Tag Archives: spara underlag

Historisk uppgiftsutlämning

Hej!

Jag har en fråga. En av våra kunder blev uppringd av en gammal anställd. Som jobbade hos dem mellan 2008-2010 som timanställd. Nu år 2014 ringde han upp sin arbetsgivare (vår kund) och frågar om ett arbetsgivarintyg där det ska framgå hur många timmar han jobbat varje månad under åren 2008-2010 samt hur mycket ersättning han hade fått.

Har man skyldighet som arbetsgivare att ta fram dessa underlag efter 4 år sen anställningen upphörde? Samt så undrar jag hur länge behöver man som arbetsgivare spara anställningsuppgifter om anställningen (hur länge de jobbat.)

Hej,

Jag kan inte se att arbetsgivaren i detta fall skulle ha någon skyldighet att göra detta, det handlar mer om en artighetsprincip än lag att erhålla detta till sina anställda. Om underlaget finns bör arbetsgivaren kunna ge arbetstagaren detta utan problem, kan tyckas.

Vad gäller att spara underlag så är det alltid bra att göra, främst för att kunna påvisa hur verksamheten sett ut förr och ha underlag utifall ett tvisteärende skulle uppkomma.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren