Tag Archives: Sjuklön

Får arbetsgivaren avboka mitt pass när jag är på väg till jobbet?

Hej,
Jag jobbar som vikarie (tim) på ett jobb där dem kan ringa på morgonen när man är på väg till arbetet och avboka en från jobbet och man får heller inte sjuklön trots att man är inbokad på pass. Får dem verkligen göra så?

Svar: Svaret på din fråga är skiljer sig beroende på vilken typ av anställning du har. Har du en tidsbegränsad anställning med ett schema lagt sedan tidigare gäller bestämmelsen enligt 12 § arbetstidslagen där en arbetsgivare har tillåtelse att ändra ditt schema upp till två veckor innan passet. Ska en ändring ske efter det måste det godkännas av dig som arbetstagare. Avsteg från lagregeln får göras i kollektivavtal så finns det ett kollektivavtal på din arbetsplats kan det vara reglerat där.

Har du däremot en intermittent anställning så anses ett nytt anställningsavtal upprättas för varje gång du tackar ja till ett arbetspass. Varken du eller arbetsgivaren är alltså bunden till varandra förrän du har fått ett erbjudande och tackat ja. I det fallet är det vad som står i ditt anställningsavtal som gäller.

Alltså, har du en tidsbegränsad anställning och det inte står något speciellt i ditt anställningsavtal eller kollektivavtal så får din arbetsgivare inte avboka pass på morgonen enligt lagen.

Angående din andra fråga, du har rätt till sjuklön om din anställningstid är längre än 14 dagar och du har sjukanmält dig enligt rutin på arbetsplatsen. Har du inbokat pass men är sjuk och inte kan jobba så har du rätt att få sjuklön under den tiden.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

Arbetsgivaren vill ej utbetala sjuklön

 

Försäkringskassan har beslutat att jag inte får sjukpenning för perioden 15 januari till 28 januari 2015, eftersom Försäkringskassan har beslutat att min arbetgivare ska betala sjuklön till mig för perioden.
Min arbetsgivare vägrar att betala ut någon sjuklön till mig.

Hur ska jag göra för att få min arbetsgivare att betala ut min sjuklön till mig?

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller Facket vill inte hjälpa mig.

svar:

”Arbetsgivaren är skyldig att betala sjuklön till anställda som inte kan arbeta pga sjukdom”. Det är både Försäkringskassans egna ord och står skrivet i lagen om sjuklön. En arbetsgivare är dock ej skyldig att betala ut sjuklön på åttonde dagen om inte arbetstagaren kan uppvisa läkarintyg. Den period du beskriver är en 14 dagars period, kräver arbetsgivaren ett läkarintyg av dig eller vad är anledningen till vägran?

Försäkringskassan beskriver vidare att grunden för rätt till sjuklön är att den anställdas arbetsförmåga på grund av sjukdom är så pass nedsatt att denne är förhindrad att utföra sitt vanliga arbete. Det står också att om en tvist uppstår mellan en arbetsgivare och arbetstagare om den anställdas rätt till sjuklön, kan arbetstagaren ansöka om ersättning, sjuklönegaranti, hos Försäkringskassan. Sjuklönegarantin kan enbart betalas ut om den anställdas arbetsförmåga eller anställning ifrågasätts.

Försäkringskassan kan besluta om att betala ut en ersättning som motsvarar sjukpenningen till den anställda. Därefter kräver Försäkringskassan tillbaka samma belopp från arbetsgivaren.

Om inte Försäkringskassan kan hjälpa dig kan du kräva att facket är ombud för dig i frågan (om du är medlem) eller så får du anlita en extern part, exempelvis oss på Arbetsrättsjouren som eventuellt kan driva frågan vidare.

Med vänliga hälsningar,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren

 

 

 

 

 

 

 

Rätt till sjuklön vid timanställning?

Hej!
Jag är kvartsanställd på restaurang på timlön tillsvidare. Jag har jobbat där i 4 år men fick influensa för några dagar så jag fick stanna hemma. När jag då kom tillbaka och bad om sjukpenning för de dagar jag var sjuk, sa arbetsgivare att han inte behöver betala ut något då jag är anställd på timmar. Jag undrar om detta är sant då det verkar orimligt.
Tacksam för svar!
Svar:
Hej!

Huvudregeln är att den som är anställd ska få sjuklön från sin arbetsgivare under de första 14 dagarna i sjukperioden, därefter betalar Försäkringskassan. Det står i Sjuklönelagen som din arbetsgivare ska använda när anställda är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom.

Problemet med timanställning är att sjuklönen är avsedd att motsvara den inkomstförlust som uppstår på grund av sjukdomen. Endast inkomstbortfall som hänför sig till arbetstidsminskning på grund av den nedsatta arbetsförmågan kompenseras. Vid en timanställning innebär det att man visserligen har rätt till sjuklön men bara för det antal timmar din arbetsgivare bett dig arbeta. Blir du sjuk fler timmar/övriga dagar får du ingen ersättning eftersom du då inte går miste om någon lön. Skulle du vara sjuk längre än 14 dagar blir det Försäkringskassan som betalar för de timmar som du var schemalagd för den aktuella perioden. Har du blivit lovad att arbeta är din arbetsgivare skyldig att betala ut sjuklön om du blir sjuk.

Börja med att prata med din arbetsgivare angående ovanstående. Du är välkommen att återkomma till oss vid ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

Vem står för kostnaden när jag är sjuk?

”Jag har särskid anställdstöd och jag har blivit sjukskriven på grund av fibromologi jag ville veta när jag är slukskriven vem kommer och stå på kostnaden och betala till mig är arbetsgivare eller arbetsförmedligen eller försäkringskassan.”

Hej,

Din arbetsgivare är skyldig att betala sjuklön de första 14 dagarna men därefter är det Försäkringskassan som betalar ut sjuklön, under förutsättning att din arbetsgivare har sjukanmält dig. Eftersom din fråga rör anställning med anställningsstöd så bör även Arbetsförmedlingen kontaktas.

Vänligen,
Sandra Amrén
Arbetsrättsjouren

Karensdag

Hej

Om en arbetstagare är inlagd på sjukhus och vi får ett intyg på det, visst är det väl 1 karensdag som skall dras som vanligt?

svar:

Hej,

Enligt Socialförsäkringsbalken i 27 kap står om Karensdagar och  i 27§ står:

1. att sjukpenning som svarar mot inkomst av anställning inte
lämnas för den första dagen i en sjukperiod (karensdag), och
2. att sjukpenning som svarar mot inkomst av annat
förvärvsarbete inte lämnas under de första sju dagarna i en
sjukperiod (karensdagar).

Den första dagen någon är sjuk finns alltid en karensdag. Det vill säga att man inte får sjukpenning den dagen. De undantag som gäller är: egen företagare som har karensdag på 7 dagar, personer som återinsjuknat efter att ha varit sjuk och sedan arbetat på nytt inom 5 dagar (samma sjukperiod), allmänt högriskskydd som innebär att man inte har mer än 10 karensdagar under en tolvmånadersperiod. Det finns inget i lagen som reglerar vilken typ av sjukdom detta gäller. detta gäller även om man ligger på sjukhus. Hör dig för hos Försäkringskassan för vidare info.

Med vänlig hälsning,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren

 

 

Timanställning är ingen anställningform

Hej!

Jag har arbetat som timanställd för ett xxxföretag i 1,5 år nu. Pga dåliga förhållanden har många av de fastanställda slutat och majoriteten av arbetslaget består nu av timmisar. Min fråga är, kan man som timanställd bli tvingad att jobba under julhelgen? Har företaget rätt att hota med att inte ge mig fler pass pga att jag inte ställer upp i jul?
Och en annan fråga. Om man som timanställd har en inbokad vecka men blir sjuk, har man rätt till sjuklön då?

Tack på förhand!

Hej

 

Vi får många frågor gällande timanställningar. För att klargöra vad som gäller.

Timanställning är ingen riktig anställningsform enligt lag om anställningsskydd, den finns inte definierad bland visstidsanställningar.

Se 5 § LAS

Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas
1. för allmän visstidsanställning,
2. för vikariat,
3. för säsongsarbete, och
4. när arbetstagaren har fyllt 67 år.

Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Däremot kan det vara tillåtet via ett gällande kollektivavtal att anställa enligt andra anställningsformer (sk timanställning). Har du något som definieras som timanställning ta då reda på om det verkligen är tillåtet att inneha en sådan anställning enligt kollektivavtalet. I annat fall har du en felaktig anställningsform.

Sjuklön och timanställning?

Arbetstagarens rätt till sjuklön gäller från och med den första dagen av anställningstiden. Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad inträder dock rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. Dag då arbetstagaren varit frånvarande utan giltigt skäl medräknas inte. Vid beräkning av kvalifikationstiden enligt första stycket skall tidigare anställningar hos samma arbetsgivare medräknas, om tiden mellan anställningarna inte överstiger fjorton kalenderdagar.

Dvs med största sannolikhet har du rätt till sjuklön precis som vilken anställd som helst.

Vad gäller rätten för arbetsgivaren att vägra dig fler arbetspass, beror det helt på om du har en korrekt anställningsform eller inte. Mitt förslag är att du går med i facket om du inte redan är det och ser till att de förhandlar fram ordentliga villkor för er arbetstagare.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Sjuklön på röd dag

skukdom

lön

hej

frågan vi har hängavtal med byggnads vad gäller. killen blir sjuk den 28/april över den 1 maj som är röd, är vidare sjuk ett antal dagar efter, skall han ha sjuklön för den röda dagen eller helglön.

Svar:
Hej,

Den anställde har rätt till sjuklön för de dagar som han annars hade haft rätt till lön. Hade han varit frisk och fått lön för en röd dag har han rätt till sjuklön om han är sjuk under en röd dag.

Den anställda har enligt Sjuklönelagen en karensdag. Det innebär att ingen sjuklön betalas ut för den första sjukdagen. För dag 2-14 i sjukperioden är sjuklönen 80 procent av lön och andra anställningsförmåner som den anställda gått miste om på grund av sjukdomen. Med kollektivavtal kan sjuklönen vara högre. Du bör därför undersöka om det finns några skrivningar i ert hängavtal kring sjuklönereglerna.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Ingen sjuklön trots att jag varit anställd i två år?

Hej
Jag har varit timanställd/extra vid behov som bussförare vid behov och arbetat
i princip heltid sedan April 2012 med undantag för vissa veckor eller dagar, utan
schema och nu blivit sjukskriven pga ond tennisarmbåge.

Min arbetsgivare frånsäger sig ansvaret att betala ut sjuklön så jag skall då
ha fr Förs-kassan och dag 1 -karens eftersom jag ej arbetat 14 dagar
sammanhängande precis före sjukskrivningen.

Jag har anställningsbevis som löper ett halvår i taget ca.

Förs-kassan säger att dom räknat ut min SGI baserat på hur mycket jag jobbat
tidigare men fr. dag 15 anses jag som arbetslös och ej har någon arbetsgivare???
och får fr den dagen en mkt lägre ersättning max 480:-/dag, är detta verkligen
korrekt, dom säger att lagen och reglerna är sådana!

SVAR:
Det låter som att din arbetsigvare har missuppfattat sitt ansvar i frågan. Du behöver inte ha arbetat 14 dagar sammanhängande innan sjukskrivning för att få rätt till sjuklön, regeln handlar om att du måste ha varit anställd i minst 14 dagar (Lagen om sjuklön, § 3), och det uppfyller du ju utan problem.

Det låter märkligt hur Försäkringskassan har uppfattat din anställning, du är väl fortfarande anställd?
Börja med att kontakta facket ang sjuklönen, och sedan Försäkringskassan igen för att få rätt SGI.
Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Sjuklön

Hejsan, jag jobbar som ordningsvakt på ett företag (ons till lördag,varannan söndag.). Jag har jobbat ca 90 timmar första 3 veckorna och ca 50 timmar nu. Jag blev dålig i mina leder så jag ar stabilitetsgippsad och har smärta. Jag har blivit sjukskriven från jobb av läkare som hjälpt mig på sjukhuset i 2 veckor.

Nu säger min chef att hans försäkringar inte gäller oss och att han inte kommer att betala ut någon lön alls till mig dom första 14 dagarna.

Har jag någon rättighet som jag kan använda mig av?

Hej,

Din arbetsgivare är skyldig att betala dig en sjuklön som är 80 % av anställningsförmånerna under en sjuklöneperiod på 14 dagar. Det gäller den som är anställd minst en månad eller har arbetat sammanhängande i 14 dagar. Den första sjukdagen är karensdag, utan ersättning. Du har rätt till sjuklön från arbetsgivaren men bara för det antal timmar de bett dig arbeta på. Blir du sjuk övriga dagar får du ingen ersättning eftersom du inte går miste om någon lön. Din rätt till sjuklön gäller för de timmar då du är schemalagd men inte kan arbeta.

Om du är medlem i ett fackförbund kan du även vända dig till dem.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Uppsägning under sjukskrivning

Hej,

Min son har arbetat i perioder, men har tyvärr aldrig jobbat mer än ett par månader i taget. Den 2/12-3013 började han ett nytt jobb, på tredje dagen skadade han sig i arbetet. Blev sjukskriven först två veckor. När dom veckorna hade gått så kunde han inte börja jobba utan blev fortsatt sjukskriven. Då väljer arbetsgivaren att säga upp honom omgående. Vi har skickat in alla papper till Försäkringskassan men dom menar på att han inte får ersättning från dom då han inte har varit anställd 6 månader. Vad är det som gäller? Eller kan han få ersättning någon annan stans?

Hej,

När man är sjukskriven har arbetstagaren ett ganska omfattande rehabiliteringsansvar. Din arbetsgivare är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att du ska kunna återgå till din anställning. Arbetsgivaren är bland annat skyldig att anpassa arbetsplatsen, genomföra arbetsträning och ändra arbetsuppgifter som kan underlätta för dig. Arbetsgivaren ska undersöka om det kan finnas möjlighet till en annan tjänst eller ge dig arbetsuppgifter som är anpassade för dig. Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar som i praktiken blir olika stort beroende på arbetsplatsen. Är arbetsplatsen stor finns det större möjligheter för att ändra i organisationen.

För att arbetsgivaren ska kunna säga upp en arbetstagare krävs saklig grund enligt 7 § LAS. Arbetsbrist är alltid att anse som saklig grund, kan arbetsgivaren omplacera arbetstagaren är inte uppsägningen sakligt grundad. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska en turordning iakttas, man tillämpar sist in först ut principen. Arbetsgivaren ska förhandla med facket om kollektivavtal finns.

Så länge arbetsgivaren iakttar de beskrivna reglerna har man rätt att säga upp personal oavsett om dem är sjukskrivna eller arbetar. En sjukskriven arbetare intar ingen särställning vid arbetsbrist.

Vad gäller försäkringskassans bedömning av din sons arbetsnedsättning vågar jag inte svara på, dock finner jag inget krav på att man ska ha arbetat i 6 månader då man som arbetslös även kan söka sjukpenning/sjukersättning. Det är försäkringskassan som handhar alla ersättningsärenden vad gäller sjukpenning/sjukersättning.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren