Tag Archives: släkting

Vilka familjemedlemmar omfattas inte av LAS?

Hej. undrar om lagen LAS hur den funkar vid uppsägning. Har min kusin anställd i bolaget ingår han då i ”familjen” ?? alltså får jag räkna in honom som familj vid uppsägning ??

SVAR

För att man ska kunna undantas från LAS så ska man vara släkt i rakt ned- eller uppstigande led, vara gifta eller ingå i chefens hushåll. Det finns en praxis där chefens bror inte fick undantas från LAS men däremot en styvson som tillhörde samma hushåll fick vara kvar. Så ingår inte din kusin i ditt hushåll så är det tyvärr inte så att denne undgår LAS.

Hälsningar,

Daniela Alm

Arbetsgivaren är en nära anhörig och vill säga upp mig

Hej,

om man är anställd hos en nära anhörig, och den anhöriga vill säga upp anställningen på grund av ändrade familjeförhållanden – är detta ett giltigt skäl för uppsägning? Kan den anhöriga chefen gå runt detta egentliga skäl och istället ange andra skäl som orsak till uppsägning, för att tvist ej ska uppstå? Vad har jag som anhörig för rättigheter i detta känsliga läge, bör jag skriva under ett uppsägningsavtal eller ta ärendet vidare?

Med vänlig hälsning

SVAR:

Hej,

LAS är en skyddslag som reglerar bland annat när det är korrekt att säga upp en arbetstagare. LAS är dock inte tillämplig på arbetsgivarens familj. Detta innebär att de som ingår i arbetsgivarens familj inte har de skydd som lagen ger men behöver då heller inte omfattas av turordningslistan vid arbetsbrist uppsägningar. Familj är make, barn, föräldrar samt de som lever i gemensamt hushåll . Så detta innebär att om du har ett sådant släktförhållande med din arbetsgivare så behövs inget skäl anges för att du ska bli uppsagd. Om du inte är så nära släkting så gäller LAS och då krävs saklig grund för att säga upp dig.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren