Tag Archives: skriftlig uppsägning

Att ta tillbaka min uppsägning

Hej,

Jag har varit anställd på skola och berättade för min arbetsgivare att jag ville vidare till sommaren när terminen slutar. Vi var överens att jag skulle sluta juni 2014. Inga konstigheter.

Nu på jullovet blev jag sjukskriven och kommer vara det ett bra tag. Läkaren tror att på sikt blir jag helt arbetsför igen.

Jag undrar om jag får dra tillbaka min uppsägning då det känns bättre att börja jobba igen på en skola som jag ”kan”.

Jag tror och hoppas min chef vill hjälpa mig men vad gäller enligt lagen?

Kan chefen säger nej…dvs att jag måste sluta till juni? Vad gäller? Och om jag måste slutar då jag sade upp mig, hur påverkar det min ekonomi….? Jag hade god intentioner med en tidig uppsägning då jag ville att rektorn skulle ha gott om tid att hitta den rätta ersättaren.

Tack för att du tar dig tid att svara.

Hej,

Tack för din fråga.

Jag kan inte utläsa utifall du lämnat en skriftlig uppsägning eller ej. En uppsägning bör alltid ske skriftligt då en muntlig uppsägning, även om den gäller, kan vara svår att bevisa och kan leda till oklarheter mellan dig och din arbetsgivare. Om det skulle vara så att du endast sagt upp dig muntligt torde arbetsgivaren acceptera den nu förändrade situationen, just pga att det är svårt att bevisa annat. Om du meddelar din arbetsgivare redan nu om dina förändrade intentioner muntligt torde det inte vara någon problematik för dig att ha kvar din anställning.

Vidare gällande din sjukskrivning har arbetsgivaren ett långtgående rehabiliteringsansvar.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren