Tag Archives: skadeståndsskyldighet

Skadestånd för arbetstagare

Hej

Jag jobbar på ett callcenter och vi har headsets med sladd. Nu försöker
företaget tvinga mig att bli ersättningsskyldig om jag under arbetstid
skulle ha sönder mitt headset.

De vill också att jag ska låsa in det i ett skåp efter jobbet (vilket är
mer rimligt men endå helt sanslöst(jag är 30 år))

Pappret jag ska skriva på innehåller ingen information om att jag blir
ersättningsskyldig om jag har sönder headsetet (bara om jag tappar bort
det) Men min teamleadare säger att det räcker om han sagt det till mig.

Jag anser att headsets går sönder. De slits, speciellt om det används åtta
timmar om dagen.

Har de rätt att kräva detta av mig? Det är ju billigt skräp! klart det går
sönder!!

tacksam för svar

Hej

För skada som arbetstagare vållar genom fel och försummelse i tjänsten, är arbetstagaren bara ansvarig om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sitt handlande. Det innebär att du som arbetstagare inte är skadeståndsskyldigt om det verkligen inte är uppenbart att du missbrukat företagets material.

Men! skadeståndslagen är semidispositiv i den bemärkelsen att arbetstagivaren kan lägga ett större skadeståndsansvar på arbetstagaren genom avtal. Till detta vill jag dock påpeka att avtalet inte får vara orimligt, dvs det kan inte vara alltför betungande för arbetstagaren. I ditt fall kan jag tycka att arbetar du på ett callcenter kan det knappast vara rimligt att du ska betala för headsetet om det råkar gå sönder. Jag har svårt att se att din arbetsgivare skulle kunna få igenom detta i rätten om det nu skulle vara så att du råkar ha sönder det.

Du kan nog i lugn och ro skriva på avtalet med brasklappen att om du skulle ha sönder headsetet under arbetstid och arbetsgivaren begär eller drar av lön för detta kunna ogiltig förklara avtalet med tanke på arbetes beskaffenhet.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren