Tag Archives: skyldighet

Vad gäller vid erinran?

Hej,

Jag är fast anställd på ett äldreboende och jobbar natt. För 5 år sedan fick jag erinran och nu jobbar jag natt inom samma bransch. Härom natten hade jag stark huvudvärk som inte släppte, jag gick med min kollega och jobbade, jag klara allting men huvudvärken ville inte släppa så att jag tog en värk tablett plus att jag tänker och gruppkamrater på problemen som jag har med min man utan att chefen vet om det. Vi gjorde allt plus att jag gick in i ett rum och med slump låste in mig och medan jag väntade på dag personal somnade och dag personal kom och väckte mig. Nu vet min chef om det och det blir ett möte imorgon både med mig, min
chef, personalavdelning och fack, så jag är väldigt orolig vad det kan komma att hända mig?

Hej,

En erinran eller varning enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) är ingen bestraffning. Den använder arbetsgivaren för att informera den anställde om att anställningen kan komma att upphöra om ett beteende upprepas. Arbetsgivaren påminner helt enkelt den anställde om skyldigheterna enligt anställningsavtalet och upplyser även om risken för uppsägning.

För att inte en erinran ska ses som en otillåten varning är det viktigt att erinran inte uppfattas som ett hot utan mer som ett klargörande om arbetstagarens skyldigheter och åtaganden enligt anställningsavtalet och att misskötseln är ett brott mot anställningsavtalet samt att fortsatt misskötsel kan leda till uppsägning. En skriftlig erinran bör göras en (1) gång. Inte mer och inte mindre. Detta innebär att arbetsgivare ska vara beredd att säga upp en arbetstagare om denne missköter sig igen på liknande sätt.

Du ska alltså inte bli bestraffad efter en erinran utan denna ska endast göra dig medveten om dina skyldigheter. Vill din arbetsgivare göra ändringar i ditt anställningsavtal kan detta inte göras ensidigt utan ni måste diskutera/förhandla om saken.

Då den tidigare erinran var aktuell för 5 år sedan och du sedan dess utfört ditt arbete utan liknande problem torde denna inte påverka nuläget. Om du dessutom arbetar för en annan arbetsgivare i dagsläget så gäller inte den gamla erinran, den är knuten till din förra arbetsgivare och till den tidigare anställningen. Fackförbundet skall kunna hjälpa dig i detta fall men du är välkommen att höra av dig till oss igen ifall du har ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren