Tag Archives: skriftligt intyg

Nytt anställningsavtal vid ändrade arbetsuppgifter och lön?

Hej,

Om vi skulle vilja befordra en anställd, med uppdaterad befattningsbeskrivning, lön, provision och titel. Är det nödvändigt att skriva ett nytt anställningskontrakt eller räcker det med ett formellt tilläggsdokument till kontraktet med ändringarna?

SVAR

Ett anställningsavtal kan ingås antingen muntligt eller skriftligt, det är lika giltigt i bägge fallen.

Arbetsgivaren har ett ansvar att inom sex månader lämna skriftlig information om anställningen.
Detta är ett skydd för den anställde ifall de skulle vara borta en period från sitt arbete p.g.a. sjukskrivning eller föräldraledighet t.ex. och omorganisation skulle ske att de har skriftliga bevis på de arbetsuppgifter de suttit med tidigare. Så att de får arbeta med arbetsuppgifter som lever upp till deras kvalifikationer.
Då kan det vara lämpligt att lägga till ett dokument som ni nämner ovan där allt detta nämns och även den nya lönen.

I detta fallet skulle det nog vara bättre att skriva ett nytt anställningsavtal, och då avsluta det gamla sålänge man är överens om det och gå direkt på ett nytt. Detta är bäst eftersom det är mycket ny information som tillkommit och för bägge parter är det bäst att ha allt reglerat i ett avtal.

Hälsningar,

Daniela Alm