Tag Archives: söka nytt jobb

Kan jag bli uppsagd om jag söker jobb hos ett konkurrerande företag?

Hej!
Jag tänkte söka ett jobb på ett konkurrerande företag, kan jag bli uppsagd då?
Även om jag bara söker jobbet men inte får det?

Svar:
Hej,

Nej, din arbetsgivare kan inte säga upp dig p.g.a att du söker jobb hos ett konkurrerande företag.
Ditt anställningsavtal kan eventuellt innehålla någon form av konkurrensklausul som förhindrar dig att utöva konkurrerande verksamhet samt taga anställning hos konkurrerande företag under en utsatt tid efter att din anställning är avslutad.
Det finns även en s.k. lojalitetsplikt som alla arbetstagare har mot sin arbetsgivare, mer eller mindre. Denna beror till viss del på hur långt anställningen sträcker sig rent tidsmässigt, hur pass högt uppsatt position man har samt hur pass företagsintern information man får ta del av. När det gäller konkurrens innefattar arbetstagarens lojalitetsplikt att man inte får utöva konkurrerande verksamhet samtidigt som man har pågående anställning hos arbetsgivaren, men det finns inget hinder att endast söka jobb hos ett konkurrerande företag.

Mvh,
Sara Rönnerling Gislander
Arbesträttsjouren

Måste jag berätta att jag söker jobb?

Hej,
Jag undrar om en arbetsgivare på ett medarbetarsamtal får fråga om man söker nytt jobb. Måste man i så fall uppge detta?

Jag jobbar på ett universitet och frågan är också om en arbetsgivare då kan se om jag söker andra tjänster inom universitetet men vid annan institution.

SVAR:
Arbetsgivaren har rätt att ställa frågan, men du kan inte avkrävas ett svar, det är upp till dig att berätta. Huruvida hen kan se dina ev ansökningar till andra institutioner beror på vilka registreringssystem ni har och vilken behörighet hen har i systemen.

Hälsningar Camilla Ländin

Arbetsrättsjouren