Etikettarkiv: skyddsombud

Chefen pratar illa om mig!

Chefen på min arbetsplats har ljugit om mej till min chef, klagomål på att jag pratar för högt, att jag gör ett dåligt jobb, art jag pratar privatsamtal, inget av det här är sant.
Vad gör jag?

Mvh Kristina

SVAR
Det här låter som något som du måste ta upp med din chef. Kanske kan en kollega stötta dig och visa att det inte är sant? Annars rekommenderar jag att du kontaktar facket om du är medlem, de kan hjälpa dig i den här frågan.
Om chefen gör så här mot fler medarbetare så är det viktigt att det kommer fram till chefen ovanför. Det bör finnas ett skyddsombud på arbetsplatsen som kan hjälpa dig att hantera det också.

Hälsningar Camilla Ländin

Dålig psykosocial arbetsmiljö

Hej
Jag har en fråga.
Det är så att jag jobbar på ett privat ägt företag inom hemtjänsten. Jag har jobbat i 4 år och trivs väldigt bra. Men, vi har ett schema som man går dubbelt på, och jag trivs verkligen inte med ett par av kollegorna, dom gör varken sitt jobb och är inte alls speciellt trevliga. Det har gått så långt så att jag mår dåligt över att gå till jobbet när jag vet att jag ska jobba med någon av dom. Finns det någon lag eller regel som kan ge mig rätt att jobba med någon av alla andra fantastiska kollegor som jag har? Har arbetsgivaren någon skyldighet att se till att jag mår bra på jobbet?

Vänligaste hälsningar

Hej

Din arbetsgivaren har ett ansvar att verka för en sund arbetsmiljö, och att arbeta förebyggande även gällande den psykosociala arbetsmiljön.

Det finns två föreskrifter som är viktiga att utgå från både som arbetsgivare och arbetstagare.

Dels det systematiska arbetsmiljöarbetet, läs mer på arbetsmiljöverkets hemsida

http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2001_01.aspx

och dels

Kränkande särbehandling, eller mobbning på arbetsplatsen

http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1993_17.aspx

Det är viktigt att påpeka att så väl arbetsgivaren som arbetstagarna har ett ansvar enligt lagen att arbeta  för att skapa en bra arbetsmiljö, och arbetstagarens representant bör således vara det lokala skyddsombudet.  Du ska därför vända dig både till din arbetsgivare och ditt lokala skyddsombud för att be att de tar tag i din situation.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Mobbad och sjukskriven vad göra?

Hej.

Jag har har en fråga hur jag och min moder ska gå vidare gällande förhållanden
som råder på hennes arbetsplats.

Min mamma har jobbat som ekonomibiträde i sex år och för
cirka ett halvår sedan kom det nya personer som började styra och ställa. Min
mamma har alltid skött sitt arbete u.a. Det senaste halvåret började hon
utsättas för mobbning (enligt mig) och hon har även fått en ”varning”
där de bland annat skriver att hon bryter mot ”sekretessen” ”inte
följer sina arbeetstider” etc (detta stämmer givetvis ej och punkterna är
endast skrivna i en mening där de ej förklarar utfärdigt; var/hur/när/till
vem). Dessutom är denna varning tagen från en utländsk hemsida och refererad till en
utländsk paragraf  där tre personer från arbetet skrivit på.
Vidare har min mamma blivit sjukskriven från arbetet pga depression orskad av allt
detta. Denna sjukskrivning gick ut idag men hon har en ny läkartid i eftermiddag
och vi får då se om den blir förlängd. Imorse ringde sekreteraren och
bokstavligt tala
t så å
t henne att återkomma till arbetet då sjukskrivningen gått ut, när min mamma
två gånger upprepar att hon vill tala med sin chef gällande sitt tillstånd och
dagens läkartid, säger sekreteraren ytterligare en gång att hon ska komma till
arbetet idag och lägger på luren.

Vidare har det visat sig att de ens inte sjukanmält henne till försäkringskassan
och att hon denna månaden inte får någon sjukpenning för att betala sina
räkningar med (då handläggningstiden är 30 dagar).

Detta är enligt mig under all kritik och totalt förkastligt. Det är så mycket
mer men jag har summerat det viktigaste. Mamma är inte medlem i facket. Kan vi på
något sätt gå vidare med detta? Detta är ren diskriminering och de bryter mot
arbetsrätten.

Tacksam för hjälp.

Hej

Det låter mycket otrevligt, men tyvärr är detta inte ovanligt. Det finns undersökningar som visar att upp till 10% av svenska arbetstagare någon gång blir utsatt för mobbing på sitt arbete.

Du ska genast be din mamma eller hjälpa henne med att vända sig till skyddsombudet på hennes arbetsplats.

Sedan vill jag att går in och läser på arbetsmiljöverkets hemsida

www.av.se

och läser föreskriften AFS 1993:17 ”kränkande särbehandling i arbetslivet” och dels AFS 2001:1 ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”. Dessa föreskrifter ska följas av svenska arbetsgivare och det är mycket viktigt att de lever upp till dessa föreskrifter.

För just exakt två månaders sen kom den första domen mot arbetsgivare som inte hade försökt stoppa pågående mobbing, vilket ledde till att de ansvariga cheferna fick dagsböter och villkorliga domar. Vilket i sin tur visar på att det är verkligen är värt att få arbetsledningen inom verksamheten att ta dessa problem på allvar.

Får du ingen respons hos det lokala skyddsombudet, ska du vända dig till HR avdelningen och din mammas chefer, påtala deras ansvar gällande AFS 1993:17 och AFS 2001:1 och visa även vad som kan hända om de inte försöker att göra något åt det, se:

http://www.dagensjuridik.se/2014/02/anstalld-begick-sjalvmord-efter-mobbning-pa-jobbet-chefer-doms-arbetsmiljobrott

Lycka till, det lönar sig att stå på sig även om det är jobbigt!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Kränkande särbehandling – mobbing

Hej!
JAG blev omplacerad när min chef mobbade och trakasserade mig. Var i dåligt
skickmentalt efter mobbingen så för att slippa min plågoande gick jag med på
omplaceringen.Jag omplacerades till ett tungt jobb efter att ha haft ett lätt jobb
(vid omplaceringen framgick detinte vad mina arbetssysslor skulle innehålla). Jag
har under denna tid (från och med 20130225) haft ont i ryggen p.g.a det tyngre
arbetet. Är nu sedan en vecka tillbaka sjukskriven för Lumbago= ryggskott.ska till
läkaren i morgon jag inser att situationen med det tyngre arbetet är en omöjlighet.
Kan jag begära omplacering p.g.a medicinska själ?Vore tacksam för svar!
Med vänlig hälsning

Hej

Du ska vända dig till ditt skyddsombud och be att de tittar igenom arbetsmiljölagen och de föreskrifter som gäller vid kränkande särbehandling och

arbetsanpassning och rehabilitering. Om du omplaceras skall du dessutom inte ha sämre arbetsvillkor. Vilket inte verkar följas i detta ärende.

Om skyddsombudet inte vill hjälpa dig ska du vända dig till arbetsmiljöverket direkt och be om en inspektion (detta ska skyddsombudet göra om den uppfattar att arbetsgivaren inte tar kränkande särbehandling seriöst).

Tänk på att din arbetsgivare är ansvarig för att följa arbetsmiljölagens föreskrifter, och att de kan åläggas vite från förvaltningsrätten ev bli åtalade för arbetsmiljöbrott om de inte tar tag i denna situationen omedelbart.

Görs ingenting vänd till till facket ev så kontaktar du mig igen så skall jag hjälpa dig på vägen.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Rast och paus; Vad gäller?

Hej,

På mitt jobb har vi ett pass som drar igång kl 02:30 och håller på till 06:00. Under detta pass har vi alltid haft en rast på ca 10-15 min men igår så fick vi ett meddelande om att företaget inte längre kan bjuda på den rasten utan att vi måste jobba på hela tiden (med undantag för intag av lite vätska eller toabesök). Det tycker jag känns väldigt fel. Kan de verkligen göra så?

Vi arbetar vid löpande band och utför väldigt många lyft, både tunga och lätta, under ett pass. Har man rätt till 5 min rast per timme och kan chefen bestämma när/hur vi ska lägga upp den pausen?

Hej!
Enligt Arbetstidslagen ska en arbetstagare ha en rast senast efter 5 timmars arbete. Lagen reglerar inte hur lång rasten ska vara men enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rasten vara minst 30 minuter. Rast innebär att du inte står till arbetsgivarens förfogande det vill säga du har rätt att exempelvis lämna din arbetsplats. Rasten räknas inte in i arbetstiden.

Utöver rasterna har du rätt till kortare avbrott från arbetet det vill säga pauser. Då har du har inte automatiskt rätt att lämna arbetsplatsen. Pauser räknas in i arbetstiden. Arbetstidslagen anger inte hur många eller långa pauserna ska vara, utan allmänt att det är tillåtet att koppla av från arbetet då och då, i den mån det är möjligt. Arbetet i sig kan alltså vara avgörande för när/hur länge/hur ofta pauser kan infalla. Arbetsgivaren är skyldig att organisera arbetet så att arbetstagaren kan ta dessa pauser.

Finns det brister i din arbetsmiljö så kontakta din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas, kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Hör av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Mobbning på arbetsplatsen; Vad gäller?

Hej!

Vad gäller vid timanställning i Statligt verk om kränkande särbehandling i form av subtil vuxenmobbning? När chefen får någon signal, klagomål eller information från utförarna av mobbning skall eller bör han/hon meddela detta till offret, så fort som möjligt? Och vad i klagomålet består? Om offret av en tillfällighet får veta och förståss har märkt utfrysningen, borde då inte chefen ha fört fram detta till den mobbade? Vad gäller?

När man inte längre tillhör ett fackförbund och skulle behöva stöd i situationer som samtal med mobbare och chef. Finns det någonstans man kan vända sig och få denna detta stöd. Någon utomstående som kan lyssna och finnas med vid samtalet.
Tacksam för svar!

Hej!

I arbetsmiljölagen finns reglerat att arbetsgivaren ansvarar för en god arbetsmiljö, vilket bland annat innefattar att mobbning förebyggs. Det är arbetsgivarens ansvar att både den som blivit utsatt för kränkningarna och hela arbetsplatsen får den rehabilitering som behövs. Arbetsgivaren ska tillsammans med skyddsombud och arbetstagare samverka för en sund arbetsplats, vilket är viktigt för att hantera den problematik som mobbning innebär. Att påtala att mobbning inte ska förekomma räcker tyvärr inte alltid, utan arbetsgivare behöver ha handlingsplaner för om/när det ändå inträffar. Tar man del av arbetsmiljöverkets texter om detta, så är det viktigt att arbetsplatsen har en policy för vad som sker när mobbning förekommer. Vem det ska rapporteras till, hur det ska hanteras, vilken hjälp och vilket stöd den utsatta kan få. Utöver detta är det viktigt med kunskap om vad mobbning är. Hur dessa rutiner ser ut på din arbetsplats, ska din chef eller skyddsombud kunna svara på.

Arbetsmiljöverket rekomenderar att man först försöker prata med de som mobbar, och om man inte vill/kan det, så bör man kontakta sin närmaste chef. Är inte chefen ett alternativ, så kan man kontakta sitt skyddsombud. Facket var inte ett alternativ för dig, men de ska också kunna hjälpa till med dessa problem. Har arbetsplatsen avtal med företagshälsovården, så kan det vara ett alternativ för dig när det gäller stöd. Slutligen kan man kontakta arbetsmiljöverket för att få hjälp, eventuellt med en utredning av ärendet på den aktuella arbetsplatsen. I vissa fall blir alternativen att byta arbetsplats eller att driva sin sak med ett eget juridiskt ombud, i de fall man inte kan vända sig till facket för hjälp.

Hör av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Sjukdom och arbetsmiljölagen

Hej!
Jag har frågor angående arbetsgivaren rehabiliterings skyldighet och om man kan bli uppsagd på grund av sjukdom? om jag förstår det rätt så kan arbetsgivaren säga upp mig om det inte finns några arbetsuppgifter som jag kan göra? Men det finns andra arbetsuppgifter som visserligen kräver lite upplärning men inte så mycket. Sen till den stora frågan, jag skulle kunna arbeta om regler och
rekommendationer ifrån arbetsmiljöverket följdes. Men vi har en mycket regelvidrig arbetsmiljö som jag precis har tagit upp med arbetsmiljöverket. Men kan jag bli uppsagd om arbetsgivaren kräver att jag ska utföra arbeten som strider i mot arbetsmiljöverkets regler och rekommendationer?

SVAR:

Hej,

Även om man är sjuk så kan man bli uppsagd. Arbetsgivaren har dock ett långtgående rehabiliteringsansvar och det är som starkast tills dess att man har rätt ut om och i vilken grad man har en nedsatt arbetsförmåga. Om man har konstaterat att du har en nedsatt arbetsförmåga och du inte kan göra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren så finns det saklig grund för att säga upp dig. Det är tyvärr alltid svåra bedömningar i de här fallen då inget är detsamma likt och det är svårt att definiera vad som är arbete av någon betydelse.

Arbetsgivaren ska följa arbetsmiljölagen och görs ej detta så kan du kontakta skyddsombudet på din arbetsplats och även arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket kan påföra arbetsgivaren sanktioner om arbetsmiljölagen inte efterföljs. Om du vägrar utföra arbetsuppgifter som strider mot lagen så är det inget skäl för att säga upp dig, men även arbetsmiljölagen är svår definierad och det kan vara svårt om vissa arbetsuppgifter strider mot en god arbetsmiljö eller ej.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Arbetsgivaren bryter mot anställningen

hej jag har en trygghetsanstälning sen 5år tillbaka på ett hotell och min arbetsgivare brytter i stort mot allt en trygghetsanstälning ska hjälpa till med o skydda mig från af vet om situationen på detta hotell inte ens sen första dagen har någon av punkterna följts vilket för mig har resulterat i kraftig psykisk ohälsa,sjukskrivning vad ska jag göra e inte med i facket.och behöver råd.tack

SVAR:

Hej,

Du som arbetstagare har en rad rättigheter där din arbetsgivare innehar den motstående skyldigheten, exempelvis som att verka för en bra arbetsmiljö. Du nämner inte vad som har hänt och det går därför inte att besvara vad din arbetsgivare har brutit mot. Är det arbetsmiljön kan du vända dig till skyddsombudet på arbetsplatsen som kan kontakta arbetsmiljöverket. Är det någon form av diskriminering kan du kontakta diskrimineringsombudsmannen. Om arbetsförmedlingen inte vill lyssna så kan du kontakta en advokat som kan hjälpa dig vidare. Vi på arbetsrättsjouren samarbetar med advokatbyrån KBM, återkom med ditt telefonnummer så sätter jag er två i kontakt.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Arbetsmiljölagen

Hejsan. Jag vär anställd på ett statligt företag, Jag har nu varit sjukskriven sedan X och har fått noll stöd eller hjälp av företaget. Jag tog initiativ före sjukskrivningen till ändrade arbetsuppgifter och fick det i åtta timmar och sen kunde de inte ändra mer. Min läkare säger att jag inte kan jobba på min nuvarande position och jag kommer aldrig heller kunna i framtiden då det påverkar min skada negativt Jag fick själv kontakta sjukgymnast för att påbörja en rehabilitering och jag har bett om omplacering inom företaget. Vid varje möte har företaget olika anledningar att inte omplacera mig. Olika anledningar till att inte omplacera mig har varit att det inte finns en heltidstjänst eller att jag inte skulle kunna utföra alla arbetsuppgifter. Jag tillsammans med facket vände oss till arbetsmiljöverket för att göra en anmälan av företaget men de kan inte ta en individuell anmälan.

Vart kan jag vända mig med det här? Företaget har inte följt regler och jag blir utförsäkrad av försäkringskassan denna månaden då jag kan arbeta fast inte med min nuvarande anställning.

SVAR:

Hej,

Du nämner att du tillsammans med facket har gjort en anmälan, vilket bör innebära att du har stöd av facket i denna fråga. Du borde därför be facket om mer hjälp. Skyddsombudet som ska finnas på din arbetsplats bör du kontakta och skyddsombudet kan då om arbetsgivaren inte vill lyssna ta upp saken med arbetsmiljöverket. Det är arbetsmiljöverket som har tillsyn över arbetsmiljölagen och kan ålägga arbetsgivaren sanktioner.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren