaren bunden av kollektivavtal som du omfattas av skall arbetsgivaren även meddela ditt fackförbund så att ni kan på kalla till överläggning (gör det senast en vecka efter ett sådant negativt besked från din arbetsgivaren).

hoppas du kan få tid för dina studier!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Vad gäller vid studieledighet?

Hej!
Jag har planer på att studera nästa höst, studierna är på heltid, distans. Jag har en tillsvidareanställning och har haft det i strax över 3 år och jag är med i facket. Tanken är att arbeta och studera samtidigt och jag skulle därför vilja ta
tjänstledigt 25-30% för att hinna med att plugga vid sidan av.  Jag har förstått att arbetsgivaren kan skjuta upp min ansökan 6 månader, borde jag lämna in ansökan 6 månader innan kursstart för att vara säker? Hur gör jag om jag inte kommer in på utbildningen, hur stor framförhållning måste jag ha för att avblåsa tjänstledigheten? Kan man ta tjänstledigt på bara en del av tjänsten och inte på heltid?

Svar:
Hej,
ja, det är bra att lämna in din ansökan i god tid eftersom arbetsgivaren har möjlighet att skjuta upp ansökan (En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal kan skjuta upp en begärd ledighet i sex månader.). Det är viktigt att göra en skriftlig information till arbetsgivaren där du t.ex. skriver ””Jag begär tjänstledigt för studier under förutsättning att jag kommer in på sökt utbildning”. Tillsammans med omfattningen och de aktuella datumen för utbildningen.

Du har rätt att bryta studieledigheten och återgå i tjänst med fjorton dagars varsel, eller om ledigheten varat längre än ett år, med en månads varsel. Du har då rätt att få likvärdiga arbetsuppgifter och anställningsvillkor som om du inte varit ledig.

Du kan läsa mer om studieledighet på vår hemsida om du söker på ”studieledighet” (http://arbetsrattsjouren.nu).

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Studieledighet och rättigheter när man återgå i arbete

hejsan!

JAg har en fundering ang tjänsteledighet.

det är så att jag idag har en heltids anställning i en butik idag. Dock så kommer jag att i höst börja studera i ett par år (fått ok på tjänsteledigheten). Det jag undrar är alltså att har jag rätt till min tidigare anställning (heltid) när dessa två år är över?
Jag förstår att det kan bli på en annan tjänst inom företaget, dock så är jag fundersam om min rätt till heltidstjänsten.

Hoppas på svar.

Tack i förhand.

SVAR:

Hej,

Enligt lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning har du rätt att återgå till samma eller likvärdig tjänst i fråga om arbetsförhållande och anställningsvillkor. Din anställning ska inte försämras för att du har varit studieledig. Du har därför rätt att återgå till samma eller likvärdig tjänst när du kommer tillbaka, detta innefattar att du bör ha rätt att återgå till heltid. Är det inte möjligt för dig att återgå till heltid på grund av arbetsbrist hos arbetsgivaren så skyddas du genom turordningsreglerna och arbetstagare som anställs efter dig ska som huvudregel sägas upp före dig.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Uppsagd under studieledigheten?

Hej!
Jag har nyligen blivit varslad från mitt nuvarande arbete och har ett par frågor
kring detta:

1. Jag är just nu studieledig från min arbete men fick för ca 1 månad sedan reda
på att jag har blivit varslad. Jag är studieledig tom dec 2013. Om vi säger att
jag blir uppsagd under min studieledighet i låt säga juni månad, har jag då
rätt till mina 2 månaders uppsägningstid med lön eller kringgås detta i och med
min studleledighet?

2. Om jag har sparade semesterdagar, kan jag ta ut dessa i pengar under min
studieledighet?

Svar:
Hej,
1. I vanliga fall löper din uppsägningstid under din tjänstledighet (som studieledig). Arbetsgivaren kan inte avbryta dina studier utan din uppsägning löper under studieledigheten. Eftersom du inte har lön under dina studier har du då inte rätt till lön under din uppsägningstid (eftersom den löper under din tjänstledighet). Återgår du i tjäsnt efter ledigheten och sen säger upp/blir uppsagd dig gäller uppsägningstid enligt LAS eller kollektivavtal.

2. Huvudregeln enligt Semesterlagen är att du har rätt till ersättning för varje betald semesterdag som du inte tagit ut. Semesterersättningen ska du få senast en månad efter att din anställning upphört. Om du vill ta ut sparade semesterdagar i pengar innan anställningen upphör måste du diskutera med din arbetsgivare.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

 

Rätt till bonus vid tjänstledighet?

Hej,
Jag undrar ifall jag har rätt till bonus om jag är studieledig. Jag har nämligen kvar min anställning.
Mvh

SVAR:

Hej,

Rätt till bonus ska finnas reglerat i ditt anställningsavtal eller i ditt eventuella kollektivavtal. Bonus ses ofta som en belöning för presterat arbete. Vid studieledighet har man inte arbetat och bör då inte ha rätt till bonusen. Du bör se hur just din bonus är reglerad genom att läsa anställningsavtalet och kollektivavtalet.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren