Tag Archives: skicklighet

Fick inte sökt jobb hos kommunen trots höga meriter, vilka kriterier använder kommunen när de anställer?

Fråga: Hej.
Jag sökte ett kommunalt administrativt arbete på 50% hos överförmyndarnämnden. Jag har en 50 % arbetsförmåga. Jag har en högskoleexamen i ekonomi plus en rad andra utbildningar så som juridik. Jag har en gedigen utbildning för det arbete som jag sökte. Kraven var ekonomiskt gymnasium. Jag hade dessutom lång erfarenhet inom just det området. Jag undrar nu ifall kommunen kan anställa vem de vill till tjänsten eller om de måste anställa den som är mest meriterad? Kan jag kräva att få veta varför jag inte var aktuell och på vilka kriterier de valde den som fick tjänsten. Vad personen som fick jobbet har för kompetens mm. Jag vill veta vad jag har för rättigheter helt enkelt?
M V H

Svar: Hej.

Allmänt när det gäller offentligt tillsatta tjänster gäller objektivitetsprincipens krav på sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet. Med ”förtjänst” menas i regel antal tjänsteår, men också den vana och erfarenhet som personen förvärvat genom tidigare tjänstgöring och med ”skicklighet” menas lämpligheten för den aktuella tjänsten och inrymmer såväl teoretisk som praktisk utbildning, yrkeserfarenhet, personlig lämplighet och dessas relevans för tjänsten.

I den kommunala sektorn är inte reglerna om förtjänst och skicklighet direkt tillämpbara. Kommuner och landsting ska dock beakta allas likhet inför lagen samt iaktta den saklighet och opartiskhet som uttrycks i regeringsformen. Anställningsbeslut vid en kommun kan dock överklagas (kommunalbesvär) om beslutet är lagstridigt, t.ex. diskriminerande. Om beslutet överklagas kan kommunen tvingas att ta ett nytt beslut. Kommunen kan också välja att avbryta anställningsförfarandet. En arbetssökande kan då inte tilltvinga sig en anställning.

Emellertid kan du, enligt offentlighetsprincipen, kräva att få ta del av de ansökningshandlingar som ledde fram till att den andre personen fick jobbet. Ansökningshandlingar till offentliga jobb är nämligen allmänna handlingar.

Du måste också se över exakt vad som stod i annonsen och om du har exakt det de sökt efter. Du säger att du du egentligen är överkvalificerad, och det tror jag kan vara till din nackdel i det här fallet, då det inte var en person med högskoleexamen de var ute efter. Ibland är det inte den som har högst utbildning som är bäst lämpad, utan de kan också ha vägt in den personliga lämpligheten och ansett att någon annan hade en lämpligare examen eller erfarenhet än du (även om den objektivt sett var ”lägre”).

Hade jag vart du så hade jag i första hand bett att få ut de ansökningshandlingar som den person som fick jobbet lämnat in, då det är allmänna handlingar. Om du efter att ha tittat på dessa anser att du blivit orättvist behandlad kan du som ovan nämnt lämna in ett så kallat kommunalbesvär och överklaga tillsättandet av tjänsten. Annars kan du ringa den tjänsteman som utlyste och tillsatte tjänsten och helt enkelt fråga varför inte du blev aktuell.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren