Tag Archives: sjukskriven

Sjukskriven på nya jobbet, har jag rätt till ersättning?

Hej, jag är under augusti anställd på timmar med schema vilka dagar jag skall jobba, men timmarna varierar från dag till dag beroende på hur mycket det är att göra. Då min läkare vill sjukskriva mig, så undrar jag om jag har rätt till ersättning ?

Hej!

Vid kortare anställningstid än en månad måste du, för att ha rätt till sjuklön, ha börjat anställningen och därefter varit anställd under en sammanhängande tid av minst 14 dagar innan sjukdomsfallet inträffat. Du kan alltså inte påbörja ett arbete med att vara sjuk om du ska arbeta mindre än en månads tid. Ska du däremot fortsätta anställningen efter denna månad, så har du rätt till sjuklön från dag ett i anställningen.

Du har normalt sett rätt till ersättning för de timmar du är schemalagd. De första fjorton dagarna är det arbetsgivaren som betalar sjuklön, efter det är det Försäkringskassan som betalar sjukersättning.

Du måste också ha läkarintyg från och med den åttonde sjukdagen, om inte annat överenskommits.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Sjukskriven – rätt till semester?

Jag har varit sjukskriven sedan 4/11 2014 och är sjukskriven till 31/7. Jag har sedan April börjat jobba 25% och enligt läkarintyg kommer jag att jobba så fram till 31/7. Kan jag ta ut intjänad semester samtidigt som jag har sjukersättning vilket blir 100% ersättning från arbetsgivare + 75% ersättning från försäkringskassan, eller vad gäller?

Svar: Jag kan inte utläsa av ditt mail vilken anställningsform du har, men generellt gäller att så länge du har mindre än 180 sjukdagar på ett år så ska du ha rätt till full semester, betald av arbetsgivaren.  Detta enligt Semesterlagen 17 §. Du kan endast ta ut hela semesterdagar om inte kollektivavtal eller det enskilda anställningskontraktet anger något annat.

Det jag har kunnat läsa mig till är att i det fall du tar ut semester under tiden du är sjukskriven på 25 % så får du  hela semesterdagar från arbetsgivaren betalda, men du bör kontakta Försäkringskassan för att vara säker på att du får ut din ersättning. Detta  för att du inte ska råka bli betalningsskyldig i efterhand.

Annars stämmer det du skriver. Semesterdagarna har du ju själv arbetat in, så det är ju dina pengar (din förmån). Se till att du har ett sjukintyg som gäller över hela semesterperioden, annars kommer arbetsgivaren att få behöva betala ut ytterligare 14 dagar sjuklön till dig.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Skyldig att ta semester under sjukskrivning

Jag fyller snart 62 år, har varit sjukskriven för utmattningssyndrom från mitt arbete sen oktober 2013, from 15 augusti på 50% dessförinnan på 100, förutom jan och febr 2014 då det också var på 50%. Nu vill Ag lägga ut semester i 20 dgr under juli mån med hänvisning till att alla måste ta ut minst 20 semdagar. Under den tiden var jag sjukskriven 100%,
och fick ersättning från Fk. Är detta ok?

SVAR:
Nej, du kan inte tvingas ta ut semester under sjukskrivningen. Dagarna ska sparas och du har rätt att få dem i pengar om du inte har möjlighet att ta ut dem.
Du har däremot rätt att ta ut semesterdagar om du själv vill, men det är ditt beslut, inte arbetsgivarens.

Hälsningar Camilla Ländin

Rätt till sjuklön som timanställd?

Hej!

Jag arbetar som timvikarie och ska snart operera min fot och måste då sjukskriva mig i 6 veckor. Eftersom det är en ”planerad” sjukfrånvaro så kommer jag ju inte kunna tacka ja till arbetspass under konvalescensen, och kan därför inte få någon sjuklön från arbetsgivaren (antar jag). Kan jag få sjukpenning från försäkringskassan istället? Jag har hört någon gång att det är möjligt om det kan antas att man skulle ha jobbat ett visst antal timmar under sjukskrivningen, även om man faktiskt inte är schemalagd. Stämmer det? Kan jag isåfall få sjukpenning från dag ett? (Jag har arbetat som timvikarie på samma arbetsplats några månader, så det kan ju antas att jag skulle ha jobbat där i ungefär samma utsträckning de 6 veckor som jag nu måste vara borta, om det inte var för operationen.) Hur ska jag gå tillväga för att få sjukpenning i det här fallet?

Svar:
Hej,
Det finns enligt LAS ingen anställningsform som kallas timanställning. Antingen har du en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning. Timanställd kan ses mer som en ersättningsform, du får betalt per arbetad timme. Du har alltid rätt till ett anställningsbevis, detta ska du få skriftligen senast en månad efter det att du blev anställd enligt lagen. Där ska framgå om du har en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning, uppsägningstid och liknande.

Arbetstagare har rätt till sjuklön från och med den första dagen av anställningstiden. Om den avtalade anställningstiden är kortare än en månad har arbetstagare bara rätt till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd 14 kalenderdagar i följd. Vid beräkning av kvalifikationstiden skall tidigare anställningar hos samma arbetsgivare medräknas om inte tiden mellan anställningarna överstiger 14 kalenderdagar.

För att sjuklön ska utgå måste arbetsförmågan vara nedsatt. Första sjukdomsdagen är en karensdag och sedan betalar arbetsgivaren ut sjuklön i maximalt 14 dagar, därefter betalar Försäkringskassan. Problemet med timanställning är att sjuklönen är avsedd att motsvara den inkomstförlust som uppstår på grund av sjukdomen. Endast inkomstbortfall som hänför sig till arbetstidsminskning på grund av den nedsatta arbetsförmågan kompenseras. Vid en timanställning innebär det att man visserligen har rätt till sjuklön men bara för det antal timmar din arbetsgivare bett dig arbeta. Blir du sjuk fler timmar/övriga dagar får du ingen ersättning eftersom du då inte går miste om någon lön. Skulle du vara sjuk längre än 14 dagar blir det försäkringskassan som betalar för de timmar som du var schemalagd för den aktuella perioden. Har du blivit lovad att arbeta är din arbetsgivare skyldig att betala ut sjuklön om du blir sjuk.

I ditt fall måste du kunna styrka att du varit anställd med anställningsavtal (som din arbetsgivare är skyldig att skriva) samt översikt över de arbetstider du skulle arbetat för att se vilket inkomstbortfallet skulle vara.

Börja med att prata med din arbetsgivare angående ovanstående. Kontakta även Försäkringskassan för att få veta hur de ser på saken.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Regler för förmånsbil

Hej,
En anställd hos oss har tidigare arbetat som ekonomiansvarig där hon i till tjänsten utöver lön haft en förmånsbil.
Nu är hon sjukskriven och har i samband med sjukskrivningen kommunicerat att hon inte vill ha kvar tjänsten som ekonomiansvarig. Har vi som företag rätt att ta ifrån henne förmånsbilen då den tillhör tjänsten som ekonomiansvarig?

Tacksam för svar.

Svar:
Hej,
det beror på vad ni har avtalat. En förmånsbil anses som en anställningsförmån då den får utnyttjas privat och faller därmed under Sjuklönelagen (1991:1047) 1 § som säger att man vid sjukskrivning har rätt till lön och andra anställningsförmåner.

En förmånsbil är en bil som arbetstagaren får utnyttja privat och ses alltså som en löneförmån. En tjänstebil i sin korrekta definition är en bil som endast får användas i tjänsten. Dock är det många som förväxlar begreppen och kallar en bil som man får utnyttja privat som tjänstebil. Har man en bil som inte får användas privat betraktas den inte som en löneförmån och faller då inte in under Sjuklönelagen.

Om personen inte vill ha kvar tjänsten som ekonomiansvarig bör ni skriva ett nytt anställningsavtal och vad som ska gälla för den nya tjänsten. En förmånsbil är att anse som en löneförmån. En löneförmån är kopplad till anställningen och bör upphöra i samband med anställningens upphörande.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

 

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Hej!

Jag har blivit kallad för uppsägning saklig grund, har varit på första förhandlingen
som visade att de villl säga upp mig på grund av min skada jag fick i en
trafikolycka 2001 ( Whiplashskada, efterlångvarig värk så har jag tyvärr också fått
fibromyalgi), har fått 50% sjukersättning pga detta. Jag har sådan värk att jag
tyvärr blir hemma ofta pga detta- Har även högriskskydd från FK. Så min arbetsgivare
får ersättning varje gång jag är hemma och är sjuk. Nu vill de ha första dag intyg
också.

Jag äter starka värktabletter dagligen för att klara dagen.

Nu har vi haft en så kallad rehabutredning, som jag inte ger mycket för. Vilket jag
sa redan på en gång till HR ansvarig och min chef.

Har inte haft ett skyddsombud , en facklig representant ej hellre har FK varit
närvarande.
Hälsan var till mitt jobb ca 30-45 min för att kolla det jag arbetar med, men vad
det kollade egentligen var miljön, höj och sänkbart bord, drag, kyla, ljudnivå
osvosv. De kollade aldrig mina arbetusppgifter hur de påverkar mig. Jag har heller
inte fått prova göra andra arbetsuppgifter och en uppföljning av detta. Ej heller
fått prova gå ner i tid för att se om jag klarar detta bättre.

Jag har blivit erbjuden tidigare att jobba ute på golvet, ( golvet är ute i
lagermiljö där jag även har mitt kontor. Mycket ljud , truckar,pickmobiler som kör.
Inlastning sker en bit ifrån och det drar kallt höst, vinter och vår) men det klarar
jag inte av, för kallt, hög ljudnivå osv. Har ett eget rum men dubbla element så jag
kan ha varmt och jobbar där inne med stansning av olika ärenden. Min chef har iderer
på nya arbetsuppgifter åt mig , men HR chefen säger nej, vi får inget svar på
varför han säger Nej.

Har även varit till hälsan för utvärdering, ca 45 min tog det. Jag ger inte mycket för denna utredning från företagshälsovården.

Har varit på utredning långt tidigare , då FK skickade mig till Eskilstuna för att göra en månads utredning på hur mycket jag kan göra, då fastslogs 50 % i arbetsförmåga. Detta var 2004/5.

Nu har jag har själv gått till min vårdcentral och bett att få magnetröntgen och
det är på gång, Jag har bett om en remiss till ett smärtcentra i närheten där jag
bor så jag får en bättre utredning och det ser också ut att vara på gång.

Efter första förhandlingen så har mitt företag missat att göra ett försök till
omplacering, så det är på gång nu. Men de kommer inte att ta en arbetsuppgift här
och en där för att plocka ihop ngt till mig, sa de klart och tydligt.
Efter att läst på arbetsmiljöverkets hemsida så säger lagen ngt helt annat.

Om den anställde har någon funktionsnedsättning eller annan begränsning av
arbetsförmågan ska arbetsgivaren anpassa arbetssituationen med utgångspunkt från
dennes förutsättningar för arbetsuppgiften. Enligt våra regler om arbetsanpassning
och rehabilitering, ska arbetsgivaren organisera och bedriva verksamhet med
arbetsanpassning och rehabilitering för arbetstagarna.
Individuell arbetsanpassning
Individuell anpassning kan behövas när en anställd har olika fysiska eller psykiska
funktionsnedsättningar.
Individuell anpassning kan vara:
* Val av arbetsuppgifter som är lämpliga i det enskilda fallet.
* Tekniska åtgärder
* Anpassning av lokaler
* Arbetshjälpmedel
* Ändring av arbetsorganisationen
* Ändring av arbetsfördelning
* Individuella stödinsatser
* Handledning

Detta kommer inte min arbetsgivare göra.

Nu undrar jag , kan jag ogiltigförklara rehbarutredning som mitt företag försökt att
göra och kräva en ordentlig utredning där, FK är med och skyddsombud.?

Kan jag även kräva skadestånd för detta som jag nu blir utsatt för?

Svar:

Hej,
Arbetsgivaren är skyldig att aktivt delta i rehabiliteringsarbetet och utreda alla alternativ för dig att återgå till arbetet, antingen på din tidigare tjänst eller en likvärdig. Arbetsträning på deltid under en period kan vara en del av planen, men den måste också vara långsiktig. Om arbetsgivaren inte har gjort en nogrann omplaceringsutredning kan man inte heller säga upp dig pga arbetsbrist med hänvisning till LAS § 7. Skadeståndsfrågan kan bli aktuell om arbetsivaren brutit mot LAS och t.ex. saknats saklig grund för uppsägning..

Det är svårt för mig att via mail göra en bedömning av din arbetsgivares rehabiliteringsarbete. Det framgår inte om du är fackligt ansluten. Om du är det ska du naturligtvis få stöd av dem. Du kan också som du skriver själv ta stöd av skyddsombudet på företaget och/eller vända dig till Arbetsmiljöverket (även om jag tror att det är svårt den vägen). Det är även bra om du själv funderar kring vilka möjliga lösningar som du anser dig ha för att arbeta kvar utan att riskera hälsan.

Jag hoppas att ni kan finna en gemensam lösning. Du är välkommen att återkomma om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Semesterlönegrundande sjukskrivning

Hej. Jag har haft kontakt med er via facebook mail. Enligt vad ni har förklarat och
vad jag har läst och hört från andra så har jag rätt till 180 semesterlönegrundande
dagar under min period som sjukskriven under 2 år. Facket höll med om det till en
viss del men tyckte det var fel och menade istället att eftersom jag inte återgick
till mitt arbete så behöver dom inte betala ut det. Jag ifrågasatte det och frågade
vad som hade hänt om jag gick tillbaka och jobbade en vecka och sen blev uppsagd. Då
skulle jag tydligen vara berättigad den semesterlön från dom 180 dagarna. I ett
samtal med facket förra veckan så sa han jag pratade med att dom inte riktigt ville
göra det på grund av att företaget jag jobbade för kunde få en ”negativ syn” på
facket. Tacksam om ni skulle kunna hjälpa mig här.

Mvh

Hej

Enligt 17 § semesterlag, är frånvaro från arbetet semesterlönegrundande när det gäller ledighet pga sjukdom 180 dagar under intjänadeåret.

Frånvaron upphör att vara semesterlönegrundande då arbetstagaren varit helt eller delvis frånvarande från arbetet under ett helt intjänade år utan längre avbrott i frånvaron än fjorton dagar i följd.

Du har alltså rätt till 180 semestergrundande dagar från ditt första intjänade år, bara att be om utbetalningen nu år 2. Däremot kan du inte få ut semestergrundande ersättning  för år 2 (utbetalning år 3) om du som ovan varit helt frånvarande från arbete.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Sjukskriven och egen uppsägning

Jag har arbetat på X sedan 17 december 2012. Jag har ADHD och behöver stöd och struktur och hade därför en lönebidragstjänst. På min arbetsplats fick jag inget stöd, ingen uppmuntran eller extra hjälp och mådde allt sämre. Jag hade hela tiden kontakt med arbetsförmedlingen som var med på möten med min arbetsgivare för att förklara mina behov.

*5 september:* Jag sjukskrev mig efter ett bråk på jobbet.

*6 september:* Min arbetsgivare ringer och säger att jag inte får sjukskriva mig utan måste skaffa ett läkarintyg. (Jag har enbart varit sjukskriven vid två tillfällen innan detta hände.)

Jag ringer då och rådfrågar med arbetsförmedlingen och bestämmer mig för att säga upp mig.

Jag skickar ett mejl till arbetsgivaren där jag skriver att jag vill säga upp mig med omedelbar verkan. I mejlet ber jag att inte behöva komma tillbaka.

*Telefonsamtal: *Arbetsgivaren ringer mig och skäller ut mig för att jag arbetar så långsamt Han säger också att jag måste jobba under september då de har mycket att göra. Han gör klart för mig att sista anställningsdag är 27 september. Är efter detta sjukskriven. Skickar läkarintyg till arbetsgivaren efter 6 dagar och till försäkringskassan efter 14 dagar.

*13 september:* Jag skickar ett mejl till arbetsgivaren där jag vill ha bekräftat om det är den 27 september som gäller som sista anställningsdag.

Eftersom jag inte fick något svar skickade jag ett par dagar senare ett läkarintyg tillsammans med ett brev. I brevet vill jag få bekräftat om 27 september är sista anställningsdag. Inte heller på detta brev får jag
något svar.

*27 september* Fick* *3 316 kr i lön. Har 19 021kr i månadslön men får aldrig några lönespecifikationer trots att jag bett om det flera gånger.

*2 oktober:* Jag mejlar arbetsgivaren och frågar varför lönen var så låg. Jag skriver att jag utgår från att sista anställningsdag var den 27 september då jag inte hört något annat. Ber återigen om lönespecifikationer.

Jag får nu ett svar från arbetsgivaren vilket är den första kontakten sedan den 6 september. Han skriver:**

*Jag vet inte var du har fått den 27 september ifrån. Jag sa vid vårt samtal den 6:e september att jag tyckte att du borde ha minst en månads uppsägningstid. Det borde i så fall varit den 5 oktober. Du godtog inte detta utan valde att sluta med omedelbar verkan, min accept eller inte var oväsentlig eftersom du agerade mot min vilja. Jag bad dig till och med att
hjälpa oss under september då det är vår mest ansträngda tid, men du ville inte det.*

27 september måste väl ändå gälla, det var ju det han sa till mig. Även min mamma hörde det. Att jag sedan var sjukskriven under uppsägningstiden betyder väl inte att jag lämnar arbetet med omedelbar verkan. Vad kan jag göra? Jag vill absolut inte förlora en hel månadslön/sjuklön. Jag har ju inte heller anmält mig till som arbetslös till a-kassan samt arbetsförmedlingen förrän nu. Hur ska jag göra?

Svar:
Hej,
Tyvärr verkar din arbetsgivare inte riktigt förstå dina behov eller vad det innebär med lönebidrag. Nämligen  att lönebidraget ska ge arbetsgivaren kompensation för att du till exempel inte kan arbeta lika fort som andra. Nedan beskriver jag hur lagen ser på det här med sjukdom och uppsägning.

Generellt sett gäller att om man säger upp sig själv måste man följa den uppsägningstid som finns inskriven i anställningsavtalet (eller ev. kollektivavtal på arbetsplatsen). Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) är minsta ömsesidiga uppsägningstid vid tillsvidareanställning en månad. Du har alltså en skyldighet att arbeta under uppsägningstiden om ni inte gjort en annan överenskommelse.

Du har har rätt till sjuklön de första 14 kalenderdagarna i sjukperioden (minus karensdag). Denna sjuklön betalas av arbetsgivaren. Du behöver styrka nedsättning av arbetsförmåga från och med dag 7 i sjukperioden. Detta genom ett läkarintyg som kan skickas eller lämnas till arbetsgivaren (detta intyg kan arbetsgivaren oftast enligt kollektivavtal begära redan från första sjukdagen). Dag 15 i sjukdomsperioden tar Försäkringskassan hand om ansvaret för sjukdomsersättningen för dig. Denna rätt fråntas dig inte under din uppsägningstid.

Om du skriftligen i mail sa upp dig den 6/9 börjar uppsägningstiden löpa med en månad därefter. Det framgår inte helt tydligt i ditt mail när din sjukskrivning löpte ut? Om den löpte ut innan din uppsägningstid var slut har du en skyldighet att arbeta de återstående dagarna under uppsägningstiden om ni inte gjort en annan överenskommelse. Jag förstår det som att du uppfattat det som att din sista dag var den 27/9 men att arbetsgivaren inte håller med. Muntliga avtal gäller men de kan vara svåra att bevisa. Du har rätt till din uppsägningstid med lön om du arbetat (och sjukskriven enligt ovanstående regler) men har du inte arbetat de dagar du kunnat kan arbetsgivaren se det som arbetsvägran.

Om jag har missförstått dig i någon del eller om du har ytterligare frågor är du välkommen att återkomma. Anser du att du fortfarande inte fått rätt lön får du också återkomma så tittar vi vidare på ditt ärende. Då behöver vi exakta datum för din sjukskrivning och vad du hade förväntat dig i lön.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Rätt till sjukpenning?

Hej,

Jag har varit sjuk i över två veckor och blivit sjukskriven av min läkare i 1 vecka. 4 av dagarna går fortfararande under min arbetsgivare, men tre utav sjukskrivningsdagarna är dag nummer 15, alltså till försäkringskassan. Jag är
deltidsanställd i en butik (70 %) som har handelsavtal, och undrar vad som gäller nu när försäkringskassan ska ersätta sjukdagarna.

På mitt schema dem tre sista dagarna av min sjukskrivning (onsdag-fredag) har jag nämligen fått beviljad ledighet av mitt jobb.. Jag undrar helt enkelt om det är skillnad på ledighet och semester. Jag har semesterersättning i anslutning till lönen varje månad.

Kommer jag kunna få ersättning för att jag sjuk , och sjukskriven, på mina lediga dagar som inte är semesterdagar?

Svar:
Hej,
du bör undersöka vad som står i ert kollektivavtal och även kontakta Försäkringskassan för att få ett fullständigt svar på dina frågor. Generellt gäller att du tjänar in semesterersättning även när du är sjuk, normalt sett under de första 180 dagarna. Om du som arbetstagare blir sjuk under din semesterledighet ska du utan dröjsmål begära att dessa dagar inte ska räknas som semester och att du istället ska sjukanmäla dig hos din arbetsgivare.

Om du är medlem i ett fackförbund, ring och fråga dem, de har också tillgång till ert kollektivavtal.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Semesterlönegrundande frånvaro

Hej,
Jag har varit sjukskriven för arbetsrelaterad utmattning sedan 16 april 2012 på heltid fram till 11 feb 2013 då jag påbörjade en arbetsträning på 25%, den pågick i tre månader och därefter började jag arbeta på 25%. Nu ville jag gå upp till 50% i arbetstid från 1 sep, men företaget har inte skött det vidare bra, Detta har lett till att jag nu sagt upp mig, fick ett erbjudande om en
deltidstjänst på ett annat företag. Min fråga i samband med detta gäller semestergrundande sjukfrånvaro. Har jag rätt till semestergrundande sjukfrånvaro i 180 dagar under insjuknandeåret och sedan 180 dagar detta år, eller tjänar jag bara in semester under de 25% jag arbetat sedan i mitten på maj?

Tacksam om ni vill hjälpa mig att reda ut begreppen kring detta, då vår ekonomitjej inte heller vet…

Med vänlig hälsning

SVAR:

Hej,

Viss frånvaro från arbetet är semestergrundande såsom sjukdom. Det är endast de första 180 dagarna under intjänadeåret som är semestergrundande. Frånvaron är dock inte semestergrundande om du är frånvarande helt under ett intjänade år eller om du inte har längre avbrott från frånvaron än 14 dagar i följd. Detta innebär att din frånvaro var semestergrundande då du var heltidssjukskriven eftersom du inte var borta ett helt intjänandeår. Om du nu sedan har påbörjat arbetet igen, dock endast till viss procent, så innebär det att din frånvaro är semestergrundande. Huvudregeln är att frånvaron är semestergrundande och det är endast om man är långtidssjukskriven och är helt frånvarande från arbetet som frånvaron upphör att vara semestergrundande.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren