Tag Archives: sjukskrivning

Får min arbetsgivare ringa min läkare?

Hej har arbetsgivaren rätt att kräva att få ringa min läkare angående min sjukskrivning? Arbetsgivaren vill veta hur lång tid behandlingen kommer att ta.

Svar:

Hej!

Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar vid arbetstagarens återgång till arbete efter sjukskrivning. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren anpassa arbetsförhållandena utifrån varje individs fysiska och psykiska förutsättningar och därmed vidta lämpliga åtgärder vid behov. Det kan t.ex. handla om omplacering av arbetstagaren, utbildning eller arbetshjälpmedel m.m. Det kan därför vara en god idé att kommunikation mellan läkare och arbetsgivare sker så att arbetstagarens återgång till arbete blir så bra som möjligt. Jag kan därför inte se något lagligt hinder varför arbetsgivaren inte skulle få kontakta er läkare och fråga när du kan komma tillbaka till arbetet. Din arbetsgivare har dock ingen rätt att ta del av din journal om du inte godkänt detta.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

 

 

 

Kan min arbetsgivare kräva ett till läkarintyg?

Hej!

Är sjukskriven pga utbrändhet, fått ångestdämpande, depressionsstabletter och sömnmedel av min läkare pga panikångest. Hemma sen 2-3 veckor. Nu vill min chef att jag ska gå till en annan läkare, samt kolla om jag har alkoholproblem. Min egna läkare gjorde full utredning med alla prover/EKG hälsoprofil – har arbetsgivaren rätt att tvinga mig dit under min sjukskrivning? Räcker inte min läkares uttalande testet?

Svar:

Hej!

Enligt lag har du en skyldighet gentemot din arbetsgivare att lämna läkarintyg från och med den åttondedagen för din rättighet till sjuklön. Försäkringskassan säger följande:
”Den anställda ska lämna en skriftlig försäkran till dig om i vilken omfattning hon eller han inte kunnat arbeta på grund av sjukdomen. Försäkran behöver inte innehålla någon uppgift om diagnos. Vissa kollektivavtal kan dock ha regler om att försäkran ska innehålla uppgifter om diagnos.”
Då du redan har ett sjukintyg kan jag inte se några lagliga skyldigheter som säger att du ska behöva gå till ännu en läkare för ännu ett sjukintyg. Då du är sjuk så har du ingen skyldighet att stå till din arbetsgivares förfogan. Eftersom att du redan har ett läkarintyg med sjukskrivning så har din arbetsgivare inte rätt att tvinga dig att göra ännu ett läkarbesök. Hade det varit så att du gått tillbaka till anställningen efter sjukskrivningens slut finns dock risken för dig att din arbetsgivare kan hävda att du ska behöva göra denna utredning kring alkoholproblem, detta med hänvisning till föreskrifter på Arbetsmiljöverkets hemsida. Varje enskilt företag kan även ha specifika policys som reglerar alkohol-och/eller drogrelaterade frågeställningar som kan tillåta dessa typer av undersökningar som din arbetsgivare nämner. Hoppas att du fick svar på din fråga, lycka till!

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Tjänstledighet vid sjukskrivning

Har läst i lagen om rätt att vara tjänstledig från ordinarie arbete om man pga sjukdom vill pröva annat arbete. Dock gäller detta bara om man fått annat arbete mellan dag 91-180 av sjukperioden. Jag har varit sjukskriven på heltid 2013-09-20-2014-06-01, och sen dess arbetat 25% på mitt ordinarie arbete (privat företag). Beräknar kunna arbeta högst 50% där framåt våren, men vill gärna pröva en helt annan typ av jobb, tror jag klarar 75-100% i så fall. Ska på intervju om en vecka. Vad gäller för mig?

Svar:

Hej!

Det finns några giltiga skäl som ger dig rätt till tjänstledighet. Ett av de skälen är då du är sjukskriven har du rätt till en tjänstledighet för att testa på annat arbete. Eftersom att du är sjukskriven har du alltså rätt till att ta tjänstledigt för att prova på annat arbete. Detta nämner Försäkringskassan i rehabiliteringskedjan om dag 91-180 i en sjukskrivningsperiod:

”Den anställda har rätt att vara ledig från sin anställning för att prova på ett annat arbete och se om han eller hon kan klara av det trots sin sjukdom. Försäkringskassan kan också erbjuda den anställda hjälp med en kontakt hos Arbetsförmedlingen. I dessa fall kan ett kontaktmöte vara aktuellt.”

Detta nämner Försökringskassan vidare kring dag 181-365 i en sjukskrivningsperiod:

”Om den anställda fortfarande inte kan arbeta på grund av sin sjukdom ska Försäkringskassan ta reda på om han eller hon klarar av ett annat arbete utanför arbetsgivarens verksamhet. Kan den anställda klara av ett arbete som normalt förekommer på arbetsmarknaden finns det inte längre någon rätt till sjukpenning.”

Att vara tjänstledig på grund av sjukskrivning är alltså någonting som du har rätt till. Det bör alltså göras i samråd med arbetsgivare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Lycka till!

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Har jag rätt till tjänstledigt när jag är sjukskriven?

Hej,

Jag är sjukskriven, 122 dagar. Både min läkare och min chef har meddelat försäkringskassan att det är osäkert om jag kan återgå till ordinarie arbetsuppgifter. Kan jag söka om tjänstledigt och vad krävs isåfall? Jag har undersökt alternativa arbetsplatser som skulle kunna fungera. Jag får läka i lugn och ro och min chef kan ”släppa” mitt fall för ett tag..
Svar:

Hej!

Det finns två giltiga skäl som ger dig rätt att söka tjänstledigt. Det enda skälet är för studier och det andra skälet är om du är sjuk och söker tjänstledigt för att prova på annat arbete. Eftersom att du är sjukskriven har du alltså rätt till att ta tjänstledigt för att prova på annat arbete. Detta nämner Försäkringskassan i rehabiliteringskedjan om dag 91-180 i en sjukskrivningsperiod:

”Den anställda har rätt att vara ledig från sin anställning för att prova på ett annat arbete och se om han eller hon kan klara av det trots sin sjukdom. Försäkringskassan kan också erbjuda den anställda hjälp med en kontakt hos Arbetsförmedlingen. I dessa fall kan ett kontaktmöte vara aktuellt.”

Att vara tjänstledig på grund av sjukskrivning är alltså någonting som du har rätt till. Det bör alltså göras i samråd med arbetsgivare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Lycka till!

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Tvingas ta ut semesterdagar vid sjukskrivning!

Min arbetsgivare fick läkarintyget då det gjordes under natten 6 timmar efter jag sytt. Nu har jag varit hemma 3 dagar och får inte längre vara hemma enligt honom. Får han göra så? Han sa att om jag vill vara hemma längre så får jag ta ut semester. Kan arbetsgivaren göra så?

Svar:

Hej!

Detta du beskriver har din arbetsgivare ingen rättighet att göra. Enligt sjuklönelagen har arbetsgivaren en skyldighet att betala ut lön för den sjuke arbetstagaren under de första 14 dagarna. Sjuklönen innebär enligt § 6 i Lagen om sjuklön 80 % av lönen inklusive första dagen som karensdag. Efter 8 dagars sjukskrivning krävs det läkarintyg på att du som arbetstagare inte klarar av arbetsuppgifterna. Då du har ett läkarintyg för tio dagar så är din arbetsgivare är alltså skyldig att utbetala sjuklön till dig då du är sjukskriven. Din arbetsgivare har alltså enligt svensk arbetsrätt ingen rättighet att tvinga dig att ta ut dina semesterdagar då du är sjukskriven.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Sjukskriven vilken ersättning gäller?

Hejsan

jag har en fråga, jag är anställd inom xxx med 23.000 ca innan skatt. Jag vet att detta arbete inte ger mig rätt till nya akassadagar, men vad gäller om jag blir sjukskriven?

Är det min inkomst som gäller om jag blir sjuk eller är det någon annan märklig regel som inte FK kan svara på.

Hej

Enligt lag om sjuklön

3 § Arbetstagarens rätt till sjuklön gäller från och med den första dagen av anställningstiden.

Det innebär således att din arbetsgivare ska betala sjuklön de första 14 kalenderdagar i sjukperioden (minus karensdag). Sjuklönen för de därpå följande 13 dagarna utgör 80 procent av anställningsförmånerna.

Efter dag 14 i sjukdomsperioden tar FK över ansvaret för dig, dvs då är det inte längre arbetsgivaren som betalar. Din arbetsgivare ska sjukanmäla dig när du har varit sjuk i 14 dagar. Sedan måste du ansöka om sjukpenning till FK.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Rätt till sjukskrivning vid graviditet?

Hej!

Jag har lasföreträde och har just nu en allmän visstidsanställning. Jag jobbar natt och är gravid men kommer antagligen inte att klara av att fortsätta jobba dom sista två månaderna innan barnet föds – dels på grund av att arbetet är fysiskt tungt, och dels på grund av alla risker som nattjobb innebär för graviditeten. Jag undrar om jag har rätt att vara sjukskriven och senare föräldraledig? Vad har jag som visstidsanställd för rättigheter?

Svar:

Hej!

En normal graviditet anses inte vara en sjukskrivning. Däremot så kan du ha rätt till graviditetspenning. Denna ersättning har du rätt till om du har ett fysiskt ansträngande arbete och om din arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av graviditeten. Om du har ett tungt eller fysiskt ansträngande arbete kan du från och med den 60:e dagen före förlossning ha rätt till graviditetspenning. Mer om graviditetspenning kan du läsa på Försäkringskassans hemsida.

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Rätt till semester efter sjukskrivning

Har varit helt sjukskriven sedan december 2013. Kommer börja arbeta 50 % i september för att enligt planerna vara tillbaka på heltid i mitten av november 2014.
Nu till min fråga. Har jag rätt till att ta semester under 2014?( kommer ha ca 18 betalda semesterdagar kvar efter avdraget som sker efter dag 180 i sjukskrivningen). Har min arbetsgivare rätt att neka till semester, trots att jag ej varit ”ledig” under semesteråret?

SVAR:
Eftersom du varit anställd under hela 2014 så har du rätt att ta ut semester under året, och eftersom du varit sjukskriven under sommaren har du ju inte kunna ta ut din semester då.
Jag ser ingen anledning för arbetsgivaren att inte bevilja dig ledigt.

Hälsningar Camilla Ländin

Gör min arbetsgivare rätt?

Hej, jag har haft semester och sedan kom tillbaka till jobbet och blev sjukskriven efter första dagens jobb.

Nu anser min arbetsgivare att jag har vart ”respektlös”, ”oengagerad” och inte ”arbetsvillig” pga att jag inte har hört av mig till jobbet under min sjukskrivning.. Jag har intyg på sjukskrivningen men har inte kunnat bifogat den till min arbetsgivare under tiden jag vart sjuk. Så har han då rätt till att ”sparka” mig pga att jag inte har hört av mig till jobbet och sagt hur jag mår och när jag skall komma tillbaka till jobbet.

SVAR:

Hej,

Det är viktigt att ett läkarintyg inkommer till arbetsgivaren, detta är en förutsättning för att arbetstagaren ska kunna få sjuklön från och med den åttonde dagen. Lämnas inte denna försäkran in är arbetsgivaren inte skyldig att betala ut sjuklön. Det är viktigt att arbetsgivaren och arbetstagaren samverkar under rehabiliteringstiden, sjukintyg, kontakt med försäkringskassan ska skötas från båda håll. Men att arbetsgivaren hotar med att sparka arbetstagare för att denna inte höra av sig till jobbet verkar verkligen inte speciellt samarbetsvilligt, dessutom är det arbetsgivaren som ska se till att upprätthålla kontakten på ett konstruktivt sätt, kalla till möten och se till att arbetstagaren känner att denne har ett ordentligt stöd för att komma tillbaka till arbetsplatsen.

Här kommer även 30 kapitlet i Socialförsäkringsbalken in, då det i 6 och 7 §§ tydliggörs både arbetsgivarens och den försäkrades skyldigheter.

Arbetsgivarens skyldigheter: 6 § Den försäkrades arbetsgivare ska efter samråd med den försäkrade lämna de upplysningar till Försäkringskassan som behövs för att den försäkrades behov av rehabilitering snarast ska kunna klarläggas och även i övrigt medverka till det. Arbetsgivaren ska också svara för att de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering. Bestämmelser om arbetsgivarens skyldigheter avseende arbetsanpassning och rehabilitering finns även i arbetsmiljölagen (1977:1160).

 

Den försäkrades skyldigheter:7 § Den försäkrade ska – lämna de upplysningar som behövs för att klarlägga hans eller hennes behov av rehabilitering, och – efter bästa förmåga aktivt medverka i rehabiliteringen.

Gällande rätten att avskeda någon är det att hänvisa till LAS 18§, då en arbetstagare måste åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren för att grunda ett avsked.

Är du medlem i ett fackförbund är mitt råd att kontakta de. Om annat fall kan arbetsrättsliga frågor drivas vidare i tingsrätt.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren

Rätt att säga upp mig vid sjukdom?

Hej!
Är sjukskriven, till 30/7 . Under tiden vill arbetsgivaren varsla mig. Det blir uppsägning på grund av personliga skäl.  Undrar om det är tvungen att gå på och om detta är korrekt enligt lagen.

Svar:
Hej,

Som utgångspunkt är inte sjukdom saklig grund för uppsägning. Din arbetsgivare har ett långtgående rehabiliteringsansvar tills dess att man kommit fram till om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt. Det är först om du inte kan utföra arbeta av någon betydelse som arbetsgivaren har en rätt att säga upp dig. Om din arbetsgivare kan säga upp dig är beroende på vilken rehabilitering som du har fått, om du har kunnat återgå till arbetet och en rad andra omständigheter.

Om du är med i ett fackförbund ska du i första hand kontakta dem. Om du vill ha stöd av oss ingår det inte i vår kostnadsfria rådgivning utan vi gör en bedömning av ärendet och möjligheterna att driva det vidare. Vi behöver då ha in ditt anställningsavtal samt mer information kring din sjukskrivning och möjligheterna att återgå i arbete.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren