Etikettarkiv: sjukskriven

Semesterlönegrundande frånvaro

Hej,
Jag har varit sjukskriven för arbetsrelaterad utmattning sedan 16 april 2012 på heltid fram till 11 feb 2013 då jag påbörjade en arbetsträning på 25%, den pågick i tre månader och därefter började jag arbeta på 25%. Nu ville jag gå upp till 50% i arbetstid från 1 sep, men företaget har inte skött det vidare bra, Detta har lett till att jag nu sagt upp mig, fick ett erbjudande om en
deltidstjänst på ett annat företag. Min fråga i samband med detta gäller semestergrundande sjukfrånvaro. Har jag rätt till semestergrundande sjukfrånvaro i 180 dagar under insjuknandeåret och sedan 180 dagar detta år, eller tjänar jag bara in semester under de 25% jag arbetat sedan i mitten på maj?

Tacksam om ni vill hjälpa mig att reda ut begreppen kring detta, då vår ekonomitjej inte heller vet…

Med vänlig hälsning

SVAR:

Hej,

Viss frånvaro från arbetet är semestergrundande såsom sjukdom. Det är endast de första 180 dagarna under intjänadeåret som är semestergrundande. Frånvaron är dock inte semestergrundande om du är frånvarande helt under ett intjänade år eller om du inte har längre avbrott från frånvaron än 14 dagar i följd. Detta innebär att din frånvaro var semestergrundande då du var heltidssjukskriven eftersom du inte var borta ett helt intjänandeår. Om du nu sedan har påbörjat arbetet igen, dock endast till viss procent, så innebär det att din frånvaro är semestergrundande. Huvudregeln är att frånvaron är semestergrundande och det är endast om man är långtidssjukskriven och är helt frånvarande från arbetet som frånvaron upphör att vara semestergrundande.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Semester och 50 % sjukskrivning

Hej,

Jag är sjukskiven på 50% under min semesterperiod om 4 veckor. Om jag hade jobbat hade det inneburit arbete hela skift men färre dagar. Jag är anställd som ombordpersonal med varierad arbetstid.

Min fråga är om det då dras hela semesterdagar för mig under hela perioden?

Vänligen

SVAR:

Hej,

Om man är sjuk under sin semester så ska man anmäla detta till arbetsgivaren så att semesterdagarna sparas och att du får sjuklön istället för semesterlön under den perioden. Man tar ut semesterdagar i hela dagar och det innebär att du troligen kommer ta ut full semester men även samtidigt få sjukpenning på 50 % av försäkringskassan. Eftersom du har tjänat in din semester så kan du få både semesterlön och sjuklön samtidigt.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Sjukskriven och semester samtidigt?

Jag blev sjukskriven före min semester, och sjukskrivningsperioden går

in i min semester. Hela sjukskrivningen är 4 v och jag har lämnat in läkarintyg
till arb.givaren. . Nu vill inte min arbetsgivare betala ut semesterlön eftersom
jag inte har semester utan är sjukskriven. Jag får den när jag är tillbaka på
arbetet säger dom. Har jag rätt att få ut min semesterlön om jag begär till
arbetsgivaren att jag tar semesterdagar under hela min sjukskrivning istället? Har
han rätt att neka ?
Önskar svar snarast då detta är brådskande.

Hej

Är du sjukskriven kan du inte ta ut din semester (lön) samtidigt. Din semester får du tyvärr vänta med att ta ut tills du är åter i tjänst.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Vad gäller vid rehab?

Kan en arbetsgivare kalla flera av sin personal till vad han kallar för ett ”rehab-samtal” med hänvisning till att företaget har stora kostnader för sjukfrånvaro? Ingen företagshälsovård eller liknande ska närvara. Sjukfrånvaron bland oss anställda har berott på ”vanliga” åkommor såsom förkylningar, magsjuka osv. Det är ju inga sjukdomar som man kan rehabilitera och ingen som är långtidssjukskriven!
Tacksam för svar!

Hej!
Utifrån din beskrivning så låter det mer rimligt att göra en medarbetarundersökning, titta på frånvarostatistik och ta upp frågan vid eventuella utvecklingssamtal. För rehab krävs att något behöver rehabiliteras och då ser man vanligen till sjukskrivningar som varat i mer än 14 dagar. Om din arbetsplats samarbetar med facket, så är en rekommendation att kontakta dem då det kan vara så att din arbetsgivare har missuppfattat hur dessa frågor ska hanteras.

Hör av dig igen om du har ytterligare frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren


			

Tvingad till lönebidragsanställning?

hej!

undrar vad som gäller från sjukskrivning till övergång på
lönebidragsansällning (utvecklingsanställning). har under det sista halvåret varit på arbetsträning under sjukskrivning
(för neurogen smärta och utbrändhet) i en affär som tillhör dom större
koncernerna i landet. blev ut skickad av smärtteamet att arbetsträna mot min vilja egentligen men mådde
dåligt att jag ej orkade ta tag i det,innan jag fick mina skador jobbade jag som
transportledare men fick skadorna pga en läkarmiss pga en operation,så det
stressiga jobbet (som var kul,trivdes oehört)fick jag droppa.
som sagt var utsänd på arbetsträning,o eftersom jag alltid sköter mig så ville
dom efter en tid anställa mig i en lönebidrags anställning.enligt egen utsago
hade jag kvalificerade sysslor med löne rapportering,varu beställning samt lite
scemaläggning. blev glad i början av att dom ville anställa,men eftersom jag hade ett jobb innan
hade jag en sjukpenning på 21300 alltså den högsta.
försökte vara tydlig och säga vad jag hade osv men ingen lyssnade.
o när det var tid för anställningen blev jag erbjuden en lön på 10000!! på
halvtid och arbetsgivaren får 70-80% av kostnaden betald!rehabcentret som jag
trodde stod på min sida hade nu vänt o stod på ag:s sida o hade fört mej bakom
ljuset kändes det som. undrar vad som gäller är man ”piskad” att ta ett jobb som är under sjukskrivnings
nivån?hade vid mitt tidigare jobb en lön på 34000 i månaden+ tjänstebil.och har
idag blivit allt sämre pga hela rehab köret och är fullt sjukskriven och varit
inlagd för svåra deppressioner.

Svar:
Hej,
det du beskriver regleras inte i arbetsrättsliga lagar. Detta är något som du tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och ansvarig läkare beslutar om. Men det finns ett krav från samhällets sida att stå till arbetsmarknadens förfogande om du har möjlighet till detta. Detta för att inte vara bidragsberoende av t.ex. sjukpenning. Vad jag förstod av ditt mail så fungerade arbetsträningen och ledde även till en anställning. Jag förstår att lönen inte var i nivå med din tidigare lön men att anställningen kanske är ett steg till en ny utvecklingsväg då ditt tidigare yrke inte fungerar utifrån din hälsa. Självklart ska detta inte leda till annan ohälsa utan du får ta en diskussion med ansvarig handläggare.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Uppsägning vid sjukskrivning

Hej,
Jag har en fråga å min svärfars vägnar.
Han har sedan några år tillbaka varit anställd på en ideell organisation och
haft lönebidrag via arbetsförmedlingen. För ett par veckor sen blev han
sjukskriven och några dagar efter det fick han ett brev om att han har blivit
uppsagd på grund av samarbetssvårigheter och illojalitet mot arbetsgivaren. Det
stod också att han tidigare har fått en varning men att arbetsgivaren nu har valt
att säga upp honom. Varningen stämmer, han hamnade i en diskussion med platschefen då han ifrågasatte
en del saker på arbetsplatsen och även chefens beteende då min svärfar märkte
att hon struntat i vissa regler som gäller för den aktuella arbetsplatsen. Då har
chefen kallat till en styrelsemöte och på något sätt vänt på hela historien
så att min svärfar fått framstå som illojal och osamarbetsvillig och därav
varningen.  Ändå hade hon sagt till honom några dagar innan hans sjukskrivning att hon aldrig
skulle kunna tänka sig en bättre lämpad person för den tjänsten.

Jag har förstått att det inte finns några hinder att säga upp folk under en
aktuell sjukskrivning, men jag undrar vad som gäller annars?
– Räcker det med en varning för uppsägning?
– Behöver arbetsgivaren betala ut lön under en period då han har blivit uppsagd
av arbetsgivaren?
– Vad är det som gäller vid uppsägning om man har lönebidrag?

Jag skulle bli väldigt tacksam för hjälp!

Svar:
Hej,
En erinran eller varning enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) är ingen bestraffning. Den använder arbetsgivaren för att informera den anställde om att anställningen kan komma att upphöra om ett beteende upprepas. Arbetsgivaren påminner helt enkelt den anställde om skyldigheterna enligt anställningsavtalet och upplyser även om risken för uppsägning.

Vad jag förstår av ditt mail har inte uppsägningen någon egentlig koppling till uppsägningen, utan mer till sjukskrivningen? Din svärfar upprepade inte det beteende han fick varning för så att det skulle kunna ligga till grund för en uppsägning?

Sjukdom är i sig inte saklig grund för uppsägning och som lönebidragsanställd har man samma rättigheter och skyldigheter som vid en  ”vanlig” anställning. Innan en uppsägning har arbetsgivaren ett omfattande rehabiliteringsansvar om man är sjukskriven och skall återgå i arbete.  Hur uppsägningstiden påverkas vid en sjukskrivning finns inte reglerat i LAS. Frågan kan finnas reglerad i personliga avtal men mest troligt i kollektivavtal om arbetsplatsen omfattas av ett sådant. Om det inte hade varit uppsägning under en sjukskrivning hade en uppsägningstid med lön löpt efter uppsägningsbeskedet.

Om din svärfar är medlem i ett fackförbund ska han vända sig dit i första hand. Om din svärfar vill ogiltigförklara uppsägningen och inte är med i ett fackförbund är han välkommen att återkomma snarast (vad gäller ogiltigförklarande så ska det göras inom två veckor efter uppsägningen). Om arbetsgivaren vill säga upp honom utan saklig grund bör han fundera över vad han själv vill och enligt LAS finns då även skadeståndsskyldighet för arbetsgivaren. Ni har möjlighet att kontakta vår samarbetspartner, advokatbyrån KBM. KBM erbjuder upp till 30 minuters fri rådgivning via telefon vid ett och samma tillfälle. Denna rådgivning erbjuds via Klas Johansson på KBM Advokatbyrå. Om ni tycker detta låter intressant så når ni KBM här: http://kbmlaw.se/.  Jag lägger även en kopia på detta mail till Klas.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

 

 

Rätt till uppsägningslön vid sjukskrivning?

Hej!
Jag blev uppsagd som personlig assistent den 10:e jan 2013.
Anställningen upphörde samma dag som min brukare avled. Jag fick därefter ett
papper på att jag skulle få 1 månads uppsägningslön fr.o.m 10 jan – 10 feb. den
23 januari blev jag sjukskriven p.g a depression. Sjukskrivningen är beviljad hos
försäkringskassan från den 23 jan och framåt. i dagarna fick jag Lönespec från
min föredetta arbetsgivare. där har de ändrat uppsägningslönen till sjuklön
från 10 jan med en karensdag och 14 dagars ersättning. alltså ingen
uppsägningslön! Är detta rätt?

Svar:
Hej!
min tolkning av din information är att du borde ha rätt till uppsägningslön from 10 januari till och med den 22 januari. Därefter inträder ersättning med sjukpenning.

I övrigt hur uppsägningstiden påverkas vid en sjukskrivning finns inte reglerat i Lagen om anställningsskydd (LAS). Frågan kan finnas reglerad i ditt personliga avtal men mest troligt i kollektivavtal om din arbetsplats omfattas av ett sådant.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

 

Uppsagd under sjukskrivning

Hejsan! Hittade denna geniala hemsida som förhoppningsvis kan svara på mina frågor och möjligvtvis säga mig mina rättigheter. Till att börja med får ni ursäkta min okunskap om reglerna, men tack o lov att sådana som ni finns.
Jo, det är så att jag sedan mars månad jobbat med kraftig smärtor men jag har bitit ihop o kämpat på. Detta då min arbetsledare är väldigt dominant och jag inte vill vika mig. I september fick jag diagnosen diskbråck av en, tydligen, allvarlig form. Detta är detta jag fått jobba med sedan mars månad men när jag fick diagnosen blev jag sjuk skriven, nu när det gått drygt 2 månader så tänkte jag hoppa in o jobba lite för att jag dels känner mig bättre men även är rädd för att bli av med jobbet. Jag ringer in och säger att jag förhoppningsvis är tillbaka i december för min arbetsledare. En vecka senare får jag ett brev där dem har sagt upp mig och påstår att det är pga arbetsbrist.
Är detta okej? Finns det något jag eventuell kan göra åt det?

SVAR:
Kul att du gillar vår blogg! Arbetsrätten är snårig och vi gör vårt bästa för att reda ut vad som gäller.

När du blir sjukskriven på det sätt som du beskriver (ev med men och risk för återkommande problem med ryggen tex) så får arbetsgivaren ett stort ansvar för att stötta dig i din rehabilitering och återgång till arbetet. Det kan tex handla om att delvis hitta nya arbetsuppgifter, eller ordna med hjälpmedel så att du inte belastar ryggen.
Att säga upp dig pga sjukdomen är inte OK. I ditt fall hänvisar de till arbetsbrist, men det ligger också hos dem att påvisa detta. Om det finns någon anställd senare än du, med samma kompetens och arbetsuppgifter, så är det den personen som först ska sägas upp.
Det låter som att något inte stämmer. Kontakta oss igen om du vill att vi tittar närmare på ditt ärende.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Provanställd och sjukskriven, nu blir jag uppsagd!

Min dotter fick en provanställning i januari 2012, kort därefter ca 2 månader blev hon sjukskriven. Hennes sjukskrivning blev nyligen förlängd och då vill företaget säga upp henne. Vilka rättigheter har hon som provanställd?

Företaget har dessutom delat med sig av hennes läkarintyg till övriga anställda som öppet diskuterat hennes journal på bland annat krogen, vad kan hon göra?

SVAR: Under provanställningen behövs ingen motivering för att säga upp någon. Det är kanske inte så korrekt av företaget att säga upp henne pga sjukskrivningen, men inte mycket att göra tyvärr.
Att dela ut läkarintyg och diskutera dessa öppet är mycket olämpligt, men inte heller olagligt dessvärre.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbeträttsjouren