Etikettarkiv: sjukintyg

Har arbetsgivaren rätt att ifrågasätta ett läkarintyg?

Hej!

Har en arbetsgivare rätt att ifråga sätta ett förstadags läkarintyg?

Jag reser med flyg till och från jobbet. Nu är jag sjukskriven för bihållsinflamation och läkaren förbjöd mig att flyga.

Har min arbetsgivare då rätt att kräva att jag åker tåg eller bil till arbetet?

Måste jag visa första sidan på läkarintyget för min arbetsgivare?

Svar:

Hej!

Säger din läkare att du inte kan flyga kan inte din arbetsgivare tvinga dig att flyga. Däremot, är du inte sjukskriven har du en arbetsplikt och du kan då förväntas ta dig till jobbet på annat sätt för att utföra ditt jobb. Är det en svår situation där det inte går att åka tåg eller bil får du försöka hitta en överenskommelse med din arbetsgivare för att lösa situationen tills du kan flyga igen.

Nej du är inte skyldig att visa första sidan på läkarintyget där anledningen till varför du är sjuk står.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren

Sjuklön

Hej!

Vilka regler gäller för sjukersättning vid en timanställning? Har en anställd som jobbat några timmar och sen varit sjukskriven några timmar dagligen i 2 veckor. Han har jobbat trots en sjukskrivning på heltid vilket vi inte visste om (heltidssjukskrivningen alltså).

Hej,

Det är otydligt för mig i vilken omfattning denna problematik fortgått och även vilken anställningsform arbetstagaren innehar enligt frågan ovan då lagen endast talar om två anställningsformer dvs. visstidsanställning och tillsvidareanställning. Timanställning är ingen anställningsform enligt LAS, utan endast en ersättningsform då arbetstagaren får betalt per arbetad timme. Med detta menas att en ”timanställning” kan vara både en tillsvidareanställning och en visstidsanställning.

Sjuklönelagen kräver att den sjuke gör en sjukanmälan till arbetsgivaren. Den sjuke har inte rätt till sjuklön innan sjukanmälan har gjorts (8 § sjuklönelagen).

Om arbetstagaren ifråga är visstidsanställd har denne rätt att få sjuklön, undantaget första sjukdagen, de dagar då denne skulle ha arbetat hos er.

När arbetstagaren varit sjuk i sju kalenderdagar från sjukanmälningsdagen, är du som arbetsgivare endast skyldig att betala ut sjuklön, om arbetstagaren kan styrka sjukdom genom sjukintyg på den åttonde kalenderdagen. Du som arbetsgivare kan även begära ett läkarintyg från din sjukfrånvarande arbetstagare om du kan påvisa särskilda skäl för detta.

Jag vill även förtydliga att ett sjukintyg från en läkare endast är rekommendationer från denne. Om arbetstagaren arbetat trots sjukintyg är detta en bedömning gjord utav arbetstagaren utifrån dennes situation med andra ord behöver inte ett sjukintyg per automatik innebära att arbetstagaren är arbetsnedsatt.

Jag rekommenderar att du som arbetsgivare talar med försäkringskassan, de kan ge ytterligare specialiserade råd angående detta ärende.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Sjukskrivning

Hej tänkte bara kolla? Min sjukskrivning gäller från 5/1, till och med (står
det) 17/1!? Då undrar jag är jag sjukskriven den 17:de med eller ska jag börja
jobba den 17?

Hej,

Din sjukskrivning sträcker sig över tidspannet den 5/1 – 17/1, vilket betyder
att du skall återgå till arbetet den 18/1. Om besvären som härleder till din
sjukskrivning kvarstår rekommenderar jag att du bokar in ett läkarbesök den 18/1
och erhåller ett förnyat sjukskrivningsintyg.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Sjuklön

Hej ! Jag har varit allmän visstidsanställd i 1,5 år nu , jag blev sjuk och inlagd på sjukhus en vecka först det fick jag sjukpenning av jobbet eftersom det var första veckan men andra veckan jag var fortsatt sjukskriven och till och med intyg av en läkare så säger min chef att jag inte har rätt till andra veckan penga mässigt för hon har tagit bort mig från mitt schema som om jag haft obetald semester ? Jag har alltid haft samma schema lika lång tid som jag varit anställd. Kan hon bara ta bort mig sådär? Och vägra ge mig sjuklön?

Hej,

Arbetsgivaren har skyldighet att ge dig sjuklön fram till den 7e dagen utan sjukintyg och om ett sjukintyg kan presenteras är arbetsgivaren skyldig att betala sjuklön fram till den 14e dagen för den tid du som arbetstagare skulle ha arbetat. Efter den 14e dagen beslutar Försäkringskassan om sjukpenning med sjukintyget som underlag. En förändring av din förlagda arbetstid skall meddelas dig två veckor före ändringen träder i kraft enligt arbetstidslagen 12 §, så nej, din arbetsgivare kan inte plocka bort dig från ett fastställt schema utan att meddelat dig. Hon kan heller inte vägra ge dig sjuklön då detta är en skyldighet enligt sjuklönelagen 8 §.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Sjuklön/Sjukpenning

Hej Jag jobbar som personlig assistent och är timvikarie på LSS i min kommun,jag
har sedan ett tag haft svåra problem med ångest,stress,minnesluckor,sömnproblem
ja listan är lång…rent ut sagt utbränd! Kan knappt ta mig ur sängen för jag
är så dålig och en sjukskrivning är ett måste! Jag är inte anmäld på
arbetsförmedlingen då jag stort sett varje månad får ihop en bra lön…har inga
arbetspass inbokad framöver utan blir bara inringd..Min fråga är har jag rätt
till sjukpenning och från vilka? FK?

Hej,

Jag känner med din situation och med det du ovan beskrivit tillämpas en rad olika
förutsättningar för sjuklön från arbetsgivaren. Som en första förutsättning ställs
det krav på att du kan uppvisa ett sjukintyg från läkare som styrker din sjukdom.

Vid tidsbegränsade anställningar med kortare anställningstid än en månad krävs det
att man tillträtt anställningen och att man sedan varit anställd i 14 kalenderdagar
i följd. För att komma upp till 14 dagar får man räkna med tidigare anställningar hos
arbetsgivaren, förutsatt att tiden mellan anställningarna inte överstiger 14 kalenderdagar.
Om du uppfyller dessa villkor och har avtalat med arbetsgivaren att du ska arbeta vissa
timmar bör du ha rätt till sjuklön för den tid du skulle ha arbetat. Utifrån din beskrivning
framgår dock att du inte har avtalade arbetstillfällen inplanerade och har då inte rätt till
sjuklön från arbetsgivaren.

Vidare blir då sjukpenning aktuell för dig. Sjukpenning har du som försäkrad rätt till
enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110) 27 kap 2 § först då din sjukdom nedsätter
arbetsförmågan med minst en fjärdedel. Försäkringskassan förbehåller sig rätten att bedöma
rätten till sjukpenning vilket betyder att ett sjukskrivningsintyg likställs med rätten till sjukpenning.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Får arbetsgivaren begära intyg för frånvaro?

Hej,
Jag undrar om arbetsgivaren kan begära intyg retroaktivt för kort frånvaro upp till ett par timmar för tex tandläkarbesök eller provtagning vid sjukhus.

SVAR:
Arbetsgivaren har rätt att begära intyg på frånvaro om du inte är sjukanmäld eller har anmält vård av barn tex. All sk olovlig frånvaro måste kunna styrkas med intyg, annars kan frånvaron utgöra grund för uppsägning. Detta gäller även retroaktivt, men inom rimlig tidsgräns.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Intyg vid frånvaro

Hej,
Hur långt tillbaka i tiden kan en arbetsgivare kräva intyg för korttidsfrånvaro och finns det en gräns för hur lång/kort frånvaron skall vara.
Mvh

Svar:
Hej,
jag är inte säker på att jag förstått din fråga helt rätt. Om det gäller frånvaro pga. sjukdom gäller följande:

Skriftligt sjukintyg från dag 7 i sjukperioden. Intyget som skall utställas från läkare/tandläkare och behöver inte närmare beskriva din sjukdom. Din arbetsgivare kan begära skriftligt sjukintyg från en tidigare dag i sjukperioden om det finns särskilda skäl för detta. Det kan även finnas skrivningar i kollektivavtal på arbetsplatsen som reglerar skyldigheten till intyg vid sjukdom.

Utifrån din information kan jag inte svar tydligare än så. Du är välkommen att återkomma med mer information så tittar vi på frågan igen.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Sjukintyg till arbetsgivaren vid VAB?

Hej!
Jag har varit hemma för VAB med min dotter i en vecka nu,och hon
är fortfarande inte bra, kan chefen kräva ett läkarintyg ? Det räcker väl att
man skickar ett till försäkringskassan??

Svar:
Hej,
Från och med den åttonde dagen av barnets sjukfrånvaro har föräldern en skyldighet att visa upp ett intyg från en läkare eller sjuksköterska för Försäkringskassan. Tiden börjar löpa från första dagen någon av föräldrarna tar ut tillfällig föräldrapenning. Även helgdagar räknas in i de sju dagarna. Såvitt jag har förstått detta, är denna rättighet riktad till Försäkringskassan och inte till arbetsgivaren. Eftersom arbetsgivaren inte har någon skyldighet att ersätta dig för din frånvaro, har denne heller ingen rätt att begära intyg av er. Rätten för arbetsgivaren att begära läkarintyg enligt Sjuklönelagen gäller bara när du själv är sjuk. Inte när ditt barn är sjukt.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

 

Sjukintyg och sjuklön; Vad gäller?

Hej!

På vilka grunder kan en arbetsgivare underkanna ett sjukintyg ( det aktuella är skrivet och underskrivet av en läkare)? Detta är ett korttids-sjukskrivning ( 2veckor) och utan tidigare egentlig frånvaro (1 dag på 1 år, for cirka 10 månader sedan)!

Om dom vill underkanna intyg vilka är arbetsgången?

Om dom månaden innan betalat ut sjukersättning för ovan period kan arbetsgivaren då månaden efter påstå att det är ogiltig frånvaro och dessutom utan diskussion eller tidigare meddelande dra av detta på lönen? Eller har dom ”förlorat” sin ratt att anföra klagan om dom betalat ut sjuklönen?

Vilka lagrum och paragrafer kan jag läsa mer om ovan frågeställningar!

Många tack på förhand och med vänliga hälsningar!

 

Hej!

Rätt till sjuklön regleras i lag om sjuklön och avser de första 14 dagarna i en sjukperiod. Enligt 8§ i denna lag är arbetsgivaren skyldig att betala sjuklön från och med den sjunde dagen efter sjukanmälan, men endast om arbetstagaren kan styrka nedsatt arbetsförmåga med ett läkarintyg. Om arbetsplatsen lyder under kollektivavtal så kan avvikelser förekomma, både gällande hur sjuklön betalas ut och hur ett sjukintyg ska utformas.

I samma lag, 9§, står att arbetstagaren ska lämna skriftlig försäkran om att han/hon varit sjuk och i vilken omfattning arbetsförmågan har varit nedsatt på grund av sjukdomen. Intyget behöver inte innehålla vilken sjukdom eller annat som arbetstagaren har. Utan att vara mer specifik är det svårt att svara på varför en arbetsgivare underkänner ett sjukintyg, men att intyget inte innehåller tillräcklig information kan vara en anledning. Arbetsgivaren bör också meddela varför ett intyg blir underkänt.

Arbetsgivare kan inte godkänna en sjukperiod, betala ut sjuklön och sedan ångra det. Arbetsgivare kan heller inte kvitta något mot lön utan arbetstagarens godkännande.

Hör av dig igen om du har fler frågor!

Jessica Sääf Arbetsrättsjouren