Tag Archives: sommarsemester

Kan arbetsgivaren neka uttag av semester?

Hej,

Jag har 32 dagars års semester, varav max 4 veckor får tas ut under sommaren.

Min fråga: kan arbetsgivaren vägra att jag får ut resterande 12 semesterdagar under innevarande år, ( har också sparad semester) Hur länge kan dom hindra mig
att ta ut innestående semester?

Hej,

Grunden till att du som arbetstagare har rätt till semester vilar dels på lagen och dels på att arbetsgivaren vill att du ska vara vid god hälsa samt att du ska ha de bästa förutsättningarna för att utföra ditt arbete.

Allmänt enligt semesterlagen ska arbetsgivaren samråda med arbetstagaren om semesterförläggningen. Kommer ni inte överens bestämmer arbetsgivaren i slutänden. Det finns dock regler om när ”huvudsemestern” ska läggas ut, nämligen under minst fyra veckor perioden juni – augusti. Den anställde ska också ha besked om sin semester senast två månader före ledigheten.

Om din totala semesterrätt per år uppkommer till 32 dagar är detta något din arbetsgivare har beslutat om att erbjuda dig som en förmån, det ligger därför i arbetsgivarens intresse att dessa semesterdagar plockas ut under gällande semesterår, för att förhindra hopning av sparade semesterdagar. Förläggningen av dessa semesterdagar är däremot en helt annan fråga och detta kan din arbetsgivare komma att behöva justera för att verksamheten ska fungera. Vidare kan kollektivavtal spela in, jag råder dig att konsultera med din arbetsgivare angående möjligheten till semester i god tid samt att studera vad ert kollektivavtal säger i frågan.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren