Etikettarkiv: söka nytt jobb

Kan jag bli uppsagd om jag söker jobb hos ett konkurrerande företag?

Hej!
Jag tänkte söka ett jobb på ett konkurrerande företag, kan jag bli uppsagd då?
Även om jag bara söker jobbet men inte får det?

Svar:
Hej,

Nej, din arbetsgivare kan inte säga upp dig p.g.a att du söker jobb hos ett konkurrerande företag.
Ditt anställningsavtal kan eventuellt innehålla någon form av konkurrensklausul som förhindrar dig att utöva konkurrerande verksamhet samt taga anställning hos konkurrerande företag under en utsatt tid efter att din anställning är avslutad.
Det finns även en s.k. lojalitetsplikt som alla arbetstagare har mot sin arbetsgivare, mer eller mindre. Denna beror till viss del på hur långt anställningen sträcker sig rent tidsmässigt, hur pass högt uppsatt position man har samt hur pass företagsintern information man får ta del av. När det gäller konkurrens innefattar arbetstagarens lojalitetsplikt att man inte får utöva konkurrerande verksamhet samtidigt som man har pågående anställning hos arbetsgivaren, men det finns inget hinder att endast söka jobb hos ett konkurrerande företag.

Mvh,
Sara Rönnerling Gislander
Arbesträttsjouren

Måste jag berätta att jag söker jobb?

Hej,
Jag undrar om en arbetsgivare på ett medarbetarsamtal får fråga om man söker nytt jobb. Måste man i så fall uppge detta?

Jag jobbar på ett universitet och frågan är också om en arbetsgivare då kan se om jag söker andra tjänster inom universitetet men vid annan institution.

SVAR:
Arbetsgivaren har rätt att ställa frågan, men du kan inte avkrävas ett svar, det är upp till dig att berätta. Huruvida hen kan se dina ev ansökningar till andra institutioner beror på vilka registreringssystem ni har och vilken behörighet hen har i systemen.

Hälsningar Camilla Ländin

Arbetsrättsjouren

Rätt att söka jobb på arbetstid?

Hej, när jag började jobba på mitt nuvarande jobb för snart 7 år sedan så fick jag inget anställnings intyg och nu är saken den att min chef förmodligen kommer att avveckla denna arbetsplatsen inom kort. Vad gäller för mej då ang uppsägnings tid osv.? och har man rätt att ha betald ledighet för att söka nya jobb? Ska han göra en skriftlig uppsägning eller räknas det med en muntlig?

SVAR:
Om du inte har något anställningsavtal som säger annorlunda så gäller LAS § 11 och den uppsägningstid som finns där. I ditt fall betyder det att du har fyra månaders uppsägningstid, och under den tiden har du rätt till lön etc, och ska även arbeta om ni inte kommer överens om annat.
Eftersom verksamheten ska läggas ner så är det rimligt att du få gå på anställningsintervjuer tex på arbetstid, men det är ingen rättighet att få göra det.
Om ni däremot kommer överens om att du inte behöver arbeta under uppsägningstiden så kan du naturligtvis söka andra jobb då.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Söka jobb på arbetstid

Jag arbetar som vikarie och jag undrar om man får söka nytt arbete (besöka arbetsförmedling, skriva ansökningar, gå på anställningsintervjuer) under arbetstid med bibehållen lån?

SVAR:
Det är inte självklart att du får göra det på betald arbetstid. Det är i så fall något du måste komma överens med din chef om, i vilken omfattning det ska få ske.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren