Tag Archives: sjuklönelagen

Sjuk på jobbet – kan arbetsgivaren tvinga mig att stanna kvar?

Hej!
Har arbetsgivaren rätt att kräva att man ska stanna kvar på jobbet i ytterligare några timmar efter att man sagt att man vill gå hem pga sjukdom, för att de ska kunna se att man verkligen är sjuk? Är det något som skulle kunna stå i ett kollektivavtal?
Kan jag be min arbetsgivare att få se kollektivavtalet då jag är osäker på vilket vi går under?
De kräver även att alla ska lämna första dagen-intyg, har förstått att även detta kan stå i kollektivavtalet, är det så? Och vad kan vara en vanlig anledning till detta?

Med vänlig hälsning,

Svar: Hej!

Det låter inte som att du har en sådär jättesympatisk arbetsgivare, om jag ska vara ärlig och ge en första input.

Att arbetsgivaren bättre tycker sig kunna avgöra om du är sjuk eller inte anser jag inte vara i sin ordning. Jag har svårt att se att detta skulle stå i något kollektivavtal överhuvudtaget. Är du sjuk ska du åka hem och vila, inget annat.

Arbetsgivaren kan ha rätt att få ett förstadagen-intyg om särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl kan till exempel vara att arbetstagaren har varit sjuk många gånger i korta perioder under en begränsad tid. Att inte visa ett sådant intyg kan innebära att sjuklön helt eller delvis inte behöver betalas ut. Detta står i lagen om sjuklön 10 – 10 a §§, men kan även regleras i kollektivavtalet. Regleras det i kollektivavtalet så gäller det som står i kollektivavtalet över lagen.  Du kan gärna fråga chefen vilket kollektivavtal du går under, så kan du läsa mer om dina rättigheter och skyldigheter som arbetstagare där. Är du med i facket så kan de hjälpa dig om du har problem med arbetsgivaren.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson, Arbetsrättsjouren

Tvingas ta ut semesterdagar vid sjukskrivning!

Min arbetsgivare fick läkarintyget då det gjordes under natten 6 timmar efter jag sytt. Nu har jag varit hemma 3 dagar och får inte längre vara hemma enligt honom. Får han göra så? Han sa att om jag vill vara hemma längre så får jag ta ut semester. Kan arbetsgivaren göra så?

Svar:

Hej!

Detta du beskriver har din arbetsgivare ingen rättighet att göra. Enligt sjuklönelagen har arbetsgivaren en skyldighet att betala ut lön för den sjuke arbetstagaren under de första 14 dagarna. Sjuklönen innebär enligt § 6 i Lagen om sjuklön 80 % av lönen inklusive första dagen som karensdag. Efter 8 dagars sjukskrivning krävs det läkarintyg på att du som arbetstagare inte klarar av arbetsuppgifterna. Då du har ett läkarintyg för tio dagar så är din arbetsgivare är alltså skyldig att utbetala sjuklön till dig då du är sjukskriven. Din arbetsgivare har alltså enligt svensk arbetsrätt ingen rättighet att tvinga dig att ta ut dina semesterdagar då du är sjukskriven.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Chefen kräver förstadagsintyg och gör avdrag på lönen!

Hej!

Jag jobbar på en winnback avdelning där telefonslussarna är öppna mellan 09.00 -17.45 vi börjar varje dag 08.45 och slutar alltid strax efter 18. Jag började på mitt jobb för ca 4 månader sen. Nu har chefen sagt att man kommer få avdrag 2000 kr på lönen vid minst försening och att man behöver ha första dags intyg vid sjukdom. Vi är ej anslutna till något kollektiv avtal. Vad har jag för rättigheter?

Svar:

Hej!

Då ni inte är anslutna av kollektivavtal är det lagen som är gällande. Enligt sjuklönelagen § 10 a så får förstadagsintyg träffas då särskilda skäl kräver det. Arbetsgivaren ska inte kunna kräva förstagdagsintyg av alla då det som nämnt endast är särskilda skäl som ska kunna härleda till dessa intyg. Dessa förstadagsintyg ska vara skriftliga. Kravet på förstadagsintyg gäller i högst ett år, och ska alltså endast kunna träffas då särskilda skäl kräver detta.

Det är en av arbetsgivarens främsta skyldigheter enligt anställningsavtalen att betala ut lön för arbetad tid. Arbetsgivaren har därmed ingen rättighet att dra av pengar på lönen vid försening. Att komma för sent kan dock ses som misskötsel. Misskötsel på arbetet har arbetsgivaren rätt att ge en varning. Händer detta fler än en gång så kan det vara en grund för uppsägning av arbetstagaren.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Ingen sjukersättning?

Hej!

Jag har en anställning där jag skriver under anställningsavtal för 1-3 månader i taget. Jag går för en som är mammaledig. Ibland kallas min anställning vikariat, ibland kallas den för allmän visstidsanställning på avtalet jag får skriva under. I och med att företaget jag arbetar för kommer att utsättas för ny upphandling i mars nästa år har jag fått besked att de obetalda sjukdagarna jag har för juni och juli inte kommer att betalas sjukersättning för p g a att de har fått nyanställningsstopp fram till mars. Är det som de säger ? Mitt senaste anställningsavtal löpte mellan 1 juni och 31 augusti, allmän visstidsanställning. Under denna period hade jag ett antal sjukdagar som arbetsledare nu påstår ska vara obetalda.

Tack på förhand för hjälpen.

SVAR:

Hej,

Gällande dina anställningsavtal vill jag bara först nämna är vikariat och allmän visstidsanställning två olika anställningsformer och arbetsgivaren kan därmed låta dig vara anställd i vardera anställning i två år, detta utan att bli inlasad. Så har du önskan om att få en tillsvidareanställning på företaget ska du vara uppmärksam på vad du skriver på. Detta eftersom du efter två år i samma anställningsform inom en femårsperiod är berättigad en tillsvidareanställning.

Nu till din fråga, vill jag hänvisa till 3 § Sjuklönelagen. Där framgår det tydligt att Arbetstagarens rätt till sjuklön gäller från och med den första dagen av anställningstiden. Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad inträder dock rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren

Hur blir det med sjuklön?

Jag har jobbat sedan 2 månader på ett café och inte skrivit ett anställningsavtal, jag har bett om att få skriva ett, men chefen sa då ” har inte tid, glömt dom i bilen” eller är sur om man frågar. Är detta rätt? Annan fråga är att jag sökte en heltidstjänst som nu verkar bli en deltid, blir det då en behovsanställning?

Jag skadade foten och vart hemma en vecka, chefen sa när jag frågade om sjuklön att hon inte lagt upp några arbetstimmar för mig, hur blir det då med sjuklön osv?

SVAR:

Hej,

Gällande din fråga om anställningsavtal är arbetsgivaren, enligt LAS 6c §, skyldig att senast en månad efter en arbetstagare börjat arbeta lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet. I punkt 3 klargörs att arbetsgivaren bland annat ska tydliggöra om anställningen gäller tillsvidare eller för en begränsad tid.

Angående din fråga om sjuklön är det att hänvisa till 3 § Sjuklönelagen. Här tydliggörs arbetstagarens rätt till sjuklön gäller från och med den första dagen av anställningstiden. Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad inträder dock rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. Dag då arbetstagaren varit frånvarande utan giltigt skäl medräknas inte.

Även 12 § Arbetstidslagen, ändringar i schemat får inte ske med kortare varsel än två veckor. Har de avtalat att du ska arbeta har du rätt att vara sjuk och få sjuklön.

 

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren

Obetald ledighet trots sjukskrivning?

Hej!
Jag jobbar inom restaurang och jag har nyligen blivit sjukskriven under en vecka, min chef har tagit beslutet utan att tala med mig att ändra min sjukskrivning till obetald ledighet. Har pratat med facket och det ända dom sa var att hon inte får göra så, undrar bara vart jag kan vända mig när facket inte gör något eller är villiga att svara på min fråga om vilken paragraf i kollektiv avtalet hon bryter mot?

SVAR:

Hej,

I det fall du varit sjuk och att det sedan gått över till sjukskrivning och du lämnat läkarintyg efter den åttonde dagen är du berättigad sjuklön och enligt Sjuklönelagen 1§. Då du redan varit i kontakt med ditt fackförbund rekommenderar jag dig att åter igen ge det en chans, kontakta de igen och be om ytterligare konsultation. På så sätt kan du också titta närmare på rådande kollektivavtal.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren

Sjuklön

Hej ! Jag har varit allmän visstidsanställd i 1,5 år nu , jag blev sjuk och inlagd på sjukhus en vecka först det fick jag sjukpenning av jobbet eftersom det var första veckan men andra veckan jag var fortsatt sjukskriven och till och med intyg av en läkare så säger min chef att jag inte har rätt till andra veckan penga mässigt för hon har tagit bort mig från mitt schema som om jag haft obetald semester ? Jag har alltid haft samma schema lika lång tid som jag varit anställd. Kan hon bara ta bort mig sådär? Och vägra ge mig sjuklön?

Hej,

Arbetsgivaren har skyldighet att ge dig sjuklön fram till den 7e dagen utan sjukintyg och om ett sjukintyg kan presenteras är arbetsgivaren skyldig att betala sjuklön fram till den 14e dagen för den tid du som arbetstagare skulle ha arbetat. Efter den 14e dagen beslutar Försäkringskassan om sjukpenning med sjukintyget som underlag. En förändring av din förlagda arbetstid skall meddelas dig två veckor före ändringen träder i kraft enligt arbetstidslagen 12 §, så nej, din arbetsgivare kan inte plocka bort dig från ett fastställt schema utan att meddelat dig. Hon kan heller inte vägra ge dig sjuklön då detta är en skyldighet enligt sjuklönelagen 8 §.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Sjuklön vid byte av arbetsgivare

Hej,

Jag är sjukskriven och har bytt jobb – till eget AB under min sjukskrivning nu menar Försäkringskassan att mitt nya jobb, mitt bolag, ska betala karens i 14 dagar trots att jag varit sjuk flera månader innan jag begärde sjukpeng från dem. Ska det vara så? Att en ny arbetsgivare ska betala sjukersättning när man anställer en redan sjuk så att säga.

mvh

SVAR:

Hej,

Ja enligt försäkringskassan så börjar en ny sjuklöneperiod löpa om man byter arbetsgivare. Enligt sjuklönelagen så har du rätt till sjuklön om du är sjuk från ditt arbete och de första 14 dagarna ska din arbetsgivare betala sjuklönen (den första dagen är en karensdag). Påbörjar du ett nytt arbete så påbörjar du en ny anställning och därför kommer en ny sjuklöneperiod.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Rätt till sjuklön och bokade arbetspass

Hej.

Jag jobbar som timanställd på X och har gjort det sedan början av februari 2013. Jag jobbade i princip dagligen innan jag blev sjuk precis vid påsk, jag utgick ifrån att jag skulle få sjukersättning eftersom att jag gick på ett vikariat och därför hade pass inbokade. Nu såg jag dock på min lönespec. att man helt enkelt tagit bort mig från de passen när jag blev sjuk. alltså jag fick inga pengar under min sjukdomsvecka.

Har jag inte rätt till det? jag vet att man har det inom vården men jag vet inte hur det är inom handel.

Sen undrar jag hur det är om min chef via sms ger mig ett pass som ger ett visst antal timmar och jag kommer till jobbet och då har färre timmar/kortare pass än det som utlovats utan att ha blivit meddelad, har jag rätt till de timmar som jag blev lovad eller måste jag bara tacka och ta emot det jag i slutändan får?

och om man är inbokad på ett pass hur långt i förväg måste arbetsgivaren meddela en om man blir avbokad? kan de avboka samma dag och har man då inte rätt till ersättning?

Med vänlig hälsning

SVAR:

Hej,

Om du går på ett vikariat har du en visstidsanställning. Om du blir sjuk har du rätt till sjuklön i enlighet med lagen om sjuklön. Den första dagen under sjukdomen är en karensdag som man inte får betalt för, de följande 13 dagarna har man rätt till ersättning från arbetsgivaren och är man sjuk längre än 14 dagar kommer försäkringskassan att utge sjuklön. Om du har pass inbokade har du rätt till sjuklön för de pass som du skulle arbetat. Du har inte rätt till sjuklön för de dagar som du inte skulle arbetat. Din arbetsgivare har inte agerat korrekt genom att ta bort dig från passen på grund av att du blivit sjuk, då du gått miste om sjuklön. Sjuklönelagen kan åsidosättas genom kollektivavtal och det är därför viktigt att du kontrollerar vad handels avtal säger, dock känns det rimligt att kollektivavtalet har liknande reglering som sjuklönelagen och att du har rätt till sjuklön.

Om ni har avtalat om ett arbetspass på ett visst antal timmar har du rätt att arbeta dessa. Arbetsgivaren kan inte lova 8 h pass och sedan får du endast arbeta exempelvis 5 h. Du har rätt till ett schema 14 dagar i förväg och vill arbetsgivaren förändra detta ska du meddelas snarast. Du har åtagit dig att arbeta under de pass som finns på schemat och har därmed den motsvarande rättigheten att faktiskt arbeta de passen. Arbetsgivaren kan inte ge dig pass och sedan avboka hur som helst.

Företaget du arbetar på är stort och ska följa kollektivavtalet. Kontakta facket eller ditt fackliga ombud så kan de undersöka om arbetsgivaren gör sig skyldig till kollektivavtalsbrott.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Arbetsgivarens tystnadsplikt gentemot arbetstagaren

I vilken lag regleras arbetsgivarens tystnadsplikt gentemot arbetstagarens integritet? Eller har AG rätt att prata om en AT:s lön, sjukdomar osv med andra anställda eller till och med med släktingar?

SVAR:

Hej,

Tystnadsplikt kan finnas reglerat i vissa speciallagar. I sjuklönelagen finns en reglerad tystnadsplikt för arbetsgivaren angående arbetstagaren sjukdomstillstånd. Om man är statligt anställd gäller offentlighet och sekretesslagen. Något som även reglerar tystnadsplikt är god sed på arbetsmarknaden. Det är dock svårt att definiera vad som är god sed på arbetsmarknaden och det är därför ibland svårt att angripa en arbetsgivare som har diskuterat en arbetstagare på ett sätt som inte är olagligt men kan anses omoraliskt. Rätt till integritet finns övergripande i regeringsformen och i EKMR. Klargör för din arbetsgivare att du anser det stötande att arbetsgivaren diskuterar dig med andra, om arbetsgivaren fortsätter är det lättare att angripa arbetsgivarens beteende.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren